Jobb

Oppsigelse etter å ha fått diagnose

Publisert: 12.02.2019

Er det lovlig å oppsi en ansatt som har fått en diagnose? Er det lovlig av helsedepartementet å endre diagnosen i papirene fra psykisk paranoid til alvorlig sinnslidende? Er det lov av tidligere arbeidssjef å spre ut snakk om ansattes privatliv som medfører at den ansatte ikke ønskes tilbake i jobb? Er det lover på brutt taushetsplikt via arbeidsgivers sjef, og innblanding i de ansattes private mobilmeldinger? Er det lovlig at sjefen påfører overvåkingsfølelse ?

Les mer

Sykemeldt i oppsigelsestiden

Publisert: 12.02.2019

Jeg ble sagt opp av arbeidsgiver med dato 01.11.2017 og 1 mnd oppsigelsestid. I perioden 15.10-31.10 hadde jeg ulønnet fri dager. Ble sykemeldt den 30.10 i 30 dager. Forlenger sykefraværet oppsigelsestid?

Les mer

Arbeidsgiver trekker ferie fra overtidsbetaling

Publisert: 12.02.2019

Jeg har jobbet en ca 210 timer utover vanlig arbeidstid. Når det kom at arbeidsgiver skulle betale ut overtid for timene, trakk han vekk alt av timer jeg hadde hadde hatt ferie og sykefravær. Så jeg i utgangspunktet har da jobbet inn ferie og sykefraværet. Er dette lovlig?

Les mer

Arbeidsgiver regner ut to forskjellige lønnssatser

Publisert: 29.01.2019
Emneord:

Jeg jobber 100% i en bedrift. 50% med arbeidsoppgaver med krav på treårig universitetsutdanning og 50% med arbeidsoppgaver uten utdanningskrav. Kan arbeidsgiver regner ut to forskjellige lønnssatser? Og gi meg mindre lønn som personen som jobber 100% med arbeidsoppgaver med krav på treårig universitetsutdanning?

Les mer

Ansatt uten arbeidsoppgaver

Publisert: 29.01.2019
Emneord:

Jeg har vært ansatt i en bedrift siden 06.11.2018. 3.januar fikk jeg muntlig beskjed om at arbeidsgiver skulle ta kontakt når det ble bruk for meg i arbeidssammenheng igjen. Ifølge arbeidskontrakten er jeg ansatt fulltid, står ingenting om prosent. Jeg har ikke hørt noe fra arbeidsgiver siden 3.januar. Har jeg krav på lønn? Eller hva har jeg krav på? Jeg har ikke fått beskjed om at jeg er sparket og har ikke hørt noe om at jeg er permittert.

Les mer

Hvem skal betale for egenmelding?

Publisert: 24.01.2019

Ble sykmeldt oktober 2016. Fikk 50 % AAP november 2017 og jobbet 50 % og 50 % permisjon. Kom ikke tilbake i full stilling og sa opp 50 % og er nå ansatt 50 % og har AAP for 50 % fra november 2018. Før jul måtte jeg ta egenmelding en dag p.g.a. sykdom som ikke var relatert til min opprinnelige sak. Ble da trukket i lønn med beskjed om at jeg skulle tatt dagen med på meldekort. Snakket med NAV og de sier arbeidsgiver skal betale da jobb og AAP nå er 2 forskjellige saker. Hvem har rett?

Les mer

Får ikke forlenget permisjon

Publisert: 24.01.2019

Jeg har permisjon i fra en stilling i 1 år og har søkt om å få utvidet denne. Dette har arbeidsgiver avslått. Med grunnlag i at de ikke lenger gir permisjoner. Han som går i stillingen min har permisjon fra samme arbeidsgiver. Men han har fått utvidet sin permisjon med 4 måneder. Er dette lov?

Les mer

Oppsigelse i foreldrepermisjon

Publisert: 24.01.2019

Jeg er i foreldrepermisjon, og har mottatt oppsigelse fra arbeidsgiver. Oppsigelsen er gyldig begrunnet i at de mister oppdrag. De kommer ikke til å ha noen ansatte i selskapet etter mai mnd, men min permisjon løper til 1.november. Jeg forstår min oppsigelsestid ikke kan begynne å løpe før da, men om de ikke har arbeid til meg, skal jeg da kun ha utbetalt lønn? De har inntekter i firmaet frem til årsslutt, så kan ikke avvikle firmaet.

Les mer

Tillegg for helkontinuerlig skiftarbeid

Publisert: 24.01.2019

Jeg jobber i et vaktselskap tilknyttet NHO og dermed vekteroverenstkomsten 2016-2018. Min avdeling har vakthold 24/7 365, men jeg jobber selv aldri mellom 01.00 og 06.00 da noen andre jobber fast natt. Har jeg allikevel rett på tillegg og reduksjon i alminnelig arbeidstid for helkontinuerlig skiftarbeid? Helkontinuerlig skiftarbeid er i avtalen definert på denne måten ''Med helkontinuerlig skiftarbeid menes arbeid som drives 24 timer i døgnet uten normal stans på søndag- og helligdager.''

Les mer

Kan man ha personalmøter på søndager?

Publisert: 18.01.2019

Jeg har et raskt spørsmål om personalmøter. Jeg er ansatt på en matvarebutikk, og sjefen min har kalt inn til personalmøte neste søndag. Jeg lurer på om dagligvarebutikker har lov til å holde personalmøter på søndager?

Les mer
1 2 3 49