Jobb

Får ikke tak i tidligere samarbeidspartner

Publisert: 21.06.2018
Emneord: ,

Jeg har et DA firma med en annen person. Vi har avviklet driften av firmaet for ett år siden. Den andre personen tok på seg ansvaret for å avslutte alle avtaler og lignende vi hadde som førte til utgifter vi ikke lenger kunne håndtere. Vedkommende gjorde aldri det hun skulle, da jeg per dags dato får regninger og purringer i posten for firmaet. Vedkommende har også gjort seg selv utilgjengelig både over tlf og mail. Hvordan går jeg frem for å få tak i henne? Slik at vi får delt utgiftene?

Les mer

Sykepenger når man er nyansatt

Publisert: 21.06.2018

En utenlandsk arbeidstaker som er ansatt i enkeltpersonforetak er blitt syk etter 13 dager i arbeid. Har ikke jobbet før i Norge. Har han da kan krav på sykepenger fra arbeidsgiver eller NAV ettersom at han ikke har vært i ansatt i mindre en fire uker?

Les mer

Arbeidsgiver vil ikke erstatte skade på bil på jobb

Publisert: 15.06.2018

Jeg arbeider på en arbeidsplass med tidvis utagerende beboere (mindreårige med ulike utviklingsutfordringer) og risiko for skade på person og eiendom. Ifm. skader på bilen til en kollega, utført av en beboer, uttaler ledelsen at de ikke tar noe ansvar i situasjonen, men at alle ansatte selv må ordne og betale for reparasjoner.

Jeg tenker at det er en selvfølge at arbeidsgiver har forsikringer og ordninger mtp. slike situasjoner og at ledelsens håndtering er for dårlig. Hva sier jussen?

Les mer

Får ikke fornyet deltidskontrakt

Publisert: 15.06.2018

Jeg har en deltidsstilling i resepsjonen hos skolen der jeg studerer. Studentene som jobber i resepsjonen blir ansatt med kun halvt års kontrakt. 2 uker før eksamen begynner så tar sjefen meg inn til møte for å fortelle at de i administrasjonen har blitt enige om å ikke fornye min kontrakt. Ingenting negativt å si om meg, kun at jeg må fokusere på skole.

Synes det er dumt at jeg ikke får noen som helst «advarsel» om dette tidligere. Hva har jeg krav på med 6-måneders kontrakt?

Les mer

Opprette AS når man er sykemeldt

Publisert: 15.06.2018
Emneord: ,

Er det mulig for en som er 100 % sykemeldt å være med på å opprette et AS? Kan selvfølgelig ikke utføre arbeid i AS-et under sykdomsperioden, men kan personen utnevne seg selv som styreleder og være aksjonær, eller regnes det å være styreleder som å være ansatt i selskapet og dermed miste retten på sykepenger?

Les mer

Snekker ble dyrere enn avtalt

Publisert: 12.06.2018
Emneord:

Vi har hatt en snekker til å sette opp en platting for oss. Han var på befaring to ganger, fikk mål og fikk en tegning på hvordan vi ønsket det. Han ga oss en fastpris som inkluderte alt av materiale, jobbtimer, og et tidsestimat på å bli ferdig på en uke, og når han skulle starte. Han startet 2 uker for sent og brukte over 3 uker på jobben. Og mot slutten av jobben kom han og sa at trappa ble dyrere å lage enn avtalt, så det ville koste mer enn avtalt fastpris. Har han lov til det?

Les mer

Føler seg mobbet på arbeidsplassen

Publisert: 05.06.2018

Jeg opplever at jeg har blitt mobbet ut av min stilling som rektor ved en skole i en liten kommune med bare én skole. Det har foregått siden oktober 2017, og i april i år greide jeg ikke mer, og sa opp. De som har stått bak denne trakasseringen og mobbingen, er et kommunestyremedlem (arbeidsgiver), skolehelsesøster og til slutt rådmannen som begynte sin verbale trakassering i februari år. Jeg har støtte fra HMS og fagforening, som har gitt opp. Har vært delvis sykmeldt, og er mentalt utslitt. Noen råd?

Les mer

Når går ansettelsesforholdet ut?

Publisert: 05.06.2018

Oppsigelsen min går ut 31. men jeg ble oppført 1 og 2. juni. Ble sykemeldt og sjefen bare strøk meg fra timelisten for de to dagene. Timeliste ble laget for fire uker siden og det er et dokument. Er det lov at arbeidsgiveren gjør slikt?

Les mer

Råd om skatt ved flytting til utlandet

Publisert: 05.06.2018

Jeg har fått jobb i Luxembourg for en utenlandsk arbeidsgiver fra høsten av. Jeg vet at de har skatteavtale med Norge, men jeg er usikker på hva jeg faktisk må foreta meg når jeg flytter. Må jeg melde at jeg flytter eller "emigrere"? Kan jeg bare befinne meg i Norge et visst antall dager av året etter dette? Hvordan vil dette påvirke aksjer jeg eier i Norge? Og leilighet? Kan denne leies ut?

Les mer

Arbeidsgiver sender ikke inntektsopplysninger til NAV

Publisert: 05.06.2018

Samboeren min har blitt sagt opp av jobben sin på veldig tynt grunnlag. Vi selv mener at dette er fordi hun er gravid, da sjefen i firmaet opptrer veldig uproffesjonelt. Nå har det seg slik at arbeidsgiver nekter (overser) innsending av inntektsopplysninger til NAV, slik at vi per nå ikke får krav på de stønadene i forbindelse med svangerskap. Har arbeidsgiver lov til å nekte å sende inn disse dokumentene, selvom NAV purrer på for å få dem? Hva kan evt gjøres for å få de av arbeidsgiver?

Les mer
1 2 3 66