Helse

Mistet lisens – får ikke uføretrygd

Publisert: 23.01.2020
Emneord: ,

Har mistet jobblisensen på grunn av jobben. Var sjømann. Fikk avslag fra NAV om uføretrygd hva kan jeg gjøre. Har ikke hatt inntekt siden mai 2019 og betalt folketrygd i 39 år.

Les mer

Beholde AAP-ytelser i EU-land

Publisert: 22.01.2020

Jeg lurer på noe i forhold til opphold/flytting utenlands under medisinsk behandling samt ved å beholde AAP ytelse ( AAP eksport ). Er det mulig å beholde adresse i Norge samt ha adresse i Tyskland? Oppholdet er midlertidig og vil være maks 6 mnd. Jeg blir nødt til å folkeregistre meg i Berlin på grunn av jeg blir møtt med vanskeligheter hos det norske helsevern og må oppsøke behandling i Tyskland i stedet. Vil jeg kunne beholde AAP Eksport under registrert opphold i Tyskland?

Les mer

Får ikke yrkesskadeerstatning

Publisert: 22.01.2020

Ble utsatt for yrkesskade i ett svært helseskadelig arbeidsforhold. Trygdekontoret skrev ut godkjenning av yrkesskade, men ble nektet alt i etterkant. Forsikringsselskapet fraskriver seg mandatet ved å binde seg til og forholder seg til avslaget fra NAV. Nå lever jeg av 100 % uførhet begrunnet i de kraftige symptomene som jeg daglig lider av etter yrkesskaden. Uføre-ytelsen er uten medisinsk diagnose og den tilkjente uføre-ytelsen er langt under fattigdomsgrensen. Hvordan takle dette?

Les mer

Ufør og barnebidrag

Publisert: 20.01.2020

Jeg har fått beskjed av en kompis at når jeg er minstepensjonist (ufør) skal jeg ikke ha noe trekk fra konto og bidragsplikten opphører?

Les mer

Mistet rettigheter hos NAV etter utenlandsopphold

Publisert: 17.01.2020

I 2015 fikk jeg en kreftdiagnose akkurat i det jeg skulle flytte 4 år til utlandet i forbindelse med min manns arbeide. Jeg hadde derfor nylig avsluttet mitt arbeidsforhold. Jeg ble operert i Norge før jeg flyttet, og fikk videre behandling i utlandet. Nå er jeg tilbake i Norge. Sykdommen har satt varige spor som begrenser jobbsøket, og det er svært lite sannsynlig at jeg kan arbeide full stilling. I følge NAV har jeg ingen rettigheter siden jeg ikke har jobbet de senere år. Stemmer det?

Les mer

Uførepensjon for halv stilling

Publisert: 17.01.2020

Er 50 % ufør og jobber 50 %. Gikk 50 % etter jeg fikk min datter frem til hun var 12 år. Har jeg da ikke rett på uførepensjon gjennom jobben? Da jeg skulle begynne i 100 % igjen, fungerte ikke dette p.g.a jeg ble syk. Har en da ikke rett på uførepensjon gjennom arbeidsgiver, når en går 50 % stilling?

Les mer

Skadet på kurs med jobben

Publisert: 13.01.2020

Det gjelder yrkesskade. Jeg var på et kurs gjennom jobben, hvor jeg på kurset pådro meg en skade. Det endte med i at jeg ble sykmeldt i 3 måneder. Hvilke erstatningskrav kan jeg stille da skaden har skjedd på jobben? Hva har jeg krav på?

Les mer

Flytte til EU-land med uføretrygd

Publisert: 08.01.2020

Jeg har blitt innvilget uføretrygd etter unntaksregler -folketrygdloven §12-2 tredje ledd. Er det slik at etter Nav-skandalen og feiltolkning av EØS regler, har jeg rett å flytte til land i EU? Eller må jeg bo 6 mnd hvert år i Norge? Er ikke EØS-land tilsvarende Norge nå? Kan jeg flytte?

Les mer

Hvordan påvirker store gaver uføretrygd?

Publisert: 07.01.2020

Jeg har søkt om uføretrygd og saken min er under behandling. Nå i julen fikk jeg beskjed at en venn av meg har arvet en område på 106 hektar i Sverige og vil gi alle sine venner 700 kvm som gave for å kunne bygge hytter. Vil dette påvirke min søknad til NAV? Hvem må jeg melde til så jeg ikke får vanskeligheter ?

Les mer

Må man si opp hvis man må ned i stilling pga helse?

Publisert: 03.01.2020

Jeg har fast 100 % kommunal stilling i helsevesenet. Dessverre er arbeidsevne redusert med ca 70 % til tross for tilrettelegging etc. Hvis uføregrad blir satt til 70 %, må jeg da omplasseres/fratre fra min stilling? Hvilke rettigheter har jeg som arbeidstaker?

Les mer
1 2 3 11