Helse

Får ikke forsikringsutbetaling for yrkesskade

Publisert: 22.10.2018

Jeg har falt ned fra trappa, da jeg var på jobb. Fikk håndleddskade. Det skjedde i 2016. Jeg var sykemeldt hele 2017. Begynte tilbake på jobb fra januar 2018, fortsetter trening med fysioterapeut. Det er bekreftet som yrkeskade av NAV, men arbeidsgivers forsikringselskap DNB har ikke gjort mye til nå. Hvilken rett har jeg?

Les mer

Utbetaling av uføreforsikring

Publisert: 03.10.2018

Har blitt vurdert som 50 % nedsatt arbeidsevne og har søkt om ufør etter 4 år på AAP. Har en privat uføreforsikring som det står at jeg får utbetalt, hvis jeg har vært 50 % arbeidsufør sammenhengende i 2 år. Er dette noe jeg har rett på nå eller må jeg først bli erklært ufør i 2 år? Jeg var mer enn 50 % sykemeldt før AAP. Ved AAP jobbet jeg alt fra 20-60 %. Regnes de årene da som 50 % redusert arbeidsevne selv om jeg jobbet 60 % i en periode? Eller må det være 50 % ? (hørt at AAP tilsvarer 50 %?)

Les mer

Får ikke mer AAP

Publisert: 14.09.2018
Emneord: ,

Jeg har søkt om uføretrygd og vedtaket på AAP gikk ut 28. august. NAV sier at jeg ikke oppfyller kravene til ufør, da jeg ikke har jobbet lenge nok i Norge før jeg ble syk. Jeg måtte utfylle noen papirer og sende til Danmark hvor jeg har jobbet. Det gjorde jeg ca. 22. august. Behandlingstiden i Danmark er 5 måneder. NAV sier at jeg ikke har krav på mer AAP, så nå står jeg uten inntekt mens de venter på svar fra Danmark så de kan komme videre med søknaden min. Er det innenfor loven i Norge?

Les mer

Erstatning når legen ikke finner diagnose

Publisert: 30.08.2018

Min mor har klaget på ulike smerter på ulike steder i kroppen og andre plager i over 5 år, og legene i Norge har ikke klart å finne noe galt. Da hun reiste til hjemlandet fant legene en rekke ting og diagnoser etter analyser osv. Lurer på hvorfor de norske legene ikke klarte å finne ut av det med den kompetansen de har? Også lurer jeg på om hun har rett på en form for erstatningskrav da dette har gått utover arbeidslivet hennes og det vanlig liv.

Les mer

Får ikke arbeidskontrakt eller utbetalt lønn

Publisert: 28.08.2018

Jeg har sett i mine NAV papirer, jeg ble ufør i 2016, og etter det så har jeg jobbet med å frakte og hentet biler over nesten hele Norge,holdt et selvvaskeanlegg ved like + brøyting på vinteren. Jeg har ikke mottatt en eneste krone, og får ikke arbeidskontrakt. Jeg fikk muntlig lovnad om en liten stilling i januar i 2017. Hva kan jeg gjøre?

Les mer

Rettigheter som gravid på AAP

Publisert: 27.08.2018

Jeg er en enslig kvinne, som er i omskolering via NAV etter lang tids sykdom. Nå er jeg blitt gravid og lurer på hvordan det fungerer med AAP og bidragsordninger til enslige foreldre og skolegang. Jeg studerer i dag 50 % og har 50 % støtte fra Lånekassen. Kan jeg opprettholde de ordningene jeg i dag har når jeg får barn, eller er det andre ordninger jeg må søke om, eventuelt når i svangerskapet søkes de om?

Les mer

Oppsagt etter å ha blitt ufør

Publisert: 24.08.2018

Er det vanlig når man går ifra 100 % fast stilling til 100 % ufør og få skriftlig oppsigelse?

Les mer

Når blir erstatning for pasientskade utbetalt?

Publisert: 07.08.2018

Ektefelle døde i 2014 som følge av grov omsorgssvikt. Gjenlevende ektefelle ble i januar 2018 tilkjent erstatning fra NPE (Pasientskadeerstatningsnemnda). Hvor lang tid vil det ta før erstatningsbeløpet blir bestemt og utbetalt? Hvordan går man frem for å få utbetalt deler av beløpet á konto inntil saken er avsluttet? Hvilke summer har erfaringsvis blitt utbetalt tidligere i lignende saker?

Les mer

Uføretrygd pga prolaps?

Publisert: 07.08.2018

Jeg har fylt 18, og jeg har nylig slitt med korsryggsmerter. Legen har sagt at dette kan mulighets være prolaps, men har ikke lagt en klar diagnose. Er det noe mulighet for å motta uføretrygd? Jeg har ikke klart å ha livet mitt som jeg hadde før denne skaden.

Les mer

Krav på ung ufør

Publisert: 01.08.2018

Jeg er 50 år og påvist ADD i voksen alder. Nå uføretrygdet. Har jeg krav på ung ufør?

Les mer
1 2 3 12