Gjeld

Hva skal til for at det blir tvangssalg?

Publisert: 13.03.2020

Jeg lurer på en ting, hvor mye og langt og ille skal det være før et inkassobyrå kan fremme tvangssalg? Er det at man har glemt en husleie?

Les mer

Kan Statens innkrevningssentral ta fra engangsstønad?

Publisert: 13.03.2020

Jeg har et gjenstående krav fra min tidligere utdanning fra Lånekassen . Dette kravet er jeg ikke stand til å betale nå da jeg er hjemmeværende og har ingen inntekter. Dette kravet har blitt oppsagt fra Lånekassen og overført til statens innkrevningssentral da det har gått lang tid nå siden jeg avsluttet min tidligere utdanning. Jeg har nå blitt gravid og lurer på om statens innkrevingssentralen kan ta trekk i engangsstønaden jeg vil få med hensyn til fødsel.

Les mer

Ønsker ikke å arve foreldrenes gjeld

Publisert: 25.02.2020

Dersom boligen til mine foreldre er belånt over verditakst eller om banken har pant i huset, vil jeg da arve den gjelden den dagen de dør? Kan jeg på noen måte si ifra meg den gjelden? På hvilket tidspunkt vil det isåfall være nødvendig å si ifra seg gjeld eller arverett?

Les mer

Lånt penger til person som er konkurs

Publisert: 25.02.2020

Jeg har vært hjelpsom med en person jeg ikke visste var personlig konkurs og gitt vedkommende lån som skal tilbakebetales når vedkommende mottar arv fra sine foreldre. Nå som jeg vet ar personen er personlig konkurs, og har holdt dette skjult for meg, frykter jeg at jeg ikke vil få pengene tilbake når vedkommende arver.

1. Har jeg grunn til å frykte dette rent rettslig? 2. Er det noe jeg kan gjøre for å sikre meg prioritet osv? 3. Hva bør/kan jeg gjøre?

Les mer

Gjeld til avdød bestemor

Publisert: 25.02.2020
Emneord: ,

Jeg lånte penger for noen år siden av min bestemor som dessverre gikk bort i år, hva skjer nå med min gjeld til henne? Er den borte eller må jeg betale gjelden til min far eventuelt til hvert av hans søsken?

Les mer

Ønsker å stoppe tvangssalg av mors bolig

Publisert: 25.02.2020

Dette gjelder begjært tvangssalg på min mors bolig. Jeg sitter med midler til å kan kjøpe/dekke det som hun skylder de som har begjært dette, og gjøre henne gjeldfri mot at hun leier av meg. Lån står klar, og jeg har midler til å dekke hvis lånet blir for lite. Advokaten i saken er også opplyst om dette, og hun skulle snakke med den banken jeg får lån av. Er alt håp ute? Eller er det fortsatt mulighet for å få ordnet dette? Og om jeg eventuelt har noen rettigheter oppi dette

Les mer

Far trenger hjelp med gjeldsproblemer

Publisert: 24.02.2020

Jeg har en far som har satt seg i enorm gjeld, han har i utgangspunktet en pensjon på 340 000 kr og bor alene. Men det tvangstrekkes over 10 000 kr hver måned etter pålegg fra namsmannen. Han er midt i et samlivsbrudd. Kan han ha rett på fri rettshjelp?

Les mer

Ønsker å innfri gammel gjeld til lavere rente

Publisert: 24.02.2020

Jeg har endel gjeld, som jeg nå ønsker å innfri i sin helhet. Men for å få til det, så trenger jeg at kreditorene går litt ned på rentene. Får da beskjed om at jeg ikke er varig ute av stand til å betale gjelden i sin helhet. Er det sånn at det er helt umulig å forhandle frem en løsning?

Les mer

Stefar har sendt stor faktura med kort betalingsfrist

Publisert: 24.02.2020

Veldig kort fortalt, har jeg blitt psykisk misbrukt av min mor og stefar siden jeg var liten. Jeg har psykiske utfordringer og har en del gjeld. De refinansierte en stor andel av min gjeld i et boliglån (fordi det var gunstig rente). Dette står i min stefars navn. Nå er vi ikke på talefot, og han har sendt meg en faktura på 643 732,71 kr. Jeg mottok denne 19.02 og forfall var satt til 26.02. Han vet at jeg ikke kan betale denne. Hvor langt kan faktura fra privatperson gå? Mtp inkasso, namsmann?

Les mer

Gjeld, særkullsbarn og arv

Publisert: 20.02.2020

Vi lurer på om vi har stilt oss i en vanskelig situasjon gjeldsmessig v/dødsfall. Vi er et ektepar med særkullsbarn og hvor en er hovedlåntaker og den andre medlåntaker på alle lånene. Lånene gjelder to leiligheter hvor hovedlåntaker på skjøte har henholdsvis 1/4 og 2/3. Dersom medlåntaker dør, hva skjer med gjelden?

Les mer