Gave

Kan arveloven gi ulik arv til barna?

Publisert: 01.12.2015

Min ene sønn har gjort og gjør veldig mye for meg. Kan han få mer arv da. Han har også lån på mitt hus som han betaler. Og om jeg dør må jo dette lånet slettes før arven deles? Ønsker også at han skal få noen fordeler for alt han har gjort for meg.

Les mer

Øvre grense for pengegave

Publisert: 25.11.2015
Emneord: ,

Er det en øvre grense på pengegave fra søsken? Gjelder det også om denne bor i utlandet?

Les mer

Tinglysning av eierskifte ved arv

Publisert: 25.11.2015

Min far vil overdra en eiendom til meg hvor det står en eldre fritidsbolig. Eiendommen arvet han i sin tid etter sine foreldre. Problemet er at det aldri ble tinglyst og eiendommen står fortsatt på hans mor, som døde på 80-tallet. Nå lurer jeg på hvem som skal eller kan underskrive som hjemmelshaver på skjøte? Min far har søsken.

Les mer

Arveavgift på pengegave?

Publisert: 02.11.2015
Emneord: , ,

Kan jeg og mine brødre gi 200.000 kr hver i en pengegave til min far, uten at man må betale avgift av dette?

Les mer

Overføre hytta til barna

Publisert: 02.11.2015

Min ektefelle og jeg har overtatt familiehytta på fjellet. Våre to døtre vil arve denne. Vi vurderer å gi våre barn særeie på denne, men usikker på hvordan man går fram.

Les mer

Forskudd på arv på ulikt tidspunkt

Publisert: 07.10.2015

Kan en mor med to barn som arvinger, gi forskudd på arv til disse to barna på forskjellig tidspunkt? F.eks. med flere års mellomrom? I dette tilfelle er det snakk om arv av eiendommer. Det ene barnet vil ha glede av å arve en av mors eiendommer nå, mens den andre gjerne kan vente med å arve den eiendommen som er tiltenkt han.

Les mer

Vergens rettigheter og plikter

Publisert: 05.10.2015

Min barnløse tante har bodd på aldershjem i mange år, og hennes avdøde brors kone er hennes verge. Min tante har tre søsken som alle er døde, men de har barn. Hvilken retter og plikter han en verge i.f.t. til økonomi og å være delaktig i at midler blir delt ut. Tante er ikke umyndiggjort men fordi hun har mistet det meste av talespråket etter et hjerneslag har hun bodd på aldershjem. Verges barnebarn er tildelt pengegaver og verdisaker de andre søskens barnebarn ikke har fått, er dette greit å gjøre når man er verge?

Les mer

Arv og gave

Publisert: 01.10.2015

Jeg har arvet 800 000 kroner fra farmor, men er nå redd for at jeg ikke skal få støtte fra lånekassen. Er det mulig at jeg kan gi halvparten i gave til min mor, og halvparten til min kjærestes foreldre?

Les mer

Gi bort eierandel i bolig

Publisert: 01.10.2015
Emneord: ,

Jeg eier en bolig med min bror. Jeg bor i utlandet, og vil gjerne få min eierandel over til min bror. Er det mulig å gi han min andel i eiendomen i arv? Er det mulig å gi bort noe til en bror i arv?

Les mer

Overføre tomt til livsarving

Publisert: 25.09.2015
Emneord: , ,

Mine foreldre har fradelt en boligtomt som de ønsker å overføre til meg uten kostnad. Hvilken måte er mest gunstig å overføre eierskapet på i forhold til beskatning av både dem og meg som mottager? Skal vi gjøre det som forskudd på arv, eller kan de selge meg tomten til f.eks. 1 krone? Tomten er i utgangspunktet en gave fra mine foreldre til meg, men det vil være min samboer og jeg som som bygger hus sammen. Bør tomten overføres til meg alene, eller til oss begge to? Vi er ikke gift, men kommer til å inngå samboerkontrakt.

Les mer