Gaver og forskudd på arv

Ønsker hytte i forskudd på arv

Publisert: 16.09.2020

Min far evner ikke å restaurere sin gamle tømmerhytte. Jeg vil gjerne gjøre dette. Men jeg vil overta den først. Slik at min far ikke kan selge den, eller gi den til min bror når jeg har lagt alle mine oppsparte midler og tid på å få hytta i stand igjen. Min bror og far må gjerne bruke hytta etter restaurering. Men jeg vil eie den og ha ansvaret for den. Det er da snakk om forskudd på arv, ei hytte som ikke er registrert tinglyst. Hva gjør jeg? Finnes det en standardkontrakt for sånt?

Les mer

Selge huset til dement mor

Publisert: 16.09.2020

Mor er dement. Hun sitter i uskiftet bo, og har et hus. Dette ønsker barna å selge, hva er best å gjøre? Overføre huset til barna som forskudd på arv? Huset selges, hva med pengene hun får for salget? Kan barna få dette utbetalt, eller må dem stå på mors konto til hun dør? Hva hvis et av barna ikke ønsker å selge? Et av barna er verge for dement mor. Hva er best å gjøre?

Les mer

Overføre mors leilighet mens hun bor der

Publisert: 15.09.2020

Jeg er eneste barn og min mor er ikke gift og har ikke samboer. Kan hun overlate sin leilighet til meg når hun fortsatt bor der? Dette for å unngå en ev arveskatt, om den nå kommer til å gjeninnføres.

Les mer

Kontantgave til boligkjøp

Publisert: 04.09.2020

Vår sønn er gift, og dei skal kjøpe felles bolig. Som del av egenkapital til denne boligen ønsker vi å gi han et kontantbeløp som forskudd på arv. Hvis dei senere i livet får en ekteskapskonflikt, og boligen må selges, eller ektefelle kjøpes ut, har min sønn da krav på å trekke fra det beløpet han arvet fra oss?

Les mer

Gi forskudd på arv videre til søsken

Publisert: 03.09.2020

Har fått ein fritidseiendom som forskudd på arv av mine foreldre. Det står gave i tinglysingspapira. Har to søsken som var einige om dette. No har det vorte problem med dette. For å få slutt på problema har vi bestemt at eg skal overføre eiendommen til eine søsken. Har ikkje gått opp i verdi på det året eg har eigd fritidsbustaden? Korleis kan eg gå fram uten å måtte skatte for dette?

Les mer

Forskudd på arv til barn

Publisert: 27.08.2020

Jeg ønsker å gi vårt eneste barn en gave på kr. 400 000,- som forskudd på arv. Min kone er dement, og ute av stand til å ta stilling til dette. Vil denne gaven ha skattemessige konsekvenser for mottaker?

Les mer

Skatt på pengegaver

Publisert: 01.07.2020

Hvor stor sum kan jeg overføre til foreldre før de eller jeg blir nødt til å skatte?

Les mer

Gave fra uskiftet bo

Publisert: 01.07.2020

Uskiftet bo med 3 livsarvinger. Kan man ta opp lån med sikkerhet i bolig og gi bort gave til et barnebarn på kr 140 000 uten å informere alle livsarvinger?

Les mer

Hytte som forskudd på arv

Publisert: 01.07.2020

Vi er et eldre ektepar med hytte som det ene barnet vårt ønsker å overta. Hun har brukt hytta mye, mens barn nr to ikke har vært så interessert i hytta. Er det mulig at den ene overtar og at barn nr to venter med å få sin del av arven til vi begge er borte? Eller må de gjøre opp 50/50 nå? Vi ønsker ikke uvennskap. Dessuten: Kan vi påvirke prisen på hytta, slik at den ikke blir altfor dyr?

Les mer

Et av barna har fått kjøpe uskiftet bo billig

Publisert: 01.07.2020

Min far døde 1977 og mor sitter i uskifte. Hun er nå 92 år og dement. Hun solgte eiendommen til min søster, mens hun var under utredning av demens i 2017. Verditakst på eiendommen var 1,1 mill i 2017. Min søster overtok for 250 000 etter å ha trukket fra borett (250 000) for 5 år. Min mor bodde i boligen 2 av de 5 årene. Er dette å betrakte som salg til underpris og kan betraktes som gave, og kan hun gjøre dette uten samtykke fra øvrige arvinger? Det er ingen særkullsbarn.

Les mer
1 2 3 12