Gjeldsordning

Arv til sønn som er personlig konkurs

Publisert: 07.01.2019

Min sønn gikk personlig konkurs i 2010 og har en tvungen gjeldsordning. Han bor med samboer som eier eier huset. Hva skjer med med arven til vår sønn den dagen vi dør?

Les mer

Stor gjeld når man gifter seg

Publisert: 30.08.2018

Jeg har blitt lurt for masse penger i 2012, skylder nå rett over 1 million. Jeg og min nåværende kjæreste ønsker å gifte oss. Skader min gjeld hans fremtid? Om han kjøper hus under ekteskapet, hvordan er det? Kan jeg komme inn i gjeldsordning selv om jeg er gift eller skader det for meg? Hva skjer med min gjeld om jeg omkommer mens vi er gift, går det på han? Han tjener godt og har en egen bedrift.

Les mer

Kreditor mener at avdrag på lån ikke skal dekkes

Publisert: 08.08.2018

I forbindelse med gjeldsordning, krever kreditor at jeg bare setter husleie lik halvpart av samboers rentebetjening, avgifter, forsikring etc. Samboer eier bolig alene, og vi har muntlig avtale om husleie på et beløp som dekker halvpart av renter, avdrag, avgifter. Kreditor mener at det ikke kan avsettes midler til avdrag. Namsmann og spesialister på gjeldsordning (Egil Rokhaug), viser til rettspraksis som støtter at rimelig husleie til samboer også kan dekke avdrag på dennes huslån.

Les mer

Ikke mulighet til å betjene avdød kjærestes lån

Publisert: 31.07.2018

Min avdøde kjæreste måtte refinansiere pga mye kredittkortgjeld. Jeg tok også opp lån for ham. Da han refinansierte tok han med de 3 lånene jeg hadde i mitt navn. På det nye lånet signerte han, hans søster og jeg som 3. medlånetaker. Lånet ble tatt med pant i hans søster leilighet. Nå når han er død har hverken hans søster eller jeg mulighet til å betjene dette lånet. Hvilken forpliktelse har jeg for lånet?

Les mer

Rydde opp i gjeldsproblemer

Publisert: 03.07.2018

Jeg har ett spørsmål ang gjeld og evt gjeldsordning. Jeg er 27 år gammel og har hatt en del gjeld hele min voksne alder. Jeg har ikke oversikt i det hele tatt og skulle veldig gjerne ønske jeg hadde det nå. Vi venter barn i januar og jeg har veldig lyst til å ordne opp i gjeldsproblemene mine, i hvert fall komme i gang med det. Jeg har ca 7-800 000 i inkasso og anmerkninger, ingen lån eller kredittkortgjeld. Hvordan skal jeg gå frem og finne en løsning. Evt samle alt i ett og betale på i mnd?

Les mer

Gjeld pga styreleder som har underslått

Publisert: 03.07.2018

Har vært med 10 % i styret til en butikk som blir underslått av styreleder! Politianmeldt! Siden går 3 av butikkene dukken pga han! Jeg tok ikke eller lite lønn ut i den tiden! Sitter igjen med 2 millioner i lån på dette! Og kreditorene roper! Banken truer med å selge huset! Alle sparepengene mine gjekk til lån til bedriftene! Hva gjør jeg nå?

Les mer

Mann har for lite igjen etter gjeldstrekk

Publisert: 11.06.2018

Min mann ble slått personlig konkurs gjennom sitt enkeltmannsforetak i 2015. Boet er avsluttet og det er besluttet trekk i lønn fra hans arbeidsgiver. Trekket er høyt pga at jeg er i arbeid (80 %, 20 % ufør). Jeg har fullt særeie inkl. konti. Huslån har alltid stått i mitt navn, siden 1995. Jeg har, når han har hatt mulighet, fått overført et beløp per måned til delvis dekning av felles utgifter. Dette er det små muligheter for nå. Han har nå klaget til Tingretten over trekket. Trenger råd.

Les mer

Vil overlate gjeld til søsken på grunn av gjeld

Publisert: 05.06.2018

Min kjæreste har nylig mistet sin far som har sittet i uskiftet bo (mor døde før 2014). Det er tenkt privat skifte, de er 5 barn (felles). Min kjære har gjeld, det vil si at han er blitt skjønnsliknet for 700 000 i tre år han ikke bodde i Norge, men har ikke vært i stand til å ta til motmæle enda. Bør han si fra seg arven og overlate til sønn eller bror for at ikke alt skal forsvinne til kemner? Er det et eget skjema som må fylles ut? Han vil helst ta tak i denne saken utenom. Han nærmer seg pensjon.

Les mer

Sliter med å tilbakebetale høy gjeld

Publisert: 05.06.2018

I have a big debt, about 870 000 kr, in 8 different banks. I’m earning per year around 465 000. For minimum monthly payments I need to pay around 20 000 for all my loans and card givers! Last 2-3 years I'm just paying interest, but not reducing my debt at all. I live with my samboer, but she is a substitute, so her salary is very unstable! I wanted to ask if maybe I have some solutions or could get some advise how to make it easier? Is the best solution to try to apply for debt settlement?

Les mer

Skjøte over bolig før samboer inngår gjeldsordning

Publisert: 14.05.2018

Jeg og min samboer har ca 1 million gjeld på leiligheten og tror den kommer til å gå for 1,4 mill etterhvert. Vi har kausjonister. Samboeren min har en kjempestor gjeld og vil få en gjeldsordning om 2 år. Han klarer ikke å betale ned på gjelda nå og vil få lønnstrekk. Kan vi skjøte boligen slik at den kommer på mitt navn før gjeldsordninga? Hvis ikke har du noen tips til hvordan vi kan løse det? Det er meg som betaler ned på huslånet. Vil kausjonistene få konsekvenser hvis han får gjeldsordning?

Les mer