Jobb

Rettigheter når sommerjobben forsvinner pga korona

Publisert: 07.04.2020

Har fått indikasjoner fra bedriften hvor jeg skal ha sommerjobb at kontrakten mulig blir terminert pga. Covid-19. Har jeg noen rettigheter hvis dette kommer til å skje? Tenker i første omgang på økonomisk støtte.

Les mer

Må man jobbe på røde dager?

Publisert: 07.04.2020

Jeg er barnehageansatt. Fikk beskjed at regjeringen vil åpne barnehager i påska som er røde dager. Får jeg ekstra for det, eventuelt fridager? Kan jeg kreve erstatning fra arbeidsgiver for bom og bensinbruk av privat bil i disse dagene? Offentlig transport fungerer ikke ofte og man blir utsatt for ekstra smitte ved bruk av det. Er det obligatorisk å jobbe disse dager? Kan jeg nekte uten konsekvenser?

Les mer

Jobbe som vikar når man får dagpenger

Publisert: 07.04.2020

Jeg jobber 27 % i en restaurant. Jeg har nå blitt permittert i 1 måned pga. corona. Jeg har søkt om 27 % dagpenger fra NAV. Kan jeg jobbe som vikar i en matbutikk i denne måneden uten at dette reduserer dagpenger fra NAV?

Les mer

Kan sykepleier på 65 jobbe?

Publisert: 07.04.2020
Emneord: ,

Er uføretrygdet sykepleier 65 år med 37 års ansiennitet. Kan jeg jobbe nå?

Les mer

Må man ha originalkopi av kontrakt?

Publisert: 07.04.2020

Må jeg ha orginalkopi av kontrakten min? Jeg har fått en kopi på mail som er signert, så sent over med scanning. Er denne gyldig eller må jeg ha orginal med signatur?

Les mer

Avtale lønn under tariff

Publisert: 06.04.2020

Spørsmål om avtalefrihet ved lønn: Kan jeg som arbeidstaker, av eget ønske, under lov om avtalefrihet forhandle ned min lønn til et nivå som ligger under tariffavtale eller allmenngjøringen innenfor min branje?

Les mer

Rettigheter som selvstendig næringsdrivende

Publisert: 06.04.2020

Vi er selvstendig næringsdrivende. Kroppsomsorg og fysisk velvære og massasje. 13/3/2020 ble forbudt. Hva har jeg rett til? Har jeg rett til dagpenger fra NAV? Eller har jeg rett til en fast kostnad fra staten. Å drive virksomhet siden september 2019. Må jeg betale husleie for næringsarealer når jeg ikke kan bruke eiendommen til det formålet den ble leid for? Jeg vet ikke hvordan jeg skal gå frem i denne situasjonen.

Les mer

Feilaktig trukket i lønn

Publisert: 06.04.2020

Arbeidsgiver betaler ikke lønn og sluttoppgjør. Vært ansatt fra 20.02.18 til 29.02.20. Kontrakt(1) 20.02.18- Rotasjon 4 uker på og 2 uker av. Jobbet kontinuerlig i 9 uker uten hviletid. Ble enig om å få ekstra betalt for å jobbe de 2 ukene jeg hadde off-tid. Dette ble betalt mai 18. Kontrakt(2) 01.05.18-nytt prosjekt. Arbeidsgiver sa mai 18-lønn var dobbelt betalt (noe som ikke stemmer), slik at februar 20-lønn bortfaller. Kontraktene har forskjellige lønnssatser og har ingen sammenheng. Har de lov til å gjøre det?

Les mer

Straffbart å ta opp lyd uten å informere?

Publisert: 06.04.2020
Emneord: ,

Er det ulovlig/straffbart å ta opp hemmelig lydopptak/videoopptak over telefon der andre ikke vet at den andre personen tar opp lyd/video uten å informere den som ringer at dem tar opp samtalen? Og uten å ha spurt om det er greit å fått samtykke til at de kan ta opp opptak før dem begynner å snakke. Og deretter oppdager at vedkommende man har ringt til og snakket med over telefon, har sendt opptaket til noen andre og videre lagt ut på sosiale medier f.eks Facebook, Instagram eller YouTube

Les mer

Permittering under sykemelding

Publisert: 06.04.2020

Jeg er ansatt i 100 % statlig stilling, og har vært 100 % sykemeldt siden august-19. Sykemeldinger vil fortsette videre pga sykdomsutvikling. Nå vurderes det å permittere alle ansatte 15 %. Hvordan påvirker dette meg, må jeg søke NAV om noe spesielt i tillegg til sykepenger? Vil sykelønn minske med 15 %?

Les mer
1 2 3 80