Helse

Blir uføretrygd påvirket av leieinntekter?

Publisert: 20.08.2019

Er uføretrygdet. I tillegg kan jeg tjene 37 000 kr i året uten at summen blir redusert av NAV. Jeg har tenkt å leie ut kjelleren min i huset jeg bor selv for 7000 kr. Vet jeg slipper skatt, men blir det sett på som inntekt av NAV slik at de reduserer min uføretrygd?

Les mer

Ung ufør

Publisert: 06.08.2019

Jeg ønsker å søke ung ufør. Jeg har gått på AAP i over 4 år, har det ut desember 2019. Nå er jeg i traumebehandling. Har vært utsatt for overgrep og det har vært i rettssystemet og fikk en dom på fire år. Jeg synes det er veldig vanskelig å forholde meg til NAV. Hvordan går jeg best frem her?

Les mer

Hvordan beregnes uføretrygd?

Publisert: 17.06.2019

Jeg ble rammet av et hjerneslag i februar 2017. Og fikk innvilget AAP juli 2017. Jeg har fortsatt AAP. Nå mener saksbehandleren min at jeg bør søke uføretrygd, da inntektsevnen er nedsatt med 100 %. Jeg var student fra 2014-2017. Da jeg ble syk hadde jeg bare en deltidsjobb på 20 %. Jeg var i 100 % jobb fra og med 2012 - 2014. Hvordan vil NAV regne ut uføregrunnlaget mitt?

Jeg mener at uføretidspunktet må settes til det året jeg ble syk og fikk innvilget AAP, altså 2017.

Les mer

Inntekter fra investeringer i kryptovaluta og utføretrygd

Publisert: 06.06.2019

Jeg er ung ufør og har lyst å begynne å investere penger i kryptovaluta. Hva skjer hvis jeg begynner å tjene bra fortjeneste på dette? Mister jeg uføretrygden? Eller det går ikke under arbeidsinntekt?

Les mer

Synes advokat tar for mye betalt

Publisert: 25.03.2019

Jeg har blitt feilbehandlet på sykehus og det resulterte i at jeg ble amputert to tær. Fikk avslag fra NPE og avslag på anke, så jeg engasjerte advokat.

Jeg hadde forsikring som dekket 100 000 kroner. Advokaten sa at jeg kommer til å måtte betale ca 25 000, maks 30 000 i egenandel. Jeg har betalt kanskje over 40 000 av egen lomme, men advokat kommer med stadig nye beløp selv om jeg sa til han at jeg ikke har mulighet å betale mer fordi jeg mistet AAP og lever av sosialtrygd.

Les mer

Legevakten har ikke tid til operasjon

Publisert: 21.03.2019

En dame som er på besøk til sin datter som bor et annet sted i Norge enn hun selv, faller og får et alvorlig brudd i håndledd. Legevakten på sykehuset som hun kommer til sier at det må en operasjon til, men at de har ikke tid til dette. De ordner bruddet så godt det lar seg gjøre og sender henne hjem til datteren. Da hun tar kontakt neste dag, sier de fortsatt at de ikke har tid til operasjon og de mener hun må reise til sitt hjemsted og få fastlege til å ordne med operasjon. Kan de gjøre slik ?

Les mer

Skadet etter psykiatrisk feilbehandling

Publisert: 12.03.2019

Langvarig feilbehandling i psykiatrien i Kristiansand. Fullstendig uforløst.

Les mer

Far syk i utlandet

Publisert: 20.02.2019

Min far besøkte datteren sin i utlandet. Dagen etter ble han veldig dårlig og han måtte til sykehuset med en gang. Legene i der han var mente at dette har vart lenge og de ikke skjønte hvorfor Norge ikke har gjort noe ting.

Les mer

Betale skatt av erstatningsutbetaling?

Publisert: 20.02.2019

Jeg har fått utbetalt ca 3 millioner i en engangsutbetaling grunnet personskade (fikk dette utbetalt i 2018). Nå lurer jeg på om dette må skattes av?

Personen jeg snakket med hos forsikringselskapet var usikker og ba meg vente på skatteberegningene fra Skatteetaten siden det var de som skulle bestemme dette? Vet dere om jeg må betale skatt av personskade utenom jobb? Arbeidsgiver har betalt forsikringen, men jeg har skattet denne hvert år og i såfall må jeg da betale 30 prosent (ca 1 million) i skatt i år?

Les mer

Ønsker å søke om pasientskadeerstatning

Publisert: 20.02.2019

Jeg vurderer å søke om pasientskadeerstatning, men er usikker på om jeg har en sak. Ble operert i bekken i 2007, og operasjonen førte til økende smerter, nedsatt funksjonsevne og 100 % ufør. Operasjonen var en del av et forskningsprosjekt. Ingen finner en konkret diagnose etter operasjonen, og mye ulik behandling er forsøkt uten positivt resultat. Journalen fra behandlende sykehus er ikke korrekt, men det er jo ikke mulig å bevise.

Les mer
1 2 3 10