Gjeld

Arv etter far med mye gjeld

Publisert: 18.06.2021

Min far døde brått og det viser seg at det er stor gjeld. Vi er tre helsøsken og to halvsøsken, disse to er ikke myndige. Vår far eide eget hus, i tillegg hadde våre besteforeldre satt over hus og hytte på vår far og hans ene søsken. Vi har ikke mulighet til å overta all denne gjelden og salg av hus vil ikke dekke den. Det er mange smålån og vanskelig med oversikt. Hva kan vi gjøre? Hva skjer med vår fars andel i besteforeldres hus og hytte?

Les mer

Når skal betaling finne sted?

Publisert: 10.05.2021
Emneord: ,

Når det i et gjeldsbrev er oppgitt at betaling skal finne sted innen f.eks. 2021, betyr det at betaling skal finne sted innen 31.12. 21 eller innen ( i betydningen FØR 2021 ) altså 31.12.2020?

Les mer

Sikre seg mot at kreditorer tar pant i samboers bolig

Publisert: 29.04.2021

Jeg skal flytte inn til min kjæreste som eier egen bolig. Jeg har over en million i usikret gjeld som jeg er ansvarlig for. Vi har ingen felles eiendeler. Hvordan kan jeg sikre min samboer slik at min gjeld ikke berører hen i et samboerskap? Hvordan sikre at kreditorer ikke krever hen å betale og sikre at de ikke tar pant i hen sine eiendeler? Hvordan kan vi sikre at min gjeld ikke berører hen om vi inngår ekteskap?

Les mer

Pant i AS

Publisert: 26.04.2021

Jeg har havnet i økonomisk uføre, og har trekk på inntekt. Vurderer å starte et AS og håper med det å kunne gjøre opp for meg på sikt. Er det slik at det kan tas pant i AS-et for å dekke min private gjeld?

Les mer

Vil far arve mors gjeld?

Publisert: 12.04.2021

Vår mor etterlot seg en del gjeld fra diverse kreditorer? Det er heller ikke nok penger igjen etter henne til å dekke opp alt. Kan slik type gjeld slettes eller er det vår far som må stå for dette?

Les mer

Må betale for mye til NAV Innkreving

Publisert: 12.04.2021
Emneord: ,

Jeg har fått innkreving fra NAV som jeg ikke kan betalte da jeg får AAP hver andre uke 6793 kr. Jeg har 2 barn som går på skole, jeg har nedsatt funksjonsevne og sitter på rullestol. Jeg ringte NAV Innkreving på telefon nr: 21 05 11 00, og spurte dem om det er mulig å betale 500 kr. hver måned, men de har sagt at må betale minst over 2000 kr. i løpet av fem år. Dette kan jeg ikke fordi vi kan ikke kjøpe mat når jeg betaler over 2000 kr. Kan dere hjelpe meg? Finnes det en mulighet?

Les mer

Inkassoselskap har sendt gjeldssak til namsmannen

Publisert: 07.04.2021

Kan inkassoselskap sende saken over til Namsmannen når du er villig til å betale for deg? Det har dessverre skjedd i min sak. De var ikke villige til å godta tilbudet jeg kom med. Og nevnte flere banker jeg kunne søke hos.

Les mer

Samboer vil ta opp mer lån for å dekke gjeld

Publisert: 07.04.2021

Jeg har en samboer som for noen år siden hadde spillproblemer, og har i dag en stor gjeld på ca 2 mill. Oppdaget det for 6 mnd siden. Vi har to barn sammen og eier sammen et rekkehus. Jeg vet at han har snakket med NAV-gjeld i høst og vi har søkt om refinansiering av boliglånet til Husbanken. Jobbes fortsatt med søknaden, ikke fått innvilget ennå. Han klarer ikke betale og har lønnstrekk på det største lånet. Han ønsker at jeg tar opp lån for å hjelpe, hva skal jeg gjøre? Vil ikke miste huset.

Les mer

Få tilbake penger fra privatperson

Publisert: 29.03.2021
Emneord: ,

Det er en privatperson som skylder meg en del penger og det har gått ganske lang tid nå. Jeg snakket med en advokat som skulle fikse det, men jeg har ikke fått svar fra han på flere uker. Jeg har prøvd å kontakte han på alle måter. Jeg vurderer å snakke med en annen advokat, men har ikke lyst på to regninger i ettertid. Hvor lang tid kan han bruke på å svare? Når blir denne avtalen ugyldig? Og er det noe man kan fikse selv? For eksempel anmelde personen som skylder penger.

Les mer

Får gjelden fra ENK overført til daglig leder

Publisert: 09.03.2021
Emneord: ,

Jeg er daglig leder i et enkeltpersonsforetak (ikke innehaver, det er det en annen person som er). Nå viser det seg at innehaver har vært dårlig til å betale regninger, så noen har gått til inkasso. Nå har inkassoselskapet overført regningene til meg personlig, kan de gjøre dette? Er jeg som daglig leder like ansvarlig som innehaver av enkeltpersonsforetaket?

Les mer
1 2 3 17