Jobb

Når regnes pause som en del av arbeidstiden?

Publisert: 20.08.2018

I Arbeidsmiljøloven § 10-9 står det: Dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller der det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden.

Jeg leser dette som at dersom du som arbeidstaker kun får en av delene så skal pausen regnes som en del av tiden. Dvs at dersom du ikke har pauserom, men kan forlate arbeidet skal allikevel pausen regnes som en del av arbeidstiden. Må begge kriteriene være oppfylt eller kun den ene?

Les mer

Slette firma pga dårlig økonomi

Publisert: 08.08.2018
Emneord: ,

Jeg er en utenlandsk medeier/styreleder i et aksjeselskap med 12 ansatte. Vi har en stor oppdragsgiver som betaler fakturaene våre med veldig stor forsinkelse. Dette skaper flere økonomiske problemer for oss, det gjelder lønn, skatt og mva. I dag alle ansatte våre har fått lønn og feriepenger, men vi skylder noe skatt og mva. Jeg har tenkt om at kanskje skulle vi slette firma fordi det er håpløst å drive firma slik. Kan jeg miste eiendommen min hvis noe går galt gjennom konkurs?

Les mer

Endringer i pakkereiseloven

Publisert: 03.08.2018

Fra første 1. juli 2018 trådte den nye pakkereiseloven i kraft, som gir reisende flere rettigheter.

Les mer

Hente avløser fra utlandet

Publisert: 01.08.2018

Driver landbruk, med dyr, gras, skog. Har lenge søkt etter gårdsarbeider/avløser uten hell. Har nå fått kontakt med en serbisk mann som virker veldig aktuell. Jeg kan tilby ham arbeidskontrakt for fast, 100 % stilling og husleiekontrakt på leilighet. Men da jeg kontaktet UDI for å høre hvordan vi skulle gå frem for å ordne arbeids/oppholdstillatelse, sa de klart fra at så lenge han ikke hadde høyere relevant utdanning innen landbruk fikk han ikke det. Er det da ikke håp for han å få arbeid/opphold?

Les mer

Jobbet uten arbeidskontrakt

Publisert: 31.07.2018

Jeg jobber i et restaurant uten arbeidskontrakt. Da jeg startet der, så ba jeg sjefen min om kontrakt, men han sa neste måned. Jeg jobbet der i 6 mnd. Jeg jobbet mellom 180 til 220 timer i mnd. Jeg fikk ikke noe overtid eller kveld/helgetillegg.

Jeg ble sykemeldt, fordi jeg skulle operere kneet. Jeg har ikke fått utbetalt alt av arbeidsgiverperioden som jeg skal ha, og han har ikke betalt feriepengene mine. Kan dere hjelpe meg med dette?

Les mer

Sommervikar får ikke jobbe så mye som avtalt

Publisert: 31.07.2018
Emneord: ,

Jeg er ansatt som sommervikar på et lager og har fått et kontrakt på 2 måneder. Sjefen kom frem til meg idag og sa at det ikke er behov for meg førstkommende fredag og at jeg ikke får betalt for den dagen. Er dette innafor? Skal ikke jeg få betalt ettersom jeg har en to måneders kontrakt?

Les mer

Vaktbytter må ordnes privat på jobben

Publisert: 03.07.2018

Jobben har en facebookgruppe der ledige vakter legges ut. En la ut forespørsel om noen kunne ta hennes vakt. Jeg sa ja. Oppdaget i vaktboka at det står internbytte. Jeg er ringevikar og har ingen vakt å bytte. Sa kun ja til å ta en vakt. Forhører meg rundt dette. Svaret er at det er enklest for de som skal registrere i lønnssystemet. Lønn skal gjøres opp privat mellom oss to. Jeg mister feriepenger og pensjon, og hun andre får det for det jeg jobber. Hvilken lovhjemmel gir rett til dette?

Les mer

Hvilken oppsigelsestid gjelder?

Publisert: 03.07.2018

Jeg ble pr. 01.04.2008 med over i en virksomhetsoverdragelse til ny bedrift (ansatt 10.03-03 i forrige jobb). Jobbet som "fotsoldat" under tariff for det, frem til jeg ble funksjonær 01.01-11 (funksjonærtariff). Jeg sa opp sistnevnte og gikk 3 mnd oppsigelsestid + aksepterte 1 ekstra måned for å hjelpe. Gikk 01.03-15 direkte over til ny stilling som "fotsoldat" i samme firma. Hvis jeg sier opp nå - kan på nytt 3 måneders oppsigelsestid kreves av meg, eller kan jeg påberope meg 1 mnd nå?

Les mer

Tvinges til å ta fri på inneklemte dager

Publisert: 03.07.2018

Jeg befinner meg i en arbeidssituasjon som innkjøper i en teknologibedrift der jeg går på halvårskontrakter. De fast ansatte jobber 15 min. ekstra hver dag slik at de kan ta fri alle inneklemte dager. I år har det vært mange og jeg har tapt mange tusen på dette. Jeg har prøvd å få lov til å jobbe på disse dagene, men bedriften sier nei. Kan bedriften påtvinge på meg dette tapet av inntekt?

Les mer

Når bør man melde utflytting?

Publisert: 03.07.2018

Jeg er registrert bosatt i Norge og min mann har jobbet i Sveits i noen år og er registrert utflyttet. Jeg har nettopp fått en jobb i Norge som gir meg mulighet til å jobbe fra Sveits 75 % og være i Norge 25 %. Vi er usikre på hvordan dette forholder seg til 6 måneders regelen. Bør jeg melde utflytting til Sveits, eller kan jeg fortsatt være "bosatt" i Norge? Er det også noen regler som tilsier at jeg må skatte i Sveits hvis jeg er bosatt i Sveits men jobber i Norge? Noe annet jeg bør vite?

Les mer
1 2 3 68