Kjøp, salg og leie

Bilkjøper har ikke betalt eller hentet bil

Publisert: 19.09.2017

Skulle selge en bil og skrev salgsmelding og kontrakt, kjøper skulle betale og hente bil dagen etter, så jeg satte overtagelsesdato 2 dager etter kontraktskriving. Jeg har ikke mottatt penger og bil er ikke hentet og ikke hørt noe fra kjøper. Kan jeg legge bilen ut for salg igjen?

Les mer

Heving av husleieavtale der radongass er oppdaget

Publisert: 18.09.2017

Jeg har inngått en leiekontrakt med ett års binding og to måneders oppsigelsestid, samt mulighet for utleier til å øke husleie i forhold til brukt strøm. Det er en kjellerleilighet. Det har vist seg at leiligheten har store verdier av radongass, noe utleier hevder han ikke har visst om. Jeg vil nå ikke bo her så lenge, særlig av hensyn til barns helse. Dette gjelder uansett om utleieren sørger for tiltak i framtiden. Kan jeg bryte kontrakten? Og hva om utleier stiller seg negativt til dette?

Les mer

Leiefradrag ved utflytting før oppsigelsestidens slutt

Publisert: 18.09.2017

Sett at huseier får levert og tar over leilighet i oppsigelstiden for oppussing. Skal leietaker da betale husleie for gjenværende dager i oppsigelsestiden?

Les mer

Heving av leiekontrakt der naboen bråker

Publisert: 15.09.2017

Jeg har en husleiekontrakt på 3mnd. Problemet er at den som bor ved siden av meg lager mye bråk. Har mailet studentbyen og fikk til svar at de skulle snakke med han, men at han var beskyttet av husleieloven. Ingen ting har endret seg etter at de mailet meg og det ikke mulig for meg å bo her lenger. Har sendt ny klage. Har jeg noen rett på å få slippe ut av min kontrakt?

Les mer

Foreldelse av faktura på håndtverksarbeid

Publisert: 15.09.2017

I juni 2014 fikk jeg tilbud om beising av deler av hus. Tilbudet var på kr. 35 000,-. Mellom 3 og 15 august 2014 ble jobben utført, men jeg klagde på mangelfullt arbeid. Jeg mottok faktura 18 desember 2014 på kr 56 000,-. Jeg klagde på denne fakturaen. Den 13 september 2017 fikk jeg purring på utestående beløp. Vil foreldelsesfristen på 3 år her gjelde? Løper foreldelsesfristen fra arbeidet er utført eller fra fakturadatoen?

Les mer

Regulering av festeavgift og tilbud om innløsning

Publisert: 15.09.2017

Vi har 3 festetomter som har vært i vår familie i seks generasjoner. Mine forfedre har leid ut festetomtene nærmest gratis. Vi ønsker nå å øke leien eller gi leier en mulighet til å få kjøpt ut tomten. Hvordan går man frem når man ønsker å gjøre noe slikt? En av de som leier er lite medgjørlig, og å besøke vedkommende er nærmest umulig. Jeg har ikke avtalene tilgjengelig. Som sagt er det mine forfedre som har leid ut disse og en av tomtene står fortsatt på min oldemor.

Les mer

Kansellering av avtale om båtplass

Publisert: 15.09.2017

Jeg gjorde avtale om kjøp av båtplass. Det er snakk om en 2,5 meter flytebrygge med uteligger. Det hele kostet 120 000 kroner inkludert tinglysing 16 mai. Avtalen ble akseptert via SMS, men jeg har ikke mottatt kjøpskontrakt eller avtale før 4 måneder senere, nærmere bestemt 7 september. Behovet har endret seg og jeg ønsker å kansellere avtalen eller endre til leie. Har jeg rett til det?

Les mer

Utleier av selskapslokale kansellerer avtalen

Publisert: 15.09.2017

Fikk den 24. juli bekreftet pr. e-post et lokale til dåpsselskap den 29. oktober. Den 9. september fikk jeg beskjed om at lokalet istedet var leid ut til bryllup. Problemet er at invitasjonskort er sendt ut til 33 gjester og tilreisende fra Bodø har bestilt fly. Har jeg krav på erstatning og i så fall for hva? Må utgiftene ved invitasjonskortene erstattes? Må annet lokale til samme pris og dato tilbys som kompensasjon? Har tilreisende krav på erstatning om dåp må flyttes?

Les mer

Ansvarsplassering i leieforhold ved tilfeldig skade

Publisert: 15.09.2017

Leietakerne mine sier at døren til 11 år gammel dusj eksploderte av seg selv ved berøring. Bygningsforsikringen til sameiet dekker reparasjon av dette med en egenandel på kr 3.000,- som belastes meg som seksjonseier. Er det rimelig at leietaker betaler denne egenandelen, eller er det jeg som utleier som skal betale den? Jeg har ingen garanti for at hendelsesforløpet var som leietaker sier og stusser litt over at glassdøren eksploderte av seg selv når den er så gammel.

Les mer

Kjøper reklamerer på lekkende båt

Publisert: 12.09.2017

Vi solgte en 41 år gammel snekke for 35 000 kr. Ved fremvisning fortalte vi at den tok inn litt vann og at vi hadde tømt den et par ganger ila de to årene vi hadde den. Kjøper var med å så på hva dette kunne skyldes. Nå vil han heve kjøpet, da han mener den tar inn mye vann. Han refererer til at det er uriktige opplysninger, motoren ble skiftet i 1993, og vi opplyste 1985, da vi var feilinformert. Båten ble solgt som den er, uten mulighet for rettslige krav. Hvordan ser vår sak ut?

Les mer
1 2 3 18