Jobb

Oppsigelsestid ved leie av halvt rom

Publisert: 08.09.2017

Jeg leier et halvt rom som jeg deler med datteren til huseieren. I kontrakten står det at jeg har 3 måneders oppsigelsestid. Er dette riktig når jeg leier et halvt rom?

Les mer

Arbeidsgiver vil sette ned lønn

Publisert: 02.09.2017

I forbindelse med ny arbeidstittel i samme stilling så søkte jeg på et nytt lønnstrinn og fikk dette. Etter at en kollega som deler min stilling klagde og ville ha samme lønnstrinn som meg, så har ledelsen kommet frem til at de har gjort en feilvurdering da de ga meg høyere lønn. Jeg har mottatt varsel om at lønna skal vurderes på nytt og at jeg antagelig vil bli satt tilbake til det lønnstrinnet jeg hadde. Kan de gjøre det?

Les mer

Arbeidsgiver vil ikke tilrettelegge etter sykemelding

Publisert: 02.09.2017
Emneord: ,

Etter en sykemeldings periode på 6 mnd ble det fra min og legens side vurdert at jeg kunne friskmeldes til å starte i arbeid med en tilretteleggelse på 30 % i min stilling. Jeg hadde tidligere hatt ett dialogmøte med Nav og arbeidsgiver hvor jeg uttalte at jeg ikke så det hensiktsmessig å komme tilbake til min stilling. Arbeidsgiver bruker nå dette som ett argument for ikke tilrettelegge friskemeldingen. De har også truet meg muntlig med en oppsigelse. Hva bør jeg gjøre nå?

Les mer

Permitteringsvarsel i oppsigelsestiden

Publisert: 02.09.2017

Kan en få permitteringsvarsel etter at en har levert inn oppsigelse? Dersom en har levert inn oppsigelsen sin, kan arbeidsgiver fritas for lønnsplikt i tre måneder ved å permittere?

Les mer

Kontrakt med klinikk

Publisert: 26.06.2017

Jeg er psykolog og og har såvidt startet opp etablering av privat praksis ved en tverrfaglig medisinsk klinikk. Jeg er utvalgt etter søknad og intervju. Jeg forespurte kontrakt og fikk tilsendt en intetsigende utgave. Senteret var ærlige på at den var utformet for annet bruk. Så underskriving av kontrakt smuldret bort. Det skal betales 35% av min inntekt til senteret. Dette må jeg ha noe igjen for. Viktig med ryddighet i avtalen. Finnes det mal for slik kontrakt? Hvor kan jeg få hjelp?

Les mer

Rett til utbetalt lønn for ubrukte feriedager

Publisert: 26.06.2017
Emneord: ,

Jeg har sluttet i min stilling pr 1. juni, har fått utbetalt feriepenger. Jeg hadde 20 feriedager til gode som jeg ikke fikk tatt pga sykdom. Nå har jeg flyttet til utlandet og kommer ikke til å jobbe mer. Har jeg rett på utbetaling av disse feriedagene, eller er det ivaretatt gjennom feriepenger?

Les mer

Ny jobb har lavere lønn enn forventet

Publisert: 26.06.2017

Jeg skal bytte arbeidssted, fra en kommune til en annen. Jeg måtte skynde meg å si opp for å kunne stille til skolestart til høsten. Dette gjorde jeg før jeg fikk selve lønnstilbudet. Når jeg nå får tilbudet er det 50 000,- lavere i året. De mener at jeg ikke har nok ansiennitet for å få samme lønn. Kan de ha utelatt informasjonsplikt? Jeg har ikke fått noe info angående lønn eller spørsmål. Burde jeg fått det? Blitt opplyst om det at jeg kan risikere å ikke få samme lønn.

Les mer

Ikke fått lønn for nattjobbing

Publisert: 16.06.2017

Jeg fikk en nattjobb i en statlig bedrift, jobbet 4 netter uten kontrakt før jeg fikk tilbud om en annen jobb som jeg tok i stedet. Jeg har ikke fått penger for de 4 nettene, da jeg tok kontakt med lønnsavdelingen så sa de at de ikke kunne gjøre noe før leder rapporterte inn mine timer. Har leder lov til å ignorere dette, eller har jeg krav på de pengene?

Les mer

Saksøke skole etter mobbing

Publisert: 09.06.2017

Jeg lurer på om jeg kan saksøke en skole jeg har gått på etter at jeg ble mobbet av både elever og lærere på den skolen og de ikke gjorde noe med det og ikke prøvde å stoppe det?

Les mer

Uenighet om ferielengde på jobb

Publisert: 09.06.2017
Emneord: ,

I fjor hadde jeg hadde ulønnet permisjon fra jobben i seks måneder, noe som fører til at feriepengeopptjeningen er redusert tilsvarende. Jeg overførte dessuten fem feriedager fra i fjor til i år. Jeg ønsker å ta ut fem ferieuker i år i tillegg til den overførte uken. Men arbeidsgiveren sier at jeg kun får ta fem ferieuker i år medregnet den overførte uken. Kan det stemme?

Les mer
1 2 3 58