Jobb

Må utleier datere oppsigelsen av leieforholdet?

Publisert: 10.04.2018

Har mottatt en skriftlig oppsigelse på vårt boligleieforhold. Oppsigelsen er overhodet ikke datert av utleier, verken med datoen den er skrevet eller noen som helst datoer i det hele tatt. Er denne oppsigelsen da gyldig, og trenger vi i det hele tatt protestere skriftlig på den?

Les mer

Utleier møblerer leiligheten før oppsigelsestiden er over

Publisert: 10.04.2018

Vi har leid en leilighet i syv måneder, og har hatt et greit forhold med utleier. Vi har nå sagt opp leiligheten og har to måneder igjen av oppsigelsestiden, men har flyttet inn i ny bolig. Har utleier rett til å møblere leiligheten av stylingbyrå i denne perioden? Hun mener da at møblene skal bli værende der ut leieforholdet vårt. Skal ikke vi disponere leiligheten slik vi vil? Vi skal selvfølgelig la henne holde visninger, men synest dette var urimelig. Vi har leid umøblert.

Les mer

Arbeidstaker vil ikke signere arbeidsavtale

Publisert: 09.03.2018

Hvordan kan en arbeidsgiver reagere dersom den ansatte ikke vil signere arbeidsavtalen, men fortsetter i jobben som vanlig? Alle har krav på en skriftlig avtale, men det må vel gå begge veier? Kan man sette hardt mot hardt og si at dersom ikke arbeidsavtalen signeres av arbeidstaker kan man utgå at avtalen ikke aksepteres og at man av det "aksepterer" en oppsigelse? Dette er en ansatt som i 2 år ikke vil signere avtalen og hvor man nå er i ferd med å miste tålmodigheten på arbeidsgiversiden.

Les mer

Redusert stillingsbrøk etter fem år

Publisert: 09.03.2018

Endringsoppsigelse: Jeg rammes av reduksjon i stillingsbrøk etter mer enn 5 års ansettelse. Arbeidsgiver påstår at stillingsbrøken var midlertidig og reduseres til opprinnelig brøk ved førstegangs ansettelse. Jeg pålegges også 1 mnd oppsigelse. Er dette korrekt iht arbeidsmiljøloven?

Les mer

Får ikke lønn i oppsigelsestid pga sykemelding

Publisert: 09.03.2018

Jeg ble sykmeldt 29/3 2017. Den 29/11 samme år mottok jeg oppsigelse fra arbeidsgiver grunnet nedskjæringer. Jeg har 6 mnd oppsigelse, og skal derfor ha lønn til og med 29. mai dette år. Nå sier imidlertid arbeidsgiver at jeg kun vil få lønn inntil 29/3 dette år, da de etter den datoen ikke vil få refundert pengen fra Nav. Etter mitt skjønn er dette en sak mellom arbeidsgiver og meg, og at de ikke får dekket sine utgifter fra NAV er nå ikke mitt problem. Hva mener dere om dette?

Les mer

Lønn når man går på dagen

Publisert: 09.03.2018

Har jeg rett på betaling i 3 måneders oppsigelsestid likevel når jeg gikk på dagen? Informerte styret at jeg ikke ville ha noe med selskapet å gjøre, ei heller assosieres med det pga forhold jeg ble informert om fra en tidligere samarbeidspartner som hevdet vår hovedaksjonær har begått lovbrudd?

Les mer

Innkalt på møte pga festing mellom vakter

Publisert: 09.03.2018

Blir innkalt på møte til personalsjef og avdelingsleder etter å ha blitt observert på en uteplass mellom 2 skiftperioder. Dvs jeg jobbet 12 timer lørdag 07 til 19.00, gikk ut og spiste og drakk noen øl. Var på jobb igjen neste dag søndag 07 til 19.00. Er det vanlig og er det ikke litt drøyt?

Les mer

Arbeidsgiver prøver å unngå overtid

Publisert: 09.03.2018

Jeg lurer på om arbeidsgiver kan sende hjem arbeidstaker i noen timer, for så at arbeidstaker skal komme tilbake å jobbe videre for å unngå overtid?

Les mer

Venner som vil starte eget firma

Publisert: 06.03.2018

Vi er to venner som vurderer å starte et firma da vi har bred erfaring og stort nettverk/arbeidskapasitet innenfor det vi skal drive med. Firmaet som har tilbudt oss kontrakt har selv ansatte innenfor vårt fagfelt. Vi har hørt at de plukker ut og ansetter dyktige folk fra tidligere firmaer og gir dem oppsigelse. Hva kan vi gjøre for å ikke havne i en slik felle, ettersom vi kan gå på et ordentlig smell om dette skulle skje oss? Hvordan kan vi sikre oss mot dette?

Les mer

Hvordan gå frem etter personlig konkurs

Publisert: 06.03.2018

Min sønn er slått personlig konkurs, leier bolig og har et enkeltmannsforetak oppi alt dette. Slik jeg forstår er Lånekassen slått med i kravet og gjelden består da av Lånekassen og utestående skatt fra lønn som er betalt ut. Hvordan går vi fram nå? Dette er en situasjon jeg selv vet særdeles lite om. Er det mulig å redde det hele med en avtalt engangssum ,og så betale ned hver måned og få starte livet igjen?

Les mer
1 2 3 58