Jobb

Krangel om faktura

Publisert: 01.12.2017
Emneord:

Jeg har startet et lite tømrerfirma. En tidligere samarbeidspartner har leid meg inn for å fikse ting på huset hans og til en slektning. Hans ansatt har utført en dårlig jobb. Jeg gikk med på 200 kr i timen for fikse opp. Jeg brukte verktøyet hans. Så jeg sendte regning til han. Så fikk jeg mail i dag om at han sender motregning for leie av verktøy. Tidligere ble det avtalt om jeg bruker hans bil og verktøy på mine prosjekter, så kunne jeg betale leie, men ikke på hans prosjekt .

Les mer

Lærlingers rettigheter ved oppsigelse

Publisert: 01.12.2017
Emneord: ,

Hvis jeg får sparken, hva slags rettigheter har jeg angående det? Jeg er lærling og da utplassert via skole og er ansatt i kommunen.

Les mer

Arbeidsgiver pålegger ferie stedet for avspasering

Publisert: 01.12.2017
Emneord: ,

Jeg har 22 feriedager til gode i år. Jeg har søkt avspasering i tre dager som det er 5,75 timer for å ikke miste 6 timer av feriedagene mine. Jeg fikk beskjed om at det ikke gikk og at jeg måtte bruke feriedagene mine her. Er det riktig? Resten får jeg overført til neste år.

Les mer

Har jeg rett til sykepenger som vikar?

Publisert: 27.11.2017
Emneord: ,

Jeg jobber som vikar; har jeg krav på sykepenger fra arbeidsgiver de første 16 dagene?

Les mer

Utleier leier ut lokale til andre i oppsigelsestiden

Publisert: 27.11.2017

Jeg har leid et næringslokale, men pga div forhold som var forstyrrende for vår virksomhet så vi oss nødt til å si opp. Etter avtale har vi 3 mnd oppsigelsestid. Da utleier disponerte et annet lokale vi kunne bruke, ble vi enige om å leie der. Dette medførte dobbel husleie. Nå viser det seg at utleier har tatt våre gamle lokaler i bruk, noe vi mener kvalifiserer for heving av kontrakt og at vi ikke skal betale ut oppsigelsestiden. Hva er våre rettigheter her?

Les mer

Oppsagt på grunn av sykdom

Publisert: 18.11.2017
Emneord: ,

Jeg var ansatt siden 2009, men fikk nå oppsigelse fra jobben pga langvarig permisjon uten lønn pga sykdom og død i familien. I år var jeg tilbake på jobben deltid fra januar til juni, men så fikk jeg ikke lov å jobbe over sommeren pga den nye sjefen ville ta ferie. Jeg skulle tilbake på jobb i høst, men fikk varsel om oppsigelse, med grunnlaget at jeg er "for syk" til å jobbe, selv om jeg har vært i behandling og har dokumentasjon fra legen som sier jeg kan jobbe deltid. De har tilbudt 3 måneder.

Les mer

Kan utleiers arvinger si opp leieavtalen om utleier dør?

Publisert: 13.11.2017

Jeg leier et hus i Stavanger for en billig penge. I leieavtalen som vi begge har signert og som huseier har diktert, står det at jeg leier inntil videre, men minst ut år 2018 og med 6 måneder gjensidig oppsigelse etter dette. Hva om utleier dør? Kan hans arvinger kaste meg ut selv om jeg har kontrakt ut 2018 og 6 måneder gjensidig oppsigelse etter dette?

Les mer

Ønsker å unngå å betale leie i oppsigelsestiden

Publisert: 13.11.2017

Jeg leier et rom i kollektiv og ser nå nødt til å flytte på grunn av min psykiske helse og ikke minst trivsel. Det står i kontrakten at det er 3 måneder oppsigelse, men sliter så psykisk at jeg ikke orker å bo der lengre. Kan jeg gjøre noe for å måtte slippe å betale for de 3 månedene? Jeg har sagt opp kontrakten, men det er uaktuelt for meg å bo der lengre. Dessuten har jeg økonomiske problemer som også gjør saken vanskelig. Er det noe jeg kan gjøre?

Les mer

Arbeidsgiver krever bruk av privat bil

Publisert: 09.11.2017

Jeg er kommunalt ansatt i hjemmesykepleien. Vi benytter leasingbiler i tjenesten. Nå er det slik at vi har en bil for lite fordi vi er bemannet opp en periode. Da vil nærmeste leder at vi benytter privatbilene våre. Leder viser til at dette har stått i utlysningsteksten og blitt oppgitt på intervju til enhver tid. I min arbeidskontrakt står det bare at det kreves førerkort kl B. Det står ikke noe om krav til å eie bil og at denne må benyttes i jobben. Kan arbeidsgiver kreve dette?

Les mer

Midlertidig ansatt har jobbet lenger enn kontrakten tilsier

Publisert: 09.11.2017

Jeg jobber i en klesbutikk som ekstrahjelp med faste dager. Hadde kontrakt som "midlertidig ansatt" i nesten 4 måneder. Og så har jeg fått forlengelse (muntlig). Nå har jeg jobbet i 7 måneder. Det jeg lurer på: 1. Har jeg lov til å takke nei til en allerede fastsatt vakt til neste måned? (arbeidsgiveren sier det har jeg ikke). 2. Hva er oppsigelsestid om jeg bestemmer meg for å slutte? Siden jeg ikke har fått en skriftlig forlengelse.

Les mer
1 2 3 56