Jobb

Får ikke fri til eksamen

Publisert: 30.04.2018
Emneord: ,

Har en situasjon på min arbeidsplass hvor en kollega har spurt om fri i 5 dager i mai for å ta eksamen, fordelt på 5 eksamener. Det ble sendt mail og sjefen, svarte at det var i orden. Senere fikk han beskjed at det ikke gikk allikevel. Kollegaen min henviste til arbeidsreglementet hvor det står: "Arbeidstaker har rett til permisjon for å avlegge eksamen - 1 dag per fag". Sjef svarte med at han ikke kunne innvilge dette. Har min kollega rett til permisjon eller ikke?

Les mer

Klage på arbeidsforhold

Publisert: 30.04.2018

Faktarapport er helt feil. Hvor kan men klage på det? Jeg har blitt anklaget for masse ting jeg ikke har gjort og rapporten har ikke med min versjon. Flere ha sagt at jeg trenger advokat. Hvor kan man klage på det? Jeg har blitt utsatt for trakassering. Folk nekter å jobbe sammen med meg.

Les mer

Får bare sykepenger for 33 % stilling

Publisert: 30.04.2018
Emneord: ,

Jobber som spesialhjelpepleier. Har nå en 33 % stilling. Jobbet mye ekstra ca 80 % de siste 5 mnd, men jobbet ca 100 % før dette. Fikk tilbud om 70 % stilling etter å ha sendt inn krav om dette. Men rett før turnus ble satt inn i system ble jeg sykemeldt 100 % pga skiveprolaps i ryggen. Men problemet er at jeg kun får utbetalt sykepenger i en 33 % stilling. Kan dette være riktig? Det er en IA-bedrift.

Les mer

Arbeidsgiver vil sette ned lønn

Publisert: 30.04.2018

Jeg har en jobb der jeg jobber en uke på og en uke av med en lønn på 40 000 i mnd pluss kost. Arbeidplanen er på 120, men skal ha 160. De resterende timene i døgnet skal jeg være vakt og rykke ut når det trengs hele døgnet. Dette er bakt inn i lønnen.

Ofte er det vanskelig å komme opp i timer pga årstid /oppdrag men er på jobb. Jeg tok opp den regelen med 1/7 del. Da ble de sur og vil nå sette meg ned i lønn og vanlig ukearbeid. Men reisetid er 3 timer.E r det lov å sette ned lønn ? Jobben er jo det samme.

Les mer

Utbetaling av reiseregning forsinket

Publisert: 30.04.2018

Når jeg er på reise for min arbeidsgiver så dekker jeg alt av overnatting og transport på egen regning. Utlegg blir ført på reiseregning og sendt på mail til de som tar seg av utbetaling og godkjenning. Nå er det slik at utbetaling av reiseregning skal skje den 20. i hver måned. Forrige måned viste det seg at de glemte den ene reiseregningen min og jeg fikk dermed ikke betalt alt på kredittkortet derav renter. Kan jeg kreve tilbakebetaling i henhold til forsinkelsesrenteloven?

Les mer

Lønn og ferie i oppsigelsestiden

Publisert: 30.04.2018

Jeg planlegger å si opp jobben. Jeg har en måneds oppsigelsestid, og får utbetalt lønn på «etterskudd». Jeg har også tre ukers ferie i juli. Hvis jeg sier opp jobben juni blir oppsigelsestiden min i juli (altså i ferien), har jeg da krav på full lønn i august?

Les mer

Ikke fått kontrakt for ny vikarstilling

Publisert: 30.04.2018

Jeg har jobbet som vikar i en stilling i et mediebyrå og har gått over i en høyere stilling i bedriften. Fortsatt vikariat. I kontrakten vi har skrevet står det at vi skriver ny kontrakt fra jeg går over i ny stilling. Det er nå to måneder siden jeg tok over den nye stillingen, og har bedt om å få ny kontrakt/lønn. Sjefen har utsatt nytt kontraktsmøte pga dårlig tid. Har jeg krav på at når vi skriver ny kontrakt får jeg etterbetalt lønn fra de to mnd i ny stilling?

Les mer

Lønn når arbeidsgiver stenger når man er satt opp på vakt

Publisert: 27.04.2018

Jeg har jobbet på et spisested siden august. For en stund siden stengte arbeidsstedet for ca et par uker, vi fikk ingen skriftlig beskjed, men muntlig beskjed bare noen få dager før det stengte. Det skulle da legges ned, men bare et par uker etterpå så åpnet det igjen da arbeidsgiver var nødt til dette fordi dette brøt med franchisekontrakten. De dagene det var stengt var jeg satt opp på flere vakter. Har jeg krav på lønn for disse vaktene? Har oppsigelsestid på 3 mnd.

Les mer

Må man besvare telefon og e-post i ferien?

Publisert: 27.04.2018

Er jeg pliktig til å besvare telefoner eller e-post på min fritid eller ferie? Står ikke noe i arbeidskontrakten om det.

Les mer

Rett til feriepenger i år?

Publisert: 27.04.2018
Emneord: ,

Jeg jobbet som ekstrahjelp. Ansatt sommeren 2017 i 7 måneder. På lønnslippen trekker det feriepenger 2017. Har jeg rett på feriepenger i år?

Les mer