Kjøp og salg av brukte gjenstander

Kontrakt inngått med umyndig person

Publisert: 06.06.2017

En kontrakt ble skrevet under av en under 18 år og personen ønsker nå å trekke seg fra kontrakten. Et beløp på 80 000 ble betalt av denne personen i bytte mot en vare. Det er ingen feil eller mangler på varen. Hva har selger krav på? Saken gjelder to amatører, en 17-åring og en 18-åring, og kontrakten omhandler kjøp og salg av en russebuss. Personen ønsker å bryte kontrakten fordi personen ønsker å kjøpe en annen russebuss. Personen representerer en gruppe.

Les mer

Ønsker å holde tilbake penger for kjøp

Publisert: 24.05.2017

Jeg solgte nylig en vare privat på nettet. Kjøperen prutet ikke, og skrev bare at han kjøper den mot at jeg sender den før betaling. Da det var et kjent navn gikk jeg med på det. 1 uke senere kom bare halvparten av betalingen fram, og kjøperen sa det var avtalt pris. Nå som denne kjøperen vil handle av meg på nytt, kan jeg da beholde den summen han skylder meg, for så å overføre resten tilbake? Eller er det å stjele på lik linje med at han stjal fra meg?

Les mer

Reklamere på lakkeringsjobb på bruktbil

Publisert: 02.05.2017

Kjøpte en bil i april 2014 av en privatperson. Den ble da solgt med en ny reparasjon av kanal. Kanal var byttet og lakkert av godkjent karosseriverksted i bilselgerens nærområde. Kvittering på arbeidet fulgte med. Bilen fremsto som strøken ved kjøp, det var jo tross alt en 4 mnd gammel lakkeringsjobb av kanalen. Nå 2 år og 5 mnd etter falt plutselig all lakken av og det har begynt å ruste. Jeg tok bilen til et karosseriverksted, og de sa at det var tydelig at verkstedet som hadde utført jobben hadde gjort mangelfullt arbeid, da særlig i grunningsprosessen.

En annen bilkyndig person i min familie som har sett på kanalen, mente det manglet grunning, at det var lakkert direkte på kanalen. Det vil koste rundt 8000 kr å utbedre feilen. De ved karosseriverkstedet mente også at det var klart at man skulle forvente at lakkeringsjobben som ble gjort burde ha vart mye lenger siden det var en ny del som ble satt på bilen og deretter lakkert.

Jeg har henvend meg direkte til lakkeringsverkstedet som avviser alle krav jeg har rettet mot dem. De sier jeg ikke kan rette reklamasjon mot de direkte. De mener også at det er feilbruk fra min sin side som har ført til de omfattende rustproblemene.

Er det sånn da at jeg må rette klagen mot hun som solgte meg bilen? Hun kunne umulig ha visst at det var dårlig utført reparasjon på bilen hun solgte til meg, og jeg føler det er litt urettferdig at et godkjent verksted skal slippe unna dette når alt er deres feil og de har gjort elendig arbeid.

Les mer