Grunnskole

Har lærere erstatningsansvar?

Publisert: 12.03.2018

Må læreren erstatte alle gjenstander han/hun ødelegger?

Les mer

Sønn med barneautisme får ikke hjelpen han har krav på

Publisert: 26.02.2018

Vi trenger veiledning med å ta advokat på fri rettshjelp siden sønnen vår med barneautisme på 9 år har blitt vesentlig verre og han trives ikke på skolen. Retningslinjene fra PPT følges ikke og han har gått i vesentlig negativ retning og nekter å gjøre ting vi tok for gitt før han begynte på skolen. Han har krav på assistent på morsmålet sitt, hvilket han ikke får. Han binder seg til assistenten og da byttes de ofte. Mange av dem har ikke god nok kompetanse.

Les mer

Erstatning for mobbing

Publisert: 14.02.2018

Jeg ble kraftig mobbet da jeg gikk på barneskolen. Ble også kraftig slått, og har registrert alle de "fysiske" skadene med bilder og besøk hos fastlege. Skolen tok aldri tak i problemet, og resulterte at familien min og jeg måtte flytte. I senere tid har jeg slitt med skole, og har aldri klart å fullføre hele studieløpet mitt. Mobbingen foregikk på starten av 2000 tallet. Har jeg en sak her hvor jeg kan søke økonomisk erstatning av kommunen? Eller er saken foreldetl?

Les mer

Liker ikke bruk av iPad på skolen

Publisert: 04.02.2018

Vi er litt usikre på hvor vi skal henvende oss, men sender spørsmålet til dere og håper at kanskje noen har et svar. Det er utdelt iPad til elever i 10. klasse ved vår datters skole. Vår erfaring er helt klart at bruk av pc/mac er et mye bedre verktøy å benytte til for eksempel, analysearbeid, skrive artikler stiler mm. Kan skolen nekte vårt barn å ha med seg og benytte egen pc/mac i tillegg til iPad som verktøy til skolearbeid på skolen?

Les mer

Skolen spør om familiens privatliv

Publisert: 22.12.2017

Har skolen lov å spørre meg og min sønn ut om vårt privatliv, rutiner, hvem som passe han, på bakgrunn av han så litt trøtt ut på skolen etter å ha vært syk? Og de hadde ikke informert meg før de spurte han ut. Var i møte med læreren og fagleder idag, og ble bl.a spurt om hvorfor min sønn var borte i helgen, om jeg hadde jobb eller bare ville ha fri. Dette føles veldig ubehagelig, lurer på hva mine rettigheter er? Må jeg sitte å svare på sånne spørsmål?

Les mer

Skolen har besluttet å flytte min datter til annen klasse?

Publisert: 06.11.2017

Jeg har en datter på snart 13 år som går i 7. Klasse. Siden starten av skoleåret har de slitt med et voldsomt dårlig klassemiljø og stygg ordbruk, samt mye uro. Datteren min har slitt veldig med å holde roen og hatt en del dårlig språk selv. Jeg har vært i konstant dialog med skolen, og de har nå funnet ut etter en særdeles vanskelig uke at datteren min tas ut fra sin vanlige klasse og skal hospitere i en av de andre klassene på trinnet. Jeg lurer på om dette er lov? Det føles krenkende ovenfor min datter.

Les mer

Saksøke skole etter mobbing

Publisert: 09.06.2017

Jeg lurer på om jeg kan saksøke en skole jeg har gått på etter at jeg ble mobbet av både elever og lærere på den skolen og de ikke gjorde noe med det og ikke prøvde å stoppe det?

Les mer