Kausjonsansvar

Mor har stilt kausjon

Publisert: 25.10.2016

Min mor har stilt opp som kausjonist for noen, og pantsatt eiendom. Dersom hun skulle falle fra, og jeg er livsarving, hva ville da skje i forhold til kausjonen?

Les mer

Rettigheter som kausjonist

Publisert: 01.02.2016

Jeg lurer litt på hvilke rettigheter jeg har når det kommer til renter og avgifter som kausjonist? Jeg har tatt over lånet etter min far (jeg fikk halve lånet ettergitt på grunn av min helsetilstand når jeg signerte - og min fars økonomiske situasjon ved samme tidspunkt).

Min far er nå ferdig med sin gjeldssanering og etter det har banken satt opp lånet. Jeg sitter fremdeles som student med redusert arbeidsevne, noe som også betyr dårlig økonomi.

Les mer

Rettigheter som kausjonist

Publisert: 05.10.2015

Jeg er kausjonist på et lån som låntaker ikke klarte å betale for, og nå må jeg betale resten av lånet. Låntaker bare lar meg betale, og det virker som om han ikke kommer til å betale meg tilbakke. Har jeg noen krav som kausjonist mot låntaker, slik at jeg får igjen det jeg må betale på lånet? Og når kan jeg da gjøre noe med det? Må jeg betale det som er igjen på lånet først?

Les mer

Kausjonist – ved betalingsproblemer må kausjonister handle raskt

Publisert: 07.08.2015

Det er ikke uvanlig å kausjonere for lån til familiemedlemmer og venner uten først å vurdere risikoen for at låntakeren kan få betalingsproblemer. Hvis låntakeren får problemer med å tilbakebetale lånet, er det imidlertid viktig å handle raskt for å sikre verdier.

Les mer

Ansvar som kausjonist

Publisert: 07.05.2015

Vi er kausjonist for vår sønn. Han har imidlertid ikke betalt lånet sitt i banken på flere måneder. Vi har ikke fått noen brev i fra banken om dette. Kan banken kreve oss for lånet?

Les mer