Helse

Når blir erstatning for pasientskade utbetalt?

Publisert: 07.08.2018

Ektefelle døde i 2014 som følge av grov omsorgssvikt. Gjenlevende ektefelle ble i januar 2018 tilkjent erstatning fra NPE (Pasientskadeerstatningsnemnda). Hvor lang tid vil det ta før erstatningsbeløpet blir bestemt og utbetalt? Hvordan går man frem for å få utbetalt deler av beløpet á konto inntil saken er avsluttet? Hvilke summer har erfaringsvis blitt utbetalt tidligere i lignende saker?

Les mer

Uføretrygd pga prolaps?

Publisert: 07.08.2018

Jeg har fylt 18, og jeg har nylig slitt med korsryggsmerter. Legen har sagt at dette kan mulighets være prolaps, men har ikke lagt en klar diagnose. Er det noe mulighet for å motta uføretrygd? Jeg har ikke klart å ha livet mitt som jeg hadde før denne skaden.

Les mer

Krav på ung ufør

Publisert: 01.08.2018

Jeg er 50 år og påvist ADD i voksen alder. Nå uføretrygdet. Har jeg krav på ung ufør?

Les mer

Mal på klage til Fylkesnemnda og fylkeslegen

Publisert: 01.08.2018

Jeg skal sende en anmeldelse til Fylkesnemda/fylkeslegen i forbindelse med min søsters dødsfall, grunnlag grov tjenesteforsømmelse av AMK. Lurte derfor på om det finnes noe malverk der ute som kan benyttes til denne type anmeldelser?

Les mer

Søster feilbehandlet på sykehus

Publisert: 01.08.2018

For 2 år siden fikk min søster tarmslyng og hun var innlagt. Hun var psykisk og fysisk syk. Hun fikk den sykdommen plutselig, så opererte de henne 2 ganger, men hennes mage virket ikke. En gang hadde hun en slangen som var inn i nesen og gikk inn til magesekken hennes. Men de tok ut slangen og en natt druknet hun av det som var i magesekken hennes og vi syntes de ikke brydde seg så mye om henne.

Les mer

NAV vil ikke gi uføretrygd

Publisert: 31.07.2018

Fra min tidligere lege har jeg fått diagnosen myositt, og har vært sykemeldt i fra 2016. Har ikke vært i jobb etter det. Har bare fått i fra NAV sosialtrygd. NAV har ikke vært behjelpelig i forbindelse med søknad om henholdsvis uføretrygd og\eller arbeidsavklaringspenger.

Har sendt inn klage til fylkesmannen Trondheim. Har ikke fått noen hjelp i fra fylkesmannen om min sosialtrygd. NAV vil stoppe min sosialtrygd.

Les mer

Pengegave til uføretrygdet

Publisert: 04.06.2018

Jeg har en søster som er fast uføretrygdet. Lurer på om jeg kan overføre 100 000 kr til henne uten at det påvirker trygden hennes. Er det mulig?

Les mer

Skadet av medisinbruk

Publisert: 30.05.2018

Jeg fikk pregnison på grunn av en immunreaksjon. Medisinen ødela hoftebenet mitt og nå har jeg en hofteprotese. Jeg hadde begynt å klage på smerter i benet mitt til legene som ga medisin.

Etter å ha lest på nettet foreslo jeg avaskulær nekrose, som de sa jeg ikke hadde. Jeg gikk i to år i smerte til jeg fikk en lege til å gi meg en skanning. Diagnosen var avaskulær nekrose, nå var det for sent å hjelpe beine. Er dette feilbehandling?

Les mer

Arbeidsgiver sender ikke informasjon til NAV

Publisert: 09.05.2018

Jeg hadde i januar 2011 en arbeidsulykke. Jeg falt på isen og mistet flere tenner. Fra arbeidsgiver bli jeg informert om alt blir sendt til NAV og yrkesskadeforsikring. Men det var ikke sant. Så langt har ingenting blitt sendt til NAV og yrkesskadeforsikring. Jeg har søkt om det hele tiden, men nå fikk jeg for første gang det skriftlig fra arbeidsgiver at alt har blitt sendt inn. NAV sier de bare har fått mine meldinger, men at arbeidsgiver har aldri sendt noe til NAV eller yrkesskadeforsikring.

Les mer

Hvordan søke pasientskadeerstatning

Publisert: 08.05.2018

Hvordan er det best å søke om pasientskadeerstatning? Gjelder sen diagnose av underlivskreft, etter mange legebesøk, med resultat at alt ble fjernet og ikke flere muligheter for barn og overgangsalder ved 38 år. Resultatet er også sannsynlig uføretrygd p.g.a. senvirkninger. Sannsynlig også dårligere resultat etter operasjon enn om det var blitt oppdaget tidligere

Les mer
1 2 3 11