Kjøp og salg

Ektefelle motsetter seg salg av eiendom

Publisert: 21.09.2020

Vi er 3 søsken som arvet eiendom etter våre foreldre. Nå vil 1 kjøpe stedet, noe de 2 andre er enige i, men ektefellen til en av oss setter seg i mot. Er det noe vi kan gjøre med det?

Les mer

Hustomt mindre enn forventet

Publisert: 02.09.2020

Jeg er norsk, men bor i USA. Jeg har en kontrakt på et hus i Norge. Salgsoppgaven viser at tomten er ca 1940 kvadratmeter. Det er også nevnt at tomten er under avdeling og at det endelige målet kan variere. Etter tomteavdelingen viser tomten seg å være bare 1600 kvadratmeter, eller 21 % mindre enn estimert. Dette var en mye større endring enn jeg hadde forventet. Hvilke rettigheter har jeg? Megleren sier at jeg ikke har noen sak grunnet språket i salgsoppgaven. Hva sier dere?

Les mer

Forkjøpsrett på fritidsbolig

Publisert: 05.06.2020

Jeg eier en fritidsbolig som skal selges. Det er tinglyst en forkjøpsrett på denne i 1994. Det står følgende: Etterkommere av NN har forkjøpsrett. NN er mine oldeforeldre. Jeg lurer veldig på hvem og hvor langt ETTERKOMMERE rekker. Hvordan varsles de osv.

Les mer

Kjøp ut bror fra barndomshjem

Publisert: 05.06.2020

Jeg og min eldre bror eier halvparten hver av barndomshjemmet vårt med jord og skog. Jeg har ønsket å kjøpe ut min brors halvdel og han har også ønsket å selge til meg. Pga litt forskjellige årsaker så har det gått noen år å han har hele tiden vist årsaken til at jeg ikke hadde kunne kjøpe ut før nå. For 14 dager siden bekrefta jeg det igjen at jeg skulle kjøpe han ut. Men nå har han ombestemt seg og sier at han har odel å jeg kan ikke nekte han å selge min del til han. Hva gjør jeg?

Les mer

Pengekrav etter et år etter kjøp av festetomt

Publisert: 14.05.2020

Jeg har innløst en festetomt og har betalt summen i kontrakten som vi ble enige om. Advokatfirma som hadde saken på vegne av selger, kommer nå 14 mnd. i etterkant og krever 15 000 kr, da summeringen i kontrakten er feil. Det stemmer at summeringen i kontrakten er feil, og at de ulike postene til sammen skulle vært 15 000 kr mer. Kan advokatfirma kreve at dette betales nå så lang tid i etterkant, når de selv hadde skyld i at postene var summert feil?

Les mer

Kan far selge hytte til to av barna?

Publisert: 30.04.2020

Kan pappa selge hytta si til meg og min søster til hvilken pris han vil, da han har en datter fra før han giftet seg med mamma for 55 år siden?

Les mer

Kjøpe eiendom med ulovlig takterrasse

Publisert: 29.04.2020

Jeg vurderer å kjøpe en eiendom der man har oppført en takterrasse uten byggetillatelse og nå selger eiendommen til kjøpers risiko "som den er". Boligen ble forøvrig seksjonert opp i 2012 der tegninger av seksjonene, inkludert takterrassen, ble tinglyst av kommunen. Er risikoen stor for at kommunen nå, 8 år senere, vil evt. kreve å rive terrassen? Er det noe vits å søke om byggetillatelse fra kommunen nå i ettertid? Terrassen er vesentlig utifra attraktivitet og verdisetting av boligen.

Les mer

Ønsker å kjøpe hus i en spesifikk gate

Publisert: 19.03.2020

Vi har lyst å kjøpe enebolig i en spesifikk gate (med ca. 5 hus), men ingen er lagt ut for salg. Kan en advokat ta kontakt med huseierne på vegne av oss (i første omgang anonymt), for å høre om de er interessert i å selge i nær framtid?

Les mer

Skatt på salg av boligtomt

Publisert: 09.03.2020

Kjøpte en gård som ikke er i drift. Dyrkamarka er utleid til annen bonde. Kommunen ønsker å kjøpe 3 boligtomter av oss. Ikke dyrket mark, kun utmark. Hva blir skatteprosenten ved et salg? 22 eller ca 45 %?

Les mer

Taper på salg av leilighet

Publisert: 09.03.2020

Jeg har leid en leilighet i over 20 år av kommunen. Så plutselig får jeg et brev av kommunen. Kjøp leiligheten eller flytt ut, så jeg ville ikke miste leiligheten. Så jeg tok opp lån og kjøpte leiligheten av kommunen. Så 4 år etter ville jeg flytte til annen kommune, og jeg solgte leiligheten. Men det viste seg at jeg fikk 200 000 mindre for den. Da sa kommunen at de skulle hjelpe meg med det. Det gikk måneder før jeg hører noe. Så før jul 2018,da fikk jeg brev av kommunen. De ville ikke hjelpe meg. Hva skal jeg gjøre?

Les mer
1 2 3 11