Kjøp, salg og leie

Eksmann har solgt bil uten tillatelse

Publisert: 13.06.2017

Min mann og jeg står begge som medeiere på en bil. Etter samlivsbrudd fikk mannen bruke bilen og betalte da utgifter til vedlikehold. Han har nå solgt bilen uten avklare dette med meg eller avtalt fordeling av salgsinntekten. Har han lov til dette? Han truer nå med rettssak om jeg ikke skriver under på salget. Hva kan bli utfallet av en slik sak?

Les mer

Kreve penger tilbake for bruktbil i dårlig stand

Publisert: 09.06.2017

Jeg kjøpte en bil i November 2016. Etter kjøpet oppdaget jeg ganske mye feil og mangler. Jeg ga selgeren muligheten til å reparere disse feilene, men han klarte ikke det. Så krevde jeg heving av kjøpekontrakten og leverte bilen tilbake. Han sa at han ikke ville tilbakebetale hele summen med en gang og at jeg først få en del og resten til og med den 1. mai.

Jeg har bare fått den første delen til nå. Jeg har ringt ham flere ganger og prøvde og får tak i ham, men han svarte ikke på telefonen. Etter en stund fikk jeg melding fra ham om at han har dårlig økonomi og at jeg må vente eller ta bilen igjen. Jeg laget et forslag om at han skal betale en rate hver måned og så sier han at det er greit. Men så betaler han fortsatt ikke. Spørsmålet mitt er nå, hva jeg kan gjøre til å få tilbake pengene mine?

Les mer

Kontrakt inngått med umyndig person

Publisert: 06.06.2017

En kontrakt ble skrevet under av en under 18 år og personen ønsker nå å trekke seg fra kontrakten. Et beløp på 80 000 ble betalt av denne personen i bytte mot en vare. Det er ingen feil eller mangler på varen. Hva har selger krav på? Saken gjelder to amatører, en 17-åring og en 18-åring, og kontrakten omhandler kjøp og salg av en russebuss. Personen ønsker å bryte kontrakten fordi personen ønsker å kjøpe en annen russebuss. Personen representerer en gruppe.

Les mer

Ønsker å holde tilbake penger for kjøp

Publisert: 24.05.2017

Jeg solgte nylig en vare privat på nettet. Kjøperen prutet ikke, og skrev bare at han kjøper den mot at jeg sender den før betaling. Da det var et kjent navn gikk jeg med på det. 1 uke senere kom bare halvparten av betalingen fram, og kjøperen sa det var avtalt pris. Nå som denne kjøperen vil handle av meg på nytt, kan jeg da beholde den summen han skylder meg, for så å overføre resten tilbake? Eller er det å stjele på lik linje med at han stjal fra meg?

Les mer

Klage på kjøp av russebuss

Publisert: 24.05.2017

Vi er 28 gutter som kjøpte en russebuss "et år for tidlig" og leier ut til de som er ett år eldre. Vi skulle få bussen i EU-godkjent tilstand av de vi kjøpte av, men det var den ikke. Vi tok da og reparerte den for omlag 190 000 kr, men de vi kjøpte den av nekter å betale fordi de mener den var EU-godkjent. Hva kan vi gjøre?

Les mer

Høyt tinglyst lånebeløp

Publisert: 23.05.2017

Jeg har tatt opp et huslån på 1 500 000, men på skjøtet er det tinglyst 2 000 000 i bankens navn. Hva betyr dette for meg ved et eventuelt salg?

Les mer

Kjøpe ut svoger fra bolig

Publisert: 02.05.2017

Min ektemann og hans bror tok opp et boliglån sammen. På grunn av lav inntekt kunne ikke jeg få lån sammen med mannen min, og vi fikk av den grunn hjelp. Min ektemann og jeg har tatt hånd om egenkapitalen, og har deretter selv sørget for nedbetaling av lånet.

Broren har ikke lagt inn noe av egen lomme, men står som eier av leiligheten sammen med min mann. Siden jeg har bedre inntekt nå, og fast jobb ønsker jeg å bli deleier. Kan jeg kjøpe ut svogeren min, og hvordan går jeg frem? Må jeg i så fall betale dokumentavgiften for å få en del av eiendommen på mitt navn, dersom den er eid sammen med min ektemann? Jeg har forstått det slik at dersom eiendommen skal deles med ektefelle så slipper man dokumentavgiften.

Les mer

Hvem har odelsrett på en gård?

Publisert: 02.05.2017

Lurer på å kjøpe et gårdsbruk, men er litt i tvil om odelsrett. Jeg er en såkalt "fremmed" og lurer på om hvis arvinger(sønnen) til denne gården fraskriver seg retten til odel, kan da barnebarn (under 18) fremdeles ha rett på odel? Eller fraskrives det da fra hele familien?

Les mer

Leietaker vil ikke ha visninger av bolig

Publisert: 02.05.2017

Vil leier ut et hus med tidsbestemt kontrakt. Vi skal nå selge huset, men leietaker avviser tilgang til boligen for visninger i forkant av utflytting. Har skjønt det slik at det er lovbestemt i husleieloven at leietaker må gi tilgang til boligen ved videre utleie, men hva med salg? Gjelder det samme eller må vi vente til de har flyttet ut før vi kan holde visninger?

Les mer

Reklamere på lakkeringsjobb på bruktbil

Publisert: 02.05.2017

Kjøpte en bil i april 2014 av en privatperson. Den ble da solgt med en ny reparasjon av kanal. Kanal var byttet og lakkert av godkjent karosseriverksted i bilselgerens nærområde. Kvittering på arbeidet fulgte med. Bilen fremsto som strøken ved kjøp, det var jo tross alt en 4 mnd gammel lakkeringsjobb av kanalen. Nå 2 år og 5 mnd etter falt plutselig all lakken av og det har begynt å ruste. Jeg tok bilen til et karosseriverksted, og de sa at det var tydelig at verkstedet som hadde utført jobben hadde gjort mangelfullt arbeid, da særlig i grunningsprosessen.

En annen bilkyndig person i min familie som har sett på kanalen, mente det manglet grunning, at det var lakkert direkte på kanalen. Det vil koste rundt 8000 kr å utbedre feilen. De ved karosseriverkstedet mente også at det var klart at man skulle forvente at lakkeringsjobben som ble gjort burde ha vart mye lenger siden det var en ny del som ble satt på bilen og deretter lakkert.

Jeg har henvend meg direkte til lakkeringsverkstedet som avviser alle krav jeg har rettet mot dem. De sier jeg ikke kan rette reklamasjon mot de direkte. De mener også at det er feilbruk fra min sin side som har ført til de omfattende rustproblemene.

Er det sånn da at jeg må rette klagen mot hun som solgte meg bilen? Hun kunne umulig ha visst at det var dårlig utført reparasjon på bilen hun solgte til meg, og jeg føler det er litt urettferdig at et godkjent verksted skal slippe unna dette når alt er deres feil og de har gjort elendig arbeid.

Les mer
1 2 3 16