Husleiekontrakt

Har utleier eller leietaker ansvar for måking og plenklipping?

Publisert: 23.08.2019

Jeg har en leilighet som jeg har leid ut i over 1 år nå. Leiligheten er en selveier som er en del av 4 leiligheter totalt i ett bygg. Nå (for noen uker tilbake) har vi registrert et sameie, hvor vi blant annet har laget et skriv med ordensregler, om parkering, plenklipping og snømåking osv. Det jeg lurer på nå, er at i kontrakten hennes står det ikke noe om måking og plenklipping. Må hun forholde seg til disse nye ordensreglene, eller må jeg lage ny kontrakt med disse punktene?

Les mer

Trekke seg fra ulovlig husleiekontrakt

Publisert: 07.08.2019

Jeg og 3 kompiser har tenkt til å flytte sammen, leie en leilighet i Oslo. Så var 3 av oss på møte med utleier på mandag, der vi signerte en kontrakt. Den kontrakten fikk vi deretter vite av foreldre at var på grensen til ugyldig/ulovlig. Dermed har siste man valgt å ikke signere kontrakten. Er den da bindende for resten av oss, når det står fire navn i kontrakten? (p.s. vi har betalt første månedsleie allerede, har vi krav på å få det tilbake?)

Les mer

Utleier sier opp leieavtale etter fem dager

Publisert: 30.07.2019

Leier idag et hus. Etter å ha bodd her i 5 dager varsler eier at han skal selge. Vi har da kjøpt inn saker og ting til huset. Har vi noen rettigheter her bortsett fra at leiekontrakten varer fram til utgangen av august?

Les mer

Hvem har ansvaret for manglende innbetaling av husleie?

Publisert: 28.06.2019

Jeg leier ut et lokale, men det kom frem at det er blitt fakturert for lite leie over flere år. Hvordan stiller dette seg? Skal leietaker betale det for lite betalte leien, eller er det utleiers ansvar å fakturere korrekt og mister i så fall utleier retten til å kreve inn for lite betalt leie etterskuddsvis?

Les mer

Huseier holder tilbake depositum pga ødelagte gryter

Publisert: 28.06.2019

Har leid en leilighet i 10 mnd nå og vi venter på depositum, men får ikke det enda da utleier sier 4 gryter må kjøpes nye, disse fungerer fint, men er flekkete etter å ha vært i oppvaskmaskin. Disse grytene tåler ikke oppvaskmaskin, noe vi ikke fikk beskjed om ved overtakelse. Kan utleier da trekke dette fra depositum?

Les mer

Si opp leiekontrakt før avtalen løper ut

Publisert: 26.06.2019

Jeg har nå leid en leilighet som har en avtalt leieperiode på ett år. Er det mulig og si opp denne kontrakten før det har gått et år? Finnes det noe hull i loven som gjør det mulig for meg å flytte fra denne leiligheten før det har gått ett år?

Les mer

Eksen til utleier vil si opp leiekontrakt

Publisert: 21.06.2019

Det har seg sånn at foreldrene mine leier en bolig. De flyttet inn i mars i år. De har signert kontrakt med utleieren. Men nå kommer eksen til den utleieren og sier at hun vil selge boligen og vil helst ikke leie ut og at de må flytte ut innen 3 mnd. Men utleieren sier nei de trenger ikke å flytte ut og må bli boende. På kontrakten er det kun utleieren (han) som har signert. Har hun lov å si opp leieavtalen selv om hun ikke har signert?

Les mer

Har ikke fått strømsregning fra huseier

Publisert: 19.06.2019

Har bodd i en leilighet siden november 2016. I kontrakten står det at strøm kommer i tillegg til husleie. Vi ble enige om at jeg skulle få den hver måned. Det gikk et halvt år før jeg til slutt fikk første regning på strømmen. Nå har det gått 1,5 år uten at jeg har fått den. Har i flere tilfeller send de melding og mail om at jeg vil ha den. Ga til slutt opp når de ikke svarte. Jeg har nå sagt opp leiligheten. Kan de kreve at jeg betaler strøm for det 1,5 året som de har utelatt å sende regning?

Les mer

Fastsette husleie ved samlivsbrudd

Publisert: 12.06.2019

Jeg lurer på hvem som fastsetter beløpet til krav om husleie ved samlivsbrudd?

Les mer

Huseier vil beholde depositum

Publisert: 11.06.2019

Ved avslutning av husleieforhold, depositum har ikke stått på depositumskonto - leietager poengterte dette ved inngåelse av kontrakt, men eier ønsket ikke dette. Bodd i bolig i 2,5 år, utflytting 1/6-19. Bolig ble overlevert lørdag 1/6, eier godkjente og tok i mot nøkkel. Eier ønsker beholde 18 000 kr av depositum og leietager er uenig, foreslo mellomting på 12 000 grunnet en misforståelse, men eier godkjenner ikke. Eier tar nå i etterkant opp at det var mangler ved overlevering, men ikke der og da.

Les mer