Jobb

Ny bedriftseier ordner ikke opp i økonomisk rot

Publisert: 30.06.2021

Var eier av en bedrift med en del aksjer, og garantist for ett lån i bedriften. Solgte mine aksjer for nå 2 år siden. Ny eier har enda ikke ordnet nytt lån slik at han er garantist for bedriften selv. Jeg er enda ansatt, men trues stadig med oppsigelse og blir bedd om å si opp. Vil jo ikke det så lenge jeg enda er garantist. Bedriften betaler heller ikke ut feriepengene mine for de to siste årene. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Arbeidsgiver har trukket tilbake jobbtilbud

Publisert: 30.06.2021

Jeg er utdannet adjunkt, var fast ansatt, men i vår var jeg på utkikk etter ny jobb i en annen kommune Jeg søkte ved en skole, her ble jeg innstilt nr 2, jeg ringte derfor aktivt opp de andre skolene i kommunen i håp om å nå ut før ansettelsesprosessen var sluttført. Jeg fikk tilsagn om 100 % vikariat fra 1.8. I ettertid er tilsagnet som jeg fikk pr SMS trukket tilbake. Jeg hadde før tilbaketrekkelsen sagt opp min nåværende jobb, for å gi min plass der til nye søkere. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Får ikke fast stilling i kommunen

Publisert: 30.06.2021

Etter lang tid i midlertidige kontrakter i kommunen søkte jeg på en fast stilling. Det har vært en pågående sak om krav til fast stilling og mitt navn er nok svartelistet innad i kommunen. Jeg fikk avslag på min søknad før ansettelse er gjort - uten begrunnelse, og lurer i den forbindelse på hva reglene rundt dette er. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Misfornøyd med fagforening

Publisert: 24.06.2021
Emneord:

Det er konflikt på jobb mellom meg og arbeidsgiver. Jeg er organisert i en fagforening, de tok saken min i januar 2021 og skal ha oversendt saken til advokat. Jeg får ikke vite hvilken advokat. Tror de har lurt meg, det finnes ingen advokat, krav om feriepenger og mye annet. Bedriften jeg jobbet hos har også sendt motkrav. Trodde at når jeg betalte inn til organisasjon fikk jeg hjelp, men dette "firmaet" er svindel, de har frist 27.06 til å svare. Hva gjør jeg nå, jeg har brukt 6 måneder på tull.

Les mer

Har ikke mottatt fagbrevtillegg

Publisert: 24.06.2021

Jeg jobber i butikk, tok fagbrev (jobbrelevant) i 2015. Har aldri fått fagbrevtillegg selv om det står i overenskomsten mellom Virke og HK at etter man har fått fagbrev (1 år faglært) skal man opp på lønnstrinn 6., og 2. år faglært lønnstrinn 6 + fagbrevtillegg på 9,50 pr time. Jeg har jobbet i samme kjede (franchise) i 8 år, men i tre forskjellige butikker (tre forskjellige AS) . Ingen av stedene har jeg mottatt fagbrevtillegget, og har vært faglært i 6 år. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Arbeidsgiver har ikke justert lønn som avtalt

Publisert: 21.06.2021

Jeg er usikker på tolkningen av en paragraf i arbeidsavtalen. Arbeidsavtale fra 2019: "Lønnen og underliggende variable kompensasjons- og bonusmodeller vurderes årlig, normalt innen andre kvartal. Fastlønn blir ikke regulert før kalenderår 2020." I 2020 fikk vi ingen lønnsregulering, og i år spurte jeg om ikke vi skulle ha økning i lønn i fjor. Da henviser de til den paragrafen og sier at vi ikke skulle ha noen lønnsregulering før i år. Jeg tolker derimot det som at vi skulle hatt det.

Les mer

Arbeidsgiver har brutt taushetsplikten

Publisert: 21.06.2021

Jeg hadde en lederjobb i en offentlig virksomhet, ledet av et råd valgt for en periode på 4 år. Det har vært store samarbeidsproblemer internt i rådet, men også mellom deler (mindretall) av rådet og meg. Etter flere måneders sykemelding grunnet disse forholdene, fikk jeg forhandlet fram en sluttavtale. Nå har jeg fått et bekreftet rykte om at jeg har MISTET jobben min. Ryktet kan "spores". Jeg opplever dette som krenkende og rådet har brutt sin taushetsplikt. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Arbeidsgiver kontrollerer personlige eiendeler

Publisert: 21.06.2021

Jeg jobber i butikk og nylig har vi gått inn i en stor kjede. Denne kjeden truer da med å ta tilfeldige kontroller av poser og personlig eie etter arbeidsdagen er over. Dette synes flere ansatte ikke er greit, men er dette lov? Eller er det noen restriksjoner, kan man nekte, og kan man bli sagt opp for å nekte? Dette er en av flere ting som vi ansatte har tenkt på men dette er bare for eget bruk, om det er noe man kan gjøre noe med dette.

Les mer

Når kan arbeidsavtalen sies opp?

Publisert: 21.06.2021

Jeg jobber i et privat selskap, og jeg har i arbeidsavtalen en "lock-in" en periode som sier (kontrakt på engelsk): if the employement agreement is terminated before 30.03.2022....", er mitt økonomiske insentiv tapt. Jeg vil gjerne vite hva "terminated before 30.03.2022" betyr. Er 30.03.2022 den siste dagen i selskapet (etter 3-måneders oppsigelsestid) eller oppsigelsesdagen (før 3-måneders oppsigelsestid).

Les mer

Må tilbakebetale for mye utbetalt lønn

Publisert: 18.06.2021

Eg har fått ein sluttpakke fra arbeidsgiveren min ca 2 mnd siden, og nå sei arbeidsgiveren at han har gjort ein feil og betalt for mye, og krever inn det han har betalt. Noe eg er uenig med. Siden eg har skatta en god del av disse pengene, og forventer å få igjen på skatten neste år, kan arbeidsgiveren ta disse skattepengene? Kan han justere årslønna mi med ein negativ lønning sånn at restskatten min neste år blir null eller tom negativ? Eller noe lignende?

Les mer
1 2 3 117