Gjeldsproblemer

Kan Statens innkrevningssentral ta fra engangsstønad?

Publisert: 13.03.2020

Jeg har et gjenstående krav fra min tidligere utdanning fra Lånekassen . Dette kravet er jeg ikke stand til å betale nå da jeg er hjemmeværende og har ingen inntekter. Dette kravet har blitt oppsagt fra Lånekassen og overført til statens innkrevningssentral da det har gått lang tid nå siden jeg avsluttet min tidligere utdanning. Jeg har nå blitt gravid og lurer på om statens innkrevingssentralen kan ta trekk i engangsstønaden jeg vil få med hensyn til fødsel.

Les mer

Ønsker å stoppe tvangssalg av mors bolig

Publisert: 25.02.2020

Dette gjelder begjært tvangssalg på min mors bolig. Jeg sitter med midler til å kan kjøpe/dekke det som hun skylder de som har begjært dette, og gjøre henne gjeldfri mot at hun leier av meg. Lån står klar, og jeg har midler til å dekke hvis lånet blir for lite. Advokaten i saken er også opplyst om dette, og hun skulle snakke med den banken jeg får lån av. Er alt håp ute? Eller er det fortsatt mulighet for å få ordnet dette? Og om jeg eventuelt har noen rettigheter oppi dette

Les mer

Far trenger hjelp med gjeldsproblemer

Publisert: 24.02.2020

Jeg har en far som har satt seg i enorm gjeld, han har i utgangspunktet en pensjon på 340 000 kr og bor alene. Men det tvangstrekkes over 10 000 kr hver måned etter pålegg fra namsmannen. Han er midt i et samlivsbrudd. Kan han ha rett på fri rettshjelp?

Les mer

Ønsker å innfri gammel gjeld til lavere rente

Publisert: 24.02.2020

Jeg har endel gjeld, som jeg nå ønsker å innfri i sin helhet. Men for å få til det, så trenger jeg at kreditorene går litt ned på rentene. Får da beskjed om at jeg ikke er varig ute av stand til å betale gjelden i sin helhet. Er det sånn at det er helt umulig å forhandle frem en løsning?

Les mer

Klarer ikke betjene gjeld

Publisert: 10.02.2020

Jeg tok et lån på 200 000 NOK. Betalte tilbake normalt, ble sykemeldt, fortsatte å betale tilbake. Gikk over på dagpenger. Fortsatte å betale tilbake av dagpenger til dagpenger gikk slutt. Sitter nå med cirka 70 000 NOK i gjeld i forbrukslån og kan ikke betale tilbake en eneste krone. Nå sender banken brev at de vil sende det til inkasso. Per dags dato har jeg ikke noe jobb, får ikke noe jobb, eier absolutt ingenting og kan ikke betale tilbake resten. Hva skal jeg gjøre med lånet?

Les mer

Presset til å gi opp AAP ved utenlandsopphold

Publisert: 08.01.2020

Sak mot NAV . Følte meg presset til å si opp AAP ved opphold i England. Stoppet inntekt i ferie og hvor senere i tid har blitt bedt om å søke studielån som alle andre. Har hatt AAP i mange år og har innvilget alle krav til NAV om 100 % støtte ved flere års aktivitet og behandling. Har pr idag ikke fått tilbake samme beløp i arbeidsavklaringspenger som før og skylder nå masse penger. Har pr idag ikke økonomi til å betale gjeld og ønsker fagkyndig hjelp.

Les mer

Gjeldsproblemer etter sykdom

Publisert: 08.01.2020

For ca 10 år siden fikk jeg ekstreme smerter i hodet. Fikk diagnosen migrene, det viste seg 8 år senere å være klasehodepine. Jeg har satt meg i "bunnløs" gjeld på de årene i ren desperasjon for å finne noe som kunne hjelpe meg. Ingen medisin min lege gav meg hjalp selvfølgelig, da det ikke var rett diagnose. Nå har jeg fått livet tilbake med rett medisin. Problemet nå er forståelig nok at mine kreditorer ikke lenger ser meg som troverdig, men alt jeg ønsker er å rette opp.

Les mer

Hva skjer med gjeldsordning hvis man mister jobben?

Publisert: 08.01.2020

Jeg har fått gjeldsordning, og per dag i dag jobber jeg, men firma som jeg jobbe med er i en stor prosess med nedbemanning. Hvis jeg mister jobben, hva skjer med gjeldsordning? Har jeg fortsatt rett til dette? Hva skjer hvis jeg sier opp selv eller finner jobb hvor jeg tjener mye mindre? Kan jeg miste gjeldsordning?

Les mer

Sliter med å betale tilbake gjeld

Publisert: 08.01.2020

Har gjeld på 800 000, eier bare 1 bil (som har noe av den gjelden). Jeg går på kvp som går ut nå i januar. Har en del smerter i kroppen, som gjør at jeg ikke kommer ut i arbeidslivet med det første. Jeg betaler og betaler, men føler det er til ingen nytte da det kun er rentene. Har vært i kontakt med ulike kreditorer, men de er ikke samarbeidsvillige. Dette er en gjeld for 6 år tilbake. Disse er også anmerkninger. Trenger hjelp og tips til hva jeg kan gjøre videre, evt refinansiering.

Les mer

Gjeldsordning og AAP

Publisert: 07.01.2020

Jeg er 25 år, har minstesats på AAP (som går ut i mars). Jeg har 250 000 i gjeld og eier ingenting. Jeg sliter masse med revmatologiske og nevrologiske sykdommer, så jeg får ikke jobber. Kan jeg få gjeldsordning på AAP? Kan jeg søke meg personlig konkurs? Hva er best med tanke på at jeg kommer aldri til å forlate NAV-systemet. Den gjelda gjør meg deprimert.

Les mer