Gjeldsproblemer

Pant i AS

Publisert: 26.04.2021

Jeg har havnet i økonomisk uføre, og har trekk på inntekt. Vurderer å starte et AS og håper med det å kunne gjøre opp for meg på sikt. Er det slik at det kan tas pant i AS-et for å dekke min private gjeld?

Les mer

Inkassoselskap har sendt gjeldssak til namsmannen

Publisert: 07.04.2021

Kan inkassoselskap sende saken over til Namsmannen når du er villig til å betale for deg? Det har dessverre skjedd i min sak. De var ikke villige til å godta tilbudet jeg kom med. Og nevnte flere banker jeg kunne søke hos.

Les mer

Samboer vil ta opp mer lån for å dekke gjeld

Publisert: 07.04.2021

Jeg har en samboer som for noen år siden hadde spillproblemer, og har i dag en stor gjeld på ca 2 mill. Oppdaget det for 6 mnd siden. Vi har to barn sammen og eier sammen et rekkehus. Jeg vet at han har snakket med NAV-gjeld i høst og vi har søkt om refinansiering av boliglånet til Husbanken. Jobbes fortsatt med søknaden, ikke fått innvilget ennå. Han klarer ikke betale og har lønnstrekk på det største lånet. Han ønsker at jeg tar opp lån for å hjelpe, hva skal jeg gjøre? Vil ikke miste huset.

Les mer

Hjelpe venn med gjeld

Publisert: 25.01.2021

Hjelper en venn å rydde opp i økonomi. Han har trekk gjennom arbeidsgiver på gammel mva og skatt fra 2013/2014. Selve beløpet er nedbetalt, men det er påløpt mye renter. Er det noen mulighet å søke etatene om at de ettergir noe, og hva legges evt til grunn for at det skal gå i orden? Vi snakker om ca 25 000 i renter på skatt og 125 000,- renter i mva. Jeg vurderer å hjelpe til med privat lån (Jeg har min sikkerhet). I tillegg har han gjeld som ligger hos Lindorff, som er ubetalt.

Les mer

Samboer med økonomiske problemer

Publisert: 25.01.2021

Jeg har en samboer som har gjeld hos flere kredittselskaper. Jeg aner ikke hvor mye, men er redd dette kan gå ut over min økonomi. Jeg har god jobb, eier eget hus og bil. Samboer har flyttet inn til meg, og eier ingenting. Vi har delt økonomi, der jeg får litt husleie hver mnd til å dekke faste utgifter tv/strøm/nett/mat. Får han trøbbel med kreditor, kan det da gå ut over meg og min økonomi? Kan det gå ut over hva jeg eier?

Les mer

Kan man ta utleggspant i aksjer?

Publisert: 18.01.2021

Når jeg er i personlig gjeld/inkasso hvor statens innkrevingssentral skal ta utleggspant i eiendelene mine, kan de da ta utleggspant i aksjene jeg eier i holdingselskapet mitt?

Les mer

Tvangssalg av hus under bygging?

Publisert: 11.01.2021

Jeg og min mann har gjeld og begynte med frivillige gjeldsordning i april i fjor. I juni brant dessverre vårt hus ned. Dette med forsikring har gått greit. Spørsmål kan kreditorer, ikke staten eller kommunen gjeld, men forbruksgjeld kan de kreve tvangssalg av huset før det er bygd eller etter det er bygd?

Les mer

Klage på trekk fra namsmannen

Publisert: 16.12.2020

Jeg har fått lønnstrekk fra flere etater, og sendt inn dokumentasjon på mine utgifter og inntekter. Men namsmannen i kommunen nekter rett og slett å endre trekket slik at jeg sitter igjen med det jeg har krav på. Har forsøkt flere ganger, uten hell. Påstanden er at «jeg endret dette i forrige uke» og «nå er vi i trekkperioden, det er for sent. Du er nå ferdig med det da». Hva kan gjøres med en slik situasjon?

Les mer

Kreditorer vil tvangsselge bolig

Publisert: 10.12.2020

I 2015 gikk mitt AS konkurs, og jeg ble personlig ansvarlig for skatt og mva. Summert opp skylder jeg nå ca 3 000 000 som også er tatt pant i boligen. Samboer og jeg er ikke gift og har 3 barn sammen. Kreditorene vil nå tvangsselge bolig. Kan samboer kjøpe min halvdel fri for heftelser, eller følger heftelser med videre om det ikke er nok til å innfri ved salg? Ved en gjeldsordning for min gjeld, så har eier jeg et nytt AS samt 50 % av et annet. Hva skjer med disse under ordningen?

Les mer

Har for høyt lønnstrekk

Publisert: 13.11.2020

Eg har kr 15 000 i lønstrekk uførepensjon min. Eg har ikke noe å leve av.

Les mer
1 2 3 11