korona

Rettigheter som permittert tilkallingsvikar

Publisert: 17.03.2020

Jobber som tilkallingsvikar i barnehage. Har en basisavtale med vedlegg som midlertidig ansatt med arbeidstid etter avtale. Muntlig fikk jeg beskjed om vikararbeid 80 %. Jeg fikk beskjed pr sms dagen før vinterferie om at de ikke hadde behov for vikar i vinterferie. Muntlig er jeg forespeilet fra 2 avdelinger 100 % vikar arbeid i mars og april. Så kom corona, og barnehagen stengt. Har jeg krav på lønn?

Les mer

Permittert fra ny jobb

Publisert: 17.03.2020

Jeg sitter her med litt usikker situasjon. Jeg jobber i turisme. Er for tiden i oppsigelseperioden som slutter den 31. mars og har fått ny kontrakt med begynnelse den 1. april i en annen arbeidsgiver. Men har fått beskjed fra den nye arbeidsgiver som jeg signert kontrakt med at jeg er faktisk ikke registrert som arbeidstaker, har ikke rettigheter å være permittert fra den 1. april (de stenger hotellet pga coronasmitten). Hva kan man gjøre i slik situasjon? Har de rett til å annullere avtalen?

Les mer

Selvstendig næringsdrivende mister kontrakt

Publisert: 17.03.2020

Jeg er selvstendig næringsdrivende med ENK og har hatt oppdrag innenfor reiseliv med kontrakt (3 mnd oppsigelse) siden oktober 2017. Muntlig avtale inngått mellom oppdragsgiver og annet selskap okt 2019 om at prosjektet jeg jobber med skal overtas av dem. Nå fikk jeg først oppsigelse av kontrakt (mottatt 10. mars) og deretter varsel om permittering (mottatt 13. mars) fra opprinnelig oppdragsgiver. Dette er forvirrende. Ikke mulig å diskutere med oppdragsgiver. Hva er mine rettighehter?

Les mer

Får ikke jobbe etter mammapermisjon

Publisert: 17.03.2020

Min mammapermisjon gå over nå på fredag. Før permisjonen begynte, jobbet jeg fast, men stilling min blir endret, så nå er jeg fast vikar og tenkte å kommme tilbake på jobb, men da sier arbeidsgiver at jeg er jo bare vikar og nå stille pga coronavirus. Hva kan jeg søke hos NAV? Så at man kan søker dagpenger som beregner 36 mnd lønn.

Les mer

Permittering i prøvetid

Publisert: 17.03.2020

Har jobbet som servitør i restaurant siden oktober, med en prøvetid på 6 mnd. Ved permittering av ansatte, har jeg krav på full lønn i 20 dager eller hindrer prøvetiden meg fra dette? Har jeg evt. mindre rettigheter enn jeg ville hatt dersom jeg ikke var i prøvetid?

Les mer

Kutt i timeantall

Publisert: 17.03.2020

Jeg har en 70 % stilling i en butikk som har nylig fått reduserte timer. Mine arbeidstimer har blitt kuttet fra 7,5 t til 5 t og jeg skal totalt jobbe 105 timer i måneden som er varierende utifra antall dager, noe som blir veldig redusert. Har jeg rett på betaling for de timene jeg er satt opp på turnus? Jeg er foreløpig sykemeldt ut uken pga covid-19. Det er ingenting i min kontrakt som tilsier at de kan kutte ned i timer. 100 % vår jobber sine fulle timer.

Les mer

Sykemelding pga karantene

Publisert: 17.03.2020

Jeg jobber som tilkalingsvikar innenfor helse i kommunen. Det varierer fra måned til måned hvor mange dager jeg jobber. Hvis en på jobben testes positivt på corona og jeg blir satt i karantene, siden vi jobbet sammen. Hvilke rettigheter har jeg når det gjelder lønn?

Les mer

Rett på dagpenger når man jobber deltid?

Publisert: 17.03.2020

Jobbet fulltid 100 % i 4,5 år. Begynte på allmenn studieforberedende (VG4) i august for å ta studiekompetanse, 4 dager i uken, jobber resterende 3 og 1 ettermiddag i uken. Reduserte derfor fra september 2019 stilling til 60 % for perioden. Fastlønn basert på årstotal timer 60 %. Bedriften permitterer nå alle, hotellet stenges grunnet coronakrisen. Spørsmålet er, får jeg dagpenger? Jeg er fast ansatt, men pr nå 60 %. Jeg går på vgs, ikke høyere studier. Jeg avhenger av inntekten, 3 mnd igjen av skoleår.

Les mer

Deltidsjobb og karantene

Publisert: 17.03.2020

Jeg har akkurat blitt satt i karantene, pga korona, og vil da være i karantene i 2 uker. Jeg er student, men har en 20 % deltidsstilling. Hvilke rettigheter har jeg mtp de vaktene jeg har blitt satt opp på, som jeg ikke kan møte på? Det er ikke mulig med hjemmekontor.

Les mer

Rett til dagpenger som vikar

Publisert: 16.03.2020

Jeg jobber i en barnehagen som midlertidig ansatt, men 100 % som vikar. Kontrakten min går ut i juli. Nå på grunn av corona er barnehagen stengt. Jeg er en student som har ikke rett til lån og stipend. Vet at arbeidsgiveren permitterer min stilling, har jeg krav til dagpenger eller må jeg søke om sosialhjelp?

Les mer