Helse

Oppsigelsestid når man er permittert

Publisert: 15.04.2020

Jeg er 80 % permitert pga korona og søker andre jobber. Har jeg fortsatt 3 mnd oppsigelsestid (jamfør kontrakt), eller stiller det seg annerledes da jeg er permittert. Og vil dette eventuelt endre seg om jeg blir 100 % permittert?

Les mer

Kan arbeidsgiver utsette utbetaling av feriepenger?

Publisert: 15.04.2020

Kan arbeidsgiver utsette utbetalinger av feriepenger? Jobber på et hotell og fikk høre at man kanskje ikke får feriepengene sine før på leeeeeeeenge fordi hotellet går tom for penger, (på grunn av corona). Er dette lov?

Les mer

Har man krav på feriepenger som permittert?

Publisert: 15.04.2020

Jeg jobber i en gullsmed og er blitt permittert 100 %. Jeg har jobbet der i 6 år og har feriepengeutbetaling i mai. Spurte idag om feriepengene kommer i mai i år også, og da sa sjefen ja hvis det er penger i kassa. Jeg vet at jeg ikke får dagpenger under ferien min og jeg pleier ikke ha lønn under ferien heller. Mitt spørsmål er: kan hun nekte meg feriepenger? Og hvis hun nekter hvem kan jeg kontakte? Vi er ikke fagorganisert.

Les mer

Oppsigelsestid og korona

Publisert: 14.04.2020

Oppsigelsestid når man er permittert, har fått en jobb i Sverige den 1. august. Permittert i forbindelse med koronavirus. Hvis jeg sier opp i denne perioden, løper da oppsigelsestiden som normalt? Eller er det 14 dager? Kan jeg da sier opp meg til den 1. august i min oppsigelse? Er stor mulighet for at jeg er tilbake 100 % i jobb i mai eller begynnelsen av juni, bare da er de for seint for å lsende inn min oppsigelse, med tanke på jeg har 3 måneders oppsigelsestid. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Blir prøvetid forlenget pga korona?

Publisert: 14.04.2020

Vi har en klausul i arbeidskontrakt at prøvetiden kan forlenges ved fravær. Dersom arbeidsgiver permitterer ansatte pga korona - gir det grunnlag for at prøvetiden utvides?

Les mer

Lønn uten arbeidsoppdrag

Publisert: 14.04.2020

Har 50 % fast stilling. Har ikke fått noe arbeidsoppdrag i mars. Har jeg krav på lønn?

Les mer

Karantene som vikar

Publisert: 14.04.2020

Jeg er tilkallingsvikar på et sykehjem, og har blitt satt i karantene av arbeidsgiver. Karantene ble jeg da satt i pga nær kontakt med en på arbeidsplassen min som nå er påvist Covid-19. Jeg er satt opp på flere vakter ut april, både dobbelvakter, helligdager og flere vanlige. Har jeg krav på å få betalt for disse vaktene, og isåfall også få tilleggene som noen av disse vaktene også inkluderer?

Les mer

Får ikke se ny midlertidig turnus

Publisert: 14.04.2020

Jeg og noen kollegaer har blitt 40 % permitert pga Corona, så jobben har laget en ny midlertidig turnus, men den får vi ikke lov til å se, vi får kun lov til å se uke for uke, er dette lov? Dette er fordi da kan de sette oss på ekstra uten å spørre først siden vi ikke vet hvilken dager vi egentlig skal jobbe pga permittering.

Les mer

Mistet internship pga korona

Publisert: 14.04.2020

Kontrakt om summer internship (signert i februar) med et stort norsk oljeselskap ble nylig terminert før tiltredelse med covid-19 som begrunnelse. Ingen forhold eller klausuler i avtalen regulerer dette, f.eks. force majeure. Varighet, timeslønn og arbeidstid var skriftlig avtalt. Selskapet opplyser at de vil komme med et nytt tilbud om virtuelt internship, men med kortere varighet som fører til mindre lønn totalt. Hvilke rettigheter har jeg? Kan jeg kreve kompensasjon for "mellomlegget"?

Les mer

Rett på omsorgsdager som vikar?

Publisert: 14.04.2020

Jeg er ansatt som vikar, har til nå fått 2 halvårskontrakter som tilkallingsvikar. Siste går ut i juni i år. Jeg har jobbet hver dag siden juni ifjor, men lurer på hva har jeg krav på nå? Jeg og samboer bytter på å være hjemme med barna pga stengte barnehager. Men arbeidsgiver ba meg søke dagpenger for de dagene jeg har/skal være hjemme med barna. Har jeg ikke rett på omsorgsdager som vikar?

Les mer