Kjøp av tjenester

Betaling for løshår

Publisert: 13.11.2020

Jeg satte på løshår i mai, og hun som satte det på var en bekjent som tidligere har jobbet som frisør. Hun kjøpte håret, selv om jeg var tydelig hele veien på at jeg ikke hadde penger - svaret var da at jeg kunne betale når jeg fikk mulighet. Jeg dro derfor hjem til henne og hun satte det på! I etterkant har hun flere ganger spurt om kr, og jeg har gjentatt at jeg fremdeles ikke har mulighet å betale. Nå mottok jeg en faktura fra henne. Er dette lovlig å sende ut faktura i dette tilfelle?

Les mer

Fått faktura etter fem år

Publisert: 22.09.2020

Jeg bygget om bad i leilighet i desember 2015. Jeg er sikker på at vi betalte alt fakturert for bygg, elektriker og rørlegger. I dag har jeg mottatt en faktura på 15 000 (blandebatterier og arbeid) som rørlegger sier ikke blitt betalt. Jeg bor ikke lengre i leilighet og vet ikke om jeg kan få tak på kvitteringene. Hva om jeg ikke kan bevise jeg betalt? Kan de kreve betaling av en faktura nesten 5 år i etterkant?

Les mer

Russ har blitt svindlet

Publisert: 02.09.2020

Jeg vet ikke hvordan jeg finner advokat som kan hjelpe meg med en barnevernssak. Om å få dokumenter som barnevernet sier jeg bare kan se. Og med tanke på russetiden, så har vi blitt skamma av en leverandør @russens_hjelper. Og han skulle sende skisser osv av det vi bestilt,e men vi fikk det aldri. Ga 1000 kr.

Les mer

Hvem er ansvarlig for skadet fiberkabel?

Publisert: 24.08.2020

Er det leverandør av fiber som er ansvarlig for å grave ned fiberkabel fram til tomt på en god måte så denne ikke blir skadet?

Les mer

Kansellering av feriehus i Spania

Publisert: 05.06.2020

Har leid et ferie hus i Spania i juli. Har innbetalt et forskudd for leien. Resterende av leien skal innbetales om kort tid. Det står ikke noe i leiekontrakten som omtaler noe om avbestilling/kansellering kun prisbetingelser og andre forhold. Er vi pliktige i henhold til prisbetingelsene i kontrakten til å innbetale restbeløp? Har vi krav på å få forskuddsbetaling tilbakebetalt?

Les mer

Faktura for tjeneste utført i 2017

Publisert: 05.06.2020

Det ble utført en tjeneste uten noen kontrakt av et firma til meg. Vi avtalte muntlig hva må gjøres i juni 2017. Tjeneste ble utført i periode juli - desember 2017. Jeg var ikke fornøyd med utført arbeid og nektet å betale vederlag for det. Jeg har aldri fått noen faktura. Kan dette firma kreve noe fra meg nå?

Les mer

Kunde nekter å betale for endringer

Publisert: 14.05.2020

Jeg har bedrift. Vi har inngått i en avtale med kunden, men underveis endret kunden tegninger og planen, men kunden nekter å betale. Har jeg lov å stoppe å jobbe for denne kunden eller må jeg forsette videre?

Les mer

Treningssenter påberoper seg rett til force majeure

Publisert: 29.04.2020

Spørsmål angående påberopelse av force majeure. Treningssenter holdt stengt siden 12. mars, pga Covid-19. Har ikke punkt om force majeure i kontrakt. Påberoper seg likevel rett til å bruke dette. Kan de det ift norsk lov og rett? Har betalt faktura til de i denne tiden, mener jeg har krav på refundering?

Les mer

Kunstner får ikke betalt for russelogo

Publisert: 09.03.2020

En venn av meg gjør kunstnerarbeid på siden. I september gjorde en russegruppe en deal med henne om at hun skulle designe deres russelogo. Logoen ble levert 13. desember, men hun har enda ikke blitt betalt (27.02.) Nylig fikk hun beskjed om at de ønsket at hun skulle fjerne signatur fra logoen, noe hun nektet å gjøre etter så lang tid. De truer nå med å IKKE betale noe som helst dersom hun ikke gjør det. Ingen kontrakt, alt er via melding eller muntlig. Er dette lovlig?

Les mer

Håndskrevet faktura uten bilag

Publisert: 09.03.2020

Er håndskrevne bilag uten nummer på en faktura fra håndverker gyldig? Har bedt om spesifisert faktura uten at det har blitt imøtekommet, ordlyden i fakturaen er diverse varer.

Les mer