Helse

Pengegave til uføretrygdet

Publisert: 04.06.2018

Jeg har en søster som er fast uføretrygdet. Lurer på om jeg kan overføre 100 000 kr til henne uten at det påvirker trygden hennes. Er det mulig?

Les mer

Skadet av medisinbruk

Publisert: 30.05.2018

Jeg fikk pregnison på grunn av en immunreaksjon. Medisinen ødela hoftebenet mitt og nå har jeg en hofteprotese. Jeg hadde begynt å klage på smerter i benet mitt til legene som ga medisin.

Etter å ha lest på nettet foreslo jeg avaskulær nekrose, som de sa jeg ikke hadde. Jeg gikk i to år i smerte til jeg fikk en lege til å gi meg en skanning. Diagnosen var avaskulær nekrose, nå var det for sent å hjelpe beine. Er dette feilbehandling?

Les mer

Arbeidsgiver sender ikke informasjon til NAV

Publisert: 09.05.2018

Jeg hadde i januar 2011 en arbeidsulykke. Jeg falt på isen og mistet flere tenner. Fra arbeidsgiver bli jeg informert om alt blir sendt til NAV og yrkesskadeforsikring. Men det var ikke sant. Så langt har ingenting blitt sendt til NAV og yrkesskadeforsikring. Jeg har søkt om det hele tiden, men nå fikk jeg for første gang det skriftlig fra arbeidsgiver at alt har blitt sendt inn. NAV sier de bare har fått mine meldinger, men at arbeidsgiver har aldri sendt noe til NAV eller yrkesskadeforsikring.

Les mer

Hvordan søke pasientskadeerstatning

Publisert: 08.05.2018

Hvordan er det best å søke om pasientskadeerstatning? Gjelder sen diagnose av underlivskreft, etter mange legebesøk, med resultat at alt ble fjernet og ikke flere muligheter for barn og overgangsalder ved 38 år. Resultatet er også sannsynlig uføretrygd p.g.a. senvirkninger. Sannsynlig også dårligere resultat etter operasjon enn om det var blitt oppdaget tidligere

Les mer

Uføretrygd og forskudd på arv

Publisert: 30.04.2018

Vår sønn, som er uføretrygdet, skal kjøpe egen bolig. Vi antar kjøpesummen vil bli ca kr 3 000 000. Vi foreldre(er skilt) vil gi han forskudd på arv i forbindelse med kjøpet. Henholdsvis kr 1 500 000 fra far og kr 600 000 fra mor. Vil dette medføre stor "skattesmell" for vår sønn og i tilfelle hvor mye? Han mottar årlig uføretrygd i underkant av kr 300 000. Er det andre måter vi kan overføre forskudd på arv i denne sammenheng?

Les mer

Klage på gebyr fra kommunen

Publisert: 24.04.2018

Har søkt om utsleppsløyve (minirenseanlegg) hos kommunen. De står at det er seks ukers behandlingstid. Det tok dem 17 uker å svare, og de tok fullt gebyr på 9.600 kr. Kan de kreve fullt gebyr når de er 11 uker over fristen?

Les mer

Føde i Norge uten oppholdstillatelse

Publisert: 16.04.2018

Jeg har fått spørsmål fra en mann som er av utenlandsk opprinnelse, men som har statsborgerskap her. Hans kone har oppholdstillatelse i Tyskland, hun er nå på besøk hos han her og er gravid. Spørsmålet er om hun har mulighet for å føde her til lands selv om hun ikke har opphold her? Og må de eventuelt betale for dette?

Les mer

Erstatning etter funksjonstap

Publisert: 14.02.2018

Har en mor som har fått en alvorlig og sannsynlig varig skade(bivirkning)etter bruk av statiner. Hun har nå stort funksjonstap. Er fra tidligere frisk. Hun har tap av muskelkraft og har problemer med muskeltap i armer og bein, noe som påvirker alle daglige gjøremål. Kommer seg ikke inn på tog, buss ol, og kan kun gå korte avstander i langsomt tempo. Hun får jevnlig kortison behandling, som har liten og kortvarig effekt. Har hun krav på menererstatning og støtte til tilpassninger/utbedringer i hjemmet?

Les mer

Erstatning fra NPE

Publisert: 14.02.2018

37 år gammel mann som i 2011 fikk diagnosen ADHD, men fikk ikke rett behandling eller medisin før 2017. I barndommen konkluderte PPT med at jeg hadde dysleksi, men ut ifra det jeg har lest fra den tiden, så hadde jeg klare tegn på ADHD. Jeg har hele livet liv slitt med psykiske problemer. Jeg er i dag uføretrygdet. Jeg har nå søkt om erstatning hos NPE. Mitt spørsmål er om saken er foreldet? I 2011, da diagnosen ble stilt, visste jeg ingenting om mine rettigheter og hadde store psykiske problemer.

Les mer

Kreftbehandling i utlandet

Publisert: 14.02.2018

Ønsker å behandles for prostatakreft i Tyskland (inngrep i tråd med EU-retningslinjer). Tilbys ikke i Norge. Min sykdomsprofil egner seg godt til denne behandlingen (minimal bivirkninger). Radiumhospitalet i Oslo vurderte behandlingen i Tyskland som godt egnet for meg. Fått avslag fra Helfo. Behandlingen i Tyskland blir mye rimeligere og kortvarigere enn behandlingen i Norge. Er det håp om erstatning? Bør jeg klage på vedtaket fra Helfo?

Les mer
1 2 3 11