Jobb

Oppsagt på grunn av sykdom

Publisert: 18.11.2017
Emneord: ,

Jeg var ansatt siden 2009, men fikk nå oppsigelse fra jobben pga langvarig permisjon uten lønn pga sykdom og død i familien. I år var jeg tilbake på jobben deltid fra januar til juni, men så fikk jeg ikke lov å jobbe over sommeren pga den nye sjefen ville ta ferie. Jeg skulle tilbake på jobb i høst, men fikk varsel om oppsigelse, med grunnlaget at jeg er "for syk" til å jobbe, selv om jeg har vært i behandling og har dokumentasjon fra legen som sier jeg kan jobbe deltid. De har tilbudt 3 måneder.

Les mer

Kan utleiers arvinger si opp leieavtalen om utleier dør?

Publisert: 13.11.2017

Jeg leier et hus i Stavanger for en billig penge. I leieavtalen som vi begge har signert og som huseier har diktert, står det at jeg leier inntil videre, men minst ut år 2018 og med 6 måneder gjensidig oppsigelse etter dette. Hva om utleier dør? Kan hans arvinger kaste meg ut selv om jeg har kontrakt ut 2018 og 6 måneder gjensidig oppsigelse etter dette?

Les mer

Ønsker å unngå å betale leie i oppsigelsestiden

Publisert: 13.11.2017

Jeg leier et rom i kollektiv og ser nå nødt til å flytte på grunn av min psykiske helse og ikke minst trivsel. Det står i kontrakten at det er 3 måneder oppsigelse, men sliter så psykisk at jeg ikke orker å bo der lengre. Kan jeg gjøre noe for å måtte slippe å betale for de 3 månedene? Jeg har sagt opp kontrakten, men det er uaktuelt for meg å bo der lengre. Dessuten har jeg økonomiske problemer som også gjør saken vanskelig. Er det noe jeg kan gjøre?

Les mer

Arbeidsgiver krever bruk av privat bil

Publisert: 09.11.2017

Jeg er kommunalt ansatt i hjemmesykepleien. Vi benytter leasingbiler i tjenesten. Nå er det slik at vi har en bil for lite fordi vi er bemannet opp en periode. Da vil nærmeste leder at vi benytter privatbilene våre. Leder viser til at dette har stått i utlysningsteksten og blitt oppgitt på intervju til enhver tid. I min arbeidskontrakt står det bare at det kreves førerkort kl B. Det står ikke noe om krav til å eie bil og at denne må benyttes i jobben. Kan arbeidsgiver kreve dette?

Les mer

Midlertidig ansatt har jobbet lenger enn kontrakten tilsier

Publisert: 09.11.2017

Jeg jobber i en klesbutikk som ekstrahjelp med faste dager. Hadde kontrakt som "midlertidig ansatt" i nesten 4 måneder. Og så har jeg fått forlengelse (muntlig). Nå har jeg jobbet i 7 måneder. Det jeg lurer på: 1. Har jeg lov til å takke nei til en allerede fastsatt vakt til neste måned? (arbeidsgiveren sier det har jeg ikke). 2. Hva er oppsigelsestid om jeg bestemmer meg for å slutte? Siden jeg ikke har fått en skriftlig forlengelse.

Les mer

Strengt reglement på klassetur

Publisert: 09.11.2017

Jeg skal på en klassetur. Vi fikk beskjed om å skrive under på reglementet til skolen for å delta på turen, men da vi spurte om å få se reglene ble vi nektet dem. Vi er alle 18 år gamle, og vi vil gjerne ta et glass alkohol. Lærerne derimot nekter, som er forståelig, siden dette er en "klassetur", og som de påpekte, de reiser på fritiden. Nå skal vi bli tvunget til å ta alkotest, og har vi over 0,5 blir vi sendt hjem og må betale flyturen og transport selv. Er dette lov?

Les mer

Hvor lang oppsigelsestid?

Publisert: 09.11.2017

Jeg har en skriftlig arbeidskontrakt på 13 mnd vikariat som gikk ut 14.11.13. På den står 3 mnd oppsigelse etter prøvetid. Etter det har jeg ikke noe skriftlig kontrakt, men en fikk muntlig beskjed på at jeg fikk fortsette. Jeg lurer på hvor lang oppsigelsestid jeg har? Er det 3 mnd eller 1 mnd? Har nå søkt ny jobb å fikk da spørsmål om dette. Fint med snarlig tilbakemelding

Les mer

Arbeidsgiver vil ikke endre arbeidskontrakt

Publisert: 09.11.2017

Jeg er deltidsansatt i en butikk hvor jeg har jobbet over 4 år. De siste årene har jeg arbeidet i gjennomsnitt 112 t/mnd. Siden jeg i min arbeidskontrakt står oppført med bare 33-60 t/mnd, men alltid har jobbet lagt utover dette, ønsket jeg å utvide min stilling iht. arbeidsmiljøloven 14-4a. Jeg fikk svar om at det ikke er mulig å sette mer enn 61 t/mnd pga interne retningslinjer for deltidsansatte. De kunne evt skrive "61 t eller mer/mnd". Dette samsvarer ikke med mitt ønske, hvordan går jeg fram?

Les mer

Tarifflønn i butikkjobb

Publisert: 09.11.2017

Kan dere svare meg på hva tarifflønn er i butikk? Jeg er 27-år og har 10 års ansiennitet i arbeidslivet.

Les mer

Restskatt på inntekt fra utlandet

Publisert: 09.11.2017

I 2016 arbeidet jeg kun 6 måneder i Brussel, Belgia og meldte utflytting fra Norge. I skatteoppgjøret 2016 står det under "Fradrag for utenlandsk inntektsskatt" et beløp som er lavere enn beløpet under "Fremførbart kredittfradrag i skatt på utenlandsk inntekt". Jeg ender dermed opp med å måtte betale restskatt. Som skattemessig-utflyttet fra Norge, hvordan kan det ha seg at jeg må betale restskatt?

Les mer
1 2 3 60