Kjøp, salg og leie

Flyttet inn i leilighet som ikke er lovlig å selge

Publisert: 19.06.2018

Jeg har inngått leieavtale og flyttet inn. Nå viser det seg at leilighetene i samme gate, inkludert min, ikke er lovlige til å selge fordi de står på en myr, og at grunnen har sunket. I grunnboken står det urådighet. Det medfører at hele leiligheten er skjev og at alt heller mot nord. Dette ble ikke opplyst om på forhånd, hverken muntlig eller i kontrakten. Kjøkkenet er så skjevt at smør og olje renner ned i den ene enden i panna! Hva gjør jeg?

Les mer

Får purringer på returnerte lamper

Publisert: 12.06.2018

Vi hentet lamper i en forretning i desember 2014. Leverte tilbake noen, beholdt resten. Fikk faktura på alle med forfall desember 2014. Ga beskjed om de leverte varene og ba om ny faktura. Hørte ingenting før oktober 2016. Fikk purring via tlf. Forklarte situasjonen. De skulle rydde opp og sende ny faktura. Hørte ingenting før mai 2018. Ny purring med samme faktura. Hva gjør jeg? Er saken foreldet selv om de har tatt kontakt? De kaster nå ballen over på meg og spør meg om forslag på løsning! Hva gjør jeg?

Les mer

Huseier krever leie etter fraflytting

Publisert: 05.06.2018

Jeg lurer på om det finnes en lov å vise til, om at huseier ikke kan innkreve husleie fra deg dersom du har gitt fra deg nøkkelen og hun finner noen andre til å bo der. Det vil si at hun får inn to husleier på ett og samme rom, selv om jeg har gitt fra meg nøkkelen og vasket meg ut. Finnes det en lov som sier at den som har flyttet skal få igjen husleien og ikke betale dobbelt på et rom?

Les mer

Leietaker betaler ikke husleie eller depositum

Publisert: 05.06.2018

Hva gjør man når leietaker skylder på at NAV skal betale for leie og vi da ikke har fått noe leie på snart to måneder? Pluss at vedkommende sier at de nekter å betale for oppsigelsestiden på 3 måneder som da står i kontrakten. Vi har heller ikke fått noe depositum som vi også venter på. Som om ikke dette var nok, så sier vedkommende at det har blitt mugg og er veldig dårlig lukt på grunn av dette, og at hun derfor nekter å betale for noe så helsefarlig. Men det er ingen tegn eller påvist mugg.

Les mer

Hvordan kjøpe ut samboer etter to verdivurderinger

Publisert: 05.06.2018

Jeg og min samboer har gått fra hverandre. Vi eier en leilighet 50% hver og har gått inn med lik egenkapital. Jeg vil kjøpe han ut. Vi kjøpte leiligheten for 3070000. Han har fått en verdivurdering og jeg har bestilt en verdivurdering. Han er fornøyd med den han allerede har fått og sier at han kun godtar at vi møtes på snittet av min og hans vurdering dersom min verdivurdering er høyere enn den han allerede har fått. Har han lov til å kreve det?

Les mer

Vare fra Tise kom for sent

Publisert: 05.06.2018

Jeg avtalte med en som selger brukte varer på appen Tise at hun skulle sende et par sko, og hun lovte at de rakk å komme frem til 17.mai (hele formålet med varen). De kom nå og nå behøver jeg ikke varen. Selger nekter å motta varen i retur og refundere pengene, selv om avtalen rundt kjøper er brutt. Hvilke rettigheter har jeg? Hvis varen sendes i retur, kan hun nekte å gi meg pengene tilbake?

Les mer

Sak mot bank for brudd på §6 i markedsføringsloven

Publisert: 24.05.2018

Har et spørsmål angående diverse banker som klart og tydelig bryter §6 i markedsføringsloven. Vil det være mulig for meg å bygge sak mot de ulike bankene på det grunnlaget? Ettersom jeg personlig ikke har noe gjeld, så mener jeg at jeg kanskje kan ha en sak?

Les mer

Utleier mener leilighet ikke er tømt ved utflytting

Publisert: 24.05.2018

Flyttet inn i en leilighet for ett år siden der det allerede fantes en del møbler pluss kjøkkenutstyr. Nå har utleier sagt opp kontrakten for å selge leiligheten, så jeg har flyttet der ifra og tatt med ALLE tingene mine. Utleier nekter nå å betale tilbake depositum fordi det er en del ting igjen i leiligheten. Jeg vet at ingenting av de er mine ting, men han tror ikke på det og sier att det er uaktuelt at han skal bruke en kveld på å hive ting etter meg. Har han lov å kreve at jeg finner en løsning?

Les mer

Krav mot tidligere eier av AS

Publisert: 24.05.2018

Et AS jeg tidligere var medeier i har mottatt purring på et krav som stammer fra tiden før selskapet ble solgt. Kan dette kravet rettes/flyttes mot tidligere eiere hvis det er enighet om at vi er ansvarlige for gjelden?

Les mer

Far har overdratt eiendom til naboer

Publisert: 04.05.2018

Etter min fars død fant jeg ut at han har overdratt en eiendom til naboer. Han hadde hjerneslag med nedsatt funksjonsevne og brukte signaturstempel. Kan ikke se at det er lagt ved legeerklæring eller annen erklæring og når det gjelder vitner som har underskrevet er de i nær slekt med de som har fått overdratt leilighet. Den ene er far og andre svigermor. Står at nær slekt ikke kan underskrive og at det er strenge krav ved signaturstempel. Hvordan stiller dette seg da på tinglyst skjøte?

Les mer
1 2 3 30