Jobb

Kan Folkeregisteret kreve dokumentasjon ved melding om flytting?

Publisert: 27.05.2021

Jeg har vært bosatt i et land i Europa i ca. tre år. Nå vil jeg flytte hjem igjen. Jeg har fem firmaer i Norge som skatter til Norge, hvor jeg er aksjeeier og styreleder. Folkeregisteret skal ha papirer på om jeg har jobb eller firmaer eller har kontrakter med andre selskap for å få innsikt i inntekt? Jeg er født i Norge og har hus og masse eiendom i Norge. De vil også se om jeg har sagt opp leiekontrakt der jeg har vært bosatt? Og de vil ha kopi av mine kontoutdrag fra 1. januar 2021 og 6 måneder frem. Dette må være ulovlig.

Les mer

Melde flytting før eller etter utdanning er avsluttet?

Publisert: 27.05.2021

Jeg har studert i Storbritannia og av den grunn meldte jeg ikke flytting. Nå har det blitt sånn at jeg kommer til å bli etter endte studier. Må jeg melde flytting så fort som mulig eller kan jeg vente til studiene er ferdig, og alt med jobb er klart? Kan det ha en effekt på Lånekassen? Har allerede fått pre-settlement status.

Les mer

Får ikke jobben tilbake etter sykemelding

Publisert: 27.05.2021
Emneord: ,

Jeg er i en veldig vanskelig situasjon - der jeg havnet i en bilulykke i vinter. Jeg var fast vikar hos bedrift via et bemanningsselskap. Jeg jobbet der 1,5 år. Jeg ble lovet jobben tilbake ved direkte melding, muntlig ved flere anledninger. Hadde et drøftingsmøte med sjefen fra bedrift mens jeg var sykemeldt. Jeg ble 30% friskmeldt og ønsket å jobbe. Men fikk kontrabeskjed om at det ikke er behov, samtidig som de henter inn nye vikarer. Har jeg en sak? Jeg vil ha jobben min tilbake!

Les mer

Søke om utdanningspermisjon for å studere fra utlandet

Publisert: 27.05.2021

Jeg arbeider i en kommune og vurderer å søke permisjon uten lønn for å studere. Planen er å studere på nett fra utlandet ettersom min partner som jobber i staten har fått en utenlandsstilling. Målet er å utvikle meg og heve min kompetanse, samtidig som jeg oppholder meg sammen med familien min i utlandet. Kan arbeidsgiver nekte meg permisjon i dette tilfellet? I så fall, slik jeg leser det, må det være rimelig grunn. Rimelig grunn er i dette tilfelle slik jeg ser det, noe ullent hva menes.

Les mer

Utføre byttehandel av varer mellom næringsdrivende

Publisert: 27.05.2021

Finnes det en mal (kontrakt?) for byttehandel av varer? Er det nok å legge til som notis (at vi utfører byttehandel) i faktura, jf. denne nettsiden: https://enkeltmannsforetak.nyttiginfo.no/barteravtaler? Hvilke elementer må med i en notis i faktura?

Les mer

Si opp jobb som ekstrahjelp

Publisert: 25.05.2021

Jeg søkte jobb hos en butikk som søkte faste deltidsstillinger. Første arbeidsdag ble jeg kun tilbudt en ekstrahjelpkontrakt, men valgte å akseptere denne. Jeg har senere fått tilbud om stilling i en annen butikk, som fast deltidsansatt. I arbeidskontrakten står det «Arbeidsforholdet tiltres ved oppdragets start og avsluttes uten varsel eller oppsigelse». Har jeg muligheten til å slutte på dagen? Jeg har blitt tildelt vakter, men har ikke fått muligheten til å takke ja/nei på de.

Les mer

Sykmeldt arbeidstaker har startet egen virksomhet

Publisert: 20.05.2021

Jeg er en arbeidsgiver på en restaurant og har en ansatt som er kokk som har vært 100% sykmeldt under oppsigelsestiden. Han har vært sykmeldt siden januar. Han sa opp stillingen sin to dager før han åpnet sin restaurant og sendte ny sykmelding. Kan han jobbe på egen restaurant under sykemelding og oppsigelsestid? Er dette brudd på lojalitet og arbeidsavtale? Kan jeg kreve feriepengene som erstatning?

Les mer

Oppsigelsestid og lønn fra ny arbeidsgiver

Publisert: 20.05.2021

Jeg har sagt opp jobben min. I min arbeidskontrakt står det at jeg har rett til tre måneder med lønn under oppsigelsestiden. Arbeidsgiver sier at de antagelig ikke får benyttet min arbeidskraft i oppsigelsesperioden. Jeg har fått meg ny jobb og vurderer å starte i denne før oppsigelsestiden utgår. Kan jeg likevel ta imot lønn fra arbeidsgiver i de tre månedene? Da får jeg dobbel lønn. Er det ulovlig?

Les mer

Overgang fra offentlig stilling til selvstendig næringsdrivende mens man er sykemeldt

Publisert: 20.05.2021

Jeg er 100% sykemeldt i nåværende jobb (fast offentlig stilling). På grunn av arbeidsmiljøet har jeg vært på utkikk etter ny jobb. Jeg har fått tilbud om å begynne som selvstendig næringsdrivende i et AS. Jeg ønsker å bli ferdig med nåværende arbeidsforhold siden det har vært en medvirkende årsak til mitt sykefravær. Hvordan bør jeg gå frem for å få en rask avslutning på nåværende arbeidsforhold samtidig som jeg vil være delvis sykemeldt som selvstendig næringsdrivende? Uten at det fører til mer usikker økonomi.

Les mer

Kan korte utenlandsopphold få skattemessige konsekvenser?

Publisert: 20.05.2021

Kan en arbeidstaker som bor og jobber i Norge for norsk arbeidsgiver for eksempel jobbe to til fire uker fra utlandet (fjernarbeid) uten at det blir skattemessige konsekvenser for arbeidsgiver og/eller arbeidstaker?

Eksempel 1: Norsk statsborger, bor og jobber i Norge for norsk arbeidsgiver, har hus i Spania og ønsker å jobbe fra Spania i en måned. Eksempel 2: Person bor og jobber i Norge for norsk arbeidsgiver, men er opprinnelig fra et annet europeisk land og ønsker å jobbe fra hjemland i en periode?

Les mer