Kjøp av tjenester

Dyrere fliser på bad enn forventet

Publisert: 31.01.2019

I blokken jeg bor i har nå samtlige leiligheter pusset opp badet på grunn av nye rør som måtte legges inn i hele bygget. I den anledning fikk alle tilbud om å pusse opp badet fra firmaet som skulle utføre jobben. Tilbudene var standard pakker, men jeg ønsket noe litt utenom de vanlig pakkene. Jeg gikk da for noen fliser som var større enn standard. I kontrakten står det at merkostnader vil påløpe. Når jeg fikk faktura står det at prisen var 600 kr pr km2. Dette var ikke opplyst. Er dette lovlig?

Les mer

Elektriker bruker lengre tid enn avtalt

Publisert: 27.09.2018

Når et elektrikerfirma bruker lang tid på å bli ferdig med jobben du har betalt dem for og man må ringe å mase på når de skal bli ferdig, og får til svar at de har andre prosjekt nå så vi må bare vente, kan vi kreve noe?

Les mer

Endringer i pakkereiseloven

Publisert: 03.08.2018

Fra første 1. juli 2018 trådte den nye pakkereiseloven i kraft, som gir reisende flere rettigheter.

Les mer

Klage på bilverksted

Publisert: 04.02.2018

Trenger hjelp til å skrive krav til et firma. De har stilt feil diagnose på motorreparasjon med følger i at det måtte kjøpes ny motor etter deres feil reparasjon. Motoren de reparerte er bare å kaste.

Jeg og andre bilkyndige, verksmester, bilskolelærer osv mener regningen fra dem på 32 000,- er 100 % bortkastet. De tok først kompresjonstest ETTER de hadde fikset bilen for 32 000,- og finner da ut at det ikke lar seg fikse på fornuftig måte. NB: regningen er betalt.

Les mer

Kvittering for vaksine

Publisert: 02.02.2018

Har spørsmål om kvittering. Jobber på kommunalt legekontor. Vi tar i mot penger for bl.a influensavaksine. Vi gir ikkje ut kvittering på betaling av dette. Er ikkje vi pliktige til det?

Les mer

Betaling for promoteringsvideo for russebuss

Publisert: 06.10.2017

Jeg har laget en promoteringsvideo for en russebuss på forespørsel over Instagram. De snakket med meg fra Instagram-profilen sin. Jeg har et enkeltpersonsforetak og ønsker å fakturere dem. Vil de meldingene med Instagram-profilen til russebussen være grunnlag på at jeg kan kreve inn penger?

Les mer

Foreldelse av faktura på håndtverksarbeid

Publisert: 15.09.2017

I juni 2014 fikk jeg tilbud om beising av deler av hus. Tilbudet var på kr. 35 000,-. Mellom 3 og 15 august 2014 ble jobben utført, men jeg klagde på mangelfullt arbeid. Jeg mottok faktura 18 desember 2014 på kr 56 000,-. Jeg klagde på denne fakturaen. Den 13 september 2017 fikk jeg purring på utestående beløp. Vil foreldelsesfristen på 3 år her gjelde? Løper foreldelsesfristen fra arbeidet er utført eller fra fakturadatoen?

Les mer

Utleier av selskapslokale kansellerer avtalen

Publisert: 15.09.2017

Fikk den 24. juli bekreftet pr. e-post et lokale til dåpsselskap den 29. oktober. Den 9. september fikk jeg beskjed om at lokalet istedet var leid ut til bryllup. Problemet er at invitasjonskort er sendt ut til 33 gjester og tilreisende fra Bodø har bestilt fly. Har jeg krav på erstatning og i så fall for hva? Må utgiftene ved invitasjonskortene erstattes? Må annet lokale til samme pris og dato tilbys som kompensasjon? Har tilreisende krav på erstatning om dåp må flyttes?

Les mer

Forsikring annullert

Publisert: 19.09.2016

Jeg kjøpte en bil for 1,5 mnd siden. Og kjøpte med en tilleggsforsikring til 2320 kr som jeg betalte inn til bilforhandler. Jeg fikk brev idag om at innbetalingen for tilleggsforsikringen ikke er gjort og de måtte annulere forsikringen. Det står også i kontrakten at jeg har betalt for denne. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Kjøreskolen vil annullere innbetalt beløp

Publisert: 04.04.2016

Betalte for en kjørekurspakke i 2009 (10 kjøretimer+obligatorisk kurs). Den brukte jeg opp innenfor fristen. Etter det gikk det i noen giroer, før en større sum ble overført til kjøreskole for kjøretimer. Hadde en kjøretime for kort tid siden og gikk så inn på kontoret.

De sa at en pakke har varighet på 1 år fra kjøpsdato. Men summen for kjøretimer var ikke en del av en pakke. Så de sa at de kommer til å annulere det jeg har innestående hos dem. Kan de gjøre det?

Les mer