Klager og tvister

Klage på verning av område

Publisert: 13.03.2018

Min 90-årige mor har en boligeiendom som nå regnes som verneverdig av, og er med i en kulturminneplan som snart skal behandles og vedtas. Vi og andre berørte naboer sender nå inn merknader der vi motsetter oss verning. Vi frykter jo redusert salgbarhet og verditap. Det verneverdige er kledningen (aluminumsplater) som ikke lenger produseres. Huset er altså ikke mulig å verne slik det er tenkt fra kommunens side. Spørsmål: Har vi noen sak juridisk sett hvis verning vedtas?

Les mer

Avslag på klaging av skilt

Publisert: 13.02.2018

Det er nylig innført betalt parkering i området hvor jeg bor. Kommunen har satt opp et skilt om betalt parkering kant i kant med min vinduskarm som er veldig sjenerende fordi man ser rett på skiltet når man ser ut. Jeg har sendt inn en klage som jeg nå har fått avslag på. Er det noe vits å sette en advokat på dette i et forsøk på å endre klagen?

Les mer

Foreldre lurt i avtale med bredbåndsleverandør

Publisert: 29.01.2018

Mine besteforeldre inngikk avtale med en selger fra NextGenTel hvor de skulle få "Gratis fiberinstallasjon", muntlig ble de lovet gratis installasjon. Dette gjaldt da en stor TV-pakke og fiberbredbånd. I ettertid får de faktura fra Relacom for deler av installasjonen og etter litt diskusjon frem og tilbake reduseres prisen noe til 3200,- Hvilke muligheter har man da videre i denne saken? De gikk kun med på avtalen fordi det ikke skulle bli dyrere enn dagens løsning.

Les mer

Håndverker bryter kontrakt

Publisert: 13.10.2017

Jeg har skrevet en kontrakt med et håndverkerfirma. Jobben var todelt, og avtalen var en fast pris på 20 000 kr. Nå har de valgt å bare gjøre den ene delen av jobben, men mener at jeg må betale 20 000 kr likevel! De begrunner det med at den andre jobben ikke er nødvendig å utbedre nå. Men dette var en stor jobb, bl.a med stillas i 2 etasjer, så det var jo en betydelig del av grunnlaget for den avtalte summen. Hva gjør jeg med dette?

Les mer