Klage på advokat

Vil klage på motpartens advokat

Publisert: 22.11.2017

Jeg ble klaget inn for Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus (HTU) av min utleier som ville bli kvitt meg som brysom leieboer. Hans advokat har i 2 omganger kommet med en rekke krenkende og nedlatende personanklager rettet mot meg som person i form av klage og prosesskriv. Disse anklagene har gjort meg kjempesyk i 3 mnd . Er dette et grunnlag til å rette en anklage til Advokatforeningens disiplinærutvalg. Er dette grunnlag for erstatning? Hvordan går jeg i så fall frem?

Les mer

Klage på advokat

Publisert: 02.11.2017

Jeg ønsker erstatning fra min tidligere advokat i forbindelse med en sak hvor han representerte meg. Hvordan går jeg frem for å få erstatning for en tapt sak? Er forsikringsselskap hans den som vil dekke en eventuell erstatning? Jeg ønsker å klage han inn til disiplinærutvalget for grove brudd på god advokatskikk, samt feilinformasjon til både klient og retten. Han er direkte årsak til at det sivile søksmålet og anken deretter er blitt avvist og har forfalsket og manipulert dokumenter som ble brukt som bevis.

Les mer

Misfornøyd med advokat i odelssak

Publisert: 19.05.2017

En advokat har representert saksøker i en sak om odelsløsning. Etter at saken er avsluttet og eiendommen er overdratt, fortsetter vedkommende å involvere seg ved å legge til rette for at deler av eiendommen kan skilles ut og selges til en person som er i slekt med advokaten. Er dette brudd på god advokatskikk? Er det lovlig?

Les mer

Trenger hjelp til skilsmisseoppgjør

Publisert: 27.02.2017

Oppsøkte en advokat angående skilsmissesakoppgjør. Tok kontakt i februar 2016 og enda har han ikke gjort noe med saken min. Er ikke kvalifisert for rettshjelp da jeg tjente over grensen.

Jeg har dårlig råd og tid dersom jeg skal skifte advokat for å starte på nytt da jeg brukte en del pengesum for ham. Ønsker råd og tips hva jeg skal gjøre. Det begynner å haste for min del og sliter økonomisk slik at skilsmisseoppgjør er den eneste muligheten jeg har for å kunne komme videre. 

Les mer

Advokat – klage på advokat

Publisert: 20.08.2015

Advokatforeningen har en klageordning hvor man kan klage på advokat(er) man mener har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk, eller krevd for høyt salær.

Les mer

Advokatetikk – krav til advokatens etikk

Publisert: 05.08.2015

Advokater arbeider under strenge etiske regler. Alle advokater skal opptre i samsvar med Regler for god advokatskikk.

Les mer