Gaver og forskudd på arv

Kjøpe mors andel av mormors leilighet

Publisert: 24.06.2019

Jeg har fått muligheten til å kjøpe bestemoren min sin leilighet. Hun har flyttet på gamlehjem. Hun har to døtre, og ingen av dem har interesse av leiligheten, de eier 50 % hver når min mormor går bort. Jeg har fått muligheten til å kjøpe min mors del av leiligheten, da hun ønsker å oppgradere til en større leilighet selv. Hvordan kan man da gjøre dette, da leiligheten fortsatt eies av min bestemor og jeg skal betale min mor? Uten at alt for mye blir tapt i avgifter.

Les mer

Ønsker å overføre mors uskiftede bo til barna

Publisert: 07.06.2019

Vår mor sitter i uskiftet bo. Min far hadde særeie og døde for 30 år siden. Vi ønsker nå å foreta arveoppgjør ved å overføre eiendommen til meg og min bror sitt navn i grunnboken samt skille ut en del av eiendommen. Må vi betale dokumentavgift? Vår mor har tatt opp lån med pant i eiendommen tidligere. Ønsker å ta over huset nå for blant annet å hindre at det tas opp mer lån med pant i eiendommen. Hva er lurt å gjøre?

Les mer

Kjøpe hus av far

Publisert: 06.06.2019

Jeg er 21 år gammel og bor sammen med min far i huset hans pr dags dato. Jeg vil kjøpe det huset fra min far. Jeg har 4 søsken. Hvordan fungerer det med tanke på om jeg kjøper huset av min far? Må jeg dele med mine søsken. Skal de ha en del av husets verdi? Kan min far selge meg huset for den summen han ønsker ?

Les mer

Overføre hytte til barnebarn

Publisert: 04.06.2019

Enke, 1 datter, 4 barnebarn, sitter i uskifet bo. Arvet hytte etter mine foreldre som testamenterte den til meg som mitt særeie. Kan jeg overføre hytten til mine barnebarn mens jeg fremdeles er i live?

Les mer

Kan far gi bort instrumenter som gave?

Publisert: 21.05.2019

Ett par måneder før min far sovnet inn gav han meg noen instrumenter i gave, men ikke noe skjedde skriftlig, han bare sa at disse skulle jeg få fordi jeg hjalp han så mye. Jeg takket og tok disse med meg hjem. Oss søsken sitter nå i privat skifte, søsknene mine krever at jeg skal selge disse og dele pengene oss søsken i mellom, kan de kreve det?

Les mer

Gi bort pengegaver til nevøer og nieser

Publisert: 09.05.2019

Vi er et ektepar som ikke har barn, min kone har ingen søsken. Jeg har to brødre. Står jeg fritt til å gi gave (penger) til bare den ene av brødrene mine eller hans barn, dvs mine onkelbarn? Er det evt. beløpsgrense?

Les mer

Arving bor gratis i uskiftet bo

Publisert: 09.05.2019

Mor til 3 døtre er død. Far eig barndomsheimen + eit hus til på tomten. Bestemor til barna sitt hus. Underteikna er gift med mellomste datter. Minste datter har bodd gratis i ca 5 år i bestemorhuset.

For ca 2 år siden ble hun samboer, for ca 9 mnd byttet dei hus. Far flyttet i det eldste huset og yngste datter og samboer flyttet inn i barndomshjemmet. Har ikkje kjøpt huset og bor gratis! Samboer bruker lønna si til å betale ned på ein leilighet han eig!

Les mer

Privat lån til arving og forskudd på arv

Publisert: 09.05.2019

Angående forskuddsarv er det ikke tillatt å tilgodese en av arvingene. Gjelder dette også privat lån til en arving?

Les mer

Sikre verdiene i arveforskudd

Publisert: 09.05.2019

Vår datter og hennes samboer skal kjøpe en leilighet vi eier. De skal få kjøpe den for 300 000 under takst som skal være vår datters forskudd på arv. De skal dele lånet og de 300 000 kronene blir regnet som egenandel slik at de får lånet. Hvordan kan vi sikre oss at vår datter får sin arv om det skulle skjære seg mellom henne og samboeren?

Les mer

Hus i utlandet som forskudd på arv

Publisert: 09.05.2019

Har fått hus i utlandet som forskudd på arv fra min far. Dette står i mitt navn. Jeg er gift, lurer på deling av hus ved eventuelt en skilsmisse. Eller må min far føre det på meg som særeie?

Les mer