Konkurs

Lønnskrav etter konkurs

Publisert: 27.03.2019

Tidligare arbetsgiver km bemanning har enligt daglig leder gått i konkurs 040319. Men det har det ikke. Nå har jeg sänt kravbrev rekommenderat där han må betala innom 14 dager. Nästa steg blir konkursbegäran fra ansatt, där jeg må gå till någon bevittning. Är det lagligt att göra som daglig leder? Ikke svara i telefon eller mail og öppna ny bedrift og låta lönn för över en miljon stå inne för alla ansatta? Politiet?

Les mer

Byggefirma gikk konkurs og satte igjen utstyr

Publisert: 16.11.2018

Vi har satt opp en hytte, men byggefirma gikk konkurs før bygget ble ferdig. Vi har forhåndsbetalt hele hytta. Vi har fått utbetalt 10 % av kontraktssummen i form av bankgaranti. Likevel tapte vi mye på å ferdigstille bygget slik det var beskrevet i kontrakt. Nå står en container med utstyr og byggematerialer igjen på tomta. Bygge-stillaset står også igjen, og den er festet til hytta. Har vi krav til å selge eller beholde det som står igjen på byggeplass, eller er dette boets eiendeler?

Les mer

Hjelp med butikk som går konkurs

Publisert: 15.11.2018
Emneord: ,

Strømmen er ulovlig slått av. Butikken vil gå konkurs. Kan dere hjelpe meg?

Les mer

Går personlig konkurs- hva skjer med aksjene?

Publisert: 23.10.2018

Jeg er på vei til å gå personlig konkurs. Men jeg eier et selskap 100% og et annet ca. 40% med to andre partnere. Mitt spørsmål er da: Hva skjer med selskapene og aksjene etter at jeg går personlig konkurs? Vil disse tvangsselges? Vil ikke ødelegge for andre.

Les mer

Slette firma pga dårlig økonomi

Publisert: 08.08.2018
Emneord: ,

Jeg er en utenlandsk medeier/styreleder i et aksjeselskap med 12 ansatte. Vi har en stor oppdragsgiver som betaler fakturaene våre med veldig stor forsinkelse. Dette skaper flere økonomiske problemer for oss, det gjelder lønn, skatt og mva. I dag alle ansatte våre har fått lønn og feriepenger, men vi skylder noe skatt og mva. Jeg har tenkt om at kanskje skulle vi slette firma fordi det er håpløst å drive firma slik. Kan jeg miste eiendommen min hvis noe går galt gjennom konkurs?

Les mer

Får ikke tak i tidligere samarbeidspartner

Publisert: 21.06.2018
Emneord: ,

Jeg har et DA firma med en annen person. Vi har avviklet driften av firmaet for ett år siden. Den andre personen tok på seg ansvaret for å avslutte alle avtaler og lignende vi hadde som førte til utgifter vi ikke lenger kunne håndtere. Vedkommende gjorde aldri det hun skulle, da jeg per dags dato får regninger og purringer i posten for firmaet. Vedkommende har også gjort seg selv utilgjengelig både over tlf og mail. Hvordan går jeg frem for å få tak i henne? Slik at vi får delt utgiftene?

Les mer

Redd for at mannen skal gå personlig konkurs

Publisert: 03.05.2018

Mannen min er selvstendig næringsdrivende med enkeltmannsforetak. Han er skyldig i skatt og moms, på grunn av dårlig drift og prioriteringer. Jeg frykter at vi skal gå personlig konkurs. Jeg har mulighet til å betale gjelda, men er redd det samme skal skje igjen. Ved overdragelse av eiendom mellom ektefeller, kan jeg få kreditorer etter meg, hele 2 år etter overdragelse, om hans halvdel er gitt som gave? Kan jeg kjøpe hans del for en avtalt sum og unngå dette?

Les mer

Hvordan gå frem etter personlig konkurs

Publisert: 06.03.2018

Min sønn er slått personlig konkurs, leier bolig og har et enkeltmannsforetak oppi alt dette. Slik jeg forstår er Lånekassen slått med i kravet og gjelden består da av Lånekassen og utestående skatt fra lønn som er betalt ut. Hvordan går vi fram nå? Dette er en situasjon jeg selv vet særdeles lite om. Er det mulig å redde det hele med en avtalt engangssum ,og så betale ned hver måned og få starte livet igjen?

Les mer

Manglende rapportering fra daglig leder

Publisert: 14.02.2018

Har en daglig leder i et AS, hvor jeg er styreleder, som har unnlatt å betale regninger for over 500.000 kr. Det har heller ikke blitt rapportert til meg som styreleder. Står nå i en svært vanskelig situasjon, og vurderer om det er mulig og anmelde daglig leder for å stille vedkommende som personlig ansvarlig. Jobber nå selvfølgelig hardt for å løse opp i den økonomiske knipa, men det kan fort ende med kroken på døra på grunn av daglig leders brudd på rapportering til styret. Hva gjør jeg?

Les mer

Ikke fått lønnsslipp fra konkursbo

Publisert: 06.02.2018

Jeg har jobbet i et firma som gikk konkurs i fjor, og fikk utbetalt via bobestyrer feriepenger og lønn i august 2017. Jeg har fortsatt ikke mottatt verken oppstilling eller lønnsslipp på beløpet som har blitt utbetalt. Bobestyrer sier jeg ikke har krav på dette, og at dette ikke kommer til å bli utsendt. Jeg trodde man hadde krav på lønnsslipp på all mottatt lønn - også fra konkursbo? Burde ikke advokaten som er oppnevnt ha tilgang til systemer som ivaretar dette i hans stilling?

Les mer