Inkasso

Kunde nekter å betale for utført malerjobb

Publisert: 02.04.2019
Emneord: ,

Mitt firma har utført en malerjobb for flere måneder siden for en kunde som nekter å betale. Jobben var ganske stor, de har akseptert tilbudet før start. Grunnen til at de nekter er at de ikke var fornøyd og tilbyr en femtedel av prisen som ikke engang dekker brukt materiale. Jobben er levert etter norsk standard og jeg har foreslått at en uavhengig takstman vurderer utført jobb. De tillater det ikke, og synes at de har rett til å ikke betale. Hva slags rettigheter har jeg?

Les mer

Skyldner skal selge bolig

Publisert: 13.12.2018

Har eget firma med en relativt stor utestående fordring som er gått til fraværsdom i min favør i forliksrådet. Har liten tro på at vedkommende kommer til å ta dette til tingretten. Han har inntil nylig eid en bolig som har ligget ute for salg, men nå er den tatt av markedet, sannsynligvis solgt. Hvordan stiller det seg eventuelt med tanke på utlegg/tvangssalg at mitt krav sannsynligvis blir oversendt namsmannen for utlegg etter boligen hans er solgt, men før den er overlevert?

Les mer

Kan inkassobyrå trekke fra pensjonen?

Publisert: 28.08.2018

Jeg bare lurer på om inkassobyrå kan ta trekk fra min pensjon uten å gå gjennom meg og namsmannen? Jeg har et fast trekk fra namsmannen på 3600 kr som blir trekt og det kom et trekk fra Lindorf på 6300 kr uten at namsmannen har fått kravet.

Les mer

Foreldelse av inkassosak

Publisert: 27.08.2018
Emneord: ,

Jeg har en gammel inkassosak som igjen har dukket opp. I 2011 startet denne saken som jeg da mener er feil, da jeg måtte avbryte en privat utdanning pga sykdom. Som skolen mente jeg uansett måtte betale, noe jeg var uenig i. Saken gikk til inkasso, men kom aldri opp i forliksrådet eller hos namsmannen. Dette i 2012. Foreligger heller ingen betalingsanmerkninger fra denne saken. Det jeg lurer på om den er foreldet nå og hva jeg skal gjøre for å stoppe brevene fra inkassoselskapet?

Les mer

Hvor ofte kan namsmann holde utleggsforretning?

Publisert: 14.08.2018

Hvor lang tid må det gå mellom hver gang namsmannen kan holde utleggsforretning på en dom fra forliksrådet? Det har hver gang blitt «intet til utlegg».

Les mer

Banken trekker fortsatt av lånet etter oppsigelse

Publisert: 05.06.2018

Kan en bank fortsette å trekke lån fra kundens konto, der banken selv har sendt lånet til oppsigelse og til inkassopartner? Jeg skrev til banken og fortalte at kommunen hadde krevd huset til kontohaver tvangssolgt, at kontohaver ikke hadde mulighet til å følge opp sine forpliktelser til banken, og at jeg anbefalte dem å si opp lånet. Jeg hjalp kontohaver med å bytte bank, men grunnet treghet hos NAV, ble ikke bankbyttet registrert tidlig nok. Banken trakk beløpet når lån var oppsagt.

Les mer

Lønnstrekk uten å ha blitt varslet

Publisert: 05.06.2018

Jeg lurer på om et inkassobyrå, Kredinor i dette tilfellet, kan bare sende et krav på et beløp som de påstår jeg skylder og som er fra 2015 og som jeg ikke har hørt eller fått noen purring på før nå, og hvor de endrer beløp tre ganger, pluss at de går inn til min arbeidsgiver og ber dem trekke ut 3674 kr uten at jeg har fått beskjed eller har snakket med meg og jeg vet ikke hva det gjelder. Dette er også fra 2016 og ikke hørt noe før nå.

Les mer

Inkassokrav som kommer rett etter at faktura er betalt

Publisert: 04.06.2018
Emneord: ,

Eg har eit generelt spørsmål om lov rundt inkasso: Viss ei betaling er registrert i bank, med dato og bokføring, på eit tidspunkt FØR datoen då saka går til inkasso, er då inkasso ugyldig? Alså: Viss eg betalar ei rekning i min bank, og betalinga vert registert med dato og bokført den dagen, og så NESTE DAG går saka til inkasso, er eg då friteken frå inkassokravet? Eg betalte 19. mars, med dato registrert i banken, og beløpet bokført. 20. mars gjekk saka til inkasso. Er inkasso gyldig?

Les mer

Mottatt inkassokrav for sin avdøde far

Publisert: 06.03.2018

Jeg mottok i dag et krav fra inkassoselskap som er fra 2012, etter min avdøde far. Jeg ringte og spurte de hva dette gjaldt, og hvorfor jeg ikke har hørt noe om dette før. De sier de sendte en faktura i 2014, da til en adresse jeg ikke bodde på. Etter 2014 sier de at de ikke har sendt ut purring eller faktura. Er det rett at jeg nå skal betale dette kravet etter min far så mange år etter, når jeg ikke har hørt noenting fra dem? Jeg aner ikke engang hva dette er for noe.

Les mer

Feilsendt post fra inkassoselskap

Publisert: 06.03.2018

Har inkassoselskaper lov til å sende krav i mitt navn til min fars adresse? Ville jo vært lettere for dem å sende meg post i stedet for at han skal ringe meg, for å så sende den videre. Jeg har ikke hatt adresse hos han siden 2007 og all annen post kommer riktig. Dette har skjedd ved flere anledninger.

Les mer