Kjøp, salg og leie

Huseier utbedrer ikke det han lover

Publisert: 15.11.2019

Leier rom i en leilighet. Det fremkommer av kontrakten at det skal være 4 rom utenom kjøkken og bad, men det bor 5 personer i leiligheten. Sliter også med at utleier lover ting han ikke holder. Blant annet sa han da jeg flyttet inn at en balkongdør skulle skiftes ut innen tre uker. Dette har enda ikke skjedd tre måneder senere. Har purret mange ganger. Kan jeg kreve lavere husleie pga. feil i kontrakt? Kan jeg holde husleie tilbake fordi han ikke holder det han lover? Hvordan går jeg evt. frem?

Les mer

Kontraktsbrudd ifm salg av frisørsalong

Publisert: 15.11.2019

Here is the long story short. I have a frisørsalong in Oslo/Frogner, and I am selling it. A lady wants to buy my salong, we have signed a contract about a month ago, she has met the owners of the salong but still havent signed their contract, she is supposed to take over on November first. Today, she came in the salon saying that she doesn’t have the money to pay the deposit. She ofcourse knew about all cost and all and it is written in the contract. My question is, what can I do now?

Les mer

Leietaker undre 18 mener kontrakt ikke er gyldig

Publisert: 15.11.2019

I stedet for tre separate hybler, valgte jeg og to andre å leie en leilighet sammen. Husleiekontrakten ble underskrevet av meg. I tillegg laget vi en privat kontrakt mellom oss, i tilfelle noe skulle skje. I denne kontrakten står det blant annet at betaling skal skje frem til husleien slutter. Den ene flyttet etter kort tid, og nekter nå å betale sin del av husleien. Den som flyttet er under 18 år, og hevder at kontrakten ikke er gyldig ettersom den ikke er signert av foreldre. Stemmer det?

Les mer

Får ikke lenger være med på russebuss

Publisert: 15.11.2019

Jeg har vært med i en russebuss i noen måneder nå. Innbetalingene steg mye og jeg så at jeg ikke hadde råd, da jeg spurte om lenger tid for å betale inn innbetalingsfristene, sa de at jeg ikke fikk være med lenger, men at jeg kunne komme inn igjen da jeg hadde råd. Nå har jeg råd, men får ikke være med lenger da noen i gruppen sa de ikke likte meg. Jeg vil nå derfor få pengene mine tilbake da jeg har investert i noe jeg ikke får lov til å ha del i. Har jeg rett på å få tilbake pengene?

Les mer

Er klagesvar via Altinn gyldig?

Publisert: 15.11.2019

Min datter fikk stryk på førerprøven - og vurderingsgrunnlaget er etter vår mening svært tynt. Det har nå gått fire uker siden vi leverte inn klagen - men vi har forsatt ikke hørt noe. Skrivet med vurdering som kom fra trafikkaksjonen i Drammen var ikke underskrevet, hverken av sensor eller avdelingsleder. Brevet kom via Altinn. Mitt spørmål er om de har opptrådt juridisk korrekt i denne saken - der de sender ut et brev uten at det er undertegnet?

Les mer

Hjelpeverge har solgt mors hjem

Publisert: 15.11.2019

Min bror (da hjelpeverge) kjøper vårt barndomshjem av vår demente mor. Hun får livslang borett, men bor nå fast på sykehjem. Min bror stjeler alle hennes penger etter eiendomssalget og all trygd. Han blir dømt i Forliksråd til å betale henne tilbake en del, noe han ikke gjør. Nå har han solgt eiendommen, med borett (heftelse?), mens han har en utestående dom på seg. Dette har han kanskje gjort for at namsmannen ikke skal "finne noe å hente". Omsetningstype gave står det. Er dette et ugyldig salg?

Les mer

Treningssenter betaler ikke for varer

Publisert: 15.11.2019

Jeg solgte noen vektskiver til en person som ville kjøpe dem gjennom sin forretning (treningssenter), så jeg stolte jo på at dette var seriøst og sa alt skulle gå gjennom regnskapsførere osv. Det er snakk om et salg på 7500,-. Personen har nå etter ca 2 mnd fortsatt ikke betalt meg og jeg har spurt og mast masse. Han har sagt 3 ganger at han har overført, men ingenting er gjort og han har ikke sendt noe bilag med bevis. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Si opp leieavtale før oppsigelsestiden

Publisert: 15.11.2019

Vi leier en bolig, hvor utleiere ikke har krevd inn depositum og huset er veldig kaldt nå på høst/vinterstid, vi bruker mye tid/penger på holde det til behagelig temperatur. En del kjøkkenskuffer har blitt ødelagt (svært dårlig stand). Huset var heller ikke rengjort når vi flyttet inn. Vi har budd her noen måneder og har nå sagt opp. Vi har funnet en ny leilighet og har prøvd å snakke med leietaker om å redusere oppsigelsetiden. NAV har også bedt han om oppheve kontakten. Uten å lykkes. Hva gjør vi?

Les mer

Betale for dyr oppussing i sameie

Publisert: 14.11.2019

Sameiet vi har arvet en leilighet i, har et styrevedtak på å pusse opp halve taket og vinduer, samt 2 stk ytterdører. Betaling blir gjort ved at hver seksjon (leilighet) betaler sin del, som er på over 100 000, -. Vi ble også tilbudt en annen betalingsmåte, som gikk ut på at sameiet bruke sin egenkapital på ca 240 000,-, samt et usikkert lån. Men så ble vi fortalt at det ikke ble aktuelt. Og vi måtte gjøre opp hele beløpet. Firmaet krever 1,1 mill på forskudd for jobben. Er dette lovlig?

Les mer

Forhåndsuttalelse om boplikt

Publisert: 14.11.2019

HeIt hus arvet av foreldre i 2008. Hus og eiendom på ca 30 dekar ligger i et attraktivt hytteområde med privat gangvei på ca 800 m som eneste tilkomstvei. Det er utfordrende å bo så langt fra bilvei med tanke på brann, ambulanse, brøyting, renovasjon, infrastruktur som Internett, gatelys, vann/avløp, post osv. Huset fra 1924 med 30 dekar eiendom som har boplikt ønsker vi nå å selge.

1.Jeg ønsker en forhåndsuttalelse fra kommunen ang.boplikt for nye eiere, kan jeg kreve å få det?

Les mer
1 2 3 42