Gjeldsproblemer

Kjøpt ut samboer med dårlig økonomi

Publisert: 21.11.2017

Jeg og samboer kjøpte leilighet sammen for litt under halvannet år siden. Han har nå undertegnet skjøte slik at jeg står alene som eier på boligen. Jeg kjøpte han ut for en sum vi ble enige om. Dette fordi han har havnet i en dårligere situasjon økonomisk og jeg nekter å betale alt som har med bolig å gjøre hvis begge står som eiere. Han står fortsatt som medlåner på boliglånet fordi jeg ikke har klart å få lån alene. Blir han fortsatt regnet som eier hvis kreditorene banker på?

Les mer

Overføre leilighet til kona pga gjeld

Publisert: 14.11.2017

Jeg og min kone eier hver vår del i en leilighet. Jeg har dratt på meg en del gjeld, men vi har fått hjelp fra NAV. De krever at vi må skilles for at min halvdel skal kunne overføres på henne, noe som jeg vil. Det er en sikkerhet for kona og felles barn at ikke namsmannen tar ny pant i min halvdel. Må vi ta ut separasjon?

Les mer

Skattefradrag for renter på gjeld

Publisert: 21.09.2017

Jeg har endel gjeld som har kommet ut av kontroll, og betaler følgelig endel heftig rente på dette. Er denne renten fradragsberettiget i selvangivelsen, og er det i så fall en automatikk i at dette blir rapportert inn av inkassoselskaper/namsmannen el.l.? Er inkassogebyrer/rettsgebyrer også fradragsberettiget?

Les mer

Kan namsmannen ta pant i bil?

Publisert: 06.06.2017

Dersom det står i betingelsene til et billån at: Lånet skal sikres med 1. prioritets salgspant. Jeg har en sak hos namsmann, som ikke gjelder billånet. Men kan namsmann ta pant i bilen/kreve den solgt for det? Bilen er vært mindre enn selve kravet til info.

Les mer

Ektemann med gjeldsordning

Publisert: 19.05.2017

Mannen min har en 6 år gjeldsordning sak hos namsmann som blir ferdig neste år august. Jeg lurer på om kreditorene hans kan ha noe krav på pengene som jeg har på kontoen min? De har ikke krevd noe av meg i de siste fem årene, men jeg har nå vunnet litt over 100 000,- i Lotto og det bekymrer meg mye.

Les mer

Rydde opp i gjeldskrav

Publisert: 25.10.2016

Jeg har en del gammel inkassogjeld som jeg skal prøve å rydde i. Ringte selskapene for å forhøre meg om reduksjon på kravene. Det fikk jeg av samtlige. Fikk kopi av tre saker fra ett og da ser jeg at det er dom fra forliksrådet på de sakene som er fra 01/02.

Har ikke skrevet noe til selskapet om at jeg erkjenner eller skal betale. Har eller aldri betalt noen renter på det. Pratet med de på tlf og fikk en mail fra dem der det står at de aksepterer 120 000 som oppgjør i saken. Hva vil du råde meg til å gjøre?

Les mer

Trekk i minstepensjon

Publisert: 25.10.2016

Jeg er minstepensjonist med ca kr. 14 500 per måned. Jeg er gift. Vi bor for tiden i Polen, men er begge norske statsborgere. Vi flyttet til Polen i desember 2014. Vi skatter til Norge i de neste tre årene. Har mottatt skjønnsligning for 2013 og 2014 som er påklaget i juni, og ikke ferdigbehandlet, men saken er klar, der er ikke noe grunnlag for det hele.

Nå krever kommune jeg bodde i i Norge at jeg innbetaler ca kr. 190 000. Om jeg ikke betaler, så vil de trekke meg i min minstepensjon med 30 %. Spørsmålet mitt er: Kan de trekke på minstepensjon?

Les mer

Klage på lønnstrekk

Publisert: 25.10.2016

Jeg har lønnstrekk for restskatt på 25 % av brutto lønn. Etter at det er utført lønnstrekk og jeg har betalt regninger og leie så har jeg ikke igjen til mat eller annet. Jeg har sendt inn oversikt over økonomien med leiekontrakt og kvitteringer for betalinger av leie, strøm og annet, men det har ikke skatteoppkreveren tatt hensyn til. Kan jeg klage over 25 %-trekket og få det redusert? Hvordan går jeg frem? 

Les mer

Gammel skattegjeld og styreleder i AS

Publisert: 24.10.2016

Jeg skylder skatt fra tidlig 2000-tallet, ca 20 000. Hvis jeg står som styreleder i et AS med aksjekapital på 100 000, og også står som aksjeeier av disse aksjene, kan det bli tatt beslag i aksjekapitalen?

Les mer

Sletting av utleggsforretning

Publisert: 02.02.2016

For ca tre år siden ble det tatt en utleggforretning/pant i min bil ved to anledninger, på henholdsvis 5700 og 7500. Dette ble betalt rett etter på. Da jeg nå skulle selge bilen viste de seg at de IKKE var slettet. Da ringte jeg til dem og sa de måtte slette dette nå. De lovte meg å slette dem innen en uke. Nå har det gått fem-seks uker, men det er fremdeles ikke slettet. Dette har gjort at jeg ikke har fått meg jobb, ikke lån, telefonabonnement, forsikringer. Jeg har heller ikke kunnet velge strømleverandør på 3 år.

Les mer