Gjeld

Kan namsmannen ta utlegg fra arv?

Publisert: 07.12.2020
Emneord: ,

Jeg kommer nå i nærmeste fremtid til å arve 1/7 del av en eiendom i arv fra mine foreldre. Jeg er under namsmannens harde hånd på grunn av mislighetsholdt gjeld. Kan namsmannen ta pant i min del av arven? Vi er syv søsken som skal dele.

Les mer

Arveoppgjør etter bo med stor gjeld

Publisert: 25.11.2020

Min samboer og hennes to søsken står som arvinger etter sin mor. Moren har stor kredittgjeld og det finnes ikke verdier i boet. Ingen av de er interessert i å påta seg gjeld. Hva kan en gjøre? Finnes det andre alternativer enn offentlig skifte, med tanke på at en må ut med et femsifret beløp ved å velge offentlig skifte. Privat skifte er uaktuelt. Kan en si fra seg boet/Gi avslag på gjeld? Eventuelt hvordan?

Les mer

Betalingskrav på utleggsforretning

Publisert: 23.11.2020

Jeg har fått ett betalingskrav som er datert tilbake til 2016. Er dette foreldet, eller må det betales. Var ett krav som skulle betales som utleggsforretning.

Les mer

Gjeld er overført til inkassobyrå

Publisert: 19.11.2020

I februar 2017 fikk jeg følgende beskjed om en inkassosak: "Det er besluttet at begjæring om utlegg sendes i saken til Namsmannen." Jeg fikk aldri noen beskjed om at utleggsforretningen har blitt gjennomført, men i juni 2017 fikk jeg beskjed om at gjelden hadde blitt overdratt til Lindorff. Hva vil det si for gjelden?

Les mer

Hva skjer med krav som ikke sendes til inkasso?

Publisert: 19.11.2020

Hva skjer med krav som ikke sendes til inkasso, hvilke forpliktelser har jeg? Jeg har kun fått notifikasjon om at gjelden min er overdratt til Lindorff i 2019, ikke noe annet.

Les mer

Kan namsmannen ta pant i arv?

Publisert: 17.11.2020

Kan foreldrene mine gi meg bil, med en verdi på 90 000 som forskudd på arv? Hvis ja, vil da namsmannen kunne ta bilen som pant, og selge den hvis jeg har gjeld?

Les mer

Har for høyt lønnstrekk

Publisert: 13.11.2020

Eg har kr 15 000 i lønstrekk uførepensjon min. Eg har ikke noe å leve av.

Les mer

Namsmann har doblet trekk i lønn

Publisert: 12.11.2020
Emneord: ,

Mitt hus ble tvangssolgt for ca. 10 år siden. Nå betaler jeg med trekk fra namsmann, etter avtale. Jobber som lastebilsjåfør, og jobber under provisjon av det jeg kjører inn på lastebilen. 8400,- trekk var avtalen med namsmann. Og har deretter bare jobbet mer, (12-15 t dager) slik at jeg kan leve greit. Nå kom en annen namsmann inn i bildet, med ett nytt krav, slik at jeg skal trekkes 8000,- til i måneden. 16 400,- blir det da. Er det slik at sykemelding er best, og at det ikke lønner seg å jobbe?

Les mer

Skatteetaten krever pant i halve boligen

Publisert: 10.11.2020

Min samboer har stor gjeld til skatteetaten. For litt over fire år siden kjøpte jeg hus, men han bor sammen med meg og våre felles barn. Plutselig kom skatteetaten inn og krevde pant på halve huset grunnet hans gjeld. Vi har oss i mellom skrevet under en særavtale om at han kreditorer ikke kan ta noe som er mitt. Bare jeg som er eier i grunnboka. Vi har fått hjelp og fått fjernet panten. Men hvordan kan vi som samboere få tinglyst denne særavtalen slik at dette ikke skjer igjen?

Les mer

Kan kreditor ta pant i særeie?

Publisert: 20.10.2020

Min samboer er gjeldsoffer. Med avtaletrekk i pensjon. Jeg står som eier av hus og hjem, eiendom og kjøretøy. Hvis vi tinglyser en ektepakt med disse opplysninger, hvor jeg står med særeie på alt, kan da, hvis vi inngår ekteskap, min samboers kreditorer legge inn krav, eller ta pant i noe som tilhører meg?

Les mer