Innvandring

Når kan jeg få permanent oppholdstillatelse?

Publisert: 23.05.2016

Jeg er familieinnvandret med ektefelle som er EU/EØS-borger og jeg er selv fra et land utenfor EU/EØS-område. Kravet for meg for å få varig oppholdsrett er at jeg må ha vært gift med EØS-borgeren i 5 år. Nå vil ektefellen min søke om norsk statsborgerskap. For familiemedlemmer av norske statsborgere er kravet for permanent oppholdstillatelse 3 års ekteskap. Vil tiden reduseres fra 5 år til 3 år når ektefellen har fått norsk statsborgerskap?

Les mer

Kan miste statsborgerskap

Publisert: 23.05.2016

Jeg har bodd i Norge i mer enn syv år. Jeg søkte om norsk statsborgerskap for to år siden. Samtidig søkte jeg om å bli løst fra mitt opprinnelige statsborgerskap. Etter to års ventetid fikk jeg melding fra mitt tidligere hjemland om at saken min har vært foreldet. Fra UDI fikk jeg beskjed om at de gir meg norsk statsborgerskap, men bare for ett år.

Hvis jeg ikke leverer noe dokument til UDI etter ett år vil jeg miste norsk statsborgerskap. Jeg har gjort alt jeg kunne. Kan dere hjelpe meg?

Les mer

Kompliserte regler for familieinnvandring

Publisert: 20.11.2015

Familieinnvandring kalles også familiegjenforening eller familieetablering. Avhengig av hvor du er fra, kan du søke om oppholdstillatelse, oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere eller bruke UDIs registreringsordning for EU/EØS-borgere. De som søker om familieinnvandring kan være ektefelle, samboere og forlovede, barn og foreldre eller andre familiemedlemmer. Se nærmere informasjon på UDIs nettside: www.UDI.no.

Hvis du skal søke familieinnvandring eller gifte deg med en utenlandsk statsborger, bør du kontakte advokat før du sender søknad til myndighetene. Regelverket for innvandring er komplisert, og fallgruvene er mange.

Les mer

Ekteskap i utlandet – ikke alle ekteskap inngått i utlandet er gyldig

Publisert: 12.08.2015

Ekteskap inngått i utlandet er ikke alltid gyldige i Norge. Før du gifter deg med en utenlandsk statsborger i hans eller hennes hjemland, bør du sjekke om norske myndigheter vil godkjenne ekteskapet.

Les mer

Familiegjenforening – kompliserte regler for familiegjenforening

Publisert: 12.08.2015

Utenlandske statsborgere som har barn fra før og gifter seg med en nordmann, må søke om familiegjenforening for å få med barna til Norge. Reglene for denne type gjenforening er også kompliserte og kan skape uventede problemer.

Les mer

Arbeidstillatelse – vanskelig å få arbeidstillatelse i Norge

Publisert: 12.08.2015

Statsborgere fra land utenfor EU har til dels store problemer med å få arbeidstillatelse i Norge. Utenlandske studenter kan ha større problemer enn ventet med å få jobb i Norge etter studiene. For statsborgere fra EU-land er arbeidstillatelse i Norge en relativt enkel sak.

Les mer

Arbeidstillatelse – Omar mistet arbeidstillatelsen

Publisert: 12.08.2015

Omar fikk midlertidig beskyttelse i Norge og startet et firma. Firmaet gikk godt, men ekteskapet sprakk. Da han ble skilt, mistet Omar arbeidstillatelsen. Han fikk heller ikke ervervstillatelse, fordi slike tillatelser bare gjelder ny virksomhet.

Les mer