Grunnskole

Elever er redde for læreren

Publisert: 26.09.2019

Vi er en klasse som sliter med at vi føler oss truet av en lærer og folk er redde for å spørre om ting i timen og er redde og gruer seg til timen! Denne læreren kommer med spydige kommentarer og mange av elevene føler seg krenket og er redd for å bli utsatt for mobbing! Denne læreren har blitt klagd på en rekke år og ganger, hva kan vi få gjort med dette? Det går ikke når elevene er redde og føler seg krenket! Hva kan vi gjøre med dette?

Les mer

Sønn får ikke tilrettelagt undervisning

Publisert: 09.11.2018

Sønn 14 år i 9. klasse. Mye fravær fra skolen pga sykdom. Satte krav om bruk av AV1-robot. Kunne da følge undervisningen hjemmefra. Kommunen har ikke erfaring med den. Nå er det PPT som skal skrive en sakkyndigvurdering om behov for den. Saksbehandler sykemeldt. Da tar det tid.

Så må lærer og foreldre godta at den blir brukt. Vi kan ikke vente lenger på svar. Da dette gir sønnen vår mange hull. Nå har vi truet med fylkesmann og advokat. Så hva kan en advokat hjelpe oss med i denne saken?

Les mer

Rektor varslet ikke foreldre om elev med problemer

Publisert: 14.05.2018

Spørsmål om skolens aktivitetsplikt. Rektor ved barneskolen ble oppringt av en mor (med barn i samme klasse) som varsler om at en elev sier at han vil ta livet sitt. Rektor varsler ikke hjemmet eller elevens psykolog (som hun har kontaktdata til). Hva bør hjemmet gjøre i en slik situasjon, har rektor brutt sin aktivitetsplikt?

Les mer

Mor nekter datter å bytte skole

Publisert: 14.05.2018

Barnet mitt på 12 år ønsker å bytte skole. Hun har få venner, og ønsker et miljøskifte for å få det bedre. Hun bor hos meg 50 %, og hos moren 50 %. Vi bor 10 min fra hverandre. Postadresse er hos mor. For meg er det greit at barnet mitt vil bytte skole, men moren ønsker ikke dette. Hva er mitt barns rettigheter, og hvordan går jeg frem for å hjelpe henne?

Les mer

Føler press fra skolen om å bruke ADHD-medisin

Publisert: 27.04.2018

Har et barn med ADHD som inntil nylig har brukt ADHD-medisin. Han ble deprimert og lei seg av disse. Mistet venner og ble monoton i humøret. Han ba selv om å få slutte. Han fungerer langt bedre faglig med medisiner, men vi ønsker å slutte med disse for at han skal ha det bra psykisk og sosialt. Opplever da at skolen presser på og ønsker medisinbruk pga bedre konsentrasjon og ro i klassen. Lærer har ved flere anledninger ringt og klaget på sønnens uro. Føler nesten ikke vi har noe valg?

Les mer

Har lærere erstatningsansvar?

Publisert: 12.03.2018

Må læreren erstatte alle gjenstander han/hun ødelegger?

Les mer

Sønn med barneautisme får ikke hjelpen han har krav på

Publisert: 26.02.2018

Vi trenger veiledning med å ta advokat på fri rettshjelp siden sønnen vår med barneautisme på 9 år har blitt vesentlig verre og han trives ikke på skolen. Retningslinjene fra PPT følges ikke og han har gått i vesentlig negativ retning og nekter å gjøre ting vi tok for gitt før han begynte på skolen. Han har krav på assistent på morsmålet sitt, hvilket han ikke får. Han binder seg til assistenten og da byttes de ofte. Mange av dem har ikke god nok kompetanse.

Les mer

Erstatning for mobbing

Publisert: 14.02.2018

Jeg ble kraftig mobbet da jeg gikk på barneskolen. Ble også kraftig slått, og har registrert alle de "fysiske" skadene med bilder og besøk hos fastlege. Skolen tok aldri tak i problemet, og resulterte at familien min og jeg måtte flytte. I senere tid har jeg slitt med skole, og har aldri klart å fullføre hele studieløpet mitt. Mobbingen foregikk på starten av 2000 tallet. Har jeg en sak her hvor jeg kan søke økonomisk erstatning av kommunen? Eller er saken foreldetl?

Les mer

Liker ikke bruk av iPad på skolen

Publisert: 04.02.2018

Vi er litt usikre på hvor vi skal henvende oss, men sender spørsmålet til dere og håper at kanskje noen har et svar. Det er utdelt iPad til elever i 10. klasse ved vår datters skole. Vår erfaring er helt klart at bruk av pc/mac er et mye bedre verktøy å benytte til for eksempel, analysearbeid, skrive artikler stiler mm. Kan skolen nekte vårt barn å ha med seg og benytte egen pc/mac i tillegg til iPad som verktøy til skolearbeid på skolen?

Les mer

Skolen spør om familiens privatliv

Publisert: 22.12.2017

Har skolen lov å spørre meg og min sønn ut om vårt privatliv, rutiner, hvem som passe han, på bakgrunn av han så litt trøtt ut på skolen etter å ha vært syk? Og de hadde ikke informert meg før de spurte han ut. Var i møte med læreren og fagleder idag, og ble bl.a spurt om hvorfor min sønn var borte i helgen, om jeg hadde jobb eller bare ville ha fri. Dette føles veldig ubehagelig, lurer på hva mine rettigheter er? Må jeg sitte å svare på sånne spørsmål?

Les mer