Jobb

Fått bot pga tauing av bil

Publisert: 12.05.2021
Emneord:

Jeg og min far ble stoppet av politiet når vi tauet en bil med en annen. Begge bilene er registrert, forsikret og har skilter. Vi har nå fått ilagt en bot på 6000 kr hver for overtredelse av vegtrafikkloven §31 første ledd, jf §3. Tauet var 4,3 meter langt og var et slepetau. Vi mener at vi ikke har gjort noe galt og at vi tauet på riktig måte. Har vi gjort noe straffbart?

Les mer

Gjelder gammel kontrakt i nytt firma?

Publisert: 12.05.2021

Jeg hadde kontrakt med et firma hvor jeg ble innleid som konsulent, de gikk konkurs. Jeg fortsatte med det nye firmaet. De opprettet i samme stilling uten å få ny kontrakt, gjelder den gamle kontrakten fortsatt?

Les mer

Lov å kjøpe domenet til en konkurrent?

Publisert: 12.05.2021

Jeg har kjøpt opp et domene til en konkurrent, de eier .no, jeg har kjøpt .com. Er det noen regler for hva jeg ikke kan gjøre med det? Kan jeg få det til å linke til en annen nettside?

Les mer

Tjene penger på YouTube ved siden av jobb

Publisert: 10.05.2021

I min arbeidskontrakt står det at jeg ikke kan ta annet lønnet arbeid siden det er enn fulltidsstilling. På fritiden driver jeg litt med YouTube og har begynt å tjene litt penger på dette. Regnes dette som lønnet arbeid da? Eller hvordan er dette?

Les mer

Kan man bruke et hvilket som helst domenenavn?

Publisert: 10.05.2021

Kan en kjøpe et domene med samme navn bare et forskjellig .com og redirekte til egen nettside? For eksempel kjøpe vg.com og redirekte til pantertanter.com, uten at det er rettighetsproblemer?

Les mer

Oppheves kontrakt ved konkurs?

Publisert: 10.05.2021
Emneord: ,

Hvis firmaet en har kontrakt med går konkurs, er kontrakten automatisk opphevet da?

Les mer

Får advarsel av arbeidsgiver

Publisert: 10.05.2021

Innkalt til møte av arbeidsgiver som skal vurdere å gi meg en advarsel for ordrenekt/brudd på lojalitetsplikten. Er ikke 100 % på hva de sikter til, men tror det handler om at jeg tok et møte med to av mine ansatte, hvor av den ene hadde klaget på meg til mine leder. Det jeg tenker på er forholdsmessighet. Står denne advarsel i forholdsmessig relasjon til konsekvensen for meg dette kan innebære/hensikten med advarselen?

Les mer

Får ikke jobbe etter fylte 65 år

Publisert: 10.05.2021

Det gjelder særaldersgrense i kommunen. Kan kommunen varsle om at tilsettingsforhold opphører på grunn av alder 65 år? Jeg personlig ønsker å jobbe til 67 år, men kommunen krever at jeg går av. Det er diskriminerende på grunn av alder. Gjelder ikke diskrimineringsloven eller arbeidsmiljøloven eller stillingsvernet for de som ønsker å stå i jobben sin til 67 eller 70 år? Plikten til å fratre ved særaldersgrense er moden for å fjernes.

Les mer

Mister lønn for røde dager

Publisert: 07.05.2021

Jeg jobber som timesansatt, men har faste tidspunkter for arbeid i løpet av en uke. 13. og 24. mai denne måneden er røde dager. Jeg har blitt fratatt mine vakter fordi de har satt opp de som til vanlig jobber søndager. Er dette lov? Og skal jeg ikke ha lønn uansett da? Min bedrift er bundet til tariffavtaler.

Les mer

Får ikke forlenget kontrakt pga graviditet

Publisert: 07.05.2021

Jeg har en arbeidskontrakt som varte til og med 30. april. Jeg er sykemeldt på grunn av et krevende svangerskap. Jeg har fått beskjed om at arbeidskontrakten ikke forlenges på grunn av at jeg er sykemeldt, er dette gyldig grunn til å ikke forlenge en arbeidskontrakt?

Les mer
1 2 3 112