Inkasso

Faktura fra bank 10 år etter hussalg

Publisert: 11.02.2020
Emneord: ,

Vi solgte huset vårt i Danmark i 2010. Det ble solgt for 200 000 mindre enn det vi skyldte banken. Banken gikk med på salget. Så 10 år senere har vi mottatt en regning fra banken for nesten 600 000 kroner. Den har kommet fra Lindorf. Hva skal vi gjøre?

Les mer

Inkassoselskap krever betaling for innfridd lån

Publisert: 15.01.2020

Har mottatt krav fra et inkassoselskap for et lån jeg tok opp for noen år tilbake. Jeg mener lånet er innfridd. I selvangivelsen 2018 står lånet i 0, og lånet er heller ikke registrert i Gjeldsregisteret. Tross dette fortsetter inkassoselskapet sin prosess. Har klaget til Inkassoklagenemda, som ikke kan ta stilling til hvorvidt et krav er gyldig. Dette er fortvilende. Hva skal jeg gjøre?

Les mer

Inkasso fra Sverige

Publisert: 18.12.2019
Emneord: ,

Hva er reglene i Sverige om når purring/inkassovarsel kan gå til inkasso når varsel ikke er sendt på 7-10 år?

Les mer

Bestrider inkassokrav

Publisert: 11.12.2019
Emneord: ,

Jeg har fått ett inkassokrav kontaktnettside som jeg bestrider på det sterkeste. Dette er ren svindel. Første krav kom i august, det politianmeldte jeg og benektet kravet da jeg anså kravet som ren svindel. Trodde saken var ute av verden inntil jeg nå får ett krav fra en tysk adresse. Ren utpressing og svindel. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Brudd på god inkassoskikk

Publisert: 30.09.2019
Emneord: ,

I forbindelse med inkassotjenester som ikke er blitt levert i henhold til god i inkassoskikk. Finanstilsynets pålegger inkasso virksomhet å følge noen klare retningslinjer, i denne forbindelsen her så er det oppdaget brudd på slike retningslinjer. Dermed trenger vi alternativ juridisk bistand i forbindelse med oppfølgningen av denne saken.

Les mer

Bedrift betaler ikke for utført oppdrag

Publisert: 13.09.2019

Jeg har fullført et oppdrag (webdesign) for en bedrift, der jeg skulle etterfakturere for arbeidet for 2 uker om gangen. Dette har jeg kontrakt på med bedriften. Jeg har fått betalt for 2 fakturaer, men fra morsselskapet. Det er resterende 4 utestående fakturaer som har blitt sendt til inkasso for en stund siden. Kan jeg logge inn med brukernavn og passord som jeg fikk tildelt under oppdraget, og innstille nettsiden til det den var før jeg oppgraderte den?

Les mer

Faktura fra inkassobyrå for gammel telefonregning

Publisert: 20.08.2019

Jeg fikk nylig en faktura på 21 000 kr fra Lindorff. Det gjelder et mobilabonnement fra Telenor tidlig på 2000-tallet. Siden jeg ikke har noen formening om hva det dreier seg om, sendte jeg Lindorff en forespørsel om de hadde et eller annet dokument i saken, og de svarte at det ikke finnes noen signert avtale, men at det er en dom i saken fra 2006 (tror jeg). Dommen ble besluttet uten at jeg var til stede. Jeg synes hele saken er litt "rar".

Les mer

Innfri lån som har gått til inkasso

Publisert: 30.07.2019

Jeg har et forbrukslån på 280 000 som jeg har hatt problem med å betjene og har gått til inkasso. Jeg har nå midler til å innfri hele lånet, men jeg skal vel ikke da innfri den summen som utgjør fremtidige renter? Lånet løper til 2027, og av de 280 000 så er det vel omtrent 100 000 bare i renter. Så mitt spørsmål er - kan de kreve renter frem i tid når jeg skal betale ut hele lånesummen?

Les mer

Mangler 5000 etter salg av bruktbil

Publisert: 20.06.2019

Solgte en bruktbil i november 2018, og kjøper og jeg ble enige og skrev kontrakt på kr 47 000. I forbindelse med kjøpet brukte kjøper Santander til å finansiere bilen, og finansieringen var på 42 000. De resterende 5000 av kjøpesummen skulle kjøper betale når han fikk lønn. Dette skjedde ikke, og jeg har purret kjøper gjentatte ganger. Kjøper har via sms skrevet ordrett "5000 skal du få". Hva gjør jeg? 5000 prosentmessig av kjøpesum og av prinsipp er penger jeg mener jeg skal ha. Hva gjør jeg?

Les mer

Hvem skal man forhandle om nedbetaling av gjeld med?

Publisert: 03.06.2019

Jeg har en venn som har pådratt seg stor kredittgjeld på ca 1 500 000 kr. Hoveddelen har blitt overtatt av to store inkassofirmaer, Lindorff pluss ett annet jeg ikke husker navnet på. Når man skal forhandle til en nedbetalingsavtale, er det da med Lindorff, eller alle de mindre selskapene som har benyttet seg av Lindorff? Og hva er det de som regel kan gå med på? Kan man forvente å få slettet noe av rentene? Eller få rentestopp? Er man bedre rustet om man kan betale inn en del med en gang?

Les mer