Jobb

Arbeidsgiver bryter loven

Publisert: 04.06.2021

Hva gjør jeg når arbeidsgiver bryter loven (ikke arbeidsmiljøloven), og innrømmer dette ovenfor oss, men ikke utad. Gjelder ikke et lite fillefirma, frykter for konsekvenser om jeg melder, da mange ledd i ledelsen er tydelige på at enkelte typer lovbrudd "må man regne med", og ikke minst fordi den formelle måten å melde fra går gjennom de lederne som i så fall ville bli "svertet". Vanskelig å samle bevis også, da innrømmelsene er muntlige. Når vi melder fra internt om konkrete ting blir vi kneblet.

Les mer

Forlenget permittering

Publisert: 02.06.2021

Jeg mottok permitteringsvarsel som trådte i kraft 20.10.2020. På dette varselet står det skrevet at permitteringen ikke vil vare lenger enn 26 uker. Permitteringen måtte forlenges. Har ikke jeg da krav på 14 dagers varslingsfrist på selve forlengelsen? Ettersom det opprinnelige varselet inneholdt en sluttdato? Og hva er konsekvensen ved å ikke varsle 14 dager før?

Les mer

Melde flytting til Canada

Publisert: 02.06.2021

Jeg har tatt en 10-årig utdanning i Canada, og har blitt boende her i ettertid. Jeg fikk råd om å ikke melde om flytting, og fulgte blindt dette. Jeg ønsker å rette opp denne feilen så snart som mulig. Jeg lurer bare på hvilken dato jeg skal sette som flyttedato? Jeg begynte å skatte til Canada i 2007, og har ikke skattet til Norge/tjent penger i Norge siden 2006. Jeg fullførte studiene i 2015. Siden da har jeg hatt en endring i folkeregistret adresse i Norge, da mine foreldre flyttet.

Les mer

For lite tid til å fullføre arbeid

Publisert: 02.06.2021

Jeg jobber som renholder i en bedrift og har nå fått to steder å vaske fast. Jeg får et og halv time på hver sted og synes at den ene stedet er alt for stort for å vaskes ferdig på en og en halv time. Kan jeg kreve mer tid? I tillegg til det står ikke stillingsprosent på arbeidsavtalen. Hva kan jeg gjøre om det?

Les mer

Lønn for prøvejobbing

Publisert: 31.05.2021

Jeg lurer på dette med prøvejobbing. Jeg har vært permittert en stund. Og har dermed søkt andre jobber. Var på intervju hos en bedrift og prøvejobbet hos dem i 10,5 timer? Har jeg krav på lønn? Og hva kan jeg vise til dersom de ikke ønsker å utbetale meg lønn? Det ble dessverre ikke avtalt noe på forhånd.

Les mer

Får ikke sykepenger for tilbakedatert sykemelding

Publisert: 31.05.2021

Har jeg rett til sykepenger hvis jeg har sendt min sykemelding 27 dager etter at jeg var syk? Jeg var syk fra 15. april - 30. april og jeg gav beskjed til arbeidsgiveren muntlig og skriftlig. Da min lønn kom 25. mai så jeg at jeg ikke har fått sykepenger. Arbeidsgiver sa at jeg har ikke rett til sykepenger pga. tilbakedatert sykemelding. Men jeg har kontaktet min lege og har nå fått godkjent sykemelding for den perioden. Men arbeidsgiver nekter å gi meg sykepenger. Hva skal jeg gjøre?

Les mer

Klage til NAV etter at søknad om dagpenger ikke ble mottatt

Publisert: 27.05.2021

Jeg registrerte meg som arbeidssøker hos NAV 12. mars, og søkte dagpenger (trodde jeg). Jeg har fylt ut meldekort hver 14. dag, oppdatert CV og ventet på vedtak om dagpenger. Pga. korona ventet jeg 6-7 uker før jeg etterlyste dette vedtaket. Jeg fikk så vite at søknad aldri var mottatt, og at jeg måtte søke på nytt. Det gjorde jeg, og har nå fått innvilget dagpenger fra 12. mai. Nå er ikke jeg permittert lenger, brukt opp sparepenger og ser ut å ha tapt kr. 25000,-. Er det verdt å klage?

Les mer

Fremme krav om å slippe karantenehotell

Publisert: 27.05.2021
Emneord: ,

Jeg er seilende sjømann, og etter de siste reglene for karantene ved innreise, må jeg tilbringe karantenetiden på hotell. Jeg bor alene i egen bolig, og mener staten pålegger meg en unødvendig risiko for smitte ved å bo ti dager på hotell. Ved hjemreise, testes jeg minst 2 ganger. Det går ikke på tap av fritid, da jeg uansett alltid fullfører pålagt karantene alene i min bolig, uten fysisk kontakt med andre. Jeg ønsker derfor å prøve saken juridisk. Takknemlig for råd om hvordan gå frem.

Les mer

Uenighet om pris ved salg av aksjer

Publisert: 27.05.2021
Emneord: ,

Jeg ser meg nødt til å selge mine 10% aksjer i et firma jeg har arbeidet i noen år. Det er uenighet angående pris, hvordan løses dette? Hvordan verdivurderer man firmaet? Kan man bruke "sum eiendeler"? Hvem betaler advokatutgiftene ved slike tvistetilfeller?

Les mer

Takke ja til vikarjobb mens man er i permisjon

Publisert: 27.05.2021
Emneord: ,

Jeg går i ulønnet permisjon i 6 måneder fordi jeg ønsker å gjøre noe annen en stund. Evt. ta et nettstudie for å øke min kompetanse. Jeg fikk tilbud på vikarjobb i disse 6 månedene hos en annen arbeidsgiver. Kan jeg takke ja til den?

Les mer