Helse

Rettigheter når sommerjobben forsvinner pga korona

Publisert: 07.04.2020

Har fått indikasjoner fra bedriften hvor jeg skal ha sommerjobb at kontrakten mulig blir terminert pga. Covid-19. Har jeg noen rettigheter hvis dette kommer til å skje? Tenker i første omgang på økonomisk støtte.

Les mer

Må man jobbe på røde dager?

Publisert: 07.04.2020

Jeg er barnehageansatt. Fikk beskjed at regjeringen vil åpne barnehager i påska som er røde dager. Får jeg ekstra for det, eventuelt fridager? Kan jeg kreve erstatning fra arbeidsgiver for bom og bensinbruk av privat bil i disse dagene? Offentlig transport fungerer ikke ofte og man blir utsatt for ekstra smitte ved bruk av det. Er det obligatorisk å jobbe disse dager? Kan jeg nekte uten konsekvenser?

Les mer

Jobbe som vikar når man får dagpenger

Publisert: 07.04.2020

Jeg jobber 27 % i en restaurant. Jeg har nå blitt permittert i 1 måned pga. corona. Jeg har søkt om 27 % dagpenger fra NAV. Kan jeg jobbe som vikar i en matbutikk i denne måneden uten at dette reduserer dagpenger fra NAV?

Les mer

Kan sykepleier på 65 jobbe?

Publisert: 07.04.2020
Emneord: ,

Er uføretrygdet sykepleier 65 år med 37 års ansiennitet. Kan jeg jobbe nå?

Les mer

Rettigheter som selvstendig næringsdrivende

Publisert: 06.04.2020

Vi er selvstendig næringsdrivende. Kroppsomsorg og fysisk velvære og massasje. 13/3/2020 ble forbudt. Hva har jeg rett til? Har jeg rett til dagpenger fra NAV? Eller har jeg rett til en fast kostnad fra staten. Å drive virksomhet siden september 2019. Må jeg betale husleie for næringsarealer når jeg ikke kan bruke eiendommen til det formålet den ble leid for? Jeg vet ikke hvordan jeg skal gå frem i denne situasjonen.

Les mer

Permittering under sykemelding

Publisert: 06.04.2020

Jeg er ansatt i 100 % statlig stilling, og har vært 100 % sykemeldt siden august-19. Sykemeldinger vil fortsette videre pga sykdomsutvikling. Nå vurderes det å permittere alle ansatte 15 %. Hvordan påvirker dette meg, må jeg søke NAV om noe spesielt i tillegg til sykepenger? Vil sykelønn minske med 15 %?

Les mer

Dagpenger til student som jobber 100 %

Publisert: 06.04.2020

Jeg er ansatt i 100 % stilling. Samtidig er jeg fulltidsstudent på en treårig bachelor som begynte i august 2019. Jeg mottar fullt studielån. Jeg er nå permittert 100 % i jobben min. Hvilke rettigheter har jeg på dagpenger og kan studielånet mitt få negative konsekvenser?

Les mer

Dagpenger for ringevikar

Publisert: 06.04.2020

Jeg jobber som ringevikariat ved et offentligtannlegekontor. I mars var jeg satt opp en god del dager jeg skulle jobbe, men så skjedde corona og klinikken ble stengt. Jeg har ikke fått noe permitteringsvarsel. Har jeg noe rett på dagpenger og dokumentasjon på permittering for å vise til Nav for dagene jeg mistet? Eller gjelder det ikke noe for ringevikar?

Les mer

Får bare jobbe en time per dag

Publisert: 06.04.2020

Jeg jobber som ekstrahjelp i en butikk på kjøpesenter. Grunnet reduserte åpningstider har vaktene blitt kuttet ned fra 6 timers kveldsvakt til kun én time. Jeg har mottatt permitteringsvarsel, men har fått høre at jeg trolig ikke vil bli permittert ettersom bedriften er avhengig av fleksibiliteten min. Nabo tipset meg nylig om at det visstnok ikke er lov å tilkalle arbeidere for kun én times arbeid. Stemmer dette? Har jeg som ekstrahjelp færre rettigheter ift heltidsansatte?

Les mer

Beregne dagpengegrunnlag

Publisert: 06.04.2020

Har to jobber, men kun ene jobben er jeg blitt permittert fra pga. korona. Det står 28 % på ansettelseskontrakten og permitteringsvarselet, men har regnet at de siste 12 eller 36 mnd har jeg jobbet ca 42 %. (Har sagt i fra til Nav om dette, venter på svar der). Hva vil gjelde for Nav her for å få dagpenger? Bør arbeidsgiver si noe om dette i permitteringsvarselet at jeg har jobbet mer enn det kontrakten tilsier?

Les mer
1 2 3 21