Helse

Får ikke gjennomført arbeid pga korona

Publisert: 14.04.2020

Jeg jobber som støttekontakt 16 timer i uken, men på grunn av viruset som går nå, så får jeg ikke gjennomført timene med mine brukere. Ansvar for 4 forskjellige. Jeg er ikke fast ansatt i kommunen, men har avtale som går under oppdragsavtale. Har jeg mulighet og søke NAV om dagpenger i denne situasjonen? Rett på penger fra dem?

Les mer

Permittert fra 100 % stilling

Publisert: 14.04.2020

Jeg har to arbeidsforhold. Hos hovedarbeidsgiver har jeg en 100 % stilling, mens jeg hos biarbeidsgiver har en 50 % stilling. Totalt da 150 % samlet i begge jobber. Jeg er nå permittert 50 % hos hovedarbeidsgiver som følge av koronasituasjonen. I praksis står jeg da etter permittering igjen med 100 % stilling samlet i begge jobber. Har jeg rett til noe fra NAV i min situasjon?

Les mer

Trekk i ytelse fra arbeidsgiver

Publisert: 14.04.2020
Emneord: ,

Er 100 % uføretrygdet. Mottar en ytelse fra tydeligere arbeidsgiver, banken utbetaler den og den er fast til pensjonsalder. Men jeg ønsker å jobbe litt ca. Mellom 50-100 000 årlig. Da fikk jeg beskjed fra dem hvis jeg gjør det da kutter de tilsvarende jeg jobbet fra uførepensjon og jeg får ikke tilbake til 100 % å motta ytelsen igjen hvis jeg trekker meg fra å jobbe. De forklarer det er fordi jeg har uførepensjon etter gamle regler. Har de lov å gjøre dette? Skulle ikke det blitt som i NAV?

Les mer

Får ikke AAP pga artrose

Publisert: 14.04.2020

Jeg har polyartrose i begge hender og en skulder. Sykmeldt 5 mnd, renholder. NAV-veileder informerte om at jeg ikke kan få AAP eller noe uføre. Etter endt sykmeldingsperiode må jeg søke dagpenger eller sosialstønad. Stemmer dette? Med artrose har man ikke rett til å bli vurdert opp mot ethvert yrke? Neste spm er: får man advokat med seg på dialogmøter utsendt i min person som kan snakke for meg? Jeg kan ingen regler i NAV og glemmer fort det jeg leser. Har prøvd men det gikk dårlig i går.

Les mer

Permittert fra deltidsstilling

Publisert: 14.04.2020

Jeg har to faste deltidsstillinger, hvorav den ene er 80 %, den andre ca 30 %. Pga koronasituasjonen er jeg nå 100 % permittert fra den minste stillingen. Skal derfor søke dagpenger hos NAV. Ved utfylling ser jeg at jeg må ha overveiende gode grunner om jeg skal "nekte" å stille meg til rådighet for en fulltidsstilling mens jeg er permittert. Hvordan skal jeg få fram at jeg allerede har en 80 % og ikke kan ta på meg annet enn deltid? Betyr dette også at jeg ikke har rett på dagpenger?

Les mer

Sykemeldt og permittert

Publisert: 14.04.2020

Jeg ble forrige uke permittert 60 %, på torsdag anbefalte min fastlege at jeg ble sykemeldt til søndag denne uka. Og sykemeldte meg 100 % (mulig dette er feil og han burde egentlig sykemeldt bare 40 %?). Samme dag fikk jeg permitteringsvarsel om 100 % permittering. Skal jeg da være sykemeldt denne uka og så permittering 100 % eller holder det at jeg avbryter sykemeldingen på NAV sine sider og er kun permittert?

Les mer

Oppholdstillatelse i Norge

Publisert: 14.04.2020

Min kjæreste er ukrainsk og har profesjonsstudier i tannlege fra Ukraina. Hun har funnet jobb i Norge som hun skulle starte i til høsten, men nå på grunn av Corona er det usikkert om hun får startet. Hvilke muligheter har hun for å få oppholdstillatelse i Norge? Vi har sett på alt av utdannelse, dokumentasjon osv, men lurer først å fremst på om tannlegegraden hennes gir henne noen flere muligheter og om hun kan søke 6 måneder for å se etter jobb.

Les mer

Sjefen har fjernet vakter etter permitteringsvarsel

Publisert: 14.04.2020

Kan sjefen min fjerne noen av vaktene mine uten å gi beskjed etter vi har fått permitteringsvarsel og da heller ikke gi full lønn for timene jeg mister?

Les mer

Rettigheter når sommerjobben forsvinner pga korona

Publisert: 07.04.2020

Har fått indikasjoner fra bedriften hvor jeg skal ha sommerjobb at kontrakten mulig blir terminert pga. Covid-19. Har jeg noen rettigheter hvis dette kommer til å skje? Tenker i første omgang på økonomisk støtte.

Les mer

Må man jobbe på røde dager?

Publisert: 07.04.2020

Jeg er barnehageansatt. Fikk beskjed at regjeringen vil åpne barnehager i påska som er røde dager. Får jeg ekstra for det, eventuelt fridager? Kan jeg kreve erstatning fra arbeidsgiver for bom og bensinbruk av privat bil i disse dagene? Offentlig transport fungerer ikke ofte og man blir utsatt for ekstra smitte ved bruk av det. Er det obligatorisk å jobbe disse dager? Kan jeg nekte uten konsekvenser?

Les mer