Kjøp av nye gjenstander

Feil pris på kontrakt

Publisert: 31.05.2016

Jeg skal kjøpe en bil som var annonsert til 425 000 hos forhandler. Selgeren sendte meg kjøpskontrakt som jeg signerte og sendte tilbake. Men han skrev feil beløp, dvs 225 000. De kommer sikkert til å merke dette senere men kan jeg kreve å få den for 225 000 som det står i kontrakten? Jeg flyr avgårde for å hente bilen i Bergen om en ukes tid

Les mer

Forbrukerklage – gratis saksbehandling i klagenemnder

Publisert: 13.08.2015

Det offentlige Forbrukertvistutvalget har myndighet til å avgjøre tvister om forbrukeres kjøp av varer og tjenester. I tillegg har en rekke bransjer egne klagenemnder der Forbrukerrådet er representert. Saksbehandlingen er gratis for forbrukere.

Les mer

Forbrukerklage – egen ordning for forbrukerklage i EU

Publisert: 12.08.2015

Stadig flere handler i utlandet via Internett eller på utenlandsreiser. Forbrukernes rettigheter er avhengig av hvor varen er kjøpt. Det store skillet går mellom varer kjøpt i EU-land og varer kjøpt i land utenfor EU.

Les mer

Sen betaling – forsinkelsesrente ved sen betaling

Publisert: 12.08.2015

Dersom du betaler en faktura for sent, kan kreditor kreve såkalt forsinkelsesrente.

Les mer

Pass på klagefristen ved feil eller mangler

Publisert: 05.08.2015

Hvis du oppdager feil eller mangler ved en vare eller tjeneste, må du ta mangelen opp med selgeren innen rimelig tid. Mange forbrukere taper sine rettigheter fordi de klager for sent, og advokatenes råd er å klage så snart du oppdager problemet.

Les mer

Angrerett – forbrukere har angrerett ved netthandel

Publisert: 05.08.2015

Forbrukere som har inngått en kjøpsavtale ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler, har som hovedregel angrerett etter reglene i angrerettloven. Dette innebærer at du som forbruker kan ombestemme deg også etter at varen er levert.

Les mer

Sette ned prisen på utstyr

Publisert: 16.04.2015

Jeg kjøpte produksjonsenhet for skjøtefrie takrenne av agentur innehaver for ca ett år siden, og jeg inngikk da en forhandleravtale. Jeg investerte ca 250.000 kroner for utstyret. Ca åtte måneder senere tar agenturinnehaver å reduserer kostnaden på produksjonsutstyret fra ca 250.000 kroner til 80.000 kroner. Forklaringen er at han ikke klarer å omsette nok maskiner med gammel pris, og ønsker derfor å øke volumet. Min investering har da over natta tapt seg med ca 65 prosent. Kan innehaver av agentur gjøre dette uten videre?

Les mer