Helse

Oppsigelsestid når man er permittert

Publisert: 27.04.2020

Jeg er 50 % permittert fra en 100 % stilling grunnet korona. Nå har jeg fått tilbud om ny jobb et annet sted. Hvor lang oppsigelsestid har jeg fra min nåværende arbeidsgiver når jeg er 50 % permittert?

Les mer

Permittert i oppsigelsestiden

Publisert: 27.04.2020

Jeg sendte min oppsigelse på jobb før all permitteringen skjedde. Da jeg skulle få mitt siste lønnslipp, sendte de kun timene jeg hadde jobbet. Ingen sluttoppgjør ble sendt, for de sa det ikke var mer penger fra dem å utbetale. Da lurte jeg på hva slags krav jeg derfor har? I og med at sluttoppgjør alltid sendes med siste lønn.

Les mer

Rett til sykepenger

Publisert: 27.04.2020

Har vært igjennom kreftbehandling som gikk over 1 år. Kom meg tilbake i 100 % jobb 1. januar 2020. For å ha opptjent rett til sykepenger, må jeg jobbe i 100 % i 26 uker. Hva skjer nå når jeg har blitt permittert fra jobben min? Må jeg begynne på nytt med opptjening av 26 uker, når jeg får komme tilbake på jobb etter krona?

Les mer

Lengst ansiennitet, men får ikke jobbe

Publisert: 24.04.2020

Jeg har vært ansatt i samme bedrift i 25 år. Da covid-19 utbruddet kom, ble bedriften pålagt å stenge. Alle ansatte fikk permitteringsvarsel og ble permittert. Nå har arbeidsgiver tatt tilbake de fleste ansatte i arbeid, men jeg fikk beskjed om at jeg skal sist tilbake. Arbeidsgiver nyansatte en person, uten noen som helst erfaring fra denne type arbeid og er under opplæring, en uke før covid-19 og den personen er tilbake i arbeid. Kan arbeidsgiver gjøre dette?

Les mer

Mister timer pga endring i åpningstid

Publisert: 24.04.2020

Jeg har 100 % kontrakt og skal jobbe 154 timer i måneden, med fastlønn. For 2 uker siden ble åpningstidene endret på kort varsel (2 dager), og dermed mistet jeg automatisk en del timer. Nå vil arbeidsgiver trekke meg i lønn, fordi jeg ikke oppnår timene mine. Er dette lov?

Les mer

Krav på lønn hvis man ikke er permittert?

Publisert: 21.04.2020

Jeg er hovedtrener for en svømmeklubb - fast lønnet ved kontrakt. Jeg har ikke fått noen permitteringsvarsel . Har jeg da krav på lønn?

Les mer

Mener mor utsetter barn for smittefare

Publisert: 20.04.2020

Jeg og mor har delt foreldreansvar og jeg har sønnen min annenhver helg. Jeg har for tiden mulighet til å ha guttungen hjemme mens mor er på jobb i helsevesenet. Mor velger uansett å sette barnet på skolen og utsette barnet og alle i nærmeste familie for smitte, stikk i strid med myndighetenes pålegg. Har ikke jeg som far noe mulighet til å gripe inn? Er det noe som helst jeg kan gjøre?

Les mer

Oppsigelsestid når man er permittert

Publisert: 15.04.2020

Jeg er 80 % permitert pga korona og søker andre jobber. Har jeg fortsatt 3 mnd oppsigelsestid (jamfør kontrakt), eller stiller det seg annerledes da jeg er permittert. Og vil dette eventuelt endre seg om jeg blir 100 % permittert?

Les mer

Kan arbeidsgiver utsette utbetaling av feriepenger?

Publisert: 15.04.2020

Kan arbeidsgiver utsette utbetalinger av feriepenger? Jobber på et hotell og fikk høre at man kanskje ikke får feriepengene sine før på leeeeeeeenge fordi hotellet går tom for penger, (på grunn av corona). Er dette lov?

Les mer

Har man krav på feriepenger som permittert?

Publisert: 15.04.2020

Jeg jobber i en gullsmed og er blitt permittert 100 %. Jeg har jobbet der i 6 år og har feriepengeutbetaling i mai. Spurte idag om feriepengene kommer i mai i år også, og da sa sjefen ja hvis det er penger i kassa. Jeg vet at jeg ikke får dagpenger under ferien min og jeg pleier ikke ha lønn under ferien heller. Mitt spørsmål er: kan hun nekte meg feriepenger? Og hvis hun nekter hvem kan jeg kontakte? Vi er ikke fagorganisert.

Les mer