Kjøp og salg

Vil kjøpe ut eks-kjæresten med private midler

Publisert: 26.06.2018

Jeg skal kjøpe ut eks-kjæresten fra huset vi kjøpte i 2017. Banken mener det blir for høyt lån for meg å bemanne. Noe jeg selv har regnet på, og har bodd i boligen i over 6 måneder og betalt alt. Så jeg klarer meg veldig bra. Hvis jeg kjøper ut eks-kjæresten privat, kan da banken tvinge meg til å selge? Når de får inn pengene de skal ha? Han har forresten sagt at det er greit.

Les mer

Kjøpe eiendom fra avdød person

Publisert: 15.06.2018

Jeg er interessert i å kjøpe en liten tomt som grenser inn til vår eiendom. Problemet er at eier som står oppført i grunnboken er avdød, og jeg kjenner ikke til om denne personen hadde noen etterkommere. Hvem er eier av en tomt som står oppført på en avdød person, og hvordan kan jeg eventuelt gå frem for å gjøre et forsøk på å kjøpe den?

Les mer

Krav på tomteprisen?

Publisert: 12.06.2018

Eg og sambuar skal gå fra kvarandre. Eg eige hustomta 100% gjennom gave i familien, og vi eiger huset 50/50. I samboerkontrakta står dette, og at vi skal dele gevinsten av salg. Har eg då krav på tomteprisen sidan eg eiger tomta?

Les mer

Hvordan kjøpe ut samboer etter to verdivurderinger

Publisert: 05.06.2018

Jeg og min samboer har gått fra hverandre. Vi eier en leilighet 50% hver og har gått inn med lik egenkapital. Jeg vil kjøpe han ut. Vi kjøpte leiligheten for 3070000. Han har fått en verdivurdering og jeg har bestilt en verdivurdering. Han er fornøyd med den han allerede har fått og sier at han kun godtar at vi møtes på snittet av min og hans vurdering dersom min verdivurdering er høyere enn den han allerede har fått. Har han lov til å kreve det?

Les mer

Eks nekter å selge bolig

Publisert: 22.05.2018

Mitt samboerskap med x gikk i oppløsning og vi hadde kjøpt en leilighet sammen 50/50. I utgangspunktet skulle jeg kjøpe han ut og han hadde lagd kontrakt på summen og når tid overtakelse finner sted. Men han ville ikke signere på kontrakten! Jeg fikk lån og skulle til å løse han ut, men nå brånekter han å selge til meg og mente at kontrakten er ugyldig uten signatur. Han tok nå advokat mot meg og presser meg til å selge i det åpne marked. Hva er min odds til å vinne om jeg bruker advokat nå?

Les mer

Er takst eller salgspris grunnlag for oppgjør?

Publisert: 07.05.2018

A har lånt B egenkapital for at B skulle klare å kjøpe A ut av boligen, som A og B kjøpte sammen 8 år før denne avtale. Nå, 2 år etter låneavtalen ble inngått, skal B selge boligen og spørsmålet er tolkning av ordlyden: "Ny takst på huset vil ved oppgjørstidspunkt være grunnlag. Hvis taksten er høyere enn i 2016, vil A få halvparten av overskytende av verdiøkning siden 2016: dvs halvparten av pris over x.xxx.xxx,-." Skal man her bruke takst eller pris som grunnlag ved oppgjør?

Les mer

Vil kjøpe broren sin ut av leiligheten

Publisert: 03.05.2018

Jeg eier en leilighet sammen med min bror og hans kone hvor 50% på meg og 25% på hver av de. Nå skal jeg og min familie bo i leiligheten i en periode. Jeg ønsker å kjøpe ut min bror for samme takst som da vi kjøpte leiligheten, og skrive en kontrakt oss i mellom på at vi deler overskuddet 50/50 når jeg selger eller gir de en gave. Er dette en enkel jobb å sette opp for en advokat og hva må vi huske på?

Les mer

Tinglyse boligkjøp på forhånd

Publisert: 30.04.2018

Jeg skal selge boligen til et av mine barn og dens samboer, de flytter inn før jeg er 'klar' for å selge. Jeg ønsker å vente med salg til jeg kan investere i ny bolig. De synes også det er greit å vente med kjøp for å spare opp midler, men ønsker å pusse opp bad. Vi har en avtalt kjøpesum. Er det greit å tinglyse en avtale om kjøp om et par år til en gitt pris. Hva bør vi tenke på?

Les mer

Problem med huskjøp i Italia

Publisert: 27.04.2018

I forbindelse med kjøp av leilighet i Italia, har jeg en muntlig avtale med selger om parkeringsplass. Denne eies av hans bror, men var en kurant sak å ordne. Dette går han nå tilbake på. Megler var tilstede da dette ble avtalt. Er det noe jeg kan gjøre rent formelt?

Les mer

Selge sekundærleilighet uten å betale skatt

Publisert: 27.04.2018

Vi eier en sekundærleilighet som vi leier ut. Nå skal vi pusse opp den vi bor i selv, og har vurdert å ta over utleieleiligheten selv i oppussingstiden, men den er for liten (32 kvm) da vi har fått barn. Kan vi selge utleieleiligheten uten å skatte 23 % av gevinsten av pristigningen ettersom vi bruker pengene på en leilighet vi flytter til i en to måneders periode? Vi har IKKE bodd i utleieleiligheten de siste 24 mnd. Vi planlegger å leie ut den vi evt da kjøper som ny sekundærbolig senere.

Les mer
1 2 3 14