Gaver og forskudd på arv

Skatt på forskudd på arv?

Publisert: 23.10.2018

Jeg eier en leilighet (eid leilighet i 12 år, hatt bostedsadressen der i 12 av de 24 siste mnd). Jeg vurderer å selge denne neste år og gi endel av overskuddet fra den i forskudd på arv til mine barn. Hvordan blir skatt på dette for meg eller barna? Og kan jeg forlange at forskudd på arv blir særeie for mine barn?

Les mer

Overdra hytte til datter

Publisert: 22.10.2018

Jeg eier en hytte i Stjørdal. Denne ønsker jeg å overdra til min eneste datter. Hvordan går jeg fram? Hvilke papirer er nødvendig? Det er ingen heftelser på hytta.

Les mer

Få hus i gave fra mannen

Publisert: 22.10.2018

Min mann (vi er gift) eier et hus og han skal gi 3/10 av dette til meg som gave. Vil jeg få ekstra skatt i form av noe pga dette når vi er gift? Det er ingen lån på huset.

Les mer

Overta hus etter mormor

Publisert: 03.10.2018

Jeg og min bror skal overta huset etter vår mormor, mens hun lever. Hvordan går man frem? Må vi betale noen avgifter på dette? Skal det regnes som gave eller forskudd på arv?

Les mer

Skatt på pengegave til datter

Publisert: 27.09.2018

Jeg ønsker å gi min datteren penger på ca 300 000 kr. Må hun betaler skatt for pengene hun fikk av meg?

Les mer

Lån som forskudd på arv

Publisert: 25.09.2018

Min mor skal låne ca. 1 million til et av barna sine ved å utvide huslånet sitt eller ta opp et annet lån. Dette er å anta som et forskudd på arven og vil trolig ikke bli betalt ned i løpet av min mors levetid. Hva slags kontrakt er best å signere slik at barnet som låner vil overta lånet og påløpte renter, samt at det kan regnskapsføres hvor mye som er blitt betalt ned?

Les mer

Far vil overføre leilighet til døtre

Publisert: 13.09.2018

Jeg sender dette til dere for min far. Han er i ferd med å selge huset og skal kjøpe leilighet i stedet. Han vil gjerne da at den leiligheten skal stå på oss tre døtrene – altså overføre leiligheten til oss. Er det smart å gjøre nå før han «kjøper leiligheten». I tilfelle vil det koste noe ekstra og evt. kan han gjøre det uten min mors samtykke? Hun er på sykehjemmet og har frontallappdemens, så hun er ikke med i denne verden lenger.

Les mer

Far vil selge landsted under takst

Publisert: 13.09.2018

Min far eier et landsted verdi 1,2 millioner som han vil selge til 2 av mine søsken for 0,6 mill. Vi andre søsken skal få 0,1 mill hver. Dette synes vi er helt feil og urettferdig fordeling av verdiene. Vi 4 stk mener det bør lages avtale om forskudd på arv basert på takst. Og fordeles deretter på alle 6.(1,2:6=0,2) som blir fratrekk i kjøpesum for de to (1,2-0,4=0,8). Differanse mellom takst og ønsket salgssum (0,6), altså 0,2 være ytterligere forskudd på arv når boet en gang skal gjøres opp. Riktig?

Les mer

Mor vil overføre hytte til barna

Publisert: 10.09.2018

Min mor ønsker å sette over hytta på meg og min søster. Verdivurdering på hytta er 2 mill, og min søster og jeg er blitt enige om at jeg overtar hytta og betaler ut henne med halvparten av verdien på hytta. Min mor er 80 år og ønsker borett på hytta. Vil denne boretten senke verdien på hytta? Jeg vil da få forskudd på arv på 1 million og må betale ut min søster med 1 mill. Hvordan gjør vi dette i praksis? Vil det bli skatt eller noen avgift/dokumentavgift på dette? Bør hun selge meg hytta isteden for arv?

Les mer

Gaver fra uskiftet bo

Publisert: 10.09.2018

Hvor mye kan barnebarn arve når jeg sitter i uskiftet bo?

Les mer