Jobb

Bedriften har betalt for lite pensjon

Publisert: 08.11.2019

Obligatorisk tjenestepensjonsbetaling. Min far skal gå av med pensjon, og har funnet ut at bedriften kun har betalt 2 % av lønnen det året den obligatoriske tjenestepensjonen ble innført. De har altså ikkje økt innbetalingene i samsvar med lønnsøkene per år. De har "låst" summen til det som var lønnen hans for over 10 år siden. Er dette lovlig, og kva kan eg gjer med dette?

Les mer

Arbeidsgiver betaler ikke pensjon

Publisert: 08.11.2019

Er ansatt i en bedrift hvor jeg de siste 3 årene har jobbet ca 50 stilling. Tjent i snitt 200 000 kr i året. Arbeidsgiver har ikke satt av pensjon til meg, og etter 1 år med forsøk på å få dem til å gjøre det har de enda ikke kommet seg til å gjøre det. Hva er anbefalingen deres videre?

Les mer

Hvordan takle ansatt med psykiske problemer

Publisert: 08.11.2019
Emneord:

Er styrer i en familiebarnehage. Har ansatt ei med bipolar lidelse, det fortalte hun selv etter at det har godt ei stund. Fikk og bekymringsmelding ifra barnevernet der vi skulle fylle ut. Hun krangler om dei oppgavene hu er sett til. Hu trakasserer hun som er fungerende styrer, sender meldinger om natten. Er svingende i humør sender glad i deg med hjerter og plutselig skikkelig aggressiv. Har jeg taushetsplikt når det gjelder henne? Hv , hvordan, ska jeg gå frem med dette?

Les mer

Fått for lav startlønn

Publisert: 08.11.2019

Jag startade i en butik i 2014, var 24 år med god erfarenhet och fullfört vidergående. Vi går efter tariff med lönnstrinn. Jag upptäckte att jag startade mitt jobb på trinn 1 och fått löneökning från det. Jag själv syns att starta på trinn 1 är fel med all den ansiennitet jag har. Bara vidergående kompetanse skall gi trinn 3. Min chef säger att jag har ju skrivit kontrakt och det då är mitt fel. Jag säger att tariff inte är ett förhandlings avtal och de är proffesjonella parter. Vad är rätt?

Les mer

Har man krav på ulønnet permisjon?

Publisert: 07.11.2019
Emneord: ,

1 års permisjon fra jobb for å prøve annen arbeidsplass. Jeg er fast ansatt i kommunen. Jeg ønsker å ta 1 års permisjon fra jobben min for å prøve ut en annen arbeidsplass. Jeg har vært fast ansatt i 8 år på nåværende arbeidsplass. Kan min nåværende arbeidsgiver nekte meg ulønnet permisjon i ønsket periode?

Les mer

Flytte til EU-land som ung ufør

Publisert: 07.11.2019
Emneord: ,

Sett i lys av NAV-skandalen, og slik jeg forstår EØS-regelverket, vil dette også påvirke unge uføre som flytter til utlandet? I teorien mister man i dag ung ufør-tillegget om man flytter til et annet EØS-land, men i henhold til EUs forordning om trygd samt fri flyt, skal man jo ikke påvirkes negativt ved å flytte til ett annet EØS-land. Kan det dermed hende at unge uføre nå får mulighet til å ta med hele trygden sin til andre EØS-land fremover?

Les mer

Rettigheter i oppsigelsestiden

Publisert: 07.11.2019

Har 2 spørsmål ang rettigheter i oppsigelsestiden:

1. I vår bedrift har vi/har alltid hatt betalt 14 dagers fødselspermisjon. Kan sjefen nekte meg betalt siden jeg har sagt opp?

2. Vi har oppnådd gode resultater og vi har blitt lovet bonus. Kan sjefen nekte meg å få utbetalt min del siden jeg har vært delaktig i arbeidet?

Les mer

Rett til sykt barn-dager når man jobber deltid?

Publisert: 07.11.2019
Emneord: ,

Lurer på reglene ang syke barn. Dersom du jobber 20 % og har satt opp faste arbeidsdager, har man rett på sykt barn dag for den ene dagen man er satt opp? Gjelder de samme rettighetene som en fulltidsansatt? Forstår at man må ha arbeidet minst 4 uker uker for å ha opparbeidet seg disse rettighetene

Les mer

Hvor mange timer er en 100 % stilling?

Publisert: 06.11.2019
Emneord: ,

Jeg jobber på hotell. Jeg har 75 % stilling. Hvordan kan jeg få 100 % stilling? Og hvor mange timer jeg må jobbe totalt i året for å få 100 %?

Les mer

Skatt på frilandsoppdrag fra utlandet

Publisert: 06.11.2019

Jeg fikk et oppdrag fra Hong Kong (freelance), oppdraget kan være 2 til 3 år, men bosatt i Norge, hvordan melder meg til skattekontor slik at jeg kan skatte oppdraget i Norge?

Les mer
1 2 3 75