Husleiekontrakt

Kan eks bli boende i leieleiligheten?

Publisert: 05.05.2017

Jeg og min mann leier en leilighet der begge skrevet under på en leiekontrakt med tre måneders oppsigelse. Vi separerer oss, og jeg ønsker å flytte ut. Hva ville skje hvis han nekter å si opp kontrakten?

Les mer

Leietaker vil ikke ha visninger av bolig

Publisert: 02.05.2017

Vil leier ut et hus med tidsbestemt kontrakt. Vi skal nå selge huset, men leietaker avviser tilgang til boligen for visninger i forkant av utflytting. Har skjønt det slik at det er lovbestemt i husleieloven at leietaker må gi tilgang til boligen ved videre utleie, men hva med salg? Gjelder det samme eller må vi vente til de har flyttet ut før vi kan holde visninger?

Les mer

Husleiekontrakt

Publisert: 13.03.2017

Jeg leier en leilighet eid av en privatperson. Eier bor et annet sted. Leil. er møblert. I kontrakten er det ikke nevnt at leil. er møblert. Jeg har ikke innboforsikring og det er nevnt i kontrakten at dette er noe huseier kan kreve betalt. Jeg vet ikke om huseier har forsikring på leil. eller ikke. Mitt spørsmål gjelder hvem som er erstatningsansvarlig ved brann- og vannskader, under forutsetning at jeg ikke har handlet uaktsomt i forkant. Mine personlige eiendeler er mitt ansvar, men hva med møblene, hvitevarene og leil. forøvrig?

Les mer

Huseier krever manglende husleie

Publisert: 09.06.2016

Utleier kommer med et brev om manglende husleie til år 2015 (har leigt der fra juli 2012). Kan ikke forklare seg selv hvilke mnd det er snakk om, men kan fortelle at det er snakk om en gang i året eg har glemt å betale.

Han kom ned til min nye leigeplass og insisterte på at det mangler en husleie (dette var to uker siden). Nå ligger det et brev som ble levert til min mor og ikke meg selv, ang manglende husleiger i flertall (en i året siden 2012), med betalingsfrist om to uker. Hvordan stiller det seg med å gjøre opp, kan han kreve dette?

Les mer

Kreve husleie av bestemor

Publisert: 09.06.2016

Min bestemor har borett på et hus som min far eier. Det er ikke tinglyst noe spesifikasjoner ut over dette annet enn livslang borett. Pappa blir skattet av huset, og hun betaler ikke leie. Kan vi med rette kreve husleie av henne som dekker vedlikehold/skatt/utgifter på dette huset? I banken mente de at det var helt uholdbart at hun ikke betalte leie, da han har en god del utgifter på huset.

Les mer

Oppsigelse av husleiekontrakt

Publisert: 02.03.2016

Leier en leilighet og har sagt opp muntlig for en måned siden, og huseierne la da ut leiligheten til leie igjen og skrev at den var ledig 1. mai. Nå har de plutselig sletta annonsen og mener at jeg må levere skriftlig oppsigelse. Det står ikke leiekontrakten. Hva gjør jeg nå?

Les mer

Krav om husleie uten kontrakt

Publisert: 02.03.2016

Jeg er ei 77 år dame som har bodd sammen med min datter og hennes samboer i en utleid leilighet. Jeg har aldri selv skrevet under på utleieavtalen. Jeg bodde i perioder hos dem og har betalt en sum hver måned for den tiden jeg har bodd med dem. Oppgjøret var kontant.

Det viste seg at de har ikke betalt noen ting til huseieren og at hele saken gikk til namsmannen. Vi ble hevet ut av leilighet og nå krever huseier et stort beløp av meg. Har de krav på det og hva gjør jeg?

Les mer

Forrige leietaker har ikke tømt huset

Publisert: 02.03.2016

Jeg og min familie flyttet inn i ny bolig nå i romjula. Forrige leietaker skulle rydde, vaske og ta med seg eiendelene sine, noe han ikke har gjort selv tre måneder etter han flyttet ut. Han svarer ikke på telefon eller sms.

Hva kan vi gjøre? Kan vi kaste det som er igjen, siden han ikke verken svarer eller viser interesse for sine gjenværende eiendeler? Vi får ikke tatt i bruk huset 100 % før han er helt ute, og han svarer som sagt ikke og fulgte heller ikke avtalene som ble inngått tidligere. 

Les mer

Husleiebetaling i oppsigelsestiden

Publisert: 02.03.2016

Jeg sa opp husleiekontrakten min, som hadde en måneds oppsigelsestid. Jeg valgte å flytte ut før oppsigelsestiden var over, og utleier tok inn en ny person på rommet mitt før oppsigelsestiden min var over. Denne personen slapp da å betale, dvs at jeg betalte leia for denne personen i denne perioden. Har jeg krav på å få tilbake pengene mine?

Les mer

Huseier betaler ikke ut depositum

Publisert: 02.03.2016

Min sønn leide en leilighet hvor husverten forlangte at han betalte tre mnd forkudd på husleie som skulle tilbakebetales når han flyttet ut. Han sa opp leiligheten i oktober i fjor og flyttet ut 31. januar i år, men har ikke fått tilbake forskuddet på 3 mnd husleie.

Utleieren sier at han ikke får de pengene før han har fått dette av ny leietager. Dette kan da ikke være riktig. Hva skal vi gjøre her og hvilke lover og regler kan vi vise til?

Les mer