Gifte seg med utenlandsk statsborger

Gifte seg med amerikansk statsborger

Publisert: 18.05.2017

Jeg er norsk statsborger som er forlovet med en mann fra California. Vi har vært sammen i 3 år og er nå på utkikk etter et permanent bosted for oss begge. Jeg er utdannet ergoterapeut. Han har ikke høyere utdanning. Hva er mulighetene mine for å flytte til California? Hva er hans muligheter for å flytte til Norge? Ingen av oss passer inn i en A4-søknad da vi begge ønsker å jobbe med økologisk jordbruk og vi ikke har behov for fulltidsjobb.

Les mer

Oppløse ekteskap inngått i USA

Publisert: 16.05.2017

Jeg giftet meg i 2013 med en amerikansk statsborger i USA, vi valgte separasjon i 2015. Jeg glemte registrering av ekteskap i Norge etter ekteskapet ble inngått, så det har aldri blitt registrert i Norge. Men jeg er fortsatt gift med henne i USA og vil gjerne ha det ekteskapet oppløst og henne ut av mitt liv. Hvordan kan jeg og bør jeg gå frem her med minst mulig utgifter, da jeg er selvstendig næringsdrivende i oppstartfasen og har minimalt med inntekt pr.dags dato? Må jeg registrere det her hjemme først eller kan jeg få det annullert her hjemme i Norge?

Les mer

Godkjenne ekteskap inngått i Kina

Publisert: 25.08.2016

Dere nevner at det ikke er ekteskap inngått i alle land som er godkjent i Norge. Finnes det en oversikt over disse landene? Jeg er planlegger å gifte meg med kjæresten min fra Kina og vi ser på hvor det er enklest å inngå ekteskap eller om det må gjøres i begge land for at det skal være godkjent. 

Les mer

Gifte seg på turistvisum

Publisert: 31.05.2016

Jeg skal gifte meg med min forlovede som er fra og bor i Kina. Vi gifter oss til sommeren, problemet er at vi som nygift par ikke ønsker å vente på UDI som tar seg over ett år på å behandle en søknad.

Flere venner mener at en kan gifte seg med turistvisum i Norge, søke oppholdstillatelse hos politiet og bli i Norge mens søknad om familiegjenforening behandles. Stemmer dette? Hva sier lovverket? Bør vi gifte oss i Kina eller i Norge?

Les mer

Kompliserte regler for familieinnvandring

Publisert: 20.11.2015

Familieinnvandring kalles også familiegjenforening eller familieetablering. Avhengig av hvor du er fra, kan du søke om oppholdstillatelse, oppholdskort for familiemedlemmer av EU/EØS-borgere eller bruke UDIs registreringsordning for EU/EØS-borgere. De som søker om familieinnvandring kan være ektefelle, samboere og forlovede, barn og foreldre eller andre familiemedlemmer. Se nærmere informasjon på UDIs nettside: www.UDI.no.

Hvis du skal søke familieinnvandring eller gifte deg med en utenlandsk statsborger, bør du kontakte advokat før du sender søknad til myndighetene. Regelverket for innvandring er komplisert, og fallgruvene er mange.

Les mer

Ekteskap i utlandet – ikke alle ekteskap inngått i utlandet er gyldig

Publisert: 12.08.2015

Ekteskap inngått i utlandet er ikke alltid gyldige i Norge. Før du gifter deg med en utenlandsk statsborger i hans eller hennes hjemland, bør du sjekke om norske myndigheter vil godkjenne ekteskapet.

Les mer

Familiegjenforening – kompliserte regler for familiegjenforening

Publisert: 12.08.2015

Utenlandske statsborgere som har barn fra før og gifter seg med en nordmann, må søke om familiegjenforening for å få med barna til Norge. Reglene for denne type gjenforening er også kompliserte og kan skape uventede problemer.

Les mer