Kjøp og salg

Uenighet mellom søsken om hyttesalg

Publisert: 21.01.2018

Vi er 4 søsken som eier en hytte sammen. 2 av søsknene bruker ikke hytten eller er med og vedlikeholde den.1 av søsknene bruker den noe, men sjeldent. Sistemann bruker den mye og tar mesteparten av vedlikeholdet. 2 av søsknene ønsker å selge hytten, og de 2 siste ønsker å beholde, men ikke sammen. 1 av søsknene her ønsker aldri å treffes for å finne en løsning på hvordan man skal løse dette. Hvordan løser man disse problemene med at 1 søsken aldri vil stille på et møte? Og evt salg?

Les mer

Vil en muntlig avtale stå seg om vi selger huset?

Publisert: 15.01.2018

Vi har en felles garasje som ble bygget sammen med naboen for cirka 30 år siden. Vi har hver vår garasjeplass med vegg i mellom. Deler av vår garasjedel går litt inn på naboens grense. Vi har hatt et godt samarbeid angående vedlikehold, men bare en muntlig avtale om dette forholdet. Vi vurderer å selge, men naboen ønsker ikke å skrive noen skriftlig avtale på dette garasjeforholdet. Kan vi kreve å få en avtale på plass? Kan dette skape problemer for nye eiere?

Les mer

Foreldre ønsker å hjelpe oss med kjøp av leilighet

Publisert: 21.12.2017

Mine foreldre ønsker å gå inn med et beløp for å hjelpe oss i kjøpet av en leilighet. Leiligheten er en sameieseksjon. Mine foreldre er åpne for ulike modeller for dette - medeierskap i leilighet, privat lån eller lignende. Vi vil gjerne få råd fra noen med erfaring på hva som er mest hensiktsmessig økonomisk for alle parter.

Les mer

En av fire søstre vil ikke selge eiendom

Publisert: 07.12.2017

Mine tre søstre og jeg deler en hytte etter våre foreldre. Det tilhører båthus og litt tomt til hytta. Nærmest nabo til båthuset vårt er pr. i dag en frisørsalong, som nå ønsker å utvide. De har tilbudt seg å kjøpe en del av eiendommen som ligger sammen med båthuset. Det er pr. i dag kun en liten grusplass. Hytta og båthuset vår trenger sårt massiv oppgradering, og 3 av oss har ikke midler til dette. Penger for salg vil redde alt. Den fjerde søsteren nekter imidlertid å selge. Kan hun det?

Les mer

Kjøpe del av leilighet

Publisert: 07.12.2017

Jeg og samboer ønsker nå å kjøpe leilighet. Et familiemedlem selger sin leilighet, som er perfekt for oss. Den er likevel litt for dyr, da min samboer tjener godt, men jeg studerer ved siden av jobb og da har veldig redusert inntekt de neste 2-3 årene. Vi har fått mulighet til å kjøpe oss inn i leiligheten, selvom vi ikke har råd til hele. Er dette mulig? Hvordan blir det når vi skal bo der, men kun eier 2/3 av leiligheten? Er det riktig at vi betaler leie eller bare nedbetaler et privatlån?

Les mer

Kan jeg skjevdele egenkapitalen jeg betalte ved boligkjøp?

Publisert: 13.11.2017

Jeg skal skilles fra min kone, og for to år siden kjøpte vi en bolig sammen hvor jeg betalte rundt 20% med egne midler. Boligen har nå økt i verdi, og jeg lurer på om mine 20% skal holdes utenfor delingen dersom jeg krever skjevdeling? Eventuelt hvilke rettigheter jeg har på «min» del av boligen.

Les mer

Kan jeg selge en eiendom fritt, selv om jeg har arvinger?

Publisert: 13.11.2017

I 1968 arvet jeg et delvis nedlagt småbruk på cirka 300 dekar som for det meste bestod av uproduktivt utmark, men med 40 mål dyrket mark. Nå vil jeg selge, men min eldste sønn har begynt å gi uttrykk for at han vil ha det. Jeg har to barn fra første ekteskap og ett fra nåværende ekteskap. Småbruket ligger i Nord Norge og vi bor på Sørvestlandet. Det er 19 år siden han var der sist, så jeg trodde det var en kurant sak å selge. Når jeg ble oppringt av en kjøper sa jeg derfor ja, men uten å snakke med barna om saken. Har jeg lov til å selge fritt?

Les mer

Selgeren har heftelser i boligen jeg ønsker å kjøpe

Publisert: 13.11.2017

Jeg har blitt tilbudt et privat kjøp av andelsleilighet fra et dødsbo. Det er to barn som er arvinger. Heftelse på leiligheten i grunnbok er større enn kjøpesummen. Salgets skjer ved kontrakt og oppgjør skjer via borettslagets forretningsfører. Hva er viktig å passe på som kjøper i denne situasjonen?

Les mer

Selger ønsker å trekke seg fra boligsalg

Publisert: 13.11.2017

Vi har signert kjøpekontrakt for bolig og står på målstreken med betalingen. Nå vil selger trekke seg pga at hun har en uføresøknad inne, som da vil medføre at hun vil få ettergitt studielån (pant i bolig). Dette blir kalt bristende grunnlag. Hvordan går vi videre?

Les mer

Hva skjer dersom kjøper ikke betaler selger til avtalt tidspunkt?

Publisert: 06.11.2017

Hva skjer dersom kjøper ikke betaler selger til avtalt tidspunkt ?

Les mer
1 2 3 12