Gjeldsproblemer

Namsmann har tatt pant i bolig

Publisert: 21.03.2018

Har en inkassosak som har gått til namsmann. Har fått brev fra namsmann om at det blir tatt pant i bil og bolig som sikkerhet for kravet. Hva betyr dette? Er det snakk om at det blir tvangssalg ut ifra dette eller hva skjer nå? Mange store ord som jeg ikke forstår.

Les mer

Tilbakebetaling av stor spillegjeld

Publisert: 14.03.2018

Spørsmål angående tilbakebetaling av spillegjeld på kreditt og eventuelt bankenes krav til å vurdere betalingsevne ved låneopptak for psykisk syke. Etter mange år med uttalt stress og depresjon, begynte jeg i høst å spille på nettkasinoer. Dette eskalerte hurtig og jeg har per i dag pådratt meg en enorm gjeld på kreditt. Så jeg lurer på om dere har noe informasjon om advokater jeg kan kontakt i forbindelse med bistand? Jeg har vært i en situasjon der jeg rett og slett ikke har hatt kontroll.

Les mer

Klage på trekk fra Statens innkrevingssentral

Publisert: 07.02.2018

For høyt trekk fra Statens innkrevingssentral. Jeg har hatt trekk på 800 pr mnd før, nå har det gått opp til ca 5000,-. Jeg har fått beskjed om at de ikke ønsker å endre beløpet til tross for at min ektemann er uføretrygda og har dårlig helse, og at jeg ikke har gått opp i lønn. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg har ringt dem, men det hjalp ikke da jeg bare fikk beskjed om å henvende meg skriftlig. Eller via nettside. Kan jeg gjøre noe for å redusere trekket?

Les mer

Trenger hjelp til å komme ut av gjeldsproblemer

Publisert: 04.02.2018

Har dratt på meg for stor gjeld, forbrukslån og kredittkort og søker hjelp for og komme meg noenlunde helskinnet ut av dette problemet!

Les mer

Eksen vil ikke hjelpe med felles gjeld

Publisert: 03.02.2018

Jeg tok opp et lån i mitt navn da jeg var fortsatt gift med eks-ektefellen min fordi han hadde ikke permanent oppholdstillatelse i Norge. Han nekte å hjelpe meg å betale gjelden etter vi blei skilt. Kan han bli nødt til å hjelpe meg å betale?

Les mer

Båtforening med betalingsproblemer

Publisert: 02.02.2018

Jeg er styremedlem i en båtforening (selskapsform: forening/lag/innretning) som har problemer med å betjene sine betalingsforpliktelser. Foreningens gjeld til bank er ca. 2,8 mill. Vi har foreløpig fått avtale med bank om avdragsfrihet i ett år, men det er reell fare for konkurs.

Hva kan konsekvensene av en konkurs bli for foreningens medlemmer og styre? Vil det bli som ved en konkurs i et AS? Eller kan krav rettes mot havnas styre/medlemmer personlig?

Les mer

Trenger hjelp med gjeldsproblemer

Publisert: 02.02.2018

Har hatt økonomiske problemer i mange mange år. Mye er dårlig styring av sitt eget liv og samboerforhold med dårlig eller ingen inntekt. Har hatt gjeldsordning som er blitt opphevet. Har kommet til et stadie i livet der jeg ønsker å få ryddet opp og få et stabilt økonomisk liv for meg og ungene mine. Men trenger hjelp til dette. Gjelda har vel i dag renta seg opp til vel 2 millioner. Har et hus jeg skal arve med en ca verdi på 1,5 millioner. Er det noe som helst mulig å få dette til?

Les mer

Kan kreditor ta pant i bilen?

Publisert: 29.01.2018

Jeg har et billån på 108 000 kr hvor lånegiver har pant i bilen. Bilens verdi nå i dag er på ca. 80 000 kr. Kan andre kreditorer enn de med salgspant kreve at bilen blir solgt (utleggsforretning)? Hva kan jeg gjøre for å beholde bilen? Jeg er uføretrygdet og trenger bilen.

Les mer

Hjelpe samboer med å betale gjeld

Publisert: 22.01.2018

Min samboer har et prosjekt til en meget stor verdi som nå må realiseres. Problemet er at han sliter med anmerkning og 2 millioner i gjeld etter en konkurs som skjedde før vi traff hverandre. Han har et rammelån på 5,1 million sammen for tre eiendommer. Her finnes en oververdi etter verdiøkning som kunne bli brukt til å løse gjeld og komme oss videre. Jeg ønsker å ta lån og kjøpe meg inn for å bruke pengerne til sletting av gjeld. Kan dette være en mulig løsning?

Les mer

Kausjonist – ved betalingsproblemer må kausjonister handle raskt

Publisert: 07.08.2015

Det er ikke uvanlig å kausjonere for lån til familiemedlemmer og venner uten først å vurdere risikoen for at låntakeren kan få betalingsproblemer. Hvis låntakeren får problemer med å tilbakebetale lånet, er det imidlertid viktig å handle raskt for å sikre verdier.

Les mer