Heve boligkjøp

Prisavslag på bolig kjøpt ved tvangssalg

Publisert: 24.04.2018

Kjøpt leilighet på tvanssalg. I salgsoppgaven sto det om badet. Normal standard. Det viser seg at det er fuktskader med mugg m.m. Hvordan går vi frem for å prisavslag eller evt. heve kjøpet?

Les mer

Kjøpt leilighet som ikke er godkjent som boligformål

Publisert: 24.04.2018

Har kjøpt leilighet i et tidligere industribygg. Etter overtakelse finner vi flere ting som ikke er som det skal være; dårlig utført arbeid på vvs og elektrisk anlegg. Det finnes ingen dokumentasjon på dette arbeidet, og selger innrømmer etterhvert å ha utført alt selv. Vi forsøker å nøste opp i saken, og det viser det seg at det ikke er søkt om bruksendring av arealet; leiligheten er ikke godkjent som boligformål. Det må inn en komplett søknad på boligen, det vil kreve ombygging av bad og mye mer. Snakker vi heving av kjøp?

Les mer

Råd til brudd av kjøpskontrakt

Publisert: 10.04.2018

Min mor valgte å selge huset sitt før visning og skrev under på kontrakt med kjøper høsten 2017 hvor overtakelse høsten 2018 ble avtalt. Vi visste at det ville være en risiko å selge før visning da huset har en attraktiv beliggenhet. Nå i det siste har flere ringt og sagt seg interessert i huset da de har hørt gjennom sine bekjente at huset "snart skal legges ut for salg". Hvordan er mulighetene og konsekvensene ved å bryte en kontrakt fordi man får et høyere bud?

Les mer

Kjøpt et hus som viser seg å være ubeboelig

Publisert: 15.01.2018

Jeg har kjøpt et hus der det er avdekket en vesentlig mangel. Har reklamert ovenfor selger, men han forholder seg taus. Boligen er ubeboelig. Mangelen ble avdekket få dager etter overtakelse. Jeg står nå uten bolig, da egen forsikring ikke dekker dette. Jeg har små barn som ikke har noen plass å bo og har ikke økonomi til å dekke huslån og betale husleie på annet bosted. Hva gjør jeg?

Les mer

Boligkjøp – uklare regler for mangler ved boligkjøp

Publisert: 05.08.2015

Hvor store feil og mangler må til for at en misfornøyd boligkjøper skal få erstatning ved boligkjøp? Dette er det største stridsspørsmålet når uenighet mellom kjøpere og selgere havner i rettssalen.

Les mer

Feil på bolig – klaget for sent på feil på bolig

Publisert: 05.08.2015

Marte kjøpte en bolig med en mangel hun var klar over, og to feil hun først oppdaget etter at hun hadde kjøpt boligen. Hun krevde full erstatning, men da saken endte i retten fikk hun bare erstatning for en av de tre manglene.

Les mer

Pass på klagefristen ved feil eller mangler

Publisert: 05.08.2015

Hvis du oppdager feil eller mangler ved en vare eller tjeneste, må du ta mangelen opp med selgeren innen rimelig tid. Mange forbrukere taper sine rettigheter fordi de klager for sent, og advokatenes råd er å klage så snart du oppdager problemet.

Les mer