Jobb

Arbeidsgiver vil trekke i lønn

Publisert: 08.04.2019

Jeg har jobbet offshore for et bemanningsbyrå siden august 2018. Da hadde vi en avtale om lønn for en rotasjon på 2 ukers arbeid og 4 uker fri. Men for noen uker tilbake fant vi ut at firmaet hadde fått en kompensasjon for tapt arbeid på 11,6 % som de hadde ikke betalt videre til oss. Nå vil firma tilbakebetale den kompensasjonen, men de vil også sette ned lønningen våre, og tilbaketrekke det fra samme dato som kompensasjon betales. Er det lov?

Les mer

Permisjonsrettigheter i utlandet

Publisert: 08.04.2019
Emneord: ,

Jeg skal jobbe i København i 2 år, og blir muligens gravid på den tiden. Jeg har ikke valgt enda om jeg tar oppdraget som 1. selvstendig næring, og dermed er utsendt fra Norge (og søker om å beholde mitt medlemskap i norsk folketrygd), eller om jeg tar det som 2. fast ansatt, og dermed er medlem i dansk folketrygd.

Hvis 1: Hvilke rettigheter har jeg da rettigheter som gravid/fødende i Danmark?

Hvis 2: Hvilke rettigheter har jeg om jeg blir gravid underveis i oppholdet vil føde i Norge?

Les mer

Rettigheter ved sykemelding og oppsigelsestid

Publisert: 05.04.2019

1. Kan arbeidsgiver kreve legeerklæring om man ikke kan stille på personalmøte mens man er sykmeldt?

2. Kan arbeidsgiver kreve at man stiller til personalmøte etter man har levert oppsigelse?

3. Kan arbeidsgiver nekte å la ansatt bruke av feriedager man har til gode (og som uansett skal avvikles før nyttår) når det oppstår en akutt situasjon som medfører ikke planlagt fravær? Arbeidsgiver har tidligere tillatt å bruke feriedager for å dekke opp for for mange omsorgsdager.

Les mer

Forlenget oppsigelsestid ved sykemelding?

Publisert: 05.04.2019

Dersom jeg er sykemeldt/utbrent i oppsigelsestiden, vil oppsigelsen perioden forlenges tilsvarende? Kan jeg starte opp eget firma i oppsigelsestiden (sammen med annen) og stå som daglig leder? Hvor aktiv kan jeg være i dette firma? Hva kan jeg gjøre?

Jeg har bonus som blir utbetalt dersom en er i « uoppsagt stilling ved regnskapet utløp». Nå forsøker de å si at det ikke er regnskapsåret 2018, men når regnskapet er ferdig behandlet. Jeg trodde at regnskapet utløp er 31.12.18.

Les mer

Bedrift som skylder ansatte lønn skal selges

Publisert: 05.04.2019
Emneord:

Jeg bare lurte på en ting. Er det lov å selge en bedrift når eier er skyldig de ansatte lønninger og feriepenger?

Les mer

Må arbeidsgiver finne ny stilling ved virksomhetsoverdragelse?

Publisert: 05.04.2019
Emneord: ,

Er ny arbeidsgiver lovpålagt å finne meg en ny stilling ved virksomhetsoverdragelse? Hva skjer hvis de ikke kan finne meg en ny stilling? Jeg ønsker ikke å takke ja til en sluttpakke på 3 mnd som de har tilbudt meg.

Les mer

Gjelder oppsigelsestid ved endringsoppsigelse?

Publisert: 03.04.2019

Jeg jobber som lærer og har mottatt endringsoppsigelse. Jeg har ikke tenkt ta i mot tilbud om "ny" stilling, da jeg har fått et nytt attraktivt tilbud fra privat sektor. Må jeg jobbe ut oppsigelsestiden på 3 mnd, eller kan jeg slutte tidligere i og med at det er arbeidsgiver som har kommet med oppsigelsen?

Les mer

Har ikke fått lønn fra arbeidsgiver som er konkurs

Publisert: 02.04.2019

Jeg slutade på hos et firma 26.07.2018 og har ikke fått mina penger. Daglig leder lovade att feriepenger skulle utbetalas i starten av 2019, vilket jeg godtog! Därefter flyttade han fram betalning til start av januar og efter flera mail og sms fikk jeg lönnslipp med utbetalning av 28 806 kr 21.02.2019, men inga pengar kom in på konto. Förra onsdagen fikk han en uke på seg att betala, eller skulle jeg gå vidare etc. I måndags 04.03.2019 meddelande han de ansatta att han med dagens dato få bolaget konkurs.

Les mer

Er IP-sporing på nettside lovlig?

Publisert: 02.04.2019

Veldig usikker på om dette er riktig kategori, men det var det som var nærmest. En veldig kjent person i media har en IP-sporer og logger på nettsiden sin inkludert en geolokasjonsporer som loggfører nøyaktig lokasjon på de som besøker nettsiden. Er dette lovlig? Nettsiden er drevet av en privatperson.

Les mer

Innkalt til møte med arbeidsgiver

Publisert: 02.04.2019
Emneord:

Jeg har fått innkallelse til møte med enhetsleder og fagleder der jeg bli anbefalt å ta med en tillitsperson. Saken gjelder mitt sykefravær (Har kanskje endel enkeltdager men synes ikke mitt fravær er merkbart større enn de andre ansatte). Må jeg kommentere dette? Andre punkt er at jeg skulle ha kommet med uttalelser som påvirker arbeidsmiljø negativt og arbeidsgiver omdømme. Vet ikke hva de sikter til. Har jeg ikke krav på spesifikk i formasjon for å kunne forberede meg til møtet?

Les mer