Kjøp, salg og leie

Kjøpt motorsykkel med girfeil

Publisert: 23.08.2019

Har nylig kjøpt en lett motorsykkel hos ordinær forhandler. Der hvor giret plutselig stoppet og fungere, alt tyder på at dette er en konstruksjonsfeil. Nå har det gått litt over en uke og de har så vidt begynt å sjekke feilen. 1. Har jeg rett til låne-sykkel av forhandler? 2. Siden det er en stor vesentlig feil, som kan være potensielt farlig hvis det skulle gjenta seg, kan jeg heve kjøpet?

Les mer

Husleie når samboer flytter ut av felles bolig

Publisert: 23.08.2019

Jeg og min samboer skal selge huset. Hun skal flytte og har fikset seg ny leilighet. I perioden fra huset legges ut for salg og til det er solgt, skal jeg bo der fordi jeg ikke har noen plass å bo. Samboeren min som velger å flytte før huset er solgt. Har hun krav på husleie av meg da siden vi skal selge huset? Vi eier 50 % hver.

Les mer

Kjøpe seg ut av felleseid hytte

Publisert: 23.08.2019

Vi er tre søsken som eier en hytte. Nå ønsker jeg å kjøpes ut og min bror ønsker å kjøpe min del. Hvilke skjemaer og slikt må fylles ut? Er det noen fallgruver med hensyn på skatter og avgifter vi bør være obs på?

Les mer

Huseier vil ikke utbetale depositum

Publisert: 23.08.2019

Jeg leide leilighet med oppsigelse ut juli. Ved utflytting ga jeg beskjed om at jeg flyttet før kontrakten gikk ut. Men betalte hele husleien. Leietaker dro bort dagen før jeg flyttet. Han var derfor ikke tilgjengelig til å gå over leiligheten sammen med meg. Når jeg nå snart 14 dager etter utflytting for andre gang etterlyser depositum ringer han å påstår det er dårlig vasket. Han har fått noen andre til å sjekke, klager blant annet på støv. Kan det være nok til å holde tilbake depositum?

Les mer

Gård der odelsretten ikke er avklart

Publisert: 23.08.2019

En gård er til salgs (tvangssalg) og i salgsoppgaven står det at eiendommen er underlagt bo- og driveplikt iht konsesjons- og jordloven. Det står videre at de odelsberettigede ikke har fraskrevet seg sin odelsrett. Kjøper tar på seg risikoen for at en av disse eventuelt går til odelsløsningssak. Selger stiller odelsgaranti etter nærmere avtale. Betyr dette at dersom jeg kjøper gården, så vil barna til de som har eid gården frem til nå, fortsatt ha odelsrett og kunne stille krav om dette?

Les mer

Har utleier eller leietaker ansvar for måking og plenklipping?

Publisert: 23.08.2019

Jeg har en leilighet som jeg har leid ut i over 1 år nå. Leiligheten er en selveier som er en del av 4 leiligheter totalt i ett bygg. Nå (for noen uker tilbake) har vi registrert et sameie, hvor vi blant annet har laget et skriv med ordensregler, om parkering, plenklipping og snømåking osv. Det jeg lurer på nå, er at i kontrakten hennes står det ikke noe om måking og plenklipping. Må hun forholde seg til disse nye ordensreglene, eller må jeg lage ny kontrakt med disse punktene?

Les mer

Forsinket kontrakt etter hyttekjøp

Publisert: 23.08.2019

Vi har lagt inn et bud på ei hytte, og tok noen forbehold: innbo og løsøre skulle følge med, og overtakelsesdato ble satt. Selger aksepterte budet. Dato for overtakelsen kom, men da vi etterlyste kontraktsmøtet hos megler, fikk vi vite at de ennå ikke hadde mottatt kontrakten. I skrivende stund venter vi på beskjed fra megler som igjen venter på underskrevet kontrakt tilsendt fra selger. Det har foreløpig gått to dager over dato. Har vi krav på erstatning fra selger, og i tilfelle hvor mye?

Les mer

Selger av hund har førsterett til å kjøpe tilbake hund

Publisert: 23.08.2019

Jeg har kjøpt meg hund. I kontrakten står det at hvis jeg skal selge hunden i framtiden, så skal selger ha førsteretten til å kjøpe hunden tilbake. For mye mindre enn hva jeg har betalt for den. (6-12 mnd etter salg så får jeg igjen bare 50 %, etter 18 mnd får jeg bare 10 %) Men en venninne sa at det gjelder ikke med mindre kontrakten er tinglyst. Kontrakten er ikke tinglyst, for om jeg har ønske og selge hunden til noen i familien f eks. Har jeg da lov til det?

Les mer

Reklamere på kjøp av hund

Publisert: 14.08.2019

Jeg kjøpte en hund til 10 000 kr, men måtte gi han tilbake pga. aggressivitet mot barna mine. Jeg leverte hunden tilbake til eieren, men han bare ga meg 5000 kr tilbake. Eieren sa at pga. hunden måtte han flytte ut av huset sitt fordi moren hans tåler ikke hunden pga. allergi. Har jeg rett å få alle pengene tilbake og ikke bare halvparten?

Les mer

Overtatt bolig med utleiedel

Publisert: 13.08.2019

Har akkurat kjøpt oss hus med utleiedel som vi overtar den 15.sept. Huseier har nå sagt opp leietaker, men vi ønsker selvfølgelig at de skal fortsette å leie. Vi har havnet med i en diskusjon som kommer ingen vei. Utleier mener vi ikke kan endre prisen (Selv om markedet på leiligheter i kommunen er mye høyere), vi kan heller ikke endre på noen vilkår. Utleier har ikke betalt noe depositum, som de heller ikke mener vi kan kreve dem for nå. Hva er lov å ikke?

Les mer
1 2 3 33