Helse

NAV ber far si opp jobben

Publisert: 06.05.2020

Faren er min er sykemeldt pga at han blir utredet for yrkessykdom. Saken hans er ikke ferdig behandlet og grunnet Corona har spesialistutredning blitt utsatt til høsten. I mellomtiden har han hatt samarbeidsmøte med NAV som ber han si opp jobben sin om to måneder. Personen som leder møtet fra NAV sier at hun ikke har særlig kompetanse på yrkessykdom. Det er to saker som skjer parallelt her:

1. Tiltak for å komme tilbake til jobb og 2. Utredning av yrkessykdom.

Les mer

Fri rettshjelp i sak om feilmedisinering

Publisert: 30.04.2020

Har jeg rett fri rettshjelp da det gjelder feil medisinering og feilstilte diagnoser altså feilbehandling?

Les mer

Få igjen depositum på feriehus i Danmark

Publisert: 30.04.2020

Vi har betalt et depositum på litt over 4000 kr for et feriehus i Danmark, sommeren 2020, som må kanselleres pga korona. Har vi krav på å få igjen dette depositumet?

Les mer

Leietaker har ikke råd til husleie

Publisert: 30.04.2020

Vi har leid ut en bolig til et ektepar (privatpersoner) der den ene jobber i et egeneid AS . Dette AS er nå slått konkurs pga. Covid-19. Hva er våre rettigheter som utleiere i denne situasjonen? Leier ønsker å få utsatt og eller hevet leiebetalingen, men dette synes vi blir svært krevende også i vår situasjon.

Les mer

Treningssenter påberoper seg rett til force majeure

Publisert: 29.04.2020

Spørsmål angående påberopelse av force majeure. Treningssenter holdt stengt siden 12. mars, pga Covid-19. Har ikke punkt om force majeure i kontrakt. Påberoper seg likevel rett til å bruke dette. Kan de det ift norsk lov og rett? Har betalt faktura til de i denne tiden, mener jeg har krav på refundering?

Les mer

Tilbakebetaling av leie for ubrukt feieleilighet

Publisert: 28.04.2020

Vi har inngått en avtale om å leie en leilighet i Spania i juli. Vi betale hele leiesummen som utleier krevde i januar. Har vi rett til å få tilbakebetalt hele leiesummen nå pga korona? Utleier mener vi ikke har siden det står i annonsen at ved avbestilling blir ikke pengene refundert. Utleier viser til at dette står i annonsen - som nå er utgått. Utleier har ikke nevnt noe om at avbestilling ikke blir refundert ved våre e-post utvekslinger, ei heller nevnt at det må vises til Finn-annonsen.

Les mer

Oppsigelsestid når man er permittert

Publisert: 27.04.2020

Jeg er 50 % permittert fra en 100 % stilling grunnet korona. Nå har jeg fått tilbud om ny jobb et annet sted. Hvor lang oppsigelsestid har jeg fra min nåværende arbeidsgiver når jeg er 50 % permittert?

Les mer

Permittert i oppsigelsestiden

Publisert: 27.04.2020

Jeg sendte min oppsigelse på jobb før all permitteringen skjedde. Da jeg skulle få mitt siste lønnslipp, sendte de kun timene jeg hadde jobbet. Ingen sluttoppgjør ble sendt, for de sa det ikke var mer penger fra dem å utbetale. Da lurte jeg på hva slags krav jeg derfor har? I og med at sluttoppgjør alltid sendes med siste lønn.

Les mer

Rett til sykepenger

Publisert: 27.04.2020

Har vært igjennom kreftbehandling som gikk over 1 år. Kom meg tilbake i 100 % jobb 1. januar 2020. For å ha opptjent rett til sykepenger, må jeg jobbe i 100 % i 26 uker. Hva skjer nå når jeg har blitt permittert fra jobben min? Må jeg begynne på nytt med opptjening av 26 uker, når jeg får komme tilbake på jobb etter krona?

Les mer

Lengst ansiennitet, men får ikke jobbe

Publisert: 24.04.2020

Jeg har vært ansatt i samme bedrift i 25 år. Da covid-19 utbruddet kom, ble bedriften pålagt å stenge. Alle ansatte fikk permitteringsvarsel og ble permittert. Nå har arbeidsgiver tatt tilbake de fleste ansatte i arbeid, men jeg fikk beskjed om at jeg skal sist tilbake. Arbeidsgiver nyansatte en person, uten noen som helst erfaring fra denne type arbeid og er under opplæring, en uke før covid-19 og den personen er tilbake i arbeid. Kan arbeidsgiver gjøre dette?

Les mer