Husleiekontrakt

Krysset av feil på husleiekontrakt

Publisert: 07.09.2018

Hvis huseier og leietaker skriver under på en tidsbestemt avtale på 1 år, men det blir krysset av for «tidsubestemt avtale» i kontrakten, er det gyldig grunn til å si opp leieforholdet da? Det står svart på hvitt «fra-til» men eneste ulempen er at det er skrevet under «tidsubestemt avtale» og begge partene har skrevet under på kontrakten. Både leietaker og huseier visste at dette var et leieforhold på 1 år. Men leietaker mener det er en gyldig nok grunn for oppsigelse. Hva er riktig?

Les mer

Utleier krever utflytting før tiden

Publisert: 21.08.2018

Jeg har bodd i en leilighet i noen måneder uten kontrakt (bodde der fem år før kontrakten gikk ut). Hadde en skriftlig avtale på sms om at jeg måtte være ute innen 1. august, da kontraktene våres har gått fra den første hver måned. Så kommer hun senere og sier at jeg måtte være ute innen 26. juli og evntuelt betale for de resterende dagene frem til 1.august. Hva har jeg av rettigheter/lover på min side? Og hvor mye kan hun i såfall kreve?

Les mer

Flytte ut fra hybel før kontrakten har gått ut

Publisert: 21.08.2018

Jeg leier en leilighet der jeg har tidsubestemt oppsigelsestid, den er på 3 måneder, spørsmålet er da: Kan jeg flytte ut 2 måneder tidligere og betale husleie for de 2 månedene når jeg ikke bor der, altså betale husleie som normalt og ikke 2 ganger husleie på en gang? Jeg er ikke forpliktet til å bo der i oppsigelsestiden ifølge kontrakten, jeg må og skal da betale 2 husleier for det gamle boforholdet og det nye.

Les mer

Kastet ut fra helårs campingplass på kort varsel

Publisert: 20.08.2018

Har en campingplass/ledelse lov til å kaste folk ut av stedet med kun 1 mnd oppsigelse? Dette er en helårscamping i Sverige, den ene personen er en mann på noen og 60, aldri fått klage blir kastet rett ut, blir skjelt ut offentlig med de mest nedverdigende kommentarer. 2. september har eieren truet med å rive vogna med jorda om han ikke er ute! Dette er alt mannen eier og har. Det samme gjelder for de andre! Har de lov til å gjøre dette mot folk?

Les mer

Ombestemt seg om forlengelse av utleiekontrakt

Publisert: 20.08.2018

Min datter leide en leilighet på tidsbestemt kontrakt for skoleåret. I kontrakten spesifiseres det at den utløper uten oppsigelse den 20. juni. Vi sendte en sms den 14. juni med forespørsel om muligheter for videre leie til vår datter for kommende lærlingeperiode, hvorpå utleier skrev at hun selvsagt kunne få leie videre. Vi gjorde imidlertid ingen avtale, skrev ingen kontrakt. I etterkant valgte vi isteden å avslutte leien. Nå mener utleier vi har 3 mnd oppsigelsesfrist pga SMS-en, og holder igjen depositumet? Lovlig?

Les mer

Ombestemme seg om leie av bolig

Publisert: 20.08.2018

Min datter skrev kontrakt på en leilighet i slutten av juni og skulle egentlig flyttet inn 1. august. Gjensidig oppsigelse er 3 mnd ifølge kontrakt. Men så oppsto det problemer da hun plutselig fikk fast jobb og fant ut at om hun flyttet inn der så ville hun bli minst 30 minutt for sen på jobb hver dag. Da kunne hun ikke flytte dit og sendte skriftlig beskjed til huseier og sa ifra om dette og at hun sa opp kontrakten. Dette ble gjort ca 12. Juli. Kan da huseier kreve minst 2 mnd husleie uansett?

Les mer

Utleier krever leie for tomt rom

Publisert: 14.08.2018

Jeg lurer på en ting angående husleie. Vi er tre studenter som har skrevet hver vår kontrakt. Da en person i leiligheten flyttet fikk vi beskjed om at vi måtte finne en ny leietaker, hvis ikke måtte vi betale for det ledige rommet. Slik jeg har forstått det er dette utleier sitt ansvar?

Les mer

Huseier øker husleie med 1000 kroner

Publisert: 09.08.2018

Jeg har en husvert som nylig sendte meg en SMS for å varsle om økning av husleie fra kr 5000 til kr 6000. En økning på 1000 kr. Jeg leier med inkl. strøm og Internett, og leieforholdet har vart i overkant av ett år. Utleier bruker økning av strømprisen som begrunnelse til økning av husleien. Deretter skriver utleier at om jeg ikke godtar økningen på 1000 kr, så skal utleier ta hybelen til eget bruk (utkastelse).

Les mer

Holde tilbake husleie pga plagsomme naboer

Publisert: 08.08.2018

Har et spørsmål angående å holde tilbake noe av husleien, pga. naboene under oss i første etg. drikker jevnlig og kan karakteriseres som alkoholikere. Det siste året har det vært 3 ganger som politiet har kommet på døra deres pga av fyll. Dette er veldig ubehagelig for oss, en familie på 3 med en datter på 21. Er det noen paragraf dere kan henvise til for å holde tilbake en del av husleia, og eventuelt hvor mye?

Les mer

Leietaker vil ikke flytte ut

Publisert: 08.08.2018

Hvis leietaker vil ikke flytte etter leieavtalen har utløpt, er det mulig å kaste han ut fortere? Hvis boligen tilhører til familie med barn som har ingen andre sted å bo i?

Les mer