Jobb

For høyt salærkrav fra advokat

Publisert: 20.08.2019

Jeg ble innkalt til forlik for første gang og visste ikke så mye om det, så jeg dro til en advokat som skulle se på saken. Han sa at det blir en sum på 5000 kr totalt, noe jeg vurderte. Jeg spurte om det var noe mer en det og advokaten sa nei. Det endte med at jeg gjorde alt av snakkingen under møte, og tapte saken. 3-4 dager etter sender han meg en faktura på 6000 kr som han sier at totalt koster deg 11 000 for hans tjenester? Er det riktig? Og hva skal jeg gjøre videre?

Les mer

Arbeidsgiver endrer stillingsoppgaver

Publisert: 16.08.2019

I et møte på skulen vart eg orientert om at eg skal over i ny type arbeid. Eg har undervist i 10 år med godt resultat. Leiinga vil ikkje snakke om og drøfte bakgrunnen for vedtaket. Det er tilsett vikar for meg i undervisninga. Eg fekk tilbod om denne jobb på merkantil avdeling i vår og takka då nei. Det vart på dette møtet og vedteke at eg skulle observerast i undervisninga og få rettleiing av ein person utanfor huset. No har dei gått bort frå dette. Kva rettar har eg?

Les mer

Får ikke utbetalt lønn fra tidligere arbeidsgiver

Publisert: 15.08.2019

De tre første månedene i ny jobb har jeg vært uten lønn og kontrakt. Siden jeg kjente arbeidsgiver fra før var jeg veldig tålmodig. Når jeg har sagt opp jobben fikk de frist for å betale det de skylder meg, men de har sviktet, og de svarer ikke meg nå! Har alt skriftlig fra dem. Hva kan jeg gjøre nå? Det er snakk om 3 mnd lønn + en god del penger de skulle betale til meg pga markedsføringen jeg har gjort til businessen.

Les mer

Får færre timer på jobb

Publisert: 14.08.2019

Jeg jobber 100 % på et pizzasted, med dager fra 10-17. Arbeidsgiver har nå bestemt seg for at vi skal åpne 12:00, i stedet for 10, men at vakten min fortsatt er ferdig 17:00. For min del betyr det da å miste 10 timer i uka, 40 timer i mnd, som blir ca 7000 kr mindre i mnd. Har jeg noen krav på å få utbetalt for timene jeg mister?

Les mer

Overtid slettes ved oppsigelse

Publisert: 14.08.2019

På jobb blir det sagt opp masse pga for få brukere. Mange har jobbet mange overtidstimer, opp til 300 t. De sier nå pga nedbemanning at de sletter avspaseringene. Vi kan da kreve penger for arbeidet?

Les mer

Innkalt til drøftingsmøte og varsel om oppsigelse

Publisert: 06.08.2019

Ble ansatt i firmaet i mai. Fikk nå første dagen etter ferie innkalling til drøftingsmøte med varsel om oppsigelse på bakgrunn av virksomhetens forhold. Dreier seg om økonomi. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Mener oppsigelsen er usaklig

Publisert: 06.08.2019
Emneord: ,

Krangler med sjefen om fortrinnsrett, har ikke ekstra penger å bruke på advokathjelp dessverre, lurer på om jeg kan få fri rettshjelp. Oppsigelse jeg har er pga økonomi i firma. De ansetter helt ny medarbeider senere (i samme stillingen), men på annet kontorplass, de mener at stillingen er "flyttet". Aldri fått grundig forklaring hvorfor arbeid kan ikke gjennomføres fra plassen min (der jeg jobbet i 5 år), samt aldri fått tilbud om å ta stillingen fra ny sted ("å flytte" med arbeidsplass).

Les mer

Ung ufør

Publisert: 06.08.2019

Jeg ønsker å søke ung ufør. Jeg har gått på AAP i over 4 år, har det ut desember 2019. Nå er jeg i traumebehandling. Har vært utsatt for overgrep og det har vært i rettssystemet og fikk en dom på fire år. Jeg synes det er veldig vanskelig å forholde meg til NAV. Hvordan går jeg best frem her?

Les mer

Tidligere arbeidsgiver truer med rettssak

Publisert: 05.08.2019
Emneord:

Jeg startet nytt firma for 3 måneder siden. Min tidligere arbeidsgivere har sagt at vårt firma har brukt deres produkt for markedsføring og det beror på en presentasjon som inneholder bilder fra deres produkter med vårt firma navn har kommit til de fra en av deres kunde. Nå krever de at vi skal gi de vårt kunde list og på alle kunder som denne presentasjonen har blitt send og vi skal gi de bekreftelse at alle deres filer er destruert og vi skal ikke bruke de igjen ellers de ta oss til retten.

Les mer

Mangler arbeidstillatelse

Publisert: 05.08.2019

What to do when I and the company I work for realizes that I am in an illegal situation as a worker due to the absence of the work visa, reagrding to a misunderstanding about the meanings of citizenship and nactionality? Importantly to remark that neither party acted in the interest of illegality. Since we know this we have to do something. What should we do correctly to solve that problem?

Les mer
1 2 3 63