Kjøp, salg og leie

Lydopptak i forliksrådet

Publisert: 12.11.2019

Jeg har forstått det slik at forliksrådet ikke kan nekte opptak av rettsmøte. Forliksrådet står på sitt og truer med og ikke kjøre rettsmøtet hvis opptaket ikke slås av. Hva er riktig, har forliksrådet hjemmel til å nekte opptak såfremt at det ikke skaper uorden i retten og at opptaket ikke er til publisering?

Les mer

Leietaker har ikke lest oppsigelsesbrev

Publisert: 12.11.2019

Jeg leier ut min bolig og har sendt oppsigelsen som rekommandert post. Jeg ser fra sporing at denne ikke er hentet ut og at den snart vil returneres. Jeg har ikke gitt leietaker noe indikasjoner på oppsigelse, verken muntlig eller skriftlig. Hva skal jeg gjør her hvis dette brevet ikke blir hentet? Jeg har et behov for å ta boligen tilbake selv.

Les mer

Jordleiekontrakt uten konsesjon

Publisert: 12.11.2019

En jordleiekontrakt inngått med 20 års varighet i 2004. Det er ikke søkt om konsesjon. Er den gyldig, i så fall hvor lenge?

Les mer

Hva skal utleier dekke i et næringslokale?

Publisert: 12.11.2019

Leier et næringslokale hvor huseier mener jeg skal koste nye taklamper i taket. Er ikke dette det som kalles grunnbelysning? Og skal kostes av utleier?

Les mer

Leilighet mangler terrasse

Publisert: 02.10.2019

Jeg leier en liten leilighet. På visning lovte huseier å bygge terrasse på våren. Flyttet inn i feb. Ble ikke gjort. Noe materiell kjøpte han inn i juni og jeg dro på ferie. Fikk da sms av utleier at veranda skulle stå ferdig før jeg kom hjem om 2 uker. Har ikke startet enda. Han pusser opp hos seg selv og har nå tv stue vegg i vegg med min stue. Hans tv overdøver min. Han har fått dame og jeg hører all sex. Ikke isolasjon mellom oss. Kan jeg heve leieavtalen?

Les mer

Rettigheter på småbruk når man har fraskrevet seg odelsrett

Publisert: 02.10.2019

Jeg har fraskrevet meg odelsrett i forbindelse med at jord og skog for ca 3 år siden ble fraskilt gården og solgt. Resterende, nå et småbruk, ble ikke solgt. Jeg vurderer nå å kjøpe dette småbruket. Har jeg noen rettigheter i denne forbindelse?

Les mer

Er kontrakt signert når man er syk gyldig?

Publisert: 02.10.2019

Har skrevet en kontrakt som var ment som en halvpart av en campingplass. Var klinisk død i feb mars i år. Kontrakt skrevet 13. mai i år under min sterke medisiner. Det er skrevet på skrift av begge parter. Jeg føler meg lurt av min motpart er det noen muligheter for hevelse av kontrakt eller hevelse av beløpet.

Les mer

Heve kjøp av brukt barnepose

Publisert: 02.10.2019

Gjennom finn.no solgte vi en barnepose. I angivelsen av den anga vi at denne het Easygrow Nord. I annonsen var det også bilder av posen. Kjøper kom og så på barneposen og kjøpte den deretter. Etter et par dager tok kjøper kontakt og ønsket å heve kjøpet, idet kjøper mente at det ikke var den barneposen hun ønsket å kjøpe. Kjøper ønsket å kjøpe Easygrow Nord, mens posen var en Easygrow Nature. Kan kjøper heve kjøp dersom vi har angitt riktig produsent med feil modell? Hvilke rettigheter har vi?

Les mer

Utleier godkjenner ikke fremleie

Publisert: 02.10.2019

Min datter vil flytte ut av et bofelleskap for hun har kjøpt leilighet. Kontrakten er ut april, men hun kan finne erstatter som eier av bopel godkjenner. Mange er interessert, men bare fire fikk komme på visning. Av dem er bare en aktuell. Nå sier hun som eier bopel at de vil avvente og finne flere å velge i. Hvor lenge kan de holde på slik, for de risikerer at den aktuelle finner seg noe annet før de bestemmer seg?

Les mer

Hjelpe far med betalingsproblemer

Publisert: 02.10.2019

Min far har kjøpt bil og fikk betalingsproblemer grunnet sykdom og arbeidsuførhet. På dette tidspunktet, i mai 2018, fikk far avklaringspenger inntil førtidspensjonering. Han er alkoholiker og nedsatt almentilstand. Kreditors krav er kr 230 000 på en bil som kan selges til kr 40 000 idag. Kravet var i mai 2018 på kr 70 000. Hvilke rettigheter har far til å få hjelp? Jeg ønsker å få han ut av problemet, men kan ikke betale hans synder.

Les mer