Kjøp, salg og leie

Ta opp lån sammen med søsken

Publisert: 22.10.2018

Jeg har tatt opp boliglån med et søsken som medlåntaker. Det er min egenkapital som er brukt og det er jeg som skal betale for lånet. Må mitt søsken underskrive på kjøpskontrakten og stå som eier av boligen jeg har kjøpt, eller kan jeg skrive under og eie boligene alene? Søskenet skal kun være med på lånet til jeg er ferdig med utdanning.

Les mer

Elektriker bruker lengre tid enn avtalt

Publisert: 27.09.2018

Når et elektrikerfirma bruker lang tid på å bli ferdig med jobben du har betalt dem for og man må ringe å mase på når de skal bli ferdig, og får til svar at de har andre prosjekt nå så vi må bare vente, kan vi kreve noe?

Les mer

Skatt på salg av utleieleilighet

Publisert: 06.09.2018

Jeg kjøpte leiligheten jeg bor i for 1,4 million i 2004 og står alene som eier. Verdien er nå ca 3,5 millioner. Jeg har kjøpt ny bolig og ønsker å leie ut den gamle leiligheten i 5 år. Hvis jeg da selger utleieleiligheten for 4 millioner, må jeg da skatte for 2,6 millioner som er verdistigningen fra kjøp, eller bare for verdistigningen i utleieperioden på 5 år? Hvis jeg må skatte for 2,6 millioner, kan jeg unngå dette ved å overføre leiligheten til min ektefelle for 3,5 millioner og at hun leier den ut?

Les mer

Ønsker å selge seg ut av sameie

Publisert: 03.09.2018

Er medeier av en eiendom med flere. Jeg ønsker å legge eiendommen ut for salg, men ikke alle vil. Må alle være enig eller holder det at en av medeierne ønsker det?

Les mer

Spørsmål rundt forkjøpsrett av valp

Publisert: 28.08.2018

Om en oppdretter selger en valp til en valpekjøper og skriver som en klausul i kjøpekontrakten at oppdretter har forkjøpsrett på valpen hvis valpekjøper bestemmer seg for videresalg - kan første valpekjøper nekte oppdretter tilbakekjøp selv om det står i kontrakten at oppdretter har forkjøpsrett? Og hva gjør man om valpekjøper allerede har solgt valpen bak oppdretter rygg uten å si noe om det?

Les mer

Vil kjøpe seg inn i leilighet uten dokumentavgift

Publisert: 28.08.2018

Jeg ønsker å kjøpe meg inn i min samboers leilighet, med lik eierandel og egenkapital. Vi har blitt enige om verdi på leiligheten, men vurderer å unngå dokumentavgift. Han har et barn fra tidligere samliv, vi har ingen sammen og er ikke gift. Hva skjer ved f.eks. død, vil hans barn da få arv og leilighet, eller finnes det noen måte å sikre seg sin del? Hvordan gjøres dette rent praktisk?

Les mer

Ombestemt seg om forlengelse av utleiekontrakt

Publisert: 20.08.2018

Min datter leide en leilighet på tidsbestemt kontrakt for skoleåret. I kontrakten spesifiseres det at den utløper uten oppsigelse den 20. juni. Vi sendte en sms den 14. juni med forespørsel om muligheter for videre leie til vår datter for kommende lærlingeperiode, hvorpå utleier skrev at hun selvsagt kunne få leie videre. Vi gjorde imidlertid ingen avtale, skrev ingen kontrakt. I etterkant valgte vi isteden å avslutte leien. Nå mener utleier vi har 3 mnd oppsigelsesfrist pga SMS-en, og holder igjen depositumet? Lovlig?

Les mer

Finn-kjøper vil heve kjøp etter 12 mnd

Publisert: 20.08.2018

Solgte en moped på Finn til 6000 kr. Kjøperen betalte 2000 kr med engang og sa han skulle betale resten senere. Nå har det gått nesten 12 måneder og han leverte mopeden utfor huset mitt med en lapp som sa at han krevde pengene tilbake. Han betalte aldri de siste 4000 kr. Har han rett til å angre og skal jeg gi han de 2000 kr tilbake?

Les mer

Ombestemme seg om leie av bolig

Publisert: 20.08.2018

Min datter skrev kontrakt på en leilighet i slutten av juni og skulle egentlig flyttet inn 1. august. Gjensidig oppsigelse er 3 mnd ifølge kontrakt. Men så oppsto det problemer da hun plutselig fikk fast jobb og fant ut at om hun flyttet inn der så ville hun bli minst 30 minutt for sen på jobb hver dag. Da kunne hun ikke flytte dit og sendte skriftlig beskjed til huseier og sa ifra om dette og at hun sa opp kontrakten. Dette ble gjort ca 12. Juli. Kan da huseier kreve minst 2 mnd husleie uansett?

Les mer

Endringer i pakkereiseloven

Publisert: 03.08.2018

Fra første 1. juli 2018 trådte den nye pakkereiseloven i kraft, som gir reisende flere rettigheter.

Les mer