Gaver og forskudd på arv

Blir forskudd på arv indeksregulert?

Publisert: 05.02.2019

En av 3 søsken overtok og kjøpte firmaet da foreldrene ble pensjonister. Ved dette oppgjøret ble det inkludert en sum som forskudd på arv. Nå er begge foreldrene død og et felles arveoppgjør skal gjennomføres. Tiden mellom forskud på arv og nå felles oppgjøret er 25 år. Spørsmål: Summen fra forskudd på arv skal den være lik som for 25 år siden, eller skal den indeksreguleres i en eller annen form?

Les mer

Far nekter å dele ut morsarv

Publisert: 30.01.2019

Mor døde for 18 år siden. Far lever i uskiftet bo. Far har solgt bolig, ble syk psykisk. Fritidsbolig bygd ut. Far solgte fritidsbolig og kjøpte leilighet. Far nekter morsarven og skifte til meg. Far er fiendtlig, ønsker gjøre meg arveløs. Vi er 2 barn av begge foreldre. Andre sønn fått masse penger og gaver. Innskudd til egen oppstart av butikk m.m. Har bedt skriftlig om at far gjennomfører skifte. Det nektes. Er vel ingen ting å hente her? Far vil nekte og hva kan jeg gjøre?

Les mer

Forskudd på arv fra bestemor med verge

Publisert: 30.01.2019

Jeg har en bestemor som er veldig syk. I arverekken står min tante og meg og min bror, da far har falt fra. For ca 7 år siden ble det søkt om forskudd på arv etter et hus hun solgte. Dette ble avslått da hun ikke hadde samtykkekompetanse. Kan jeg søke på nytt om forskudd på arv grunnet en skade jeg har pådratt meg og må gå på AAP. Evt en gave, og skal dette godkjennes av begge verger og alle arvinger?

Les mer

Forskudd på arv fra bestefar

Publisert: 28.01.2019

Mine barns bestemor døde, bestefar lever. Far død. Får dei arv no eller blir det etter bestefars død? Han vil nok sitte i uskifta bo. Lurer, da han kan dele ut gaver/arv til sine barn og ikke barnebarna (mine barn). Vet ho hadde litt penger på bok.

Les mer

Gi bolig som forskudd på arv, eller vente?

Publisert: 18.01.2019

Mine foreldre ønsker å overføre huset på meg, som forskudd på arv. De ønsker ikke at det selges, så lenge de lever. Som eneste datter, er det smart? Må jeg da betale dokumentavgift? Hva hvis huset står på dem til de dør? Må jeg også da betale dokumentavgift? Ved salg da, bortfaller avgiftene? Hva lønner seg?

Les mer

Mor i uskiftet bo vil gi forskudd på arv

Publisert: 14.01.2019

Mor sitter i uskiftet bo. Arvinger er min søster og meg. Mor og jeg har ikke lenger kontakt med min søster. Mor har solgt sitt hus og flyttet i en mindre leilighet. Hun har nå 2 millioner, og ønsker at jeg skal få mest mulig av dette i gave. Hvor mye kan hun gi til meg i gave, uten at min søster kan kreve tilsvarende?

Les mer

Arveoppgjør ved gjeld og forskudd på arv

Publisert: 14.01.2019

Jeg lurer på om man vil låse seg til privat skifte ved senere død ved forskudd på arv? Personen som ønsker å gi forskudd på arv i dette tilfellet har vist seg å være uansvarlig økonomisk, og jeg vet ikke hvordan situasjonen er i fremtiden. Vil det da være skummelt å ta imot forskudd på arv med tanke på å arve gjeld i fremtiden?

Les mer

Søsken ønsker forskudd på arv

Publisert: 07.01.2019

Vi er tre søsken som lurer på om foreldrene våre kan gi oss forskudd på arv. De lever idag og bor i et hus verdt 6 millioner. De kommer fremdeles til å være boende i huset. Huset er nedbetalt. Kan de gi en million til hver av oss? De har altså ikke midler i kontanter, kun det huset er verdt. Finnes det en måte som kan gi oss forskudd på arv eller må de belåne huset?

Les mer

Ønsker å betale ut forskudd på arv

Publisert: 13.12.2018

Hvordan gjennomfører man det praktiske hvis man ønsker å betale ut forskudd på arv? Hva slags dokumentasjon trenger man ift det offentlige?

Les mer

Bytte leilighet gitt i forskudd på arv

Publisert: 13.12.2018

Besteforeldre har gitt en leilighet til et barnebarn. Det er nå ønske fra begge sider om å bytte denne i en annen leilighet, dvs besteforeldre gir en annen leilighet og tar tilbake den første. Ca samme prissjikt. Begge har vært utleid. Hvordan gjøres dette best mulig? Og hva vil det koste? Blir det dokumentavgift til staten på begge leiligheter?

Les mer
1 2 3 6