Husleiekontrakt

Må utleier datere oppsigelsen av leieforholdet?

Publisert: 10.04.2018

Har mottatt en skriftlig oppsigelse på vårt boligleieforhold. Oppsigelsen er overhodet ikke datert av utleier, verken med datoen den er skrevet eller noen som helst datoer i det hele tatt. Er denne oppsigelsen da gyldig, og trenger vi i det hele tatt protestere skriftlig på den?

Les mer

Utleier møblerer leiligheten før oppsigelsestiden er over

Publisert: 10.04.2018

Vi har leid en leilighet i syv måneder, og har hatt et greit forhold med utleier. Vi har nå sagt opp leiligheten og har to måneder igjen av oppsigelsestiden, men har flyttet inn i ny bolig. Har utleier rett til å møblere leiligheten av stylingbyrå i denne perioden? Hun mener da at møblene skal bli værende der ut leieforholdet vårt. Skal ikke vi disponere leiligheten slik vi vil? Vi skal selvfølgelig la henne holde visninger, men synest dette var urimelig. Vi har leid umøblert.

Les mer

Huseier øker leien kraftig

Publisert: 03.04.2018

Jeg kjøpte en bedrift i januar 2016 og da jeg kjøpte bedriften fikk jeg en husleiekontrakt på 1 år fra huseier. Husleie var på 19 000 i måneden. Etter kontrakten løp ut, og da jeg ønsker å fornye kontrakten, krevde huseier en huslei økning på 8500 kr, dvs 27500 kr. Nå har jeg fått en tre års kontrakt med leie på 27 500 kr fra januar 2018. Jeg ønsker nå å selge bedriften, men huseier vil ikke skrive ny kontrakt til kjøper av bedriften med mindre husleie økes igjen til 35 000 kr. Kan huseier kreve det?

Les mer

Får bare leie hus for ett år av gangen

Publisert: 25.03.2018

Vi har leid et hus i snart to år, ved utgangen av juni-18 i 25 måneder. Utleier har ved kontraktsinngåelse ønsket at kontrakten skulle være bindende for et år av gangen, altså med et års oppsigelsesfrist. Det vi ønsker hjelp av dere til er hva våre rettigheter er:

1. Dersom vi ønsker å avslutte leieforholdet før utgangen av kontrakten?

2. Når vi nå har leid i 25 måneder, har utleier rett til å kreve et års bindende kontrakt videre, eller har vi "førsterett" på leie, også med kortere frist?

Les mer

Huseier vil ikke ta imot oppsigelse

Publisert: 25.03.2018

Spørsmål er oppsigelsetiden. Jeg har først informert muntlig den 03.03.2018 eieren om at vi sier opp leieavtale. Oppsigelsestiden er 3 mnd. Etter det sendte jeg 05.03.2018 et rekommandert brev til ham med fristdato å hente 23.03.2018. Etter sporing i posten jeg ser at han nekter å hente den og ignorerer purring fra Posten. Hvilke konsekvenser har han og hvordan kan jeg beskytte seg selv i eventuell strid med ham. Foreløpig jeg har depositum av 3 mnd. leie.

Les mer

Ønsker å si om leiekontrakt pga bråk og skitt

Publisert: 25.03.2018

Bor i ett kollektiv i forbindelse med skole, ca 25 stk som bor her. Har en oppsigelsestid på 3 mnd. Hele bygget er utrolig skittent, veldig uhygenisk, det er mye bråk/festing som forstyrrer mine studier. Ønsker å komme meg ut av leieforholdet uten å vente de 3 mnd av oppsigelsestiden. Har snakket med utleier og han står fast på oppsigelsestiden. Har jeg noen rettigheter for å komme meg ut av dette? Er så dårlige forhold her og blir bare verre for hver dag.

Les mer

Huseier mener kontrakten ikke kan sies opp

Publisert: 25.03.2018

Sønnen min leier hybel med delt kjøkken og bad. I kontrakten står det under leieperiode/oppsigelse: "Leieperiode 010817 - 010818. Leieperioden fortsetter etter den tid med min 1 års leie inntil oppsigelse. Kontrakten kan gjensidig sies opp med 1 måned oppsigelsestid. Før den 1 i måneden." Han ønsker å si opp fom mai, og gir i mars beskjed til utleier, som hevder at han er bundet til avtalen til 0108. Stemmer det? Står jo ikke at han ikke kan si opp i perioden.

Les mer

Leiekontrakt sier noe annet enn muntlig avtale

Publisert: 25.03.2018

Jeg leier en leilighet på tidsbestemt kontrakt for 3 år. Det står deretter i kontrakten: «Leieavtalen kan i leieperioden etter ett år sies opp av begge parter med gjensidig 3 mnds oppsigelsesfrist» - betyr det at jeg rett og slett ikke kan si opp leiligheten før ett år? Og dersom det er forklart før kontraktinngåelse at jeg ikke kan leie lenger enn til sommeren grunnet studier, og utleier sier at det er noe vi sikkert kan komme til enighet i, er jeg fortsatt låst da?

Les mer

Leietaker har ikke betalt leie eller depositum

Publisert: 21.03.2018

Jeg har nettopp leid ut min leilighet. De flyttet inn 5. februar og vi avtalte halv månedsleie for februar, mot at jeg slapp å vaske ned leiligheten. Vi skrev kontrakt og de fikk tilgang til leiligheten med en gang. Depositum og husleie skulle betales inn 1. mars i følge kontrakten. Nå er det 15. mars, og hverken depositum eller penger har kommet. Har jeg mulighet til å heve leieavtalen?

Les mer

Huseier bryter avtale rett før flytting

Publisert: 14.03.2018

Vi er en familie på fire som skulle flytte inn i ny leilighet langt vekke ifra der vi bur nå. Vi hadde avtale om at vi fekk leiligheten, og avtalt når vi skulle signere kontrakten. Vi har sagt opp leiligheten og barnehageplassen der vi bur nå, og sent hele flyttelasset. To uker før vi skal flytte inn, får vi beskjed om at vi ikke får leiligheten pga. at min samboer ikke hadde fast jobb, dette er noe vi har allerede opplyst om tidlegere, eg har fast inntekt. Hva kan vi gjøre?

Les mer
1 2 3 12