Jobb

Får ikke alle feriedagene etter internt stillingsbytte

Publisert: 27.01.2020

Jeg jobber en organisasjon og byttet stilling internt 1. desember. Jeg gikk da betydelig opp i lønn. På nyåret får jeg vite at jeg ikke får 25 betalte feriedager som før, men 24 pluss en ubetalt feriedag. Dette er grunnet at feriepengene opptjent i fjor ikke er nok til å dekke den siste dagen med ferie i år. Jeg synes dette virker rart. Har jeg ikke uansett rett på de 25 dagene betalt ferie, bare at de utbetalte feriepengene ikke nødvendigvis står i forhold til årets lønn, men fjorårets?

Les mer

Får ikke feriepenger med siste lønning

Publisert: 27.01.2020

Jeg har sagt opp min jobb som sykepleier og har bedt om å få feriepengene utbetalt sammen med min siste lønning eller ved sluttoppgjøret måneden etter jeg har sluttet. Min leder nekter og sier det står i tariffavtalen at feriepenger utbetales i juni. Kan jeg gjøre noe med dette?

Les mer

Melde seg ut av styre

Publisert: 27.01.2020
Emneord:

Sitter i et styre hvor det er lite til ingen aktivitet. Kan jeg melde meg selv ut av styret, eller må styreleder melde meg ut?

Les mer

Mistet feriedager etter endret stilling

Publisert: 27.01.2020

Hadde 9 betalte feriedager når jeg gikk ned fra en fast 50 % stilling til 2 5% i november av samme år. Etter stillingsprosentskiftet hadde jeg 4 feriedager igjen. Er dette riktig når jeg har opptjent 13 betalte feriedager på en 50 % stilling? Arbeidsgiver utbetalte feriepenger i januar og mener at saken er da løst med denne løsningen. Har ingen ferie til gode i følge leder, er fast ansatt.

Les mer

Vikar tjener mer enn fast ansatt

Publisert: 27.01.2020

Kvinne 36 år, jobbet i samme bedrift i 8 år. For 1 år siden fikk vi inn en midlertidig ansatt lønnet av vikarbyrå. Jeg har spurt min leder om han tjener bedre enn meg, men hun avfeier det. Han har forsnakket seg og tjener ca 80 000 mer i året. Jeg har mer ansvar, har delvis lært han opp. Vi har lik kompetanse/utdanning. Hvordan skal jeg gå frem? Hvis det viser seg at de har diskriminert på kjønn, hvilke krav kan jeg komme med? Er de tilbakevirkende?

Les mer

Får ikke overtidsbetalt

Publisert: 27.01.2020

I work a as machine operator in on of the farms in the south. I get fixed salary every month (the same amount as it stands in my contract), but because of specific of the sector very often I work more than 160 hours per month. My employer says that if I get fixed salary, not per hour, I'm not entitled to overtime payment. Is that correct? What are the rules or differences in fixed salary and hourly salary? Are there actually differences? In terms of overtime.

Les mer

Får ikke avtalt lønnsforhøyelse

Publisert: 27.01.2020

Jeg har et punkt i kontrakten min som sier at lønnen skal justeres årlig tilsvarende statlig lønnsjustering i mai. Jeg fikk ingen justering i 2019 og arbeidsgiver sier de ikke justerte lønn da det var noen faktorer (bl.a. firmaets økonomiske situasjon og fremtidsutsikter) som måtte innfris før evt justering trådte i kraft. Det står ikke i min kontrakt at justering var med forbehold. Kan de la være/nekte å justere lønn? Andre kolleger har fått lønnsforhøyelser etter forhandlinger siden dette.

Les mer

Opplever mobbing på jobb

Publisert: 27.01.2020

Jeg har vært i praksis/ senere jobb i 2 år, på den jobben jeg er i nå så er det en av de ansatte som klart har mobbet meg nesten siden dag 1. Andre har også sett det, trusler har også blitt satt frem, både fysisk og verbalt. Jeg har snakket med daværende verneombud og daglig leder, daglig leder snakket med personen, men han innrømmet ingenting, så da sa sjefen at det blir ord mot ord. Denne jobben er noe jeg vil beholde, men jeg gruer meg når vi vi skal ha vakter alene. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Arbeidsgiver tillater ikke ekstrajobb

Publisert: 27.01.2020

Jeg jobber deltid fra 1630-2030 ved en ambassade i utlandet som sjåfør. Jeg spurte min leder om tillatelse til å starte min egen bedrift som Uber-Lyft-kjører på dagtid mellom 0900 og 1400 ved siden av den stilling jeg har ved ambassaden. Jeg sendte en skriftlig søknad og fikk avslag. Under er svaret jeg fikk. "Fra ambassadens side vurderes det dithen at det vil kunne redusere din fleksibilitet om du skal jobbe deltid som sjåfør ved siden av din stilling på ambassaden" Hvordan bør jeg svare?

Les mer

Ønsker å leie ut privatbil med sjåfør

Publisert: 27.01.2020
Emneord:

Leie ut privatbil Publisert: 23.01.2020 Emneord: Jobb I live in Norway and I want to rent out my car, but some people can't drive it so I would be driving it, but I wouldn't be paid for driving only for rent of car. Is this legal and do I need a taxi license? Svar: Yes, this will be illegal. Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld Can you please tell why?

Les mer
1 2 3 63