Kjøp, salg og leie

Nettbutikk klarer ikke levere PC

Publisert: 15.10.2020

Jeg har kjøpt en bærbar pc fra en norsk nettbutikk på 1700 NOK og jeg betalt pengene ved Vipps og fikk en bestilt godkjenning fra nettbutikken, men akkurat nå de selger denne bærbar pc på 23 000 NOK i nettbutikken og de har sendt en melding til meg at den er gått ut (selv om de har flere i lager og selger at man kan se i nettbutikken) så vi kansellert din bestillingen og betaler tilbake din penger, de lyver i stedet for å si unnskyld. Er noe regler at beskytte kunde rett i denne situasjonen?

Les mer

Holde tilbake leie pga mugg

Publisert: 15.10.2020

Vi leier leilighet vi har bodd i siden juli. Allerede da oppdaget vi at det var mugg i leiligheten og tok kontakt med huseier. Det ble ikke gjort noe med. Vi sendte inn en egen muggprøve til ett firma og fikk alvorlig grad av muggvekst som resultat. Huseier tok testen selv og fikk ikke mugg resultat. Hvilke rettigheter har vi her? Vi har satt av noe av husleien på deponeringskonto og har fått beskjed om å betale det vi «skylder» før 15. oktober eller bli kastet ut.

Les mer

Overdragelse av andelsbolig

Publisert: 15.10.2020

Hvordan melde overdragelse/salg av andelsbolig til min sønn til skattemyndighetene. Betaling forgår slik:

1. overtagelse av eksisterende lån 2. forskudd på arv 3. lån (til meg)

Forskudd på arv må meldes. Bør jeg tinglyse panteobligasjon på lånebeløpet. Lånebeløpet skal gjøres opp ved et fremtidig salg.

Les mer

Si opp husleiekontrakt pga mugg

Publisert: 15.10.2020

Jeg har nå bodd i et kollektiv i 2 måneder, og vil allerede si opp. Kontrakten min sier at jeg må bo her i 4 mnd. før jeg kan søke om oppsigelse. Grunnen til dette er at man opplever mugg på både bad og rom, i tillegg til sølvkre. Huseier har fått beskjed om dette, men har respondert med å vaske/male over. Vi opplever han som svært uprofesjonell etter gjentagende klager. Jeg og de to andre jeg bor med har som følge opplevd luftveisproblemer, tretthet og hodepine. Hvilke rettigheter har jeg?

Les mer

Kjøpe bolig i Norge som utlending

Publisert: 15.10.2020

Min tante som bor i Russland, lurer på om russiske statsborgere kan kjøpe bolig i Norge? Hvis ja, må man ha en slags tillatelse eller opphold i Norge?

Les mer

Kjøpe deler av aksjepost

Publisert: 14.10.2020

Jeg er eier av en andel i et aksjeselskap. En av de andre andelseierne ønsker å selge sin andel og har fått et bud på sin del/aksjepost fra en som ikke har eierandeler i selskapet. Slik jeg forstår det, har jeg ifølge aksjeloven mulighet til å gå inn i salget med forkjøpsrett. Jeg har imidlertid ikke mulighet til å kjøpe hele aksjeposten/andelen som er til salgs. I denne situasjonen er mitt spørsmål hvilken mulighet jeg har ifølge aksjeloven til å kjøpe deler av aksjeposten.

Les mer

Timeliste fra advokat

Publisert: 14.10.2020

Finnes det krav/etiske retningslinjer på hvordan advokaten skal skrive en timeliste? Jeg har fått en selvlaget liste hvor det står "Samtale med klient og lest epost", uten en vedlagt telefonlogg, så hun kan jo ta hva hun vil. Er det OK å fakturere for 3 måneder om gangen - som hun også har gjort? Helt umulig å etter gå det.

Les mer

Leietagerne betaler ikke leie

Publisert: 14.10.2020

Kjøpt et hus med 2 leietakere og ingen av de betaler, var ikke nevnt noe om det av selger, så nå har jeg et hus som taper masse penger på. Er det noe muligheter og få refundert kjøpe eller noe?

Les mer

Overta gård uten å ha odelsrett

Publisert: 14.10.2020

Min onkel har gått bort. Jeg ønsker å overta gården. Gården har ikke vært i drift på over 10 år. Dyrka mark blir leid ut. Han har en sønn som er 16 år med odel og arverett. Han bor i Danmark. Jeg tror ikke han vil overta bruket. Men har ikke pratet med noen av partene. Er usikker på hvordan det er lurt å gå frem i en sånn sak?

Les mer

Har ikke fått regning fra håndverker

Publisert: 14.10.2020

Har ikke mottatt regning fra håndverker etter flere uker etter jobben er fullført. Må eg sei fra, eller kan eg vente og håpe på at den aldri dukker opp?

Les mer
1 2 3 55