Heve boligkjøp

Kjøpt et hus som viser seg å være ubeboelig

Publisert: 15.01.2018

Jeg har kjøpt et hus der det er avdekket en vesentlig mangel. Har reklamert ovenfor selger, men han forholder seg taus. Boligen er ubeboelig. Mangelen ble avdekket få dager etter overtakelse. Jeg står nå uten bolig, da egen forsikring ikke dekker dette. Jeg har små barn som ikke har noen plass å bo og har ikke økonomi til å dekke huslån og betale husleie på annet bosted. Hva gjør jeg?

Les mer

Erstatning for nybygg som ikke svarer til forventningene

Publisert: 23.06.2017

Vi kjøpte en leilighet i prosjekt med en 2-roms utleiedel. Vi fikk ingen informasjon om at leiligheten ikke var godkjent av PBE og nå er redusert til en 1 roms utleiedel. For oss er dette ikke akseptabelt da vi skulle benyttet den som generasjonsbolig. Hadde vi visst dette ville vi valgt 2 atskilte leiligheter i samme blokk. Alle er solgt, så nå er det for sent. Utbygger har tilbudt kr 100 000,- i kompensasjon hvis vi trekker oss og tilbakebetaling av forskudd (10%). Bør vi kreve mer?

Les mer

Heve boligkjøp ved mangler

Publisert: 27.11.2015

Vi har vært i budrunde om et hus, og har fått tilslaget. Huset ligger i et eldre boligområde i bysentrum, der det er strenge krav til byggesakssøknader. Vi har ennå ikke hatt overtakelsesmøte eller signert noen papirer vedørende huset. Vi kontakter byggesaksavdelingen i kommunen, og oppdager da at det ikke er søkt om en utvendig bod, samt en terrasse. Begge deler er i bakgården til huset. Vi er nå blitt usikre på hva vi skal gjøre videre. Har vi muligheter for å heve kjøpet?

Les mer

Boligkjøp – uklare regler for mangler ved boligkjøp

Publisert: 05.08.2015

Hvor store feil og mangler må til for at en misfornøyd boligkjøper skal få erstatning ved boligkjøp? Dette er det største stridsspørsmålet når uenighet mellom kjøpere og selgere havner i rettssalen.

Les mer

Feil på bolig – klaget for sent på feil på bolig

Publisert: 05.08.2015

Marte kjøpte en bolig med en mangel hun var klar over, og to feil hun først oppdaget etter at hun hadde kjøpt boligen. Hun krevde full erstatning, men da saken endte i retten fikk hun bare erstatning for en av de tre manglene.

Les mer

Pass på klagefristen ved feil eller mangler

Publisert: 05.08.2015

Hvis du oppdager feil eller mangler ved en vare eller tjeneste, må du ta mangelen opp med selgeren innen rimelig tid. Mange forbrukere taper sine rettigheter fordi de klager for sent, og advokatenes råd er å klage så snart du oppdager problemet.

Les mer