Jobb

Uføreforsikring når man er på AAP

Publisert: 04.12.2019

Jeg ble sykemeldt for 3 år siden i et år, og så gikk jeg over på AAP. Deretter gikk jeg over i hundre prosent jobb, men måtte etter 8 mnd gjenoppta min AAP, så jobbet jeg 50 prosent i 7 mnd fram til i sommer, og så måtte jeg gå over i hundre prosent AAP. Ingen har fortalt meg om uføreforsikring osv til meg, før nå, og ba meg tegne det gjennom LO favør siden jeg hadde medlemskap der med forsikringer. Nå har jeg tegnet en uføreforsikring, men vet ikke nå om det blir godkjent og er mulig?

Les mer

Sykemeldt som tilkallingsvakt

Publisert: 04.12.2019

Jeg er tilkallingsvakt i butikk. Torsdag 26.09 ble jeg utsatt for en skade, som førte til at jeg ikke kunne jobbe. Jeg var på jobb fredag 27.09, men ble sendt hjem. Siden har jeg vært hjemme med egenmelding siden at jeg ikke kunne jobbe. Jeg ble satt opp til å jobbe noen ganger nå i november, men måtte ringe inn siden sykehuset sa jeg ikke kunne arbeide. Den 27.11-31.12 er jeg nå blitt sykemeldt i fra jobb av fastlegen. Hvilke krav har jeg på sykemelding? Skulle ha jobbet i desember.

Les mer

Avslag på stilling for søknadsfristen går ut

Publisert: 04.12.2019
Emneord:

Jeg har søkt en stilling for 5 dager siden og har i dag fått avslag. Dette til tross for at søknadsfristen går ut om ca. 4 uker. Dette er en fast stilling i staten. Er det innenfor lovverket at man får avslag lenge før søknadsfristen har gått ut?

Les mer

Får ikke vikariat i bedriften etter nedbemanning

Publisert: 04.12.2019

Jobbet i et firma i 4 år. Nedbemanning. Mister jobben i jan 2019. Hun med bedre ansiennitet tar over stillingen, men melder seg syk. Jeg ble kalt tilbake som vikar i hennes sykefravær. Mens jeg er vikar hadde vikariat frem til september, ansetter firma ny medarbeider som ble kalt også vikariat. Jeg får ikke fortsette som vikar etter august. Jeg prøver å klage om fortrinnsrett til stillingen, men advokaten til firma påstår at jeg kan ikke kreve fortrinn til vikariat. Er det sant?

Les mer

Oppsigelse pga sykemelding

Publisert: 02.12.2019

Har vært sykemeldt 13 mnd fra en jobb jeg har hatt i 15 år. Nå vil arbeidsgiver ha paragraf 15.1-møte, lukter oppsigelse. Jeg har enn ikke fått svar fra NAV ang AAP, og står pr i dag for uten lønn/inntekt. Kan arbeidsgiver si meg opp grunnet sykemelding? Jeg kunne tenke meg å begynne å jobbe 30-40 % igjen for å ikke ødelegge meg helt. Dette er også for å teste min arbeidsevne. Arbeidsgiver har gitt klart signal om at de ikke ønsker meg der på delvis sykemelding. Enda de er en IA-bedrift. Lovlig?

Les mer

Feil grunnlag for oppsigelse

Publisert: 02.12.2019
Emneord: ,

Jeg er sagt opp i nåværende fast stilling og har takket ja til tilbud som tilkallingsvikar grunnet angivelig dårlig økonomi i bedrift. Grunnlaget har vist seg å være feil, økonomien er ikke dårlig samt at det finnes bevis hvor sjefen plotter å få meg sagt opp, hun utleverer også personopplysninger og taushetsbelagte emner vedr. meg og mitt og hun sier mye ondt om meg. Sykemeldt grunnet psykiske påkjenninger, men har igjen halve oppsigelsestiden min. Hvordan komme meg vekk fortest mulig?

Les mer

Arbeidsgiver har betalt for lite i lønn

Publisert: 02.12.2019

Jeg jobber i en daglig varebutikk med 20 % stilling. Jeg jobber hver uke over 40 timer. Første måned jeg fikk 5000 kr mindre i lønn. Jeg har snakket med sjefen. Han sier ja, han skal fikse det, men jeg fikk ingenting og nå denne måned det mangler igjen 3000 kr. Da jeg sa det til han, blir han sur på meg. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Si opp jobb før man har begynt

Publisert: 15.11.2019

Signerte i forrige uke arbeidskontrakt med tiltredelse i august 2020 (etter fullført mastergrad), plutselig dukket det opp et bedre tilbud, som jeg tenker å takke ja til, hvor oppstart er samme måned. Jeg har én måned oppsigelsestid, men gjelder den fra tiltredelse eller gjelder den allerede nå? Går ut i fra at de ikke vil bruke en måneds opplæring på en som har tenkt å slutte uansett, men vil gjerne vite hva jeg kan risikere.

Les mer

Flyttet til annen stilling i oppsigelsestiden

Publisert: 15.11.2019

Jeg har sagt opp min jobb. De har reagert med å sette meg inn i en helt annen stilling hos et annet firma ut oppsigelsestiden. Jeg har en lederstilling med ansvar og fastlønn. Dette er rett å slett for å få meg til å slutte av egen vilje for å slippe betale meg i 3 måneder da dem har ansatt ny avdelingsleder og ikke lenger har «bruk» for meg. Jeg har ikke ny jobb før om 3 måneder. Jeg skal starte i en konkurrerende bedrift som de liker svært dårlig. Er dette lovlig?

Les mer

Bedriften har betalt for lite pensjon

Publisert: 08.11.2019

Obligatorisk tjenestepensjonsbetaling. Min far skal gå av med pensjon, og har funnet ut at bedriften kun har betalt 2 % av lønnen det året den obligatoriske tjenestepensjonen ble innført. De har altså ikkje økt innbetalingene i samsvar med lønnsøkene per år. De har "låst" summen til det som var lønnen hans for over 10 år siden. Er dette lovlig, og kva kan eg gjer med dette?

Les mer
1 2 3 58