Gaver og forskudd på arv

Skatt på pengegaver

Publisert: 01.07.2020

Hvor stor sum kan jeg overføre til foreldre før de eller jeg blir nødt til å skatte?

Les mer

Gave fra uskiftet bo

Publisert: 01.07.2020

Uskiftet bo med 3 livsarvinger. Kan man ta opp lån med sikkerhet i bolig og gi bort gave til et barnebarn på kr 140 000 uten å informere alle livsarvinger?

Les mer

Hytte som forskudd på arv

Publisert: 01.07.2020

Vi er et eldre ektepar med hytte som det ene barnet vårt ønsker å overta. Hun har brukt hytta mye, mens barn nr to ikke har vært så interessert i hytta. Er det mulig at den ene overtar og at barn nr to venter med å få sin del av arven til vi begge er borte? Eller må de gjøre opp 50/50 nå? Vi ønsker ikke uvennskap. Dessuten: Kan vi påvirke prisen på hytta, slik at den ikke blir altfor dyr?

Les mer

Et av barna har fått kjøpe uskiftet bo billig

Publisert: 01.07.2020

Min far døde 1977 og mor sitter i uskifte. Hun er nå 92 år og dement. Hun solgte eiendommen til min søster, mens hun var under utredning av demens i 2017. Verditakst på eiendommen var 1,1 mill i 2017. Min søster overtok for 250 000 etter å ha trukket fra borett (250 000) for 5 år. Min mor bodde i boligen 2 av de 5 årene. Er dette å betrakte som salg til underpris og kan betraktes som gave, og kan hun gjøre dette uten samtykke fra øvrige arvinger? Det er ingen særkullsbarn.

Les mer

Bare ett barnebarn får forskudd på arv

Publisert: 06.05.2020

Farfar har en sønn og to barnebarn. Barnebarna har ikke samme mor, far er skilt fra begge, gift på nytt. Farfar hadde to eiendommer. For en del år tilbake fikk barnebarn 1 kjøpe den ene eiendommen av farfar til en pris langt under markedsverdi. Barnebarn 2 ble lovet en tilsvarende fordel i den andre eiendommen på et senere tidspunkt. Den andre eiendommen er nå lagt ut for salg av barnebarn 1, farfar står fremdeles som eier. Det ser ut til at barnebarn 1 i samråd med far arver eiendom 2. Er dette lov?

Les mer

Gi pengegave til en sønn

Publisert: 07.04.2020

Jeg skal gi en sønn et kontantbeløp som forskudd på arv. Hvordan får jeg registrert det slik at det tas hensyn til ved senere arveoppgjør mellom barna (2 sønner)?

Les mer

Søster har fått halvparten av hytte

Publisert: 21.02.2020

Min mor døde for noen år siden, og familiehytta ble fordelt på min far, meg og min søster; far eide 50 %, jeg og min søster 25 % hver. Det foreligger ingen spesielle avtaler bortsett fra skjøtene. Nå har far gitt sin 50 % vederlagsfritt til min søster. Kan han gjøre dette uten at det påvirker et fremtidig arveoppgjør? Kan han gjøre dette uten å informere meg som sameier i hytta? Nå vil min søster tvinge meg til å selge min 25 % til henne, kan hun etter loven tvinge meg til dette?

Les mer

Salg av mors leilighet

Publisert: 21.02.2020

Min mor er heldigvis fortsatt i live, og klar i hodet. Hun har fått plass på pleiehjem, og vi skal etter hvert selge leiligheten hennes. Jeg er hennes eneste barn (hun har også et barnebarn, min sønn). Pengene fra salg av leilighet skal settes inn på min konto. Kan vi uten videre gjøre dette?

Les mer

Hytte som gave fra uskiftet bo

Publisert: 20.02.2020

Far sitter i uskiftet bo, vi er tre barn av hans ekteskap, livsarvinger. Far har to hytteeiendommer med ulik verdi. Han ønsker å gi den mest verdifulle til ett av barna som gave. Er det mulig? Eller må det regnes som forskudd på arv?

Les mer

Hytte i forskudd på arv

Publisert: 20.02.2020

Jeg er eneste arving til forelder som sitter i uskiftet bo og som vurderer å overføre hytte til meg. Hvilke regler gjelder for gave? Hvilke regler gjelder for forskudd på arv? Og hvilke skattemessige hensyn er det å tenke på mht økt formue når hyttas antatte verdi ligger under beløpet for mitt boliglån?

Les mer
1 2 3 11