Gaver og forskudd på arv

Søsken ønsker forskudd på arv

Publisert: 07.01.2019

Vi er tre søsken som lurer på om foreldrene våre kan gi oss forskudd på arv. De lever idag og bor i et hus verdt 6 millioner. De kommer fremdeles til å være boende i huset. Huset er nedbetalt. Kan de gi en million til hver av oss? De har altså ikke midler i kontanter, kun det huset er verdt. Finnes det en måte som kan gi oss forskudd på arv eller må de belåne huset?

Les mer

Ønsker å betale ut forskudd på arv

Publisert: 13.12.2018

Hvordan gjennomfører man det praktiske hvis man ønsker å betale ut forskudd på arv? Hva slags dokumentasjon trenger man ift det offentlige?

Les mer

Bytte leilighet gitt i forskudd på arv

Publisert: 13.12.2018

Besteforeldre har gitt en leilighet til et barnebarn. Det er nå ønske fra begge sider om å bytte denne i en annen leilighet, dvs besteforeldre gir en annen leilighet og tar tilbake den første. Ca samme prissjikt. Begge har vært utleid. Hvordan gjøres dette best mulig? Og hva vil det koste? Blir det dokumentavgift til staten på begge leiligheter?

Les mer

For lav verdi på hytte som ble gitt i forskudd på arv

Publisert: 10.12.2018

2 søsken. Foreldrene ønsker at barna skal arve tilnærmet likt. Den ene har fått en hytte i forskudd på arv. Hytteverdien ble satt til 2 millioner og den andre skulle også få 2 millioner ved senere arveoppgjøret. Det så likt ut på papiret men markedsverdien ble satt lavt og verdistigning ble ikke nevnt. Ved et salg tror en at verdien er 3 millioner. Kan foreldrene i ettertid bestemme ved testament at det er verdien av hytten ved død som skal gjelde?

Les mer

Hytte som forskudd på arv

Publisert: 10.12.2018

Foreldrene mine skal gi hytta si som forskudd på arv til min bror. Det er helt greit for meg, og det settes en verdi for hytta som skal komme meg til gode senere i arveoppgjøret. Giver ønsker at dette skal være mottakers særeie, og vi antar dette kan avtales? Vi holder på å lage en avtale/gavebrev som beskriver dette, eller må det skrives testament? Et annet spørsmål vi ønsker svar på er hva som egentlig skjer når man får slikt særeie? Er det da barna våre som får hytte og penger?

Les mer

Trekke fra forskudd på arv fra arven

Publisert: 27.11.2018

3 søsken er livsarvinger, mor (bor på sykehjem), sitter som gjenlevende i uskiftet bo. Leilighet solgt, 1/3 av oppgjøret til hver av livsarvingene, greit. 1 søsken fikk en tomt for 40 år siden for en symbolsk sum/trolig gratis. Foreldre gjorde en muntlig avtale om at dette var forskudd på arv. Hvilken verdi av tomten skal inn i boet når vår mor går bort, dagens eller prisen for 40 år siden?

Les mer

Far vi selge bolig billig til et av barna

Publisert: 23.11.2018

Et ektepar har bodd sammen i over 50 år. Huset de bor i har i alle år stått på ektemannen både i skjøte og i selvangivelsen. Så dør kona. Mannen som nå er blitt enkemann ønsker å selge huset til datteren og svigersønnen. De er 3 søsken (arvinger). Taksten på huset blir satt/vurdert til 2 millioner. Enkemannen ønsker å selge/overdra huset til datter og svigersønn for 1 million. Kan han gjøre det uten videre ? Eller må han ha noe samtykke fra de to øvrige arvingene ?

Les mer

Hvem får hytta etter skilsmisse?

Publisert: 23.11.2018

Jeg skal skilles fra min mann. Til bryllupsgave fikk vi en hytte i gave av foreldrene mine. Jeg mener selvklart at jeg skal beholde hytten selv. Vi har vært gift i 20 år. Hvilke paragrafer kan jeg henvise til, og er det jeg som har rett på hytten?

Les mer

Krangel om arv til Forliksrådet

Publisert: 22.11.2018

Gjelder fordeling av arv mellom 3 barn der to av barna har fordelt arven seg i mellom etter skifteattest. Tredjemann ble ikke tilgodesett i arveoppgjøret fordi vedkommende har mottatt store verdier fra før. Vedkommende har tatt saken til Forliksrådet. Forliksrådet kan avsi dom hvis en part ber om det og tvistesummen er under 125 000,- Men hvordan beregnes tvistesummen når vedkommende krever kr. 200 000 av arven? Er tvistesummen da kr.200 000,- eller er den kr.100 000 ettersom det er 2 motparter?

Les mer

Låne penger til sønn for oppstart av firma

Publisert: 16.11.2018

Skal låne en av mine sønner kr 200 000, da han skal starte trafikkskole. Hva bør tas med i avtalen som vi skriver , utenom rente og avtale om tilbakebetaling, avdragsfrihet og hvordan vi skal gjøre med gjelden ved en eventuell konkurs? Selskapet skal startes som et aksjeselskap. Kan eventuell gjeld ved konkurs omgjøres til forskudd på arv? Eventuell rente. Jeg taper en del da det er penger fra fond. 2 brødre, de er orientert.

Les mer