korona

Nødvendig reise og karantenehotell

Publisert: 17.03.2021
Emneord: ,

Ifm regjeringens innføring av karantenehotell ved ankomst Norge. Jeg har hjemmekontor i Spania fordi å jobbe derifra er bedre for min helse og forebyggende for å kunne være i 100 % stilling. Jeg har fast bosted i Norge. Anses dette som "unødvendig fritidsreise" hvor de kan pålegge meg karantenehotell?

Les mer

Permittering når man har to jobber

Publisert: 17.03.2021

Jeg har to jobber, den ene er en 80-100 % stilling under vintersesong, den andre en 80-100 % helårsstilling. Grunnen til at jeg har to jobber er for å tjene nok til å betale utgifter og samtidig spare til hus, samt at jeg har startet eget firma som kun har drift sommersesong (anleggsbransjen). Dersom jeg nå blir permittert fra vintersesongstillingen som følge av nedstenginger, vil NAV da kunne avkorte permitteringsutbetalingen fordi jeg har en annen jobb i tillegg? Hvilken lovhjemmel?

Les mer

Arbeidsgivere trekker i lønn i stedet for å permittere

Publisert: 09.03.2021

Vår arbeidsgiver trekker oss i lønn og vi har ikke fått permitteringsvarsel eller blitt permittert, vi kommer på jobb og ser hvor mye vi har å produsere og nå som det er korona er det mye mindre produksjon, og når vi er ferdig har vi ikke flere oppgaver å gjøre og må dra hjem, så blir vi trukket i lønn, vi mener at vi burde blitt permittert eller at vi har krav på full lønn?

Les mer

Provisjon når man er permittert

Publisert: 09.03.2021

Jeg er permittert 90 % og min lønn er fastlønn + provisjon. I perioden har jeg på å jobbe lite, allikevel klart å levere slik at jeg ville fått provisjon. Har jeg rett på å få utbetalt provisjon mens jeg er permittert, eller må jeg vente til (forhåpentligvis) permitteringen blir opphevet. Vil dette får konsekvenser eller innvirkning på dagpengene?

Les mer

Er det lov å gi påbud om munnbind?

Publisert: 18.02.2021

Jeg ser i dag at det vurderes å innføre doble munnbind i Norge. Er dette lov i forhold til menneskerettighetene? Er det i det hele tatt lov å gi påbud om munnbind? I tillegg er det i flere yrker anbefalt å bruke munnbind i kontorlandskap. Jeg vil gjerne vite hvilke rettigheter man har. Her er linken til artikkelen: https://www.aftenposten.no/norge/i/yROg9e/nakstad-dobbelt-munnbind-kan-bli-anbefalt-i-norge

Les mer

Bedrift har ikke råd til feriepenger

Publisert: 11.02.2021

En ansatt har sluttet i stillingen sin, og skal ha utbetalt feriepenger. Grunnet omsetningssvikt under pandemien har bedriften svært dårlig likviditet, og ikke mulighet til å utbetale feriepenger på nåværende tidspunkt. Hva skjer i en slik situasjon?

Les mer

Får ikke bonus etter permittering

Publisert: 05.02.2021

Firmaet vårt permitterte i fjor en del ansatte og samtidig reduserte de lederlønn/bonuser. Det viser seg at selskapet har klart seg bra tross motgangen i starten og i 2021 ble det informert om at alle ledere ville bli betalt tilbake det de hadde gitt opp. Samtidig ble det nevnt at de ikke hadde lov til å betale tilbake det de som var permittert hadde tapt - stemmer dette?

Les mer

Vanskelig økonomi etter gjeldsordning

Publisert: 28.01.2021

Gjeldsordning. Både jeg og samboer har gjeldsordning hos namsmannen. Vi har hver vår, men noe av det er felles gjeld. Vi sliter forferdelig i denne koronatiden, med meg som er permittert og får 60 % lønn (dagpenger). Jeg må søke nødhjelp hver mnd til NAV. De er veldig klar over disse problemene. Vi står nå i denne situasjonen at barnehagen blir tvangsoppsagt, huset vi leier, andre abonnement som mobil telefon/bredbånd. Vi lever minimalt og trenger sårt hjelp fra noen. Hvor kan vi henvende oss?

Les mer

Trenger jobb fram til høsten

Publisert: 22.01.2021

Jeg har fått tilbud av NAV at jeg kan søke jobb og spørre om lønnstilskudd dvs 60 % utbetales av NAV og 40 % fra arbeidsgiver. Men det er så vanskelig å finne jobb i disse dager. Kan du gi meg råd? Jeg starter på skolen igjen til høsten, men akkurat nå trenger jeg å jobbe i hva som helst.

Les mer

Beregning av sykepenger for vikar

Publisert: 22.01.2021

Jeg er vikar på en sykehjem, ble smittet av covid-19 etter å ha jobbet direkte med smitten, var sykemeldt ca. 2 måneder. Jeg fikk utbetalt for 3 dager som jeg stod oppført på, før jeg gikk i sykemelding. Jeg har forståelse for at arbeidsgiver må gjennomsnittsberegne lønn for sykemeldingsperioden, slik at jeg får lønn for perioden selv om jeg ikke hadde flere avtalte vakter i de første 16 dager. Eller?

Les mer