Jobb

Hvor mange timer er en 100 % stilling?

Publisert: 06.11.2019
Emneord: ,

Jeg jobber på hotell. Jeg har 75 % stilling. Hvordan kan jeg få 100 % stilling? Og hvor mange timer jeg må jobbe totalt i året for å få 100 %?

Les mer

Skatt på frilandsoppdrag fra utlandet

Publisert: 06.11.2019

Jeg fikk et oppdrag fra Hong Kong (freelance), oppdraget kan være 2 til 3 år, men bosatt i Norge, hvordan melder meg til skattekontor slik at jeg kan skatte oppdraget i Norge?

Les mer

Ansatt har begjært bedriften konkurs

Publisert: 06.11.2019

Konkursbegjær: Ansatte ble permittert i juli da bedriften var vurdert konkurs. Etter innkallelse i juli, ble det nevnt at lønn for juni-mnd måtte utsette til september da bedriften ikke hadde penger og vi ønsker å redde den. Lønn ble betalt som avtalt i september. En ansatt har oppfordret til konkursbegjær i sept. Krav: -lønn (betalt) -feriepenger 2019 (skal ikke denne betales i 2020?) -lønn i oppsigelsetid (ikke oppsagt eller bedt om oppsigelse) -renter -varsel gebyr Hva må arbeidsgiver gjøre?

Les mer

Får ikke nok lønn og ingen hjelp fra NAV

Publisert: 06.11.2019

Jeg har jobbet som fast vikar i barnehage, og var vikar for ei som var ute i permisjon. Nå har hun kommet tilbake, og jeg har fått jobbe som tilkallingsvikar. Men siden det blir utbetalt lønn for mnd før, har jeg kommet på etterskudd, siden jeg har kun jobbet 2 dager på å registrere timene jeg jobber. Nå har jeg plutselig ikke råd til å betale husleie, regninger etc har kun fått utbetalt 500 kr for de to dagene. Har kontaktet NAV-kontoret. Men der har jeg ikke krav på noe siden jeg er i jobb.

Les mer

Uføreforsikring etter at man har blitt ufør

Publisert: 06.11.2019

Jeg ble sykemeldt i august 2015 og etter et år gikk jeg over på AAP, har nå fått 100 prosent uføretrygd. NAV har satt uføretidspunktet mitt tilbake til 2015. Arbeidsgiver hadde i 2015 forsikring på ufør på meg. Han har jo ikke det i dag ettersom jeg aldri kom tilbake i arbeid pga sykdom. Det jeg lurer på er om jeg kan ha rett på å få utbetalt uføreforsikring?

Les mer

Arbeidsgiver betaler ikke reiseregninger

Publisert: 06.11.2019

Min tidligere arbeidsgiver holder tilbake alle reiseregninger og kjøregodtgodtgjørelse. Mitt krav er på over 130 000 over en periode 18 måneder (des 2016 - mai 2018). Med noen måneds mellomrom la jeg fram mine utgifter, men de ble ikke utbetalt. Årsaken ble sagt at kjøregodtgjørelsen var ikke i henhold til avtale. Nå har jeg akseptert at 63 % av kjøregodtgjørelsen blir slettet, men nå begynner de å plukke og endre på reiseregningene mine også. Hva kan jeg gjøre? Dette er penger jeg har lagt ut.

Les mer

Sliter økonomisk med enkeltpersonforetak

Publisert: 06.11.2019

Jeg sliter økonomisk, snart så det går i retten. Har enkeltmannsforetak. Det går i pluss. Er det mulig at jeg kan gjøre om dette til et AS? Driver i drosjenæring. Har betalingsanmerkning. Får jeg et AS, så har jeg mulighet til og selge drosja for en god pris. Kan også si opp løyvet osv. Hva anbefales? Hva er lovverket?

Les mer

Jobbe som tilkallingsvikar som pensjonist

Publisert: 06.11.2019

Er i dag ansatt i 100 % stilling med en fast månedslønn. Jeg har nå passert 67 år og skal gå av som pensjonist ved nyttår. Har i den forbindelse diskutert med arbeidsgiver å fortsette i en løsere stilling - som en "tilkallingsvikar", der jeg jobber etter behov. Blir jeg da fortsatt en ansatt i firmaet på timelønn - uten fast arbeidstid? Har jeg fortsatt krav på de goder som jeg hadde da jeg jobbet i 100 % stilling? Feriepenger, bonuser, forsikring, etc ? Hva om jeg blir syk i en "jobbeperiode"?

Les mer

Arbeidsgiver krever tilbakebetaling av kursavgift

Publisert: 05.11.2019
Emneord:

Jobber som rørlegger, fikk et kurs av min arbeidsgiver her i juni. Har ikke skrevet noe kontrakt/bindingstid når det gjelder kurs. Har nå sagt opp min jobb, og da sier min arbeidsgiver at han vil kreve pengene tilbake for kostnaden og det kurset kostet. Har han sin fulle rett til og gjøre det?

Les mer

Leder har innført nattarbeid uten å snakke med ansatte

Publisert: 05.11.2019

Avdelingsleder har innført nattarbeid uten å ha forhørt seg med de ansatte først + hen har ikke vært oppriktig med de ansatte om grunnlaget for innføring av nattarbeid. Det har blitt innført nattarbeid med 5 dager nattarbeid, 30 timer fri etter de 5 nattvaktene, og så rett på mellomvakt i 6 dager. De som må jobbe natt, har en tøff jobb som krever skjerpet fokus + avdelingsleder har gitt nattevaktene nye arbeidsoppgaver som ikke er en del av stillingen. Har avdelingsleder lov til dette? Arbeidsplassen er underlagt tariff.

Les mer