Jobb

Midlertidig oppholdstillatelse og uføretrygd

Publisert: 07.10.2019

Jeg har midlertidig oppholdstillatelse i siste 7 år. Jeg har mottatt AAP i siste tre år, har jeg rett å søke og å få uføretrygd?

Les mer

Hvor lang oppsigelsestid?

Publisert: 07.10.2019

Har spørsmål om oppsigelse. Jeg har vært ansatt i et firma siden 2012. Da hadde jeg en stilling som hjelpearbeider. Kontrakten følger oppsigelse i forhold til arbeidsmiljøloven 15-3. I 2017 tok jeg fagprøve og ble fagarbeider. Men fikk aldri ny kontrakt. Nå har jeg sagt opp jobben og lurer på om det da er 2 eller 1 måneds oppsigelse siden det ikke ligger noe fornyet kontrakt.

Les mer

Krav på overtid når avtalte timer overskrides

Publisert: 07.10.2019

Søsteren min jobber i en 50 % stilling på restaurant, 18,75 timer i uka. Sjefen hennes har satt hun opp på en ekstra 7,5 timers vakt annenhver uke. Dvs. at hun jobber 90 timer på 4 uker, i stede for 74, som kontrakten tilsier. Har hun krav på overtidsbetaling på de 7,5*2 timene som hun må jobbe ekstra?

Les mer

Sykepenger som selvstendig næringsdrivende

Publisert: 07.10.2019

Jeg har lest idag at hvis man har registrert selvstendig næringsdrivende og blitt sykemeldt, har man rett å få 80 % fra inntekt fra 1.10.19, så hvis man tjener 1 million i år, får 800 000 sykepenger? Eller det er noen grense på sykepenger?

Les mer

Krav til forsikringsselskap via fagorganisasjon

Publisert: 30.09.2019

Nylig 100 % ufør. Sendt inn krav til forsikringsselskap. Forsikringen var obligatorisk ved innmelding i fagorganisasjon. Siden jeg har en lang sykdomshistorie, også fra før innmelding, tviler jeg på at jeg får noe - i alle fall ikke uten kamp (det finnes argumenter relatert til sykdomsutvikling og tidspunkt for diagnose). Så til poenget: Ved innmelding i forbundet ble det reklamert med fritak for å sende inn helseattest. Vil det ha noe å si når sykdomshistorien min skal granskes?

Les mer

Føler seg krenket av studieveileder

Publisert: 27.09.2019

Jeg ble innkalt til samtale/møte av studieveileder ang. skikkethetsvurdering. Jeg følte at jeg ble krenket og at hun misbrukte maktposisjonen sin under møtet og sendte en e-post for å få referat. Det jeg fikk i svar var "jeg kommer ikke til å skrive noe referat". Jeg tenkte å ta saken videre og trenger derfor noe skriftlig på det hun snakket om, slik at hun ikke tar opp andre ting som vi ikke snakket om. Har jeg noen rett til å få tilsendt et referat?

Les mer

Rett på feriepenger som nyansatt

Publisert: 27.09.2019

Jeg startet nytt jobb i februar -19, har nå sagt opp og har min siste dag nå i slutten på september -19. Det er første året i Norge for meg, men har jobbet utenlands i flere år tidligere. Er det riktig at jeg ikke har rett til feriepenger, har arbeidsgiver krav på å fortelle meg det eller er det jeg som må finne ut av det?

Les mer

Jobb med lønnsordning fra NAV

Publisert: 26.09.2019

Jeg har vært ansatt i et AS fra april til september 2019. Jeg fikk idag beskjed om at de ikke kom til å forlenge kontrakten min som går ut den 30.09.2019. For noen dager siden så fikk jeg beskjed om att jeg skulle få nye 3 måneder å jobbe der. Vi har hatt en sånn lønnsordning via NAV der de 3 første månedene etter ansettelse så betalte NAV 60 % av lønnen min av en 80 % stilling, fra juli til september så har jeg jobbet 60 % med samme lønnsordning fra NAV. Hva er det jeg kan gjøre?

Les mer

Må betale for skrapet jobb-bil

Publisert: 26.09.2019
Emneord:

Jeg skrapet jobbbilen under arbeid, skadene kommer på 20 000- 30 000 kr. Sjefen min sier at jeg må dekke skadene. Er dette riktig, eller galt? Må jeg betale hvis jeg brukte bilen under arbeid?

Les mer

Etterbetaling av lønn

Publisert: 26.09.2019

Har hatt feil i utbetaling av lønn i mange år. Jeg har gjort min arbeidsgiver oppmerksom på feilen, men vi blir ikke enig i hvor langt tilbake jeg kan kreve. Trenger en lovparagraf.

Les mer
1 2 3 71