Gjeldsproblemer

Trekk i minstepensjon

Publisert: 25.10.2016

Jeg er minstepensjonist med ca kr. 14 500 per måned. Jeg er gift. Vi bor for tiden i Polen, men er begge norske statsborgere. Vi flyttet til Polen i desember 2014. Vi skatter til Norge i de neste tre årene. Har mottatt skjønnsligning for 2013 og 2014 som er påklaget i juni, og ikke ferdigbehandlet, men saken er klar, der er ikke noe grunnlag for det hele.

Nå krever kommune jeg bodde i i Norge at jeg innbetaler ca kr. 190 000. Om jeg ikke betaler, så vil de trekke meg i min minstepensjon med 30 %. Spørsmålet mitt er: Kan de trekke på minstepensjon?

Les mer

Klage på lønnstrekk

Publisert: 25.10.2016

Jeg har lønnstrekk for restskatt på 25 % av brutto lønn. Etter at det er utført lønnstrekk og jeg har betalt regninger og leie så har jeg ikke igjen til mat eller annet. Jeg har sendt inn oversikt over økonomien med leiekontrakt og kvitteringer for betalinger av leie, strøm og annet, men det har ikke skatteoppkreveren tatt hensyn til. Kan jeg klage over 25 %-trekket og få det redusert? Hvordan går jeg frem? 

Les mer

Gammel skattegjeld og styreleder i AS

Publisert: 24.10.2016

Jeg skylder skatt fra tidlig 2000-tallet, ca 20 000. Hvis jeg står som styreleder i et AS med aksjekapital på 100 000, og også står som aksjeeier av disse aksjene, kan det bli tatt beslag i aksjekapitalen?

Les mer

Sletting av utleggsforretning

Publisert: 02.02.2016

For ca tre år siden ble det tatt en utleggforretning/pant i min bil ved to anledninger, på henholdsvis 5700 og 7500. Dette ble betalt rett etter på. Da jeg nå skulle selge bilen viste de seg at de IKKE var slettet. Da ringte jeg til dem og sa de måtte slette dette nå. De lovte meg å slette dem innen en uke. Nå har det gått fem-seks uker, men det er fremdeles ikke slettet. Dette har gjort at jeg ikke har fått meg jobb, ikke lån, telefonabonnement, forsikringer. Jeg har heller ikke kunnet velge strømleverandør på 3 år.

Les mer

Kan man havne i fengsel for å ikke innfri kredittkortgjeld?

Publisert: 01.02.2016

Jeg lurer på om jeg kan havne i fengsel dersom jeg ikke får betalt tilbake gjeld på kredittkort? Jeg har tre stykker på tilsammen ca 100 000 kr. Disse har jeg ikke betalt ned noe på. Har ingen jobb.

Les mer

Billån som blir misligholdt

Publisert: 01.02.2016

Hvis noen har et billån med bilen som pant og ikke kan betale så lånet går till inkasso: Hva slags alternativer har vedkommende for å beholde bilen?Kommer namsmannen til å bilen?

Les mer

Kausjonist – ved betalingsproblemer må kausjonister handle raskt

Publisert: 07.08.2015

Det er ikke uvanlig å kausjonere for lån til familiemedlemmer og venner uten først å vurdere risikoen for at låntakeren kan få betalingsproblemer. Hvis låntakeren får problemer med å tilbakebetale lånet, er det imidlertid viktig å handle raskt for å sikre verdier.

Les mer

Gjeldsproblemer – ta tak i dine gjeldsproblemer

Publisert: 05.08.2015

Hvis du har gjeldsproblemer, er det viktig å ta kontakt med kreditorene så raskt som mulig og forhandle om en betalingsordning. Jo lenger du venter, desto vanskeligere blir det å finne en løsning, og kostnadene øker.

Les mer

Inkasso – høye kostnader ved inkasso

Publisert: 05.08.2015

Når regninger sendes til inkasso, stiger kostnadene raskt. Du har krav på skriftlig varsel før en regning sendes til inkasso. Hvis du mener at kravet ikke er berettiget, bør du melde dette skriftlig til inkassoselskapet eller kreditor så raskt som mulig.

Les mer
1 5 6 7