Husleiekontrakt

Heving av husleieavtale der radongass er oppdaget

Publisert: 18.09.2017

Jeg har inngått en leiekontrakt med ett års binding og to måneders oppsigelsestid, samt mulighet for utleier til å øke husleie i forhold til brukt strøm. Det er en kjellerleilighet. Det har vist seg at leiligheten har store verdier av radongass, noe utleier hevder han ikke har visst om. Jeg vil nå ikke bo her så lenge, særlig av hensyn til barns helse. Dette gjelder uansett om utleieren sørger for tiltak i framtiden. Kan jeg bryte kontrakten? Og hva om utleier stiller seg negativt til dette?

Les mer

Leiefradrag ved utflytting før oppsigelsestidens slutt

Publisert: 18.09.2017

Sett at huseier får levert og tar over leilighet i oppsigelstiden for oppussing. Skal leietaker da betale husleie for gjenværende dager i oppsigelsestiden?

Les mer

Heving av leiekontrakt der naboen bråker

Publisert: 15.09.2017

Jeg har en husleiekontrakt på 3mnd. Problemet er at den som bor ved siden av meg lager mye bråk. Har mailet studentbyen og fikk til svar at de skulle snakke med han, men at han var beskyttet av husleieloven. Ingen ting har endret seg etter at de mailet meg og det ikke mulig for meg å bo her lenger. Har sendt ny klage. Har jeg noen rett på å få slippe ut av min kontrakt?

Les mer

Ansvarsplassering i leieforhold ved tilfeldig skade

Publisert: 15.09.2017

Leietakerne mine sier at døren til 11 år gammel dusj eksploderte av seg selv ved berøring. Bygningsforsikringen til sameiet dekker reparasjon av dette med en egenandel på kr 3.000,- som belastes meg som seksjonseier. Er det rimelig at leietaker betaler denne egenandelen, eller er det jeg som utleier som skal betale den? Jeg har ingen garanti for at hendelsesforløpet var som leietaker sier og stusser litt over at glassdøren eksploderte av seg selv når den er så gammel.

Les mer

Oppsigelsestid ved leie av halvt rom

Publisert: 08.09.2017

Jeg leier et halvt rom som jeg deler med datteren til huseieren. I kontrakten står det at jeg har 3 måneders oppsigelsestid. Er dette riktig når jeg leier et halvt rom?

Les mer

Kan eks bli boende i leieleiligheten?

Publisert: 05.05.2017

Jeg og min mann leier en leilighet der begge skrevet under på en leiekontrakt med tre måneders oppsigelse. Vi separerer oss, og jeg ønsker å flytte ut. Hva ville skje hvis han nekter å si opp kontrakten?

Les mer

Leietaker vil ikke ha visninger av bolig

Publisert: 02.05.2017

Vil leier ut et hus med tidsbestemt kontrakt. Vi skal nå selge huset, men leietaker avviser tilgang til boligen for visninger i forkant av utflytting. Har skjønt det slik at det er lovbestemt i husleieloven at leietaker må gi tilgang til boligen ved videre utleie, men hva med salg? Gjelder det samme eller må vi vente til de har flyttet ut før vi kan holde visninger?

Les mer

Husleiekontrakt

Publisert: 13.03.2017

Jeg leier en leilighet eid av en privatperson. Eier bor et annet sted. Leil. er møblert. I kontrakten er det ikke nevnt at leil. er møblert. Jeg har ikke innboforsikring og det er nevnt i kontrakten at dette er noe huseier kan kreve betalt. Jeg vet ikke om huseier har forsikring på leil. eller ikke. Mitt spørsmål gjelder hvem som er erstatningsansvarlig ved brann- og vannskader, under forutsetning at jeg ikke har handlet uaktsomt i forkant. Mine personlige eiendeler er mitt ansvar, men hva med møblene, hvitevarene og leil. forøvrig?

Les mer

Huseier krever manglende husleie

Publisert: 09.06.2016

Utleier kommer med et brev om manglende husleie til år 2015 (har leigt der fra juli 2012). Kan ikke forklare seg selv hvilke mnd det er snakk om, men kan fortelle at det er snakk om en gang i året eg har glemt å betale.

Han kom ned til min nye leigeplass og insisterte på at det mangler en husleie (dette var to uker siden). Nå ligger det et brev som ble levert til min mor og ikke meg selv, ang manglende husleiger i flertall (en i året siden 2012), med betalingsfrist om to uker. Hvordan stiller det seg med å gjøre opp, kan han kreve dette?

Les mer

Kreve husleie av bestemor

Publisert: 09.06.2016

Min bestemor har borett på et hus som min far eier. Det er ikke tinglyst noe spesifikasjoner ut over dette annet enn livslang borett. Pappa blir skattet av huset, og hun betaler ikke leie. Kan vi med rette kreve husleie av henne som dekker vedlikehold/skatt/utgifter på dette huset? I banken mente de at det var helt uholdbart at hun ikke betalte leie, da han har en god del utgifter på huset.

Les mer