Gjeld

Tilbakebetaling av private lån

Publisert: 04.02.2018
Emneord: , ,

Vært i et fast forhold i mange år. Bl.a. fordi jeg skjønte at han har et uryddig forhold til økonomi, har jeg ikke ønsket å ha felles økonomi og bolig. Jeg har lånt ham en god del penger i krisesituasjoner, som ved alvorlig sykdom. De første årene oppgav jeg disse lånene i skatteligningen som rentefrie privatlån. Senere har jeg ansett disse pengene som tapt og latt være å føre dem opp. Dersom han nå mottar en betydelig arv, hvordan kan da tilbakebetalingen best ordnes? Dreier seg om ca 300 000.

Les mer

Kan kreditor ta pant i bilen?

Publisert: 29.01.2018

Jeg har et billån på 108 000 kr hvor lånegiver har pant i bilen. Bilens verdi nå i dag er på ca. 80 000 kr. Kan andre kreditorer enn de med salgspant kreve at bilen blir solgt (utleggsforretning)? Hva kan jeg gjøre for å beholde bilen? Jeg er uføretrygdet og trenger bilen.

Les mer

Hjelpe samboer med å betale gjeld

Publisert: 22.01.2018

Min samboer har et prosjekt til en meget stor verdi som nå må realiseres. Problemet er at han sliter med anmerkning og 2 millioner i gjeld etter en konkurs som skjedde før vi traff hverandre. Han har et rammelån på 5,1 million sammen for tre eiendommer. Her finnes en oververdi etter verdiøkning som kunne bli brukt til å løse gjeld og komme oss videre. Jeg ønsker å ta lån og kjøpe meg inn for å bruke pengerne til sletting av gjeld. Kan dette være en mulig løsning?

Les mer

Dekke gravferd når det ikke er penger i boet

Publisert: 11.12.2017

Vår mor døde med gjeld som overstiger formue og løsøre. Det er heller ikke forsikringer eller eiendom inne i bildet. Det virker nødvendig å gi avkall på arv. Spørsmålet blir så kostnadene for gravferd. Vi står som ansvarlige ovenfor gravferdbyrået. Ettersom kostnadene til gravferd har førsteprioritet i boet, er spørsmålet om vi kan tømme vår mors brukskonto for å betale deler av kostnadene til gravferden og etterpå melde avkall på arv.

Les mer

Selge aksjer mot gjeldsbrev

Publisert: 21.11.2017

Har aksjer i et firma jeg gjerne vil selge. Da en person i firmaet har førsterett, kan man da skrive gjeldsbrev på månedlig betaling? (Ser helst at denne personen kjøper dem, men har ikke oppgjør for hånden). Og om det kan lages et slikt dokument, hva skjer videre om betalingene uteblir?

Les mer

NAV krever bo for restgjeld

Publisert: 20.10.2017

Jeg er arving etter min far. Han har hatt en bil kjøpt med tilskudd fra NAV. NAV har sagt de vil kreve boet for restgjeld på bilen, og dette overstiger langt bilens verdi. Min far hadde ingen midler som kan dekke dette, og jeg vurderer å frasi meg arven ettersom det ser ut til å bli store kostnader. Hva skjer da med bilen? Hvem skal eventuelt selge denne? Eller blir det NAV som blir eier av bilen?

Les mer

Kreve inn penger fra tidligere samboer

Publisert: 21.09.2017
Emneord: ,

Jeg har en sak med min tidligere samboer der jeg oppdaget at hans gjeld stod som pant i min leilighet. Jeg har gjort opp gjelden (totalt kr 231 529) som jeg trenger hjelp til å kreve tilbake. Jeg har forsøk en privat løsning via en annen advokat uten å lykkes. Har blitt anbefalt å ta dette videre i forliksrådet. Kan dere hjelpe?

Les mer
1 4 5 6