Innvandring

Gifte seg med filippiner

Publisert: 19.05.2017

Min bror og hans kjæreste fra Filippinene har vært sammen i vel ett og et halvt år, og har hatt opphold i Norge og på Filippinene med turistvisum gjennom denne perioden. Nå er hun gravid og de ønsker at hun skal få bli værende her. Hva bør de gjøre og hvordan gå frem?

Les mer

Gifte seg med amerikansk statsborger

Publisert: 18.05.2017

Jeg er norsk statsborger som er forlovet med en mann fra California. Vi har vært sammen i 3 år og er nå på utkikk etter et permanent bosted for oss begge. Jeg er utdannet ergoterapeut. Han har ikke høyere utdanning. Hva er mulighetene mine for å flytte til California? Hva er hans muligheter for å flytte til Norge? Ingen av oss passer inn i en A4-søknad da vi begge ønsker å jobbe med økologisk jordbruk og vi ikke har behov for fulltidsjobb.

Les mer

Oppløse ekteskap inngått i USA

Publisert: 16.05.2017

Jeg giftet meg i 2013 med en amerikansk statsborger i USA, vi valgte separasjon i 2015. Jeg glemte registrering av ekteskap i Norge etter ekteskapet ble inngått, så det har aldri blitt registrert i Norge. Men jeg er fortsatt gift med henne i USA og vil gjerne ha det ekteskapet oppløst og henne ut av mitt liv. Hvordan kan jeg og bør jeg gå frem her med minst mulig utgifter, da jeg er selvstendig næringsdrivende i oppstartfasen og har minimalt med inntekt pr.dags dato? Må jeg registrere det her hjemme først eller kan jeg få det annullert her hjemme i Norge?

Les mer

Mor med ulovlig opphold i Norge

Publisert: 09.05.2017

Jeg har et spørsmål i forhold til foreldreansvar, som jeg ikke finner svar på noe sted. Vi er et par som er samboere med felles barn. Mor har imidlertid ikke oppholdstillatelse, og er i landet ulovlig. Likeså var hun under fødsel. Hun har ingen rettigheter fra den norske stat, kan ikke jobbe eller ta utdanning, og har ikke folkeregistrert adresse i Norge.

Det har vært utfordrende i forholdt til stønader, fødsel og småbarnsperioden, da vi i liten grad har kunnet motta dette grunnet mor ikke har opparbeidet seg verken rettigheter for at hun selv kan få det, eller for at jeg kan få det. Far kan imidlertid ha rett til å motta engangsstønad, dersom far har foreldreansvaret alene.

Og det er her kjernen i mitt spørsmål ligger. Kan jeg (far) søke om foreldreansvar alene, på bakgrunn av den status mor i dette tilfellet har? Eller - kan mor i det hele ha foreldreansvar med hennes status, der både barn og far er norsk statsborger? Undertegnede og mor er ikke i konflikt, men det vil være ytterst viktig med tanke på hjelp fra staten å avklare mors/fars foreldreansvar i dette særlige tilfelle.

Les mer

DNA-testing av far

Publisert: 09.05.2017

I am a single mom to my 6 month old baby and the father doesn't want to acknowledge my baby. I want him to undergo a DNA test. I want to know what are the rights of my baby for him to be able to stay here in Norway. He has an Italian father who was been working here in Norway for the past 7 years, but I'm not sure if he is still here in Norway right now.

I was holding a working permit for the past 2 years but unfortunately my working permit ended last December 2016, and didn't had the chance to apply for a new job since I was pregnant. So I applied for a permit based on strong humanitarian grounds, but my application is already in UNE. So I am waiting for the final decision, but I really want to stay here in Norway since I have been here for almost 6 years and I believe that I can give a better life to my son here in Norway.

Les mer

Gifte seg i utlandet

Publisert: 27.02.2017

Ønsker å gifte meg med min kjæreste gjennom flere år. Han er sør-afrikaner, bor i Sør-Afrika, jeg er norsk på turistvisum i SA og jobber i Norge. Leser masse om at ekteskapet muligens ikke blir gyldig og at jeg må søke tillatelse fra skatteetaten først?

Har forsøkt å finne frem til informasjon på deres sider og andre, men blir bare forvirret. Kan jeg gifte meg i Sør-Afrika med min sør-afrikanske kjæreste og få det godkjent i Norge? Hva slags dokumentasjon trengs annet enn ekteskapsbevis/kontrakt fra de som vier oss i SA?

Les mer

Godkjenne ekteskap inngått i Kina

Publisert: 25.08.2016

Dere nevner at det ikke er ekteskap inngått i alle land som er godkjent i Norge. Finnes det en oversikt over disse landene? Jeg er planlegger å gifte meg med kjæresten min fra Kina og vi ser på hvor det er enklest å inngå ekteskap eller om det må gjøres i begge land for at det skal være godkjent. 

Les mer

Fornyet arbeidstillatelse

Publisert: 11.08.2016

Offshore worker for the last 11 years. Worked after my permit expired. I was told by the heliport authorities that Spanish Residence would be sufficient. I went straight to the UDI to explain the situation and try to renew work permit. The UDI sent me directly to the police who started deportation proceedings. I have 5 days to reply in the form of a letter to the police. Are you able to provide me with legal advice? 

Les mer

Arbeidstillatelse i Norge

Publisert: 20.06.2016

Background: Some years ago I was part of a crime in Norway and jugded. I was also asked through a translator on the phone to agree that I will not come back to Norway and said yes. Question: Where and how do I apply for cancelling mentioned paper? Purpose: I would like to work in Norway.

Les mer

Gifte seg på turistvisum

Publisert: 31.05.2016

Jeg skal gifte meg med min forlovede som er fra og bor i Kina. Vi gifter oss til sommeren, problemet er at vi som nygift par ikke ønsker å vente på UDI som tar seg over ett år på å behandle en søknad.

Flere venner mener at en kan gifte seg med turistvisum i Norge, søke oppholdstillatelse hos politiet og bli i Norge mens søknad om familiegjenforening behandles. Stemmer dette? Hva sier lovverket? Bør vi gifte oss i Kina eller i Norge?

Les mer