Gjeld

Skyldner skal selge bolig

Publisert: 13.12.2018

Har eget firma med en relativt stor utestående fordring som er gått til fraværsdom i min favør i forliksrådet. Har liten tro på at vedkommende kommer til å ta dette til tingretten. Han har inntil nylig eid en bolig som har ligget ute for salg, men nå er den tatt av markedet, sannsynligvis solgt. Hvordan stiller det seg eventuelt med tanke på utlegg/tvangssalg at mitt krav sannsynligvis blir oversendt namsmannen for utlegg etter boligen hans er solgt, men før den er overlevert?

Les mer

Ønsker ikke å arve stor gjeld

Publisert: 22.11.2018

Situasjon: samboere med 2 felles barn. Bolig verdi 3,4 millioner med gjeld på 2,4 millioner.

Samboer dør og etterlater seg 1,3 millioner i kredittgjeld som ikke var kjent. Det finnes livsforsikring både via forsikringsselskap og via jobb. Men dersom man sier nei til å arve for å unngå å arve 1,3 millioner kroner i kredittgjeld, mister man da også retten på livsforsikring selv om disse er begunstiget gjenlevende samboer?

Forsikringsselskapet sier at de trenger skifteattest. Noen råd?

Les mer

Gave til sønn med stor gjeld

Publisert: 25.10.2018

Jeg vil gjerne gi min sønn en bil i forskudd på arv, verdi ca 50 000. Problemet er at han har mye gjeld og jeg vil ikke at kreditorene skal ta bilen. Gavebrev med tinglyst beslagsforbud trodde jeg var løsningen, men så er loven noe uklar, da det står at det i slike tilfeller ( dekningsloven par.3-4) må oppnevnes tillitsmann i form av advokat , bank e.l. Blir ikke dette litt merkelig kun for en bil med såpass lav verdi? Hva bør jeg gjøre?

Les mer

Ønsker ikke å arve gjeld etter foreldrene

Publisert: 14.09.2018
Emneord: ,

Hvordan fraskriver jeg meg selv fra gjeld fra f.eks. foreldrene mine? Hvis jeg fraskriver meg mine foreldres gjeld og de har verdier jeg ikke har fått vite om, vil jeg fraskrive meg verdier også? For det jeg vet er at jeg ikke har råd å overta gjelden, og huset deres er på en øde plass.

Les mer

Eie bolig med ektefelle med inkassogjeld

Publisert: 14.09.2018

I forbindelse med refinansiering av boliglån, så vil banken at min ektefelle skal være medlåntaker. Han er pr idag ikke oppført som medeier i boligen da jeg ervervet den før ekteskapet. Han har noe inkassogjeld og vil ikke være medeier pga fare for utlegg fra kreditorer. Vil han da som medlåntaker også bli registrert som medeier i boligen, med de eventuelle konsekvenser det kan bli fra kreditorene hans?

Les mer

Vil søke full finansiering til førstegangslån

Publisert: 11.09.2018

Jeg er akkurat ferdig som student, har en del gjeld og er alene med barn med kronisk sykdom. Jeg skal levere inn søknad til økonomisk rådgivning hos NAV nå, etter avtale med de. Men har jeg noe mer krav på 100% finansiering på førstegangslån til egen bolig på grunn av dette? Har ikke fått fast jobb enda og ingen aktuelle vedtak fra NAV, så har ingen inntekt. Jeg har heller ikke krav på dagpenger, siden jeg har vært student i flere år. Hvilke muligheter har jeg til å unngå leiemarkedet nå?

Les mer

Kan inkassobyrå trekke fra pensjonen?

Publisert: 28.08.2018

Jeg bare lurer på om inkassobyrå kan ta trekk fra min pensjon uten å gå gjennom meg og namsmannen? Jeg har et fast trekk fra namsmannen på 3600 kr som blir trekt og det kom et trekk fra Lindorf på 6300 kr uten at namsmannen har fått kravet.

Les mer

Flytte fra samboer med stort forbrukslån

Publisert: 27.08.2018

Vi er samboere og vi kjøpte hus sammen for 5 år siden. Har 4 barn. Så har samboer tatt opp kort og forbrukslån på seg selv til 1 million. De lånene har samboeren ikke mulighet å betjene. Namsmannen vil få kloa i dette om 1-2 måneder.

Nå er det skilsmisse og en av partene flytter ut av huset og vi har skrevet samboerkontrakt at den andre part overtar huset og innbo for kr 0.

1. Bør kontrakten skrives av advokat?

2. kommer 2 års regel?

3. Kan namsmannen ta pant i huset når den er solgt til andre part?

Les mer

Hvor ofte kan namsmann holde utleggsforretning?

Publisert: 14.08.2018

Hvor lang tid må det gå mellom hver gang namsmannen kan holde utleggsforretning på en dom fra forliksrådet? Det har hver gang blitt «intet til utlegg».

Les mer

Testamentere bort gjeld

Publisert: 09.08.2018

Jeg eier en leilighet med en gjeld på den på 1 million. Jeg vet at den som arver leiligheten, arver gjelden min også, men er det mulig å testamentere bort min gjeld til en person, eller en del av den og leiligheten min til en annen?

Les mer