Gaver og forskudd på arv

Gi pengegave til en sønn

Publisert: 07.04.2020

Jeg skal gi en sønn et kontantbeløp som forskudd på arv. Hvordan får jeg registrert det slik at det tas hensyn til ved senere arveoppgjør mellom barna (2 sønner)?

Les mer

Søster har fått halvparten av hytte

Publisert: 21.02.2020

Min mor døde for noen år siden, og familiehytta ble fordelt på min far, meg og min søster; far eide 50 %, jeg og min søster 25 % hver. Det foreligger ingen spesielle avtaler bortsett fra skjøtene. Nå har far gitt sin 50 % vederlagsfritt til min søster. Kan han gjøre dette uten at det påvirker et fremtidig arveoppgjør? Kan han gjøre dette uten å informere meg som sameier i hytta? Nå vil min søster tvinge meg til å selge min 25 % til henne, kan hun etter loven tvinge meg til dette?

Les mer

Salg av mors leilighet

Publisert: 21.02.2020

Min mor er heldigvis fortsatt i live, og klar i hodet. Hun har fått plass på pleiehjem, og vi skal etter hvert selge leiligheten hennes. Jeg er hennes eneste barn (hun har også et barnebarn, min sønn). Pengene fra salg av leilighet skal settes inn på min konto. Kan vi uten videre gjøre dette?

Les mer

Hytte som gave fra uskiftet bo

Publisert: 20.02.2020

Far sitter i uskiftet bo, vi er tre barn av hans ekteskap, livsarvinger. Far har to hytteeiendommer med ulik verdi. Han ønsker å gi den mest verdifulle til ett av barna som gave. Er det mulig? Eller må det regnes som forskudd på arv?

Les mer

Hytte i forskudd på arv

Publisert: 20.02.2020

Jeg er eneste arving til forelder som sitter i uskiftet bo og som vurderer å overføre hytte til meg. Hvilke regler gjelder for gave? Hvilke regler gjelder for forskudd på arv? Og hvilke skattemessige hensyn er det å tenke på mht økt formue når hyttas antatte verdi ligger under beløpet for mitt boliglån?

Les mer

Forskudd på arv til døtre

Publisert: 18.02.2020

Min kone og jeg har to døtre, ingen kompliserende slektsforhold. Vi ønsker å overføre like pengebeløp til døtrene, som forskudd på arv. Kreves det rapportering til myndighetene?

Les mer

Forskudd på arv fra uskiftet bo

Publisert: 18.02.2020

Jeg er enke og sitter i uskiftet bo. Vi har 3 felles barn. For ca 10 år siden kjøpte jeg en leilighet sammen med min yngste sønn. 50 % hver. Nå ønsker jeg at min sønn overtar min del som forskudd på arv. Prisen på leiligheten har doblet seg på disse årene. Hvilken pris skal brukes, er det markedspris eller prisen som jeg betalte? Går ut fra at de 2 andre barna må godkjenne dette, eller kan de forlange å få tilsvarende nå?

Les mer

Gi bort dele av eiendom som forskudd på arv

Publisert: 07.02.2020

Ønsker å gi bort en fast eiendom hver til våre 2 barn som forskudd på arv og da som særeie. Kan man sikre seg ved selv ved å beholde en %-vis andel i begge eiendommene (eks. 10 %)? Hvis ja, så må vel dette avklares i skjøtet? Bakgrunnen for ønsket er å ha en liten innflytelse på et eventuelt fremtidig salg og belåning av eiendommene.

Les mer

Hva skjer hvis regler om arveavgift endres?

Publisert: 07.02.2020

Eg skal overta en fritidsbolig fra mine foreldre. Deler av oppgjøret blir som forskudd på arv, resten vil eg betale mine foreldre. Ved evt. ny rødgrønn regjering som gjeninnfører arveavgift, kan man da risikere at forskudd på arv som gis i 2020 kan bli beskattet? Selv om forskuddet kom før evt. regjeringsskifte?

Les mer

Hjelp til å beregne arv

Publisert: 07.02.2020

Ett av barna har fått kjøpe barndomshjemmet (1994) og bor der sammen med foreldrene, og søsken får 200 000 i skattefri forskudd på arv, ikke noe annet. Så dør foreldrene og det skal deles. I mellomtiden har boligverdien 10-doblet seg. Den 1/3-delen som søsknene hadde krav på og har fått 200 000 av, skal den beregnes ut fra verdien på huset nå, slik at de delene også er 10 g så mye verdt? -eller hvordan tenker man her?

Les mer
1 2 3 10