Jobb

Invalid etter skade fra ungdomstiden?

Publisert: 25.04.2019

Skade som skjedde på skolen som barn. Jeg fikk brudd i venstre og høyre håndledd som 13 og 14-åring. Begge ulykker var i skolegård om vinteren, for 25 år siden. Jeg ble gipset på sykehus begge ganger. I slutten av tenårene så begynte jeg å merke at jeg fikk litt restriksjoner i ting jeg kunne gjøre. Jeg kan ikke løfte tungt, bowle, trene vekter, ting som påfører belastning på håndleddene. Jeg har aldri sett på meg selv som invalid, jeg har bare tilpasset meg. Har jeg igrunn en invaliditetsgrad?

Les mer

Får ikke justert lønn etter prøvetid

Publisert: 23.04.2019

I forhandlinger for jeg aksepterer jobbtilbudet spør jeg: «Er det slik at lønn blir oppjustert etter endt prøvetid?»

Arbeidsgivers svar: « Lønnen blir justert etter prøvetid (6mnd). Vanligvis 1500-3000 kr mnd som blir beregnet ut ifra progresjon og resultater».

Har ikke mottatt justering. Har meld forholdet på hver medarbeidersamtale til dags dato. Tilbudet det referer til er gitt 08.05.2015. Har jeg noe sak her? Kan etterbetaling kreves eller er saken foreldet. Har alt dokumentert skriftlig.

Les mer

Ugyldig oppsagt i prøvetiden

Publisert: 12.04.2019

Jeg har blitt oppsagt fra min stilling som tømrer i prøvetid på 6 måneder. Jeg har vært sykemeldt 3,5 måneder. Var 80 % sykemeldt da jeg fikk oppsigelse. Har pratet med advokat og oppsigelsen er ugyldig. Det står ikke begrunnelse, det står ikke om jeg kan eller hvordan jeg kan bestride oppsigelsen. Advokaten mener jeg bør være fornøyd med tapt inntekt og oppreisning mellom 50 000-100 000 kr. Er det lavt? Kan jeg kreve at vi krever mer?

Les mer

Kan menn nektes å ha langt hår på jobb?

Publisert: 12.04.2019

Jeg jobber i et flyselskap der vi har et uniformsreglement å forholde oss til. Det er nå en diskusjon om hvorvidt arbeidsgiver kan bestemme hva slags hårfrisyre vi skal ha. Noen av guttene har langt hår og arbeidsgiver krever nå at vi skal klippe håret. Når det gjelder kvinnelige medarbeidere i uniform får de ha oppsatt hår, flette eller hestehale med spesifiserte mål. Finnes det noe i lovverket som kan hindre arbeidsgivers krav, spesielt med tanke på at jeg må klippe meg?

Les mer

Går ikke opp i lønn i ny stilling

Publisert: 12.04.2019

Jeg er fast ansatt på en skole siste 18 år. Fra 2009 til 2011 jobbet jeg som SFO-leder. I 2011 kom en annen skole til oss, og jeg var den eneste person som var overtallig! Derfor fikk jeg tilbud om en annen jobb som adm. konsulent, og jeg takket «JA» til den. Jobber ennå på samme plass! Jeg fikk lov å beholde min lønn denne gangen, men jeg fikk ikke lønnstillegg hvert år som alle ledere, så per i dag er differansen mellom min årslønn og SFO leder ca. 100 000kr.

Les mer

Manglende utbetaling fra arbeidsgiver

Publisert: 12.04.2019

Jeg har et så alvorlig tilfelle i forbindelse med manglende betaling fra arbeidsgiver. Jeg har blitt lurt av kontrakten. Jeg ber om råd eller hjelp.

Les mer

Mistet jobben pga sykemelding

Publisert: 12.04.2019

Jeg kjører brød på natt, fra ca 22.30 til 07.30 og har turpris. Ble sykemeldt først på april. Etter 8 dager ringer sjefen og sier jeg mister brødkjøringa fordi at jeg er sykemeldt, og de må ha en som ikke blir sykemeldt i den jobben. Så jeg blir satt på langkjøring når jeg blir friskmeldt. Noe han vet jeg ikke kan pga familieliv. Har jeg noen rettigheter her?

Les mer

Ønsker advokatbistand etter dårlig arbeidsforhold

Publisert: 10.04.2019
Emneord:

Min sønn har i lang tid forsøkt å få sin arbeidsgiver til å følge lover og regler mht opplæring i førstehjelp, brannvarsling, evakuering o.l. Nå har han gitt opp og sagt opp. Hans sjef bedriver mobbing og stygg hersketeknikk ovenfor både min sønn og flere andre som også har sagt opp. Hverken verneombud eller noen andre i bedriften fungerer som de skal og de fleste har nå sykemeldt seg. Kan de få advokatbistand uten at det koster "skjorta"?

Les mer

Redd for å søke om uføretrygd

Publisert: 10.04.2019
Emneord:

Jeg får nå arbeidsavklaringspenger. Jeg er for tiden alvorlig syk, men håper og drømmer om å komme tilbake i jobb. På grunn av nye innstramninger i loven sier legen at jeg kanskje må søke om uføretrygd. Jeg forstår at det vil ta lang tid før jeg kan bli frisk, men jeg er kun 40 år, har mastergrad og masse drømmer og ambisjoner karrieremessig. Kan jeg bli friskmeldt fra uføretrygd hvis jeg blir frisk igjen (noe jeg inderlig håper), eller er man dømt til å være varig ufør hvis man først får innvilget det?

Les mer

Kjønnsbalanse i ansettelsesprosesser

Publisert: 10.04.2019
Emneord:

Jeg lurer på om arbeidsgivers ønske om kjønnsbalanse trumfer kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelser? Det gjelder konkret ansettelser av turnusleger til helseforetakene. Fordelingen mellom kvinnelige og mannlige kandidater er rundt 7:3. Jeg har opplevd flere eksempler på at helseforetak velger menn til fordel for kvinnelige kandidater med mer relevant arbeidserfaring (ellers samme formelle bakgrunn). Videre om krav om «personlig egnethet» gir rom for å favorisere kjønn eller lokal tilhørighet?

Les mer
1 2 3 57