Jobb

Trekk i lønn for ferie

Publisert: 28.01.2016

Har et spørsmål omkring ferie og lønnstrekk: En som er ansatt i 20% stilling (fast del) og for øvrig jobber variabelt utover dette, har 1 uke ferie på høsten. Ferie er alt avviklet. Den 20% faste delen av jobben er ikke knyttet til daglig oppmøte, men over en periode på en måned. Altså 33 timer pr. mnd. Vedkommende hevder selvsagt å ha jobbet de 20% uansett, i de ukene ikke på ferie, slik at jobben sånn sett ble ivaretatt. Skal/kan vedkommende trekkes i lønn for å ha vært på ferie den ene uka? Hva er rett jus på arbeidsplassen her?

Les mer

Brudd på kontrakt

Publisert: 28.01.2016

I have a 50% contract which has been breached during the past 3 months (October, November, December). In it it states I work 80 hours a week but my time has been cut down to zero hours in January. I would like to address them in a legal way to prove I am serious about the situation. What laws are being broken here and what is in my power to do about it?

Les mer

Taushetserklæring for umyndige

Publisert: 28.01.2016

Hvordan er det med tausheterklæring og de som er under 18? Hvis en under 18 skriver under på dette, er det da juridisk bindende eller ikke? Er det er kanskje en verge som må skrive under?

Les mer

Endre fra fastlønn til provisjonslønn

Publisert: 28.01.2016

Vi har en sykemelding som har oppstått som følge av konflikt på arbeidsplassen hvor arbeidstaker ble konfrontert med blant annet klager fra kunder og samarbeidspartnere. I arbeidskontrakten hans står det at han har provisjonslønn og at han lønnes etter selskapets provisjonsmodell. Han har hatt en muntlig enighet om fastlønn, under visse vilkår. Disse har ikke blitt oppfylt. Kan vi gi ham provisjonslønn til tross for denne muntlige enigheten?

Les mer

Retten til dagpenger

Publisert: 15.01.2016

Jeg sa opp min jobb frivillig og gikk på dagen på grunn av manglende tillit fra arbeidsgiver. Dette skjedde i 2015. Vi var enige om at jeg sa opp selv og gikk på dagen.

Spørsmålet er når jeg vil ha rett på arbeidsledighetstrygd fra det offentlige. Slik jeg leser loven var karenstiden i 2015 på 8 uker fra siste dag jeg var lønnet av arbeidsgiver. Imidlertid hevder NAV at jeg først må vente 3 måneder som er oppsigelsesfrist, for så å vente 8 uker etter det igjen, altså 5 måneder uten rett på dagpenger. Hva er riktig?

Les mer

Oppsigelse – økte krav fra arbeidsgiver medfører oppsigelse

Publisert: 21.08.2015

Arbeidsgiveres misnøye med ansattes prestasjoner er en stadig vanligere oppsigelsesgrunn. Det stilles strenge krav til arbeidsgiverens bevis for at en ansatt gjør en for dårlig jobb.

Les mer

Oppsigelse – Tøft arbeidsliv og oppsigelser skaper tvister

Publisert: 19.08.2015

Arbeidslivet er i endring. Hyppige omstillinger fører til at mange opplever nedbemanning og oppsigelser. De fleste tvistene løses gjennom forhandlinger, men noen saker havner i retten.

Les mer

Oppsigelse- mange brudd på reglene for oppsigelse

Publisert: 13.08.2015

Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til fremgangsmåten ved oppsigelse. Det er en rekke eksempler på at arbeidsgivere ikke følger de formelle kravene. Advokater med erfaring i arbeidsrett trekker frem tre eksempler på vanlige feil fra arbeidsgiveres side.

Les mer

Mobbing – du kan få erstatning etter mobbing på jobben

Publisert: 13.08.2015

Trakassering og annen form for mobbing er forbudt. Som arbeidstaker har du vern mot slik behandling. Mobbing på arbeidsplassen kan gi rett til erstatning.  

Les mer

Varsling – retten til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Publisert: 13.08.2015
Emneord: ,

Arbeidsmiljøloven kapittel 2A har regler om varsling i arbeidsforhold. Bestemmelsene ble blant annet innført for å bidra til å styrke ytringsfriheten i arbeidsforhold. Reglene gjelder både for ansatte og for innleide arbeidstakere i virksomheten.

Les mer