Kjøp, salg og leie

Huseier vil beholde depositum

Publisert: 11.06.2019

Ved avslutning av husleieforhold, depositum har ikke stått på depositumskonto - leietager poengterte dette ved inngåelse av kontrakt, men eier ønsket ikke dette. Bodd i bolig i 2,5 år, utflytting 1/6-19. Bolig ble overlevert lørdag 1/6, eier godkjente og tok i mot nøkkel. Eier ønsker beholde 18 000 kr av depositum og leietager er uenig, foreslo mellomting på 12 000 grunnet en misforståelse, men eier godkjenner ikke. Eier tar nå i etterkant opp at det var mangler ved overlevering, men ikke der og da.

Les mer

Godskrevet botid for utleid leilighet

Publisert: 11.06.2019

For noen år siden byttet jeg frivillig jobb til et utenlandsk selskap. Min kone har bodd i leiligheten i Oslo som jeg eide fra tidligere, i fjor leide vi den ut. Det har gått 11 mnd siden vi leide den ut og vi ønsker å fortsette leieforholdet i noen måneder til før den selges. Oppfyller jeg kravene for å få godskrevet botiden for den tiden jeg har bodd og jobbet i utlandet, dersom jeg leier ut boligen i over 12 mnd? Har det noe å si at det er min kone som har bodd der de siste årene uten meg?

Les mer

Styret må godkjenne ny eier av leilighet

Publisert: 11.06.2019

Jeg bor i et selveierleilighet og i vedtekt har det kommet frem at styre må godkjenne ny eier ved salg og de kan bruke opptil 20 dager på dette. Ny eier kan ikke bruke leiligheten før styret har godkjent. Har styret rett til dette? Kan de kreve at ny eier ikke kan bruke leiligheten i den perioden? Samme regel gjelder også får leie.

Les mer

Leieboer ikke sagt opp før overtakelse av bolig

Publisert: 11.06.2019

Vi har kjøpt en bolig, men enda ikke overtatt den. Boligen er leid ut, men kontraktene med leieboerne skulle være avsluttet før vår overtakelse. 3 uker før overtakelse får vi beskjed om at selger ikke har gjort dette. Leiekontrakten har 3 måneders oppsigelse. Det er ikke skrevet noe om at leieboere følger med i salgsoppgave.

Hva gjør vi? Kan vi tilbakeholde kjøpssum? Kan vi kreve dagsbøter? Eller er vi tvunget til å overta med leieboere? Vi skal selv bo i boligen, så dette vil skape problemer.

Les mer

Fått samlefaktura på leiebeløp etter 1,5 år

Publisert: 06.06.2019

Saken gjelder leie av parkeringsplass. Jeg leier en p-plass hvor for halvannet års tid siden utleier sluttet å sende ut faktura. Utleier har nå sendt en regning på hele beløpet, altså leie for halvannet år tilbake. Har han lov til å gjøre det? Og burde jeg ha etterlyst innbetalingen?

Les mer

Kjøpe hus av far

Publisert: 06.06.2019

Jeg er 21 år gammel og bor sammen med min far i huset hans pr dags dato. Jeg vil kjøpe det huset fra min far. Jeg har 4 søsken. Hvordan fungerer det med tanke på om jeg kjøper huset av min far? Må jeg dele med mine søsken. Skal de ha en del av husets verdi? Kan min far selge meg huset for den summen han ønsker ?

Les mer

Samboer krever tilbakebetalt penger for leilighet

Publisert: 04.06.2019

Samboeren min og jeg kjøpte en leilighet sammen for 2 år siden. Jeg har betalt lån for begge til banken hver måned mot at hun har overført sin del av lånet til min konto. Nå ønsker hun å si opp sin del og flytte ut (jeg blir boende i leiligheten). Hun ber nå at jeg tilbakebetaler alt hun har betalt så langt til banken. Hvis jeg gjør det, betyr det at hun har bodd gratis de to siste årene i leiligheten som nå er min. Har jeg krav på å be om leie fra henne fra de årene hun har bodd her?

Les mer

Vil kjøpe ut samboer

Publisert: 04.06.2019

Vil kjøpe ut samboer. Vi har et hus sammen på 50/50 fordeling. Vi har i dag felles gjeld på huset og det lyder på 2 200 000,- altså 1 100 000,- hver igjen på lånet. Verdivurdering på huset for ca. to år siden var på 4 500 000,- Hva blir summen jeg må ut med for å kjøpe henne ut?

Les mer

Hvordan tinglyse kjøpekontrakt

Publisert: 04.06.2019

Kan jeg tinglyse en kjøpekontrakt og hvordan gjør jeg det?

Les mer

Huseier krever dobbel husleie

Publisert: 04.06.2019

Jeg og ei venninne har flyttet sammen. Huseier krevde at vi betalte halve husleien da vi flyttet inn i mai, og vi har betalt 10 000 kr i depositum hver. Husleien er på 4500 kr i måneden på hver. Nå i juni krever han dobbel husleie. Er det noe han kan gjøre? Vi har jo betalt på forskudd pluss depositum.

Les mer
1 2 3 30