Konkurs

Ikke fått lønnsslipp fra konkursbo

Publisert: 06.02.2018

Jeg har jobbet i et firma som gikk konkurs i fjor, og fikk utbetalt via bobestyrer feriepenger og lønn i august 2017. Jeg har fortsatt ikke mottatt verken oppstilling eller lønnsslipp på beløpet som har blitt utbetalt. Bobestyrer sier jeg ikke har krav på dette, og at dette ikke kommer til å bli utsendt. Jeg trodde man hadde krav på lønnsslipp på all mottatt lønn - også fra konkursbo? Burde ikke advokaten som er oppnevnt ha tilgang til systemer som ivaretar dette i hans stilling?

Les mer

Fått faktura fra nytt firma

Publisert: 11.10.2017

Vi bygde terrasse sommer/høst 2015, og fikk en faktura for utført arbeide i september 2015, som vi betalte. Vi har nå i august 2017 mottatt en sluttfaktura, men denne fakturaen er utstedt fra et annet firma. Firmaet som utførte jobben i 2015, gikk konkurs i 2016, og sluttfaktura er utstedt av et firma som ble stiftet i 2016. Kan firmaet som ble stiftet i 2016, kreve betaling for arbeid utført av et firma som er slått konkurs? Vi mottok aldri sluttfaktura fra det første firmaet.

Les mer