Jobb

Skatte til Norge eller Sverige?

Publisert: 13.06.2019

Jeg har planer om å flytte til Sverige og jobbe i Norge de siste 4 år før jeg blir pensjonist. Skal en da skatte til Sverige? Jeg jobber i Nordsjøen og er i Norge mindre enn 6 mnd i året.

Les mer

Kan konkurrenten selge samme vare på samme sted?

Publisert: 13.06.2019
Emneord:

Det er to firma som selger samme type varer og er omreisende. Det ene har eksistert i tiår, det andre startet opp for ett par år siden. Det første firmaet har faste steder de står og selger på en planlagt dag (f.eks. annenhver onsdag). Konkurrenten kommer da og selger på samme plass dagen før første firma vanligvis kommer. Er dette lovlig?

Les mer

Tjener mindre enn kollegene

Publisert: 13.06.2019

Skal over i ny stilling (vaktleder), men har fått vite at eg ikke får samme lønn som mine kolleger har. Samme jobb, men ulik lønn. Mine kolleger får 3000 per måned. Eg får 750 per måned i tillegg. Firma sier at eg ikke har rett på samme lønn, da mine kolleger går på en gammel avtale. Hva kan eg gjøre i denne saken?

Les mer

Får ikke sykepenger

Publisert: 13.06.2019

Jeg ble permittert "frivillig" på dagen og sykemeldt og jeg har ikke fått annet enn feriepenger nå i mai. Dette er over 7 måneder siden uten lønn eller sykepenger.

Les mer

Hvilket NAV-kontor skal man forholde seg til?

Publisert: 13.06.2019
Emneord: ,

Jeg er for tiden sykemeldt, men har planer om å flytte til en annen kommune. Kan jeg forholde meg til NAV i den kommunen jeg bor nå, eller må jeg forholde meg til NAV hvor jeg eventuelt flytter?

Les mer

Søke om førerkort før sperrefristen

Publisert: 13.06.2019
Emneord:

Mistet førerkort pga. fartsovertredelse. Trenger lappen i arbeid, er det mulig å søke om å få det tilbake før sperrefristen? Er dette noe dere kan hjelpe meg med?

Les mer

Lønnstrekk for helligdager

Publisert: 13.06.2019

Kan jeg trekkes for avspasering på 1. mai, 17. mai, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag når jeg har fast månedslønn?

Les mer

Arbeidsgiver kutter i feriedager

Publisert: 13.06.2019
Emneord: ,

På min arbeidsplass har vi plukkdager på ferie 22 dager. Vi teller kun feriedager når vi har ferie på jobbdager. Ved normal skiftplan har vi 22 dager til rådighet pr år. Ved færre oppmøter og lengre dager får vi færre. Jeg byttet skiftplan i år med færre oppmøter og gikk fra 21 dager til 19 dager som er etter reglementet. Men jeg har 8 dager ekstra som jeg overførte fra fjoråret. Bedriften sier at det skal trekkes en feriedag fra de også, noe jeg finner urimelig.

Les mer

Lønn for feriedager man ikke får brukt

Publisert: 13.06.2019
Emneord: , ,

Jeg slutter jobben min den siste juni 2019 og har da 31 feriedager som jeg ikke har tatt ut. Dette er en fast ansettelse med oppsigelsestid på en måned. Da jeg kun skal studere til høsten og neste år, så er det ingen grunn til å føre over feriedagene til neste år. Kan jeg kreve av arbeidsgiver til å få utbetalt lønn for disse 31 feriedagene som jeg ikke har tatt ut?

Les mer

Ikke fått skriftlig arbeidsavtale fra arbeidsgiver

Publisert: 13.06.2019

Jeg har nettopp begynt i jobb (min første jobb) og har enda ikke fått kontrakt. Har jobba 2 uker og skulle få kontrakt, men arbeidsgiver har utsatt det 3-6 ganger nå. Hadde avtale i dag, men arbeidsgiver tok ferie og dro uten å møte meg og blir borte 1 uke. Har jeg rett på lønn selv om jeg ikke har kontrakt?

Les mer
1 2 3 60