Kjøp og salg

Skatt på gevinst av tom bolig?

Publisert: 10.04.2018

Eier en leilighet som står tom. Jeg bor der men også hos min ektemann som bor i en annen by hvor jeg da har min folkeregistrerte adresse. Betaler strøm i min egen leilighet. Han eier da sin leilighet og jeg eier min, hvilket vi også gjorde før vi giftet oss. Nå vil jeg selge min leilighet. Må jeg betale skatt på gevinst?

Les mer

Ønsker å kjøpe leid hus

Publisert: 05.04.2018

Jeg har leid et gammelt hus uten husleiekontrakt i 19 år. Huset skal nå selges og jeg ønsker å kjøpe det, men huseier vil ha mest mulig for det og har fått flere budgivere på banen. Boligen er over hundre år, og i dårlig stand. Alt av vedlikehold er påkostet av meg. Har jeg noen rettigheter?

Les mer

Far nekter å følge domsslutning om takst

Publisert: 25.03.2018

Vi har fått en domsslutning som lyder slik: "G.Ø (min far) plikter å selge en eiendom i henhold til takst avhjemlet av en takstnemnd bestående av tre personer, en representant fra Eiendomsmegler1 og en representant fra hver av partene." Den er fra 23.10.2008 . Min far nekter å gjøre dette. Har fått opplyst at denne domsslutningen gjelder til 2018.

Mine spørsmål: 1. Hvordan sette i gang et tvangstiltak? 2. Hvordan er saksgangen i dette? 3. Hvem blir belastet utgiftene til dette?

Les mer

Leiligheten mangler stoppekran

Publisert: 21.03.2018

Jeg har nylig kjøpt og overtatt en leilighet oppført som var oppført i 1937. Da jeg nå skal starte med totalrehabilitering av bad og kjøkken, eksisterer det ingen stoppekran som er for kun min seksjon. Har googlet litt rundt det, men finner mye rart. Det jeg lurer på: - Er det lovpålagt at leiligheter/ seksjoner skal ha individuell hovedkran? - Hvem er økonomisk ansvarlig for å evt. få en hovedkran installert? (Dette er ikke oppgitt i salgskontrakt eller tilstandsrapporten).

Les mer

Råd til salg av aksjer

Publisert: 06.03.2018

Jeg eier personlig 50 % av aksjene i et selskap som jeg har bygget opp sammen med en kamerat. Jeg kjøpte ut partneren min og startet et nytt AS som betalte han for aksjene - med penger innskutt av meg som eier (gjeld til eier). Det er derfor slik at det nå er et AS som eier 50 % og jeg personlig som eier 50 %. Nå vil jeg gjerne selge 100 %. Kursen er den samme som jeg betalte for min partner sine 50 %. Hvordan er det lurest å gjøre dette?

Les mer

Ønsker å kjøpe onkels andel av bolig

Publisert: 02.03.2018

Jeg ønsker å kjøpe ut min onkel av en bolig som han han og hans bror eide 50/50. Når han ene døde, arvet onkel og hans søsken hans 50 % som ble fordelt på 10 % hver. Nå eier onkel 60 % av boligen. Hvordan går jeg frem for å kjøpe hans del? Kontrakt fra advokat eller egenskrevet?

Les mer

Kjøpe ut samboer etter samlivsbrudd

Publisert: 21.02.2018

Har dere en generell formel for det å kjøpe ut samboer etter samlivsbrudd? Hva skal betales til den andre part, og hva skal banken ha når lånet overføres? Skal de ha en ny startkapital? Og er det ellers andre ting som kommer inn i bildet?

Les mer

Heve kjøp av russebuss

Publisert: 21.02.2018

Vi har kjøpt en russebuss som vi overtok for 8 måneder siden. Selger oppga ingen avvik ved kjøp. Nå i ettertid har vi funnet ut at taket er fult av hull og vi har en stor vannlekkasje i bussen grunnet dette. Selger ønsker ikke å la oss heve kjøpet eller gi oss erstatning da de mener det er egenforskyldt. I kontrakten står det selges "as is". Hvilke rettigheter har vi? Kan vi kreve noe tilbake? Vi har holdt tilbake siste del av kjøpesummen, og de krever å få betalt resten.

Les mer

Onkel som ufrivillig meddisponent

Publisert: 14.02.2018

Min mor har solgt huset. Jeg er enebarn og livsarving etter både henne og min avdøde far. Min onkel(fars bror)har hjulpet henne med å betale regninger etc siden jeg bor et stykke unna. Nå har han lurt henne til at de er meddisponenter på kontoen pengene for salget står på. Hun vil nå låne meg disse pengene, men onkel nekter å signere. Hun har sagt til banken at hun ikke ønsker å ha han som meddisponent,men banken sier at han må signere seg ut. Han nekter. Hva kan vi gjøre her?

Les mer

Feilbestilling hos NSB

Publisert: 13.02.2018

Jeg gjorde en feilbestilling på NSB sine nettsider og bestilte to miniprisbilletter i stedet for èn. Ringte NSB og ifølge dem har jeg ingen angrerett bortsett fra fire timer etter at billettene ble kjøpt, eller så må jeg avbestille. Er dette riktig? Jeg har enda ikke betalt for billettene, så det høres litt rart ut at jeg ikke skal ha noen rettigheter når jeg enda ikke har gjennomført kjøpet. Har NSB rett i dette spørmålet eller må jeg som kunde eller forbruker bare ta tapet?

Les mer
1 2 3 13