Jobb

Sykepenger etter at arbeidsavtale har løpt ut

Publisert: 05.11.2019

Jeg hadde kontrakt ut september måned, (siden slutten av juni) I slutten av juli ble jeg sykmeldt. Legen kjente til problemet og er sykmeldt ennå. Nå har kontrakten min gått ut, men har jeg rett å få sykepenger i de 52 ukene selv om kontrakten har gått ut? Er i tillegg gravid også.

Les mer

Ønsker å holde fagforening ansvarlig for manglende hjelp

Publisert: 05.11.2019
Emneord:

Jeg var medlem i fagforening. Useriøst firma ville ikke betale og jeg måtte ba FF om hjelp. De sa: jeg har ikke tid, jeg har ikke lyst, kanskje neste uke osv. Jeg måtte lese alle lover regler selv. Det ble meldt også mange lovbrudd til FF. INGEN svar. Jeg avsluttet jobb hos useriøst firma og deltakelse hos FF. Men jeg vil få svar fra FF (spørsmål om perioden som betalte jeg kontingenter og de ikke reagerte). De sier "du er ikke medlem, saken avslutet". Kan jeg kreve svar?

Les mer

Hvilken arbeidsavtale gjelder?

Publisert: 04.11.2019

Hvis man gjennom en periode på 3 år signerer 3 arbeidavtaler, hvilken kontrakt er da gjeldende? Er det den siste som er signert eller gjelder alle i fellesskap?

Les mer

Går ned i lønn på ekstravakter

Publisert: 04.11.2019

Jobber etter tariff med KS-avtalen, men ser på lønnsslippen at jeg går ned et lønnshakk når jeg tar ekstravakter, er dette vanlig praksis?

Les mer

Advokat har sendt faktura uten å si fra

Publisert: 04.11.2019

Jeg brukte et advokatfirma til en sak som har med jobb oppsigelse uten grunn. Advokaten mente at de først skulle sende en søknad og sjekke om jeg har rett til fri rettshjelp. Advokaten sa aldri noe mer, men fortsatte å hjelpe meg med saken min. Saken er over nå, men advokaten sier at fylkesmannen krever flere dokumenter fra meg og at det er risk at jeg ikke har rett til fri rettshjelp og må betale over 30 000 fra lomma mi. Høres dette riktig ut? Eller måtte advokaten ha opplyst meg?

Les mer

Går ned i lønn ved kontraktsslutt

Publisert: 04.11.2019

For at jeg ikke skulle slutte i jobben min i fjor ble jeg tilbudt høyere lønn. Denne kontrakten gjaldt kun for et år. Når jeg sa at jeg hadde mulighet for å jobbe videre i firmaet etter endt år fikk jeg beskjed om at jeg da måtte jeg ned i lønn (34 kr ned i timen). Siden forrige lønnsøkning var på 1 års kontrakt har jeg vel ikke så mye jeg skulle sagt? Privat sektor uten tariff. Hva er lovene og regler rundt dette?

Les mer

Må si opp jobben for å søke uføretrygd

Publisert: 04.11.2019

Jeg er en lærer som går på AAP. Men, min 100 %-stilling er ikke oppsagt. Nå sier min NAV-veileder at jeg må si opp stillingen min før jeg kan søke ufør. Dette vil få konsekvenser for forsikringer gjennom Utdanningsforbundet, og muligens SPK. Jeg lurer derfor på om det er riktig at jeg må si opp stillingen min før jeg kan søke ufør. Og evt, hvilken lov eller bestemmelse er dette?

Les mer

Tidligere arbeidsgiver har ikke slettet e-postadresse

Publisert: 04.11.2019

Min tidligere arbeidsgiver har ikke slettet min e-postadresse. Jeg takket ja til et jobbtilbud hos en konkurrent og måtte gå på dagen. Det er nå 7 måneder siden jeg sluttet å jobbe der. Min tidligere kollega får alle mine e-poster videresendt til seg, og en automail om at jeg har sluttet blir sendt til avsender. Jeg føler dette er brudd på personvern. Det har ikke blitt spurt om tillatelse til dette fra meg. Hva bør jeg videre i denne saken?

Les mer

Ny kontrakt når jobben skifter navn

Publisert: 04.11.2019

Idrettsklubben jeg jobber for har nylig meldt seg ut av idrettsalliansen de var i. Det betyr nytt navn og organisasjonsnummer, men samme daglig leder. Jeg har ikke fått ny kontrakt etter at klubben skiftet navn og lurer på om den gamle kontrakten gjelder fortsatt eller er det lurt å be om ny? Jeg spør fordi jeg ønsker å sende oppsigelse og den kontrakten jeg har nå, har en oppsigelsesfrist på 3 mnd, som jeg håper vil gjelde.

Les mer

Går ned i lønn etter flytting til ny avdeling

Publisert: 04.11.2019

Jeg har vært delvis sykemeldt grunnet senebetennelse, og pga dette har jeg nå blitt flyttet til en annen avdeling. Begrunnelsen er blant annet at de er avhengig av at alle på den tidligere avdelingen er på jobb 100 %. Jeg var i lønnsmøte og får vite at jeg går ned i fastlønn (har både fastlønn og provisjon) når jeg starter i den nye avdelingen. Er det lov å sette meg ned i lønn når de velger å flytte meg til en annen avdeling?

Les mer