Kjøp av tjenester

Klage på bilverksted

Publisert: 04.02.2018

Trenger hjelp til å skrive krav til et firma. De har stilt feil diagnose på motorreparasjon med følger i at det måtte kjøpes ny motor etter deres feil reparasjon. Motoren de reparerte er bare å kaste.

Jeg og andre bilkyndige, verksmester, bilskolelærer osv mener regningen fra dem på 32 000,- er 100 % bortkastet. De tok først kompresjonstest ETTER de hadde fikset bilen for 32 000,- og finner da ut at det ikke lar seg fikse på fornuftig måte. NB: regningen er betalt.

Les mer

Kvittering for vaksine

Publisert: 02.02.2018

Har spørsmål om kvittering. Jobber på kommunalt legekontor. Vi tar i mot penger for bl.a influensavaksine. Vi gir ikkje ut kvittering på betaling av dette. Er ikkje vi pliktige til det?

Les mer

Betaling for promoteringsvideo for russebuss

Publisert: 06.10.2017

Jeg har laget en promoteringsvideo for en russebuss på forespørsel over Instagram. De snakket med meg fra Instagram-profilen sin. Jeg har et enkeltpersonsforetak og ønsker å fakturere dem. Vil de meldingene med Instagram-profilen til russebussen være grunnlag på at jeg kan kreve inn penger?

Les mer

Foreldelse av faktura på håndtverksarbeid

Publisert: 15.09.2017

I juni 2014 fikk jeg tilbud om beising av deler av hus. Tilbudet var på kr. 35 000,-. Mellom 3 og 15 august 2014 ble jobben utført, men jeg klagde på mangelfullt arbeid. Jeg mottok faktura 18 desember 2014 på kr 56 000,-. Jeg klagde på denne fakturaen. Den 13 september 2017 fikk jeg purring på utestående beløp. Vil foreldelsesfristen på 3 år her gjelde? Løper foreldelsesfristen fra arbeidet er utført eller fra fakturadatoen?

Les mer

Utleier av selskapslokale kansellerer avtalen

Publisert: 15.09.2017

Fikk den 24. juli bekreftet pr. e-post et lokale til dåpsselskap den 29. oktober. Den 9. september fikk jeg beskjed om at lokalet istedet var leid ut til bryllup. Problemet er at invitasjonskort er sendt ut til 33 gjester og tilreisende fra Bodø har bestilt fly. Har jeg krav på erstatning og i så fall for hva? Må utgiftene ved invitasjonskortene erstattes? Må annet lokale til samme pris og dato tilbys som kompensasjon? Har tilreisende krav på erstatning om dåp må flyttes?

Les mer

Forsikring annullert

Publisert: 19.09.2016

Jeg kjøpte en bil for 1,5 mnd siden. Og kjøpte med en tilleggsforsikring til 2320 kr som jeg betalte inn til bilforhandler. Jeg fikk brev idag om at innbetalingen for tilleggsforsikringen ikke er gjort og de måtte annulere forsikringen. Det står også i kontrakten at jeg har betalt for denne. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Kjøreskolen vil annullere innbetalt beløp

Publisert: 04.04.2016

Betalte for en kjørekurspakke i 2009 (10 kjøretimer+obligatorisk kurs). Den brukte jeg opp innenfor fristen. Etter det gikk det i noen giroer, før en større sum ble overført til kjøreskole for kjøretimer. Hadde en kjøretime for kort tid siden og gikk så inn på kontoret.

De sa at en pakke har varighet på 1 år fra kjøpsdato. Men summen for kjøretimer var ikke en del av en pakke. Så de sa at de kommer til å annulere det jeg har innestående hos dem. Kan de gjøre det?

Les mer

Foreldelsesfrist på faktura

Publisert: 27.01.2016

Vi fikk utført noe jobb fra en håndverker i 2007. Vi fikk først regningen i 2010 og var da ikke enig i beløpet og heller ikke utført arbeid. Vi tok kontakt med håndverkeren og ba han komme tilbake på en befaring på utført arbeid. Etter dette hørte vi ikke mer fra han, før han nå i januar 2016 tar kontakt og etterlyser betaling. Vi ønsker fortsatt å diskutere pris, men hvordan er dette i forhold til foreldelsesfristen?

Les mer

Forbrukerklage – gratis saksbehandling i klagenemnder

Publisert: 13.08.2015

Det offentlige Forbrukertvistutvalget har myndighet til å avgjøre tvister om forbrukeres kjøp av varer og tjenester. I tillegg har en rekke bransjer egne klagenemnder der Forbrukerrådet er representert. Saksbehandlingen er gratis for forbrukere.

Les mer

Forbrukerklage – egen ordning for forbrukerklage i EU

Publisert: 12.08.2015

Stadig flere handler i utlandet via Internett eller på utenlandsreiser. Forbrukernes rettigheter er avhengig av hvor varen er kjøpt. Det store skillet går mellom varer kjøpt i EU-land og varer kjøpt i land utenfor EU.

Les mer