Kjøpe eiendom i utlandet

Kjøpe bolig i Norge som utlending

Publisert: 15.10.2020

Min tante som bor i Russland, lurer på om russiske statsborgere kan kjøpe bolig i Norge? Hvis ja, må man ha en slags tillatelse eller opphold i Norge?

Les mer

Problemer med timeshare i USA

Publisert: 31.01.2020

Vi ønsker å komme i kontakt med advokat med kjennskap til USA og Timeshare og RCI. Vi bor i Fredrikstad, ønsker og komme oss ut av kontrakten som vi har misforstått. Oppfattet at de kjøpte tilbake til lavere sum selvfølgelig, men det viser seg at vi er fast for livstid og muligens at det t.o.m. fortsetter etter vi avgått med døden!

Les mer

Hjelp til leilighetskjøp i Spania

Publisert: 09.12.2019

Min samboer og jeg vurderer et leilighetskjøp i et bygg i Spania som ikke er påstartet, men har en tidsramme på ca 2 år frem i tid. Vi tenker forplikte oss fra nå da leilighet mest sannsynlig bare blir dyrere og/eller at vi ikke får den leilighet vi ønsker oss. Så kommer vi til det vi trenger hjelp til, Vi er usikre på hvordan vi skal sjekke opp megler og entrepenør slik at vi vet at vi sikrer våre penger og kontrakt på en forsvarlig måte. Vi har mottatt dokumenter + Hva må vi betale deg?

Les mer

Far vil overføre leilighet i utlandet

Publisert: 30.01.2018

Min far ønsker å overføre en eiendom i utlandet til meg slik at jeg eier huset, men retten å bruke huset samt alle inntekter av huset skal far beholde. Utgiftene skal avregnes via mitt navn. Hva slags skatt må jeg da betale i Norge? Sannsynlig eiendomsskatt, men hvordan kartlegger jeg verdien av huset for skatteetaten i Norge?

Les mer

Kjøp av eiendom i utlandet – mange uklare og kompliserte regler

Publisert: 05.08.2015

Uklare og kompliserte regler, et villnis av dokumenter, fare for skattesmell og forskjeller i arveregler er bare noen av utfordringene ved kjøp av eiendom i utlandet. Advokatene anbefaler grundige undersøkelser og mener at profesjonell hjelp er en god investering.

Les mer