Helse

Mister timer pga endring i åpningstid

Publisert: 24.04.2020

Jeg har 100 % kontrakt og skal jobbe 154 timer i måneden, med fastlønn. For 2 uker siden ble åpningstidene endret på kort varsel (2 dager), og dermed mistet jeg automatisk en del timer. Nå vil arbeidsgiver trekke meg i lønn, fordi jeg ikke oppnår timene mine. Er dette lov?

Les mer

Krav på lønn hvis man ikke er permittert?

Publisert: 21.04.2020

Jeg er hovedtrener for en svømmeklubb - fast lønnet ved kontrakt. Jeg har ikke fått noen permitteringsvarsel . Har jeg da krav på lønn?

Les mer

Mener mor utsetter barn for smittefare

Publisert: 20.04.2020

Jeg og mor har delt foreldreansvar og jeg har sønnen min annenhver helg. Jeg har for tiden mulighet til å ha guttungen hjemme mens mor er på jobb i helsevesenet. Mor velger uansett å sette barnet på skolen og utsette barnet og alle i nærmeste familie for smitte, stikk i strid med myndighetenes pålegg. Har ikke jeg som far noe mulighet til å gripe inn? Er det noe som helst jeg kan gjøre?

Les mer

Oppsigelsestid når man er permittert

Publisert: 15.04.2020

Jeg er 80 % permitert pga korona og søker andre jobber. Har jeg fortsatt 3 mnd oppsigelsestid (jamfør kontrakt), eller stiller det seg annerledes da jeg er permittert. Og vil dette eventuelt endre seg om jeg blir 100 % permittert?

Les mer

Kan arbeidsgiver utsette utbetaling av feriepenger?

Publisert: 15.04.2020

Kan arbeidsgiver utsette utbetalinger av feriepenger? Jobber på et hotell og fikk høre at man kanskje ikke får feriepengene sine før på leeeeeeeenge fordi hotellet går tom for penger, (på grunn av corona). Er dette lov?

Les mer

Har man krav på feriepenger som permittert?

Publisert: 15.04.2020

Jeg jobber i en gullsmed og er blitt permittert 100 %. Jeg har jobbet der i 6 år og har feriepengeutbetaling i mai. Spurte idag om feriepengene kommer i mai i år også, og da sa sjefen ja hvis det er penger i kassa. Jeg vet at jeg ikke får dagpenger under ferien min og jeg pleier ikke ha lønn under ferien heller. Mitt spørsmål er: kan hun nekte meg feriepenger? Og hvis hun nekter hvem kan jeg kontakte? Vi er ikke fagorganisert.

Les mer

Oppsigelsestid og korona

Publisert: 14.04.2020

Oppsigelsestid når man er permittert, har fått en jobb i Sverige den 1. august. Permittert i forbindelse med koronavirus. Hvis jeg sier opp i denne perioden, løper da oppsigelsestiden som normalt? Eller er det 14 dager? Kan jeg da sier opp meg til den 1. august i min oppsigelse? Er stor mulighet for at jeg er tilbake 100 % i jobb i mai eller begynnelsen av juni, bare da er de for seint for å lsende inn min oppsigelse, med tanke på jeg har 3 måneders oppsigelsestid. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Blir prøvetid forlenget pga korona?

Publisert: 14.04.2020

Vi har en klausul i arbeidskontrakt at prøvetiden kan forlenges ved fravær. Dersom arbeidsgiver permitterer ansatte pga korona - gir det grunnlag for at prøvetiden utvides?

Les mer

Lønn uten arbeidsoppdrag

Publisert: 14.04.2020

Har 50 % fast stilling. Har ikke fått noe arbeidsoppdrag i mars. Har jeg krav på lønn?

Les mer

Karantene som vikar

Publisert: 14.04.2020

Jeg er tilkallingsvikar på et sykehjem, og har blitt satt i karantene av arbeidsgiver. Karantene ble jeg da satt i pga nær kontakt med en på arbeidsplassen min som nå er påvist Covid-19. Jeg er satt opp på flere vakter ut april, både dobbelvakter, helligdager og flere vanlige. Har jeg krav på å få betalt for disse vaktene, og isåfall også få tilleggene som noen av disse vaktene også inkluderer?

Les mer