Jobb

Kontrakt med klinikk

Publisert: 26.06.2017

Jeg er psykolog og og har såvidt startet opp etablering av privat praksis ved en tverrfaglig medisinsk klinikk. Jeg er utvalgt etter søknad og intervju. Jeg forespurte kontrakt og fikk tilsendt en intetsigende utgave. Senteret var ærlige på at den var utformet for annet bruk. Så underskriving av kontrakt smuldret bort. Det skal betales 35% av min inntekt til senteret. Dette må jeg ha noe igjen for. Viktig med ryddighet i avtalen. Finnes det mal for slik kontrakt? Hvor kan jeg få hjelp?

Les mer

Rett til utbetalt lønn for ubrukte feriedager

Publisert: 26.06.2017
Emneord: ,

Jeg har sluttet i min stilling pr 1. juni, har fått utbetalt feriepenger. Jeg hadde 20 feriedager til gode som jeg ikke fikk tatt pga sykdom. Nå har jeg flyttet til utlandet og kommer ikke til å jobbe mer. Har jeg rett på utbetaling av disse feriedagene, eller er det ivaretatt gjennom feriepenger?

Les mer

Ny jobb har lavere lønn enn forventet

Publisert: 26.06.2017

Jeg skal bytte arbeidssted, fra en kommune til en annen. Jeg måtte skynde meg å si opp for å kunne stille til skolestart til høsten. Dette gjorde jeg før jeg fikk selve lønnstilbudet. Når jeg nå får tilbudet er det 50 000,- lavere i året. De mener at jeg ikke har nok ansiennitet for å få samme lønn. Kan de ha utelatt informasjonsplikt? Jeg har ikke fått noe info angående lønn eller spørsmål. Burde jeg fått det? Blitt opplyst om det at jeg kan risikere å ikke få samme lønn.

Les mer

Ikke fått lønn for nattjobbing

Publisert: 16.06.2017

Jeg fikk en nattjobb i en statlig bedrift, jobbet 4 netter uten kontrakt før jeg fikk tilbud om en annen jobb som jeg tok i stedet. Jeg har ikke fått penger for de 4 nettene, da jeg tok kontakt med lønnsavdelingen så sa de at de ikke kunne gjøre noe før leder rapporterte inn mine timer. Har leder lov til å ignorere dette, eller har jeg krav på de pengene?

Les mer

Saksøke skole etter mobbing

Publisert: 09.06.2017

Jeg lurer på om jeg kan saksøke en skole jeg har gått på etter at jeg ble mobbet av både elever og lærere på den skolen og de ikke gjorde noe med det og ikke prøvde å stoppe det?

Les mer

Uenighet om ferielengde på jobb

Publisert: 09.06.2017
Emneord: ,

I fjor hadde jeg hadde ulønnet permisjon fra jobben i seks måneder, noe som fører til at feriepengeopptjeningen er redusert tilsvarende. Jeg overførte dessuten fem feriedager fra i fjor til i år. Jeg ønsker å ta ut fem ferieuker i år i tillegg til den overførte uken. Men arbeidsgiveren sier at jeg kun får ta fem ferieuker i år medregnet den overførte uken. Kan det stemme?

Les mer

Dagpenger når man får alderspensjon

Publisert: 09.06.2017

Er 62 år og mottar pensjon fra folketrygden (100 % og AFP privat sektor samt en uførepensjon fra Storebrand 60 % ufør). Har jeg rett på dagpenger fra NAV?

Les mer

Arbeidsgiver kutter 25 % av arbeidstimen

Publisert: 09.06.2017

Jeg jobber pr. dags dato som sjåfør. Min arbeidstid er fra 07:00 til 17:00, med pause fra 10:00 til 12:00, altså 8 timer hver dag. Nå er det litt lite kjøreoppdrag, så min arbeidsgiver vil sette ned arbeidstiden. De vil at vi skal jobb 07:00 til 10:00 pause til 14:00 så jobbe til 17:00. Det er en reduksjon på 2 timer hver dag. Vi vil gå fra 40 timers uke til 30 timers uke. Kan arbeidsgiver kutte 25 % av arbeidstiden? Dette vil få katastrofale følger for økonomien.

Les mer

Vil søke ulønnet permisjon

Publisert: 05.05.2017
Emneord: ,

Jeg er 40% ufør og jobber i 50%. Har store problemer i vinterhalvåret med smerter. Opphold i varmere strøk i dette tidsrommet, gjør at jeg fortsatt er i stand til å stå i 50% jobb. Jeg ønsker å søke 2 måneder ulønnet permisjon i vinterhalvåret, for å kunne fungere bedre resten av året. Har jeg krav på slik permisjon og hva må jeg legge til grunn i en søknad?

Les mer

Feil stillingskode i kontrakten

Publisert: 05.05.2017

Meg og en kollega har søkt om en jobb utlyst som "Rådgiver", men vi har blitt egentlig ansatt som "Saksbehandler" - en stilling som har en annen stillingskode og lønnstrinn. Arbeidsavtalen som vi har signert under, gir jobbetegnlese som "Rådgiver". Saksbehandler har mindre ansvar enn rådgivere og få betalt mindre. Kan arbeidsgiveren gjør dette?

Les mer
1 2 3 57