Gaver og forskudd på arv

Dokumentere forskudd på arv til ett av barna

Publisert: 29.04.2019

Jeg har 2 døtre, hun ene er gift og har god økonomi. Hun andre er skilt og har dårlig økonomi. Min kone og jeg har gitt hun med dårlig økonomi 200 000,- i det vi kaller forskudd på arv. Hun med god økonomi er klar over dette og har akseptert dette. For at det skal bli jevn fordeling etter at vi har gått bort, vil jeg lage et dokument som underskrives av alle parter om at hun ene har fått 200 000,- i forskudd på arven. Er dette tilstrekkelig dokumentasjon?

Les mer

Kjøpe uskiftet bo under takst

Publisert: 24.04.2019

Min bror skal kjøpe huset fra min far. Han er enkemann og sitter i uskiftet bo. Regner med at det er greit å få en takst på huset for å vite hvor mye huset er verdt.

Men kan min bror kjøpe huset til en lavere sum enn hva taksten sier? Og i så fall hva skjer med differansen mellom summen som det blir kjøpt for og faktisk verdi? Når det da også er uskiftet bo, må min bror da kjøpe ut min del av huset? Hvordan er det med skatt på evt gevinst for min far hvis det selges for mer enn inngangsverdi?

Les mer

Skatt på forskudd på arv

Publisert: 16.04.2019

Har 3 barn og ønsker å gi forskudd på arv på kr 200 000,- til hver i forbindelse med deres boligkjøp. Har forstått at arveavgift er det slutt på, men "rykter" sier at allikevel kan div offentlige etater komme inn i bilde. Må det føres på deres skattemelding feks? Er det andre ting en må være obs på? Syns jeg har betalt nok i skatt på pengene og at de skal kunne bruke alt til bolig.

Les mer

Ønsker å overta hus uten å betale dokumentavgift

Publisert: 08.04.2019

Min sønn bor i mitt hus. Jeg ønsker at han skal overta huset mitt med gjeld på 2 millioner. Er dette mulig uten at han må betale 2.5 % i dokumentavgift? Iflg. en jurist (min sønn har snakket med) er dette mulig, men jeg er usikker.

Les mer

Pappa vil gi bort penger fra uskiftet bo

Publisert: 08.04.2019

Pappa har solgt huset og flyttet på sykehjem. Han sitter i uskiftet bo etter at han ble enkemann for 40 år siden. Han ønsker å gi bort mesteparten av pengene fra hussalget til sine barn nå mens han selv er i live. Vi er 4 søsken - samt at han har et barn utenom ekteskapet som vi eller han ikke har sett/hatt kontakt med.

Spørsmålet er: Kan han bruke/gi bort penger etter hussalget etter fordeling som han selv vil - nå mens han er klar og i live? Er det noen begrensninger?

Les mer

Dokumentere forskudd på arv

Publisert: 04.04.2019

Min mor skal selge leilighet og hun vil forskuttere arv til min søster og meg. Kan hun bare overføre penger eller må det skrives noe sted?

Les mer

Søster får kjøpe seg inn i mors leilighet

Publisert: 04.04.2019

Min søster har bodd veldig billig i vår mors leilighet i ca 15 år. Nå har de to snakket om at hun skal kjøpe seg inn i halve leiligheten og kjøpe ut min mor. Dette synes jeg er urettferdig da jeg så for meg at vi ville få denne som en forskudd på arv og hun kunne kjøpt meg ut. Er dette lov?

Les mer

Blir forskudd på arv indeksregulert?

Publisert: 05.02.2019

En av 3 søsken overtok og kjøpte firmaet da foreldrene ble pensjonister. Ved dette oppgjøret ble det inkludert en sum som forskudd på arv. Nå er begge foreldrene død og et felles arveoppgjør skal gjennomføres. Tiden mellom forskud på arv og nå felles oppgjøret er 25 år. Spørsmål: Summen fra forskudd på arv skal den være lik som for 25 år siden, eller skal den indeksreguleres i en eller annen form?

Les mer

Far nekter å dele ut morsarv

Publisert: 30.01.2019

Mor døde for 18 år siden. Far lever i uskiftet bo. Far har solgt bolig, ble syk psykisk. Fritidsbolig bygd ut. Far solgte fritidsbolig og kjøpte leilighet. Far nekter morsarven og skifte til meg. Far er fiendtlig, ønsker gjøre meg arveløs. Vi er 2 barn av begge foreldre. Andre sønn fått masse penger og gaver. Innskudd til egen oppstart av butikk m.m. Har bedt skriftlig om at far gjennomfører skifte. Det nektes. Er vel ingen ting å hente her? Far vil nekte og hva kan jeg gjøre?

Les mer

Forskudd på arv fra bestemor med verge

Publisert: 30.01.2019

Jeg har en bestemor som er veldig syk. I arverekken står min tante og meg og min bror, da far har falt fra. For ca 7 år siden ble det søkt om forskudd på arv etter et hus hun solgte. Dette ble avslått da hun ikke hadde samtykkekompetanse. Kan jeg søke på nytt om forskudd på arv grunnet en skade jeg har pådratt meg og må gå på AAP. Evt en gave, og skal dette godkjennes av begge verger og alle arvinger?

Les mer