Kjøp, salg og leie

Utleier er truende i sin adferd – kan vi heve leieavtalen?

Publisert: 13.11.2017

Jeg og min samboer leier en leilighet og huseieren bor også i samme hus. Den siste måneden har vi oppdaget nye sider av ham. Han er ikke snill mot dama si. I kveld kom han ned i leiligheten og truet typen min og sa at han skulle ødelegge ting. Har vi rett til å si opp leiekontrakten med umiddelbar virkning eller må oppsigelsestiden løpe?

Les mer

Kan utleiers arvinger si opp leieavtalen om utleier dør?

Publisert: 13.11.2017

Jeg leier et hus i Stavanger for en billig penge. I leieavtalen som vi begge har signert og som huseier har diktert, står det at jeg leier inntil videre, men minst ut år 2018 og med 6 måneder gjensidig oppsigelse etter dette. Hva om utleier dør? Kan hans arvinger kaste meg ut selv om jeg har kontrakt ut 2018 og 6 måneder gjensidig oppsigelse etter dette?

Les mer

Ønsker å unngå å betale leie i oppsigelsestiden

Publisert: 13.11.2017

Jeg leier et rom i kollektiv og ser nå nødt til å flytte på grunn av min psykiske helse og ikke minst trivsel. Det står i kontrakten at det er 3 måneder oppsigelse, men sliter så psykisk at jeg ikke orker å bo der lengre. Kan jeg gjøre noe for å måtte slippe å betale for de 3 månedene? Jeg har sagt opp kontrakten, men det er uaktuelt for meg å bo der lengre. Dessuten har jeg økonomiske problemer som også gjør saken vanskelig. Er det noe jeg kan gjøre?

Les mer

Kan utleier gi andre tilgang til en leilighet jeg leier?

Publisert: 13.11.2017

Jeg lurer på om utleier har rett til å gi megler/takstmann og andre personer nøkkel/kode til inngangsdøren til leiligheten han leier ut - uten leietakers samtykke? Dette er i leieperioden, ikke oppsigelsestiden. Kan han kreve husleie for oppsigelsestid når han har tatt over disposisjon/nøkkel til leiligheten? Utleier mener også at leiligheten ikke er vasket nok, selv om den er vasket enda grundigere enn den var da leietaker flyttet inn. Hvordan går man frem her?

Les mer

Kan jeg selge en eiendom fritt, selv om jeg har arvinger?

Publisert: 13.11.2017

I 1968 arvet jeg et delvis nedlagt småbruk på cirka 300 dekar som for det meste bestod av uproduktivt utmark, men med 40 mål dyrket mark. Nå vil jeg selge, men min eldste sønn har begynt å gi uttrykk for at han vil ha det. Jeg har to barn fra første ekteskap og ett fra nåværende ekteskap. Småbruket ligger i Nord Norge og vi bor på Sørvestlandet. Det er 19 år siden han var der sist, så jeg trodde det var en kurant sak å selge. Når jeg ble oppringt av en kjøper sa jeg derfor ja, men uten å snakke med barna om saken. Har jeg lov til å selge fritt?

Les mer

Klage på dreiebenk fra Finn.no

Publisert: 09.11.2017

Jeg kjøpte for litt over en måned siden en dreiebenk på Finn.no. Denne ble beskrevet som fungerende, men ikke testet av selger. Når jeg mottok den og testet den, var motoren ødelagt og ny vil koste mer en jeg betalte for benken. Informerte straks selger, etter litt frem og tilbake har han sluttet å svare. Har betalt 5000 til selger og 4000 på transport. Hvilke muligheter har jeg til å kreve pengene tilbaketalt?

Les mer

Kjøpt AS som er mindre verdifullt enn opplyst

Publisert: 09.11.2017

Jeg har kjøpt et AS med opplysning om verdier i selskapet som påstått skulle være på ca. 2 millioner. Når vi nå regner på det etter at vi nå har tatt over, viser det seg at det kun er verdier ved salg enkeltvis på kr. 1,3 million. Hvilken rett har vi til å få tilbakebetalt verdier vi mener vi har betalt for mye? Omsetning er heller ikke hva som er blitt forespeilet. Mye av omsetning har direkte vært knyttet til forrige eieren, som vi mistet da han sluttet.

Les mer

Salg av brukt datamaskin – kan jeg bli erstatningspliktig?

Publisert: 06.11.2017

Jeg har en eldre datamaskin som jeg har byttet harddisk på selv. Nå har jeg ikke lenger bruk for den og vil selge den på bruktmarkedet finn.no. Jeg lurer på om jeg kan komme i erstatningsansvar dersom en teknisk svikt i datamaskinen skulle forårsake brann e.l. på et senere tidspunkt. Kjøper av maskinen vil selvsagt få vite at en privatperson, ikke et verksted, har byttet disk på maskinen.

Les mer

Hva skjer dersom kjøper ikke betaler selger til avtalt tidspunkt?

Publisert: 06.11.2017

Hva skjer dersom kjøper ikke betaler selger til avtalt tidspunkt ?

Les mer

Fordeling av strømutgifter mellom flere leiligheter

Publisert: 06.11.2017

I et hus hvor det er 12 leiligheter og 1 kontorlokale utleid og leietakerne betaler for felles varme og lys; kan utleier overføre utgifter for varme og lys for kontorlokalet på de resterende leietakerne fordi utleier ikke har fått leid ut dette kontorlokalet?Leietakerne kan ikke bruke kontorlokalet og har heller ikke tilgang til dette. Dersom lokalet står tomt skal det i mine øyne heller ikke være utgifter på dette i form av varme og lys?

Les mer
1 2 3 21